Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2022 | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2022

Jubilejný 30. ročník s podtextom „Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu" sa uskutoční v polovici februára v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2022

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB a Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na jubilejnú 30. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

VYKUROVANIE 2022

Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu


Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.


Termín a miesto konania

 • 14. - 18. február 2022 (pondelok-piatok)
 • Grand Hotel Bellevue****, Horný Smokovec - Vysoké Tatry

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

 • Energetika budov
 • Progresívna výroba tepla
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Automatizácia vo vykurovaní
 • Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných sekcii, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 30 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.


Odborný garant: 

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. 
 • dusan.petras@stuba.sk

D. Petráš na konferencii Vykurovanie 2021 | foto: Energie-portal.sk

Prípravný výbor a recenzenti: 

 • RNDr. M. Dubnička CSc. doc.
 • Ing. B. Füri, PhD. SvF STU 
 • prof. Ing. I. Chmúrny, PhD., SvF STU 
 • prof. Ing. J. Jandačka, PhD., SjF ŽU
 • doc. Ing. Ľ. Kolláth, PhD., SjF STU
 • doc. Ing. M. Krajčík, PhD., SvF STU
 • Ing. M. Kurčová, PhD., SvF STU 
 • Ing. Michal Piterka, SBD Komárno 
 • Ing. L. Skalík, PhD.,SvF STU 
 • prof. Ing. J. Takács, PhD. SvF STU
 • prof. Ing. F. Urban, CSc., SjF STU 
 • doc. Ing. F. Vranay, PhD., TU Košice

Zahraničný prípravný výbor:

 • prof. Ing. K. Kabele, PhD., ČVUT Praha (CZ)
 • prof. Ing. A. Zsebik, PhD., JOMUTI Kft, Budapest (H)

Program konferencie

14. 2. 2022 pondelok: ENERGETIKA BUDOV

Generálni partneri: SPP – distribúcia, a.s.

08.00 - 18.00 h Registrácia účastníkov
11.00 - 12.00 h 3. zasadnutie prípravného výboru
13.00 - 15.00 h I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA
15.00 - 15.30 h prestávka s Energie-portal.sk
15.30 - 17.30 h II. sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV
17.30 - 18.30 h diskusné fórum A: Energetika budov
18.30 - 19.00 h odborné energetické poradenstvo
20.00 - 20.30 h koktail partnerov
20.30 - 23.00 h spoločenský večer s hudbou

13.00 - 15.00 h I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA

 • vedie: RNDr. Milan Dubnička, CSc.
 1. Vplyv energetickej infraštruktúry na vymedzenom území v súvislostiach s transpozíciou legislatívy EU a INKEP SR | M. Dubnička, Asociácia energetických managerov
 2. Implementácia novej regulačnej politiky v teplárenstve | A. Juris, predseda ÚRSO
 3. Zmena legislatívneho rámca v oblasti tepelnej energetiky | M. Pitorák, MH SR
 4. Návrh smernice o energetickej efektívnosti v rámci balíčka Fit for 55 | M. Mariaš, MH SR
 5. Zmeny pri rozpočítavaní tepla a teplej vody | M. Petrus, MH SR
 6. Nová legislatíva v OZE | J. Novák, MH SR
 7. Operačný program slovensko | K. Šoltésová, SIEA
 8. Je zemný plyn nepriateľom alebo spojencom? | J. Klepáč, MGBM, poradca Prezídia SPNZ

15.00 - 15.30 h Prestávka s Energie-portal.sk

15.30 - 17.30 h II. sekcia: ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

 • vedie: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Modernizácia vykurovanie rodinných domov financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR | M. Kerestúr, Slovenská agentúra životného prostredia
 2. EHB v kontexte podpory obnovy rodinných domov z Plánu obnovy a návrhu revízie Smernice o energetickej hospodárnosti budov | P. Robl, Budovy pre budúcnosť
 3. Obnova budov a jej financovanie | K. Korytárová, Prognostický ústav SAV
 4. Energetický certifikát novej generácie | J. Bendžalová, J. Zirngibl, ENBEE
 5. Príprava tepla v rodinnom dome vodíkom, alebo zmesou plynov | R. Illith, SPP – distribúcia, a.s.
 6. Vplyv nevykurovaných priestorov na potrebu tepla bytu v bytovom dome | R. Ingeli, SvF STU Bratislava
 7. Parametrická štúdia vnútornej klímy jednopodlažných objektov v závislosti od úrovne tepelného izolovania a infiltrácie vzduchu | P. Buday, SvF STU Bratislava

17.30 - 18.30 h diskusné fórum A: Energetika budov

 • vedie: Dr. Ing. K. Šoltésová, PhD., SIEA
 • diskutujúci: M. Dubnička, I. Chmúrny, A. Juris, Ľ. Lopatka, M. Pitorák

18.30 - 19.00 h Odborné energetické poradenstvo: SIEA

20.00 - 20.30 h Prípitok odborného garanta pre energetiku: SIEA

 • Koktail Generálneho partnera: SPP – distribúcia, a.s.
 • Koktail Hlavných partnerov: MAROX, s.r.o., Veolia Energia Slovensko a.s., Hoval SK spol. s r.o.
 • Odovzdanie ceny SSTP prof. Ing. K. Pekaroviča, DrSc. za rok 2021

20.30 - 23.00 h Spoločenský večer a Peter Nagy, Degustácia vín s vinárstvom VINIDI


15. 2. 2022 utorok: PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA

Generálny partner: MH Teplárenský holding

08.00 - 18.00 h Registrácia účastníkov
08.30 - 10.30 h III. sekcia: ZDROJE TEPLA
10.30 - 11.00 h Prestávka s vydavateľstvom JAGA
11.00 - 13.00 h IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE
13.00 - 14.30 h Prestávka na obed
14.30 - 16.30 h V. sekcia: SÚSTAVY CZT a OST
16.30 - 17.00 h Prestávka s tzbinfo
17.00 - 18.00 h diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla
18.00 - 19.30 h Wellness
20.00 - 20.30 h Koktail partnerov
20.30 - 23.00 h Spoločenský večer s hudbou

08.30 - 10.30 h III. sekcia: ZDROJE TEPLA

 • vedie: prof. Ing. František Urban, CSc., SjF STU Bratislava
 1. Zachovanie SCZT na Hornej Nitre | J. Jankovský, R. Januščák, Apertis, s.r.o., PTH, a.s.
 2. Zdroj tepla v moderných objektoch | M. Fábry, Robert Bosch, spol. s r. o. Divízia Termotechnika – Buderus
 3. Potreba úpravy vody demineralizáciou pre vykurovacie systémy | N. Šuba, MAROX, s.r.o.
 4. Aplikácia kotlov Hoval UltraGasR v projektoch Garantovanej Energetickej Služby | M. Hudec, Hoval SK spol. s r.o.
 5. Rekonštrukcia zdroja vo Veolia Utilities Žiar nad Hronomom | M. Tricko, M. Macko, M. Olejníková, M. Mravec, Veolia Energia Slovensko a.s.
 6. Optimalizácia režimov vykurovania v budove Strojníckej fakulty STU v Bratislave | F. Urban, F. Ridzoň, F. Világi, P. Mlynár, L. Zelený, SjF STU Bratislava
 7. Porovnanie možností zvyšovania účinnosti malých zdrojov tepla na tuhé a plynné palivá | M. Malcho, J. Jandačka, L. Martvoňová, SjF ŽU Žilina

10.30 - 11.00 h Prestávka s JAGA

11.00 - 13.00 h IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE

 • vedie: prof. Ing. J. Jandačka, PhD., SjF ŽU Žilina
 1. Legislatívne zmeny v oblasti znižovania emisií kogeneračných jednotiek | J. Šoltés, Národná energetická spoločnosť
 2. Skúsenosti s prevádzkou kogeneračných jednotiek v rámci MH teplárenského holdingu | V. Mrvečka, M. Vrátný, MH teplárenský holding
 3. Využitie nízkopotenciálnej energie z chladiacich a odpadových vôd v tepelných čerpadlách spojených s kogeneračnou jednotkou | J. Jankovský, Apertis, s.r.o.
 4. Kogeneračná jednotka ako pohon rýchlonabíjacej stanice | R. Illith, V. Hricová, SPP-distribúcia, a.s. Bratislava
 5. Smerovanie nových technológií v rámci MH teplárenského holdingu | V. Mrvečka, M. Vrátný, MH teplárenský holding
 6. Simulácia parametrov parnej turbíny v kombinovanej výrobe | P. Ďurčanský, J. Jandačka, M. Malcho, SjF ŽU Žilina, Katedra energetickej techniky
 7. Transformácia energie – primárne a sekundárne zdroje energie, nositelia a využitie energie | F. Urban, F. Ridzoň, F. Malý, F. Vilagi, P. Mlynár, SjF STU Bratislava, Ústav energetických strojov a zariadení
 8. Kogeneračné jednotky v systémoch CZT | M. Rimár, M. Šmajda, M. Abraham, TU Košice, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

13.00 - 14.30 h Obed

14.30 - 16.30 h V. sekcia: SÚSTAVY CZT A OST

 • vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Slovenské teplárenstvo v kontexte regulačného rámca EÚ | M. Olejníková, Veolia Energy Slovakia, S. Janiš, SZVT
 2. Dekarbonizácia a zvyšovanie podielu OZE v teplárenstve resp. systémoch CZT cez využitie záruk pôvodu pre obnoviteľný plyn | J. Roth, SPP – distribúcia, a.s.
 3. 3. Desigo CC – otvorený dispečerský systém pre CZT | M. Babík, Siemens s.r.o.
 4. Moduly spätného získavania tepla z horúcich spalín a plynov | P. Bokor, DECON, B. Bednarič, ALFA LAVAL Slovakia
 5. Výber vhodného riešenia predizolovaných potrubí podľa teplotného profilu tepelnej siete, príklady úspor z realizácií | E. Švarcová, SvF STU Bratislava, R. Štefanec, NRG flex
 6. 4 G siete CZT z pohľadu úspor energie a nákladov | R. Bohunčák, Danfoss spol. s r.o.
 7. Hodnotenie sústav CZT z pohľadu hydrauliky primárnych tepelných sietí | M. Mudrá, J. Takács, SvF STU Bratislava
 8. Hodnotenie účinnosti sústavy CZT v poľnohospodárskej prevádzke skleníkového hospodárstva v Dunajskej Strede | V. Állóová, J. Takács, SvF STU Bratislava

16.30 - 17.00 h Prestávka s tzbinfo

17.00 - 18.00 h diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla

 • vedie: Ing. Vojtech Červenka, MH Teplárenský holding
 • diskutujúci: J. Jandačka, J. Urban, J. Takács

18.00 - 20.00 h Wellness

20.00 - 20.30 h

 • koktail Generálneho partnera: MH Teplárenský holding
 • koktail Hlavných partnerov: Siemens s.r.o., Decon spol. s r.o., NRG flex, Danfoss spol. s r.o.

20.30 - 23.00 h Spoločenský večer a SILENT TRIO


16. 2. 2022 streda: ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE

Generálny partner: Viessmann, s.r.o., Robert Bosch, spol. s r. o., Divízia Termotechnika – Buderus

 • 08.00 - 18.00 h Registrácia účastníkov
 • 08.30 - 10.30 h VI. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ
 • 10.30 - 11.00 h Prestávka s Green magazine
 • 11.00 - 13.00 h VII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA
 • 13.00 - 14.30 h Prestávka na obed
 • 14.30 - 16.30 h VIII. sekcia: ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE ODPADU
 • 16.30 - 17.00 h Prestávka s EKO bývanie
 • 17.00 - 18.00 h Diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie
 • 18.00 - 19.30 h Wellness
 • 20.00 - 20.30 h Koktail partnerov
 • 20.30 - 23.00 h Diskotéka
08.30 -10.30 h VI. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ
 • vedie: doc. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Perspektíva použitia chladív v tepelných čerpadlách s parnými kompresorovými obehmi | B. Füri, J. Takács, SvF STU Bratislava
 2. Tepelné čerpadlá pri obnove rodinných domov | P. Tomlein, SZ CHKT, Rovinka
 3. Tepelné čerpadlo do rekonštrukcie sa rovná nové chladivo a hydraulický koncept | P. Kuliaček, Viessmann, s.r.o.
 4. Tepelné čerpadlá v objektoch pre polyfunkciu, administratívu, domovú a bytovú výstavbu | P. Muškát, Robert Bosch spol. s r. o. Bratislava, Divízia Termotechnika Buderus
 5. Význam tepelných čerpadiel pri rekonštrukciách budov | D. Popluhár, DAIKIN
 6. Testovanie účinnosti tepelného čerpadla vzduch/voda v laboratórnych podmienkach | F. Vranay, TU Košice
 7. Tepelné čerpadlá ako súčasť v priemyselných objektoch | L. Živner, NIBE Energy Systems CZ & SK
 8. Výmenník tepla pre rekuperáciu odpadového tepla z termálneho bazéna | A. Predajnianska, J. Takács, SvF STU Bratislava

10.30 - 11.00 h Prestávka s Green magazine

11.00 - 13.00 h VII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA

 • vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD.,SvF STU Bratislava
 1. Slnečné energetické systémy a OZE v budovách na bývanie | L. Skalík, SvF STU Bratislava
 2. Energetická komunita Viessmann Share | D. Hrčka, Viessmann, s.r.o.
 3. Podpora využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach | M. Veverka, SIEA
 4. Využitie fotovoltiky pre dekarbonizáciu priemyslu | J. Karaba, SAPI
 5. Podpora inovatívnych riešení v oblasti vykurovania a chladenia využívaním OZE na Slovensku (príklady a príležitosti pre ženy) | J. Bieliková, W4RES projekt

13.00 - 14.30 h Obed

14.30 - 16.30 h VIII. sekcia: ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE ODPADU

 • vedie: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD., SjF STU Bratislava
 1. Spalování multi palivových změsí jako náhrada fosilních palív | D. Jecha, VUT Brno (CZ)
 2. Kompaktný blok „SEU - Subsidiary energy unit“ využívajúci odpadové zmesi | T. Antal, P. Marek, FCC Slovensko, s.r.o.
 3. Termické zpracování digestátu | M. Lisý, VUT Brno (CZ)
 4. Plazmové zplyňování alternatívnich palív | J. Najser, VŠB Ostrava (CZ)
 5. Energetické zhodnocovanie tuhého odpadu s využitím pyrolýzy | M. Holubčík, J. Jandačka, A. Klačko, SjF ŽU Žilina
 6. Energetické zhodnocovaní odpadov v Košickom regióne | I. Šimko, EWEC, s.r.o.

16.30 - 17.00 h Prestávka s EKO bývanie

17.00 - 18.00 h diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie

 • vedie: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., SjF STU Bratislava
 • diskutujúci: R. Kazda, B.Füri, J. Takács, Ľ. Kolláth, M. Vrátny

18.00 - 20.00 h Wellness

20.00 - 20.30 h

 • Koktail Generálnych partnerov: Viessmann, s.r.o., Robert Bosch, spol. s r. o., Divízia Termotechnika – Buderus
 • koktail Hlavných partnerov: DAIKI, V.I.Trade s.r.o., FCC Slovensko, s.r.o.

20.30 - 23.00 h Koktail a SLÁČIKOVÉ KVARTETO


17. 2. 2022 štvrtok: AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ

Generálny partner: LDM Bratislava s.r.o.

 • 08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov
 • 08.30 - 10.30 h IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA
 • 10.30 - 11.00 h prestávka s TOPIN
 • 11.00 - 13.00 h X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
 • 13.00 - 14.30 h prestávka na obed
 • 14.30 - 16.30 h XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
 • 16.30 - 17.00 h prestávka s TOP STAVEBNÉ
 • 17.00 - 18.00 h diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov
 • 18.00 - 19.30 h WELLNESS
 • 20.00 - 20.30 h koktail partnerov
 • 20.30 - 23.00 h rozlúčkový spoločenský večer

08.30 - 10.30 h IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA

 • vedie: Ing. Michal Piterka, SBD Komárno
 1. Správca bytového domu ako odberateľ tepla | M. Piterka, SBD Komárno
 2. Zmeny navrhované v zákone o tepelnej energetike a ich dopad na spravodlivejšie rozpočítanie nákladov konečnému spotrebiteľovi | M. Petrus, MH SR
 3. Techem smart systém | J. Hlucháň, TECHEM, s.r.o., Bratislava
 4. Prečo iniciatíva ARTAV na zmeny Vyhlášky 240/2016? Prezentácia návrhov na zmenu | D. Slobodník, ARTAV
 5. Produktové portfóliá meračov tepla a meračov chladu Kamstrup | P. Durdiak, V.I.Trade s.r.o.
 6. Plusy a mínusy jednotlivých meradiel a spôsobov merania teplej vody na päte domu | D. Boško, BMS, spol. s r.o.
 7. Meranie a rozpočítavanie tepla v podmienkach SBD Banská Bystrica | J. Buzaši, SBD Banská Bystrica

10.30 - 11.00 h Prestávka s TOPIN

11.00 - 13.00 h X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

 • vedie: Ing. Mária Kurčová, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Digitálne dvojča technologického systému výroby tepla | J. Piteľ, J. Mižáková, J. Mižák, TUKE Košice
 2. Priemyselné armatúry LDM | M. Lehota, LDM Bratislava s.r.o.
 3. GRUNDFOS MIXIT – komplexné riešenie pre zmiešavané okruhy vo stredných a väčších objektoch | F. Nemerád, Grundfos
 4. Riadiaci proces vykurovania rekuperáciou so spätnou väzbou | Z. Straková, P. Štefanič, T. Strenk, SvF STU Bratislava
 5. Automatizácia miestností modulárnymi zariadeniami KNX | P. Brieška, Siemens, s.r.o.
 6. Aplikácia meracej techniky Ahlborn pri realizácii výskumných úloh a projektov | M. Šutor, AREKO, s.r.o.
 7. Využitie dát zo systémov merania a regulácie pre správu budov v real-estate sektore | J. Kir, Symbiosy s.r.o.
 8. Optimalizácia výroby tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energie | M. Kurčová, SvF STU Bratislava

13.00 - 14.30 h Obed

14.30 - 16.30 h XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

 • vedie: doc. Ing. František Vranay, PhD., SvF TU Košice
 1. Regulácia rozvodov teplej vody pomocou modulov TV | F. Vranay SvF TU v Košiciach
 2. HERZ - silný hráč v oblasti hydrauliky. Skúsenosti a trendy | K. Mičušík, HERZ, spol. s r.o.
 3. Bytové stanice Evoflat – riešenie vykurovania, chladenia a prípravu TPV v súlade s požiadavkami na úsporu energie | I. Šuhajda, Danfoss spol. s r.o.
 4. Riešenie porúch vykurovania v novopostavených bytových domoch s RADIÁTOROVÝM vykurovaním | J. Šmelík, THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o.
 5. Nové prístupy v koncepcii navrhovania rozvodov TZB | D. Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
 6. Aplikácia BIM pri projektovaní systémov TZB | Š. Petkanič, Klima - Teplo designing, s.r.o.
 7. Riešenie porúch vykurovania v novopostavených bytových domoch s PODLAHOVÝM vykurovaním | M. Gerboc, Vyregulovanie.sk spol. s r. o.

16.30 - 17.00 h Prestávka s TOP STAVEBNÉ

17.00 - 18.00 h diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov

 • vedie: Dušan Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
 • diskutujúci: M. Kurčová, F. Vranay, M. Piterka

18.00 - 20.00 h Wellness

20.00 - 20.30 h

 • koktail Generálneho partnera: LDM Bratislava s.r.o.
 • koktail Hlavných partnerov: HERZ, spol. s r.o., TECHEM, s.r.o., Fenix Slovensko s.r.o., KOTRBATÝ V.M.Z., s.r.o., AREKO, s.r.o.
 • Udelenie ceny Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2021

20.30 - 23.00 h Rozlúčkový spoločenský večer a DUCHOŇOVCI


18. 2. 2022 piatok: ENERGETICKÉ SLUŽBY

Odborné energetické poradenstvo: SIEA

 • 08.00 - 11.00 h registrácia účastníkov
 • 08.30 - 10.30 h XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT
 • 10.30 - 11.00 h prestávka s tzbportal.sk
 • 11.00 - 13.00 h XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY
 • 13.00 -14.00 h záver konferencie
08.30 - 10.30 h XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT
 • vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Kurzy Energetický audit a certifikácia budov a EUREM | K. Pauerová, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
 2. Zhodnocení vybraných systémů vytápění a chlazení pracujících s klasickým a alternativním spádem otopné a chladící vody | O. Šikula, VUT v Brně (CZ)
 3. Energetický manažment vo veľkých projektoch z pohľadu developera | P. Bohuš, Smartes, s.r.o.
 4. Nový sálavý panel KOTRBATÝ KIT – zapomeňme na předsudky | O. Hojer, KOTRBATÝ V.M.Z., s.r.o.
 5. Kompromis medzi tepelným komfortom a spotrebou energie budov | B. Junasová, SvF STU, Bratislava
 6. Ukazovatele ziskovosti pri obnove budov pomocou GES | V. Gombošová, SvF STU, Bratislava

10.30 - 11.00 h Prestávka s tzbportal.sk

11.00 - 13.00 h XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Optimalizácia vykurovania v byte vo väzbe na ochorenie Covid-19 | M. Budiaková, Fakulta architektúry, STU Bratislava
 2. Batériové úložisko | P. Jackuliak, Fenix Slovensko s.r.o.
 3. Stenové vykurovanie v prechodnom období | M. Šimko, SvF STU, Bratislava
 4. Súčasné trendy vo využití sálavých systémov | E. Švarcová, SvF STU, Bratislava
 5. Analýza vnútornej mikroklimy v bytovom dome v Pezinku | T. Strenk, SvF STU, Bratislava
 6. Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu | D. Petráš, SvF STU, Bratislava

13.00 - 14.00 h ZÁVER KONFERENCIE

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.


Organizačný garant:

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová
 • SSTP, Koceľova 15, BA
 • sstp@sstp.sk


Prihláška a program

 • Stiahnite si podrobný program konferencie tu.
 • Stiahnite si prihlášku na podujatie tu (prednášateľ), tu (účastník).

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia


Mohlo by vás zaujímať

Pýtajú si hotovosť za revízne správy. Energetici varujú pred podomovými podvodníkmi

Pýtajú si hotovosť za revízne správy. Energetici varujú pred podomovými podvodníkmi

Podvodníci ľudí nahovárajú na objednanie a okamžité zaplatenie revíznej správy pre domovú elektroinštaláciu.

Pozvánka na konferenciu: SAPI Energy Conference 2023

Pozvánka na konferenciu: SAPI Energy Conference 2023

13. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou sa aj tento rok zaradí medzi najväčšie podujatia venované rozvoju OZE v strednej Európe.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2023

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2023

22. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Budúcnosť vetrania, klimatizácie a chladenia" sa uskutoční v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.