Eversheds Sutherland
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2022

Jubilejný 30. ročník s podtextom „Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu" sa uskutoční v polovici februára v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2022

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB a Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na jubilejnú 30. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

VYKUROVANIE 2022

Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu


Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.


Termín a miesto konania

 • 14. - 18. február 2022 (pondelok-piatok)
 • Grand Hotel Bellevue****, Horný Smokovec - Vysoké Tatry

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

 • Energetika budov
 • Progresívna výroba tepla
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Automatizácia vo vykurovaní
 • Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných sekcii, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 30 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.


Odborný garant: 

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. 
 • dusan.petras@stuba.sk

D. Petráš na konferencii Vykurovanie 2021 | foto: Energie-portal.sk

Prípravný výbor a recenzenti: 

 • RNDr. M. Dubnička CSc. doc.
 • Ing. B. Füri, PhD. SvF STU 
 • prof. Ing. I. Chmúrny, PhD., SvF STU 
 • prof. Ing. J. Jandačka, PhD., SjF ŽU
 • doc. Ing. Ľ. Kolláth, PhD., SjF STU
 • doc. Ing. M. Krajčík, PhD., SvF STU
 • Ing. M. Kurčová, PhD., SvF STU 
 • Ing. Michal Piterka, SBD Komárno 
 • Ing. L. Skalík, PhD.,SvF STU 
 • prof. Ing. J. Takács, PhD. SvF STU
 • prof. Ing. F. Urban, CSc., SjF STU 
 • doc. Ing. F. Vranay, PhD., TU Košice

Zahraničný prípravný výbor:

 • prof. Ing. K. Kabele, PhD., ČVUT Praha (CZ)
 • prof. Ing. A. Zsebik, PhD., JOMUTI Kft, Budapest (H)

Program konferencie

14. 2. 2022 pondelok: ENERGETIKA BUDOV

Generálni partneri: SPP – distribúcia, a.s.

08.00 - 18.00 h Registrácia účastníkov
11.00 - 12.00 h 3. zasadnutie prípravného výboru
13.00 - 15.00 h I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA
15.00 - 15.30 h prestávka s Energie-portal.sk
15.30 - 17.30 h II. sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV
17.30 - 18.30 h diskusné fórum A: Energetika budov
18.30 - 19.00 h odborné energetické poradenstvo
20.00 - 20.30 h koktail partnerov
20.30 - 23.00 h spoločenský večer s hudbou

13.00 - 15.00 h I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA

 • vedie: RNDr. Milan Dubnička, CSc.
 1. Vplyv energetickej infraštruktúry na vymedzenom území v súvislostiach s transpozíciou legislatívy EU a INKEP SR | M. Dubnička, Asociácia energetických managerov
 2. Implementácia novej regulačnej politiky v teplárenstve | A. Juris, predseda ÚRSO
 3. Zmena legislatívneho rámca v oblasti tepelnej energetiky | M. Pitorák, MH SR
 4. Návrh smernice o energetickej efektívnosti v rámci balíčka Fit for 55 | M. Mariaš, MH SR
 5. Zmeny pri rozpočítavaní tepla a teplej vody | M. Petrus, MH SR
 6. Nová legislatíva v OZE | J. Novák, MH SR
 7. Operačný program slovensko | K. Šoltésová, SIEA
 8. Je zemný plyn nepriateľom alebo spojencom? | J. Klepáč, MGBM, poradca Prezídia SPNZ

15.00 - 15.30 h Prestávka s Energie-portal.sk

15.30 - 17.30 h II. sekcia: ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

 • vedie: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Modernizácia vykurovanie rodinných domov financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR | M. Kerestúr, Slovenská agentúra životného prostredia
 2. EHB v kontexte podpory obnovy rodinných domov z Plánu obnovy a návrhu revízie Smernice o energetickej hospodárnosti budov | P. Robl, Budovy pre budúcnosť
 3. Obnova budov a jej financovanie | K. Korytárová, Prognostický ústav SAV
 4. Energetický certifikát novej generácie | J. Bendžalová, J. Zirngibl, ENBEE
 5. Príprava tepla v rodinnom dome vodíkom, alebo zmesou plynov | R. Illith, SPP – distribúcia, a.s.
 6. Vplyv nevykurovaných priestorov na potrebu tepla bytu v bytovom dome | R. Ingeli, SvF STU Bratislava
 7. Parametrická štúdia vnútornej klímy jednopodlažných objektov v závislosti od úrovne tepelného izolovania a infiltrácie vzduchu | P. Buday, SvF STU Bratislava

17.30 - 18.30 h diskusné fórum A: Energetika budov

 • vedie: Dr. Ing. K. Šoltésová, PhD., SIEA
 • diskutujúci: M. Dubnička, I. Chmúrny, A. Juris, Ľ. Lopatka, M. Pitorák

18.30 - 19.00 h Odborné energetické poradenstvo: SIEA

20.00 - 20.30 h Prípitok odborného garanta pre energetiku: SIEA

 • Koktail Generálneho partnera: SPP – distribúcia, a.s.
 • Koktail Hlavných partnerov: MAROX, s.r.o., Veolia Energia Slovensko a.s., Hoval SK spol. s r.o.
 • Odovzdanie ceny SSTP prof. Ing. K. Pekaroviča, DrSc. za rok 2021

20.30 - 23.00 h Spoločenský večer a Peter Nagy, Degustácia vín s vinárstvom VINIDI


15. 2. 2022 utorok: PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA

Generálny partner: MH Teplárenský holding

08.00 - 18.00 h Registrácia účastníkov
08.30 - 10.30 h III. sekcia: ZDROJE TEPLA
10.30 - 11.00 h Prestávka s vydavateľstvom JAGA
11.00 - 13.00 h IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE
13.00 - 14.30 h Prestávka na obed
14.30 - 16.30 h V. sekcia: SÚSTAVY CZT a OST
16.30 - 17.00 h Prestávka s tzbinfo
17.00 - 18.00 h diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla
18.00 - 19.30 h Wellness
20.00 - 20.30 h Koktail partnerov
20.30 - 23.00 h Spoločenský večer s hudbou

08.30 - 10.30 h III. sekcia: ZDROJE TEPLA

 • vedie: prof. Ing. František Urban, CSc., SjF STU Bratislava
 1. Zachovanie SCZT na Hornej Nitre | J. Jankovský, R. Januščák, Apertis, s.r.o., PTH, a.s.
 2. Zdroj tepla v moderných objektoch | M. Fábry, Robert Bosch, spol. s r. o. Divízia Termotechnika – Buderus
 3. Potreba úpravy vody demineralizáciou pre vykurovacie systémy | N. Šuba, MAROX, s.r.o.
 4. Aplikácia kotlov Hoval UltraGasR v projektoch Garantovanej Energetickej Služby | M. Hudec, Hoval SK spol. s r.o.
 5. Rekonštrukcia zdroja vo Veolia Utilities Žiar nad Hronomom | M. Tricko, M. Macko, M. Olejníková, M. Mravec, Veolia Energia Slovensko a.s.
 6. Optimalizácia režimov vykurovania v budove Strojníckej fakulty STU v Bratislave | F. Urban, F. Ridzoň, F. Világi, P. Mlynár, L. Zelený, SjF STU Bratislava
 7. Porovnanie možností zvyšovania účinnosti malých zdrojov tepla na tuhé a plynné palivá | M. Malcho, J. Jandačka, L. Martvoňová, SjF ŽU Žilina

10.30 - 11.00 h Prestávka s JAGA

11.00 - 13.00 h IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE

 • vedie: prof. Ing. J. Jandačka, PhD., SjF ŽU Žilina
 1. Legislatívne zmeny v oblasti znižovania emisií kogeneračných jednotiek | J. Šoltés, Národná energetická spoločnosť
 2. Skúsenosti s prevádzkou kogeneračných jednotiek v rámci MH teplárenského holdingu | V. Mrvečka, M. Vrátný, MH teplárenský holding
 3. Využitie nízkopotenciálnej energie z chladiacich a odpadových vôd v tepelných čerpadlách spojených s kogeneračnou jednotkou | J. Jankovský, Apertis, s.r.o.
 4. Kogeneračná jednotka ako pohon rýchlonabíjacej stanice | R. Illith, V. Hricová, SPP-distribúcia, a.s. Bratislava
 5. Smerovanie nových technológií v rámci MH teplárenského holdingu | V. Mrvečka, M. Vrátný, MH teplárenský holding
 6. Simulácia parametrov parnej turbíny v kombinovanej výrobe | P. Ďurčanský, J. Jandačka, M. Malcho, SjF ŽU Žilina, Katedra energetickej techniky
 7. Transformácia energie – primárne a sekundárne zdroje energie, nositelia a využitie energie | F. Urban, F. Ridzoň, F. Malý, F. Vilagi, P. Mlynár, SjF STU Bratislava, Ústav energetických strojov a zariadení
 8. Kogeneračné jednotky v systémoch CZT | M. Rimár, M. Šmajda, M. Abraham, TU Košice, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

13.00 - 14.30 h Obed

14.30 - 16.30 h V. sekcia: SÚSTAVY CZT A OST

 • vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Slovenské teplárenstvo v kontexte regulačného rámca EÚ | M. Olejníková, Veolia Energy Slovakia, S. Janiš, SZVT
 2. Dekarbonizácia a zvyšovanie podielu OZE v teplárenstve resp. systémoch CZT cez využitie záruk pôvodu pre obnoviteľný plyn | J. Roth, SPP – distribúcia, a.s.
 3. 3. Desigo CC – otvorený dispečerský systém pre CZT | M. Babík, Siemens s.r.o.
 4. Moduly spätného získavania tepla z horúcich spalín a plynov | P. Bokor, DECON, B. Bednarič, ALFA LAVAL Slovakia
 5. Výber vhodného riešenia predizolovaných potrubí podľa teplotného profilu tepelnej siete, príklady úspor z realizácií | E. Švarcová, SvF STU Bratislava, R. Štefanec, NRG flex
 6. 4 G siete CZT z pohľadu úspor energie a nákladov | R. Bohunčák, Danfoss spol. s r.o.
 7. Hodnotenie sústav CZT z pohľadu hydrauliky primárnych tepelných sietí | M. Mudrá, J. Takács, SvF STU Bratislava
 8. Hodnotenie účinnosti sústavy CZT v poľnohospodárskej prevádzke skleníkového hospodárstva v Dunajskej Strede | V. Állóová, J. Takács, SvF STU Bratislava

16.30 - 17.00 h Prestávka s tzbinfo

17.00 - 18.00 h diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla

 • vedie: Ing. Vojtech Červenka, MH Teplárenský holding
 • diskutujúci: J. Jandačka, J. Urban, J. Takács

18.00 - 20.00 h Wellness

20.00 - 20.30 h

 • koktail Generálneho partnera: MH Teplárenský holding
 • koktail Hlavných partnerov: Siemens s.r.o., Decon spol. s r.o., NRG flex, Danfoss spol. s r.o.

20.30 - 23.00 h Spoločenský večer a SILENT TRIO


16. 2. 2022 streda: ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE

Generálny partner: Viessmann, s.r.o., Robert Bosch, spol. s r. o., Divízia Termotechnika – Buderus

 • 08.00 - 18.00 h Registrácia účastníkov
 • 08.30 - 10.30 h VI. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ
 • 10.30 - 11.00 h Prestávka s Green magazine
 • 11.00 - 13.00 h VII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA
 • 13.00 - 14.30 h Prestávka na obed
 • 14.30 - 16.30 h VIII. sekcia: ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE ODPADU
 • 16.30 - 17.00 h Prestávka s EKO bývanie
 • 17.00 - 18.00 h Diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie
 • 18.00 - 19.30 h Wellness
 • 20.00 - 20.30 h Koktail partnerov
 • 20.30 - 23.00 h Diskotéka
08.30 -10.30 h VI. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ
 • vedie: doc. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Perspektíva použitia chladív v tepelných čerpadlách s parnými kompresorovými obehmi | B. Füri, J. Takács, SvF STU Bratislava
 2. Tepelné čerpadlá pri obnove rodinných domov | P. Tomlein, SZ CHKT, Rovinka
 3. Tepelné čerpadlo do rekonštrukcie sa rovná nové chladivo a hydraulický koncept | P. Kuliaček, Viessmann, s.r.o.
 4. Tepelné čerpadlá v objektoch pre polyfunkciu, administratívu, domovú a bytovú výstavbu | P. Muškát, Robert Bosch spol. s r. o. Bratislava, Divízia Termotechnika Buderus
 5. Význam tepelných čerpadiel pri rekonštrukciách budov | D. Popluhár, DAIKIN
 6. Testovanie účinnosti tepelného čerpadla vzduch/voda v laboratórnych podmienkach | F. Vranay, TU Košice
 7. Tepelné čerpadlá ako súčasť v priemyselných objektoch | L. Živner, NIBE Energy Systems CZ & SK
 8. Výmenník tepla pre rekuperáciu odpadového tepla z termálneho bazéna | A. Predajnianska, J. Takács, SvF STU Bratislava

10.30 - 11.00 h Prestávka s Green magazine

11.00 - 13.00 h VII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA

 • vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD.,SvF STU Bratislava
 1. Slnečné energetické systémy a OZE v budovách na bývanie | L. Skalík, SvF STU Bratislava
 2. Energetická komunita Viessmann Share | D. Hrčka, Viessmann, s.r.o.
 3. Podpora využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach | M. Veverka, SIEA
 4. Využitie fotovoltiky pre dekarbonizáciu priemyslu | J. Karaba, SAPI
 5. Podpora inovatívnych riešení v oblasti vykurovania a chladenia využívaním OZE na Slovensku (príklady a príležitosti pre ženy) | J. Bieliková, W4RES projekt

13.00 - 14.30 h Obed

14.30 - 16.30 h VIII. sekcia: ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE ODPADU

 • vedie: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD., SjF STU Bratislava
 1. Spalování multi palivových změsí jako náhrada fosilních palív | D. Jecha, VUT Brno (CZ)
 2. Kompaktný blok „SEU - Subsidiary energy unit“ využívajúci odpadové zmesi | T. Antal, P. Marek, FCC Slovensko, s.r.o.
 3. Termické zpracování digestátu | M. Lisý, VUT Brno (CZ)
 4. Plazmové zplyňování alternatívnich palív | J. Najser, VŠB Ostrava (CZ)
 5. Energetické zhodnocovanie tuhého odpadu s využitím pyrolýzy | M. Holubčík, J. Jandačka, A. Klačko, SjF ŽU Žilina
 6. Energetické zhodnocovaní odpadov v Košickom regióne | I. Šimko, EWEC, s.r.o.

16.30 - 17.00 h Prestávka s EKO bývanie

17.00 - 18.00 h diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie

 • vedie: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., SjF STU Bratislava
 • diskutujúci: R. Kazda, B.Füri, J. Takács, Ľ. Kolláth, M. Vrátny

18.00 - 20.00 h Wellness

20.00 - 20.30 h

 • Koktail Generálnych partnerov: Viessmann, s.r.o., Robert Bosch, spol. s r. o., Divízia Termotechnika – Buderus
 • koktail Hlavných partnerov: DAIKI, V.I.Trade s.r.o., FCC Slovensko, s.r.o.

20.30 - 23.00 h Koktail a SLÁČIKOVÉ KVARTETO


17. 2. 2022 štvrtok: AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ

Generálny partner: LDM Bratislava s.r.o.

 • 08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov
 • 08.30 - 10.30 h IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA
 • 10.30 - 11.00 h prestávka s TOPIN
 • 11.00 - 13.00 h X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
 • 13.00 - 14.30 h prestávka na obed
 • 14.30 - 16.30 h XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
 • 16.30 - 17.00 h prestávka s TOP STAVEBNÉ
 • 17.00 - 18.00 h diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov
 • 18.00 - 19.30 h WELLNESS
 • 20.00 - 20.30 h koktail partnerov
 • 20.30 - 23.00 h rozlúčkový spoločenský večer

08.30 - 10.30 h IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA

 • vedie: Ing. Michal Piterka, SBD Komárno
 1. Správca bytového domu ako odberateľ tepla | M. Piterka, SBD Komárno
 2. Zmeny navrhované v zákone o tepelnej energetike a ich dopad na spravodlivejšie rozpočítanie nákladov konečnému spotrebiteľovi | M. Petrus, MH SR
 3. Techem smart systém | J. Hlucháň, TECHEM, s.r.o., Bratislava
 4. Prečo iniciatíva ARTAV na zmeny Vyhlášky 240/2016? Prezentácia návrhov na zmenu | D. Slobodník, ARTAV
 5. Produktové portfóliá meračov tepla a meračov chladu Kamstrup | P. Durdiak, V.I.Trade s.r.o.
 6. Plusy a mínusy jednotlivých meradiel a spôsobov merania teplej vody na päte domu | D. Boško, BMS, spol. s r.o.
 7. Meranie a rozpočítavanie tepla v podmienkach SBD Banská Bystrica | J. Buzaši, SBD Banská Bystrica

10.30 - 11.00 h Prestávka s TOPIN

11.00 - 13.00 h X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

 • vedie: Ing. Mária Kurčová, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Digitálne dvojča technologického systému výroby tepla | J. Piteľ, J. Mižáková, J. Mižák, TUKE Košice
 2. Priemyselné armatúry LDM | M. Lehota, LDM Bratislava s.r.o.
 3. GRUNDFOS MIXIT – komplexné riešenie pre zmiešavané okruhy vo stredných a väčších objektoch | F. Nemerád, Grundfos
 4. Riadiaci proces vykurovania rekuperáciou so spätnou väzbou | Z. Straková, P. Štefanič, T. Strenk, SvF STU Bratislava
 5. Automatizácia miestností modulárnymi zariadeniami KNX | P. Brieška, Siemens, s.r.o.
 6. Aplikácia meracej techniky Ahlborn pri realizácii výskumných úloh a projektov | M. Šutor, AREKO, s.r.o.
 7. Využitie dát zo systémov merania a regulácie pre správu budov v real-estate sektore | J. Kir, Symbiosy s.r.o.
 8. Optimalizácia výroby tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energie | M. Kurčová, SvF STU Bratislava

13.00 - 14.30 h Obed

14.30 - 16.30 h XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

 • vedie: doc. Ing. František Vranay, PhD., SvF TU Košice
 1. Regulácia rozvodov teplej vody pomocou modulov TV | F. Vranay SvF TU v Košiciach
 2. HERZ - silný hráč v oblasti hydrauliky. Skúsenosti a trendy | K. Mičušík, HERZ, spol. s r.o.
 3. Bytové stanice Evoflat – riešenie vykurovania, chladenia a prípravu TPV v súlade s požiadavkami na úsporu energie | I. Šuhajda, Danfoss spol. s r.o.
 4. Riešenie porúch vykurovania v novopostavených bytových domoch s RADIÁTOROVÝM vykurovaním | J. Šmelík, THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o.
 5. Nové prístupy v koncepcii navrhovania rozvodov TZB | D. Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
 6. Aplikácia BIM pri projektovaní systémov TZB | Š. Petkanič, Klima - Teplo designing, s.r.o.
 7. Riešenie porúch vykurovania v novopostavených bytových domoch s PODLAHOVÝM vykurovaním | M. Gerboc, Vyregulovanie.sk spol. s r. o.

16.30 - 17.00 h Prestávka s TOP STAVEBNÉ

17.00 - 18.00 h diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov

 • vedie: Dušan Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
 • diskutujúci: M. Kurčová, F. Vranay, M. Piterka

18.00 - 20.00 h Wellness

20.00 - 20.30 h

 • koktail Generálneho partnera: LDM Bratislava s.r.o.
 • koktail Hlavných partnerov: HERZ, spol. s r.o., TECHEM, s.r.o., Fenix Slovensko s.r.o., KOTRBATÝ V.M.Z., s.r.o., AREKO, s.r.o.
 • Udelenie ceny Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2021

20.30 - 23.00 h Rozlúčkový spoločenský večer a DUCHOŇOVCI


18. 2. 2022 piatok: ENERGETICKÉ SLUŽBY

Odborné energetické poradenstvo: SIEA

 • 08.00 - 11.00 h registrácia účastníkov
 • 08.30 - 10.30 h XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT
 • 10.30 - 11.00 h prestávka s tzbportal.sk
 • 11.00 - 13.00 h XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY
 • 13.00 -14.00 h záver konferencie
08.30 - 10.30 h XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT
 • vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Kurzy Energetický audit a certifikácia budov a EUREM | K. Pauerová, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
 2. Zhodnocení vybraných systémů vytápění a chlazení pracujících s klasickým a alternativním spádem otopné a chladící vody | O. Šikula, VUT v Brně (CZ)
 3. Energetický manažment vo veľkých projektoch z pohľadu developera | P. Bohuš, Smartes, s.r.o.
 4. Nový sálavý panel KOTRBATÝ KIT – zapomeňme na předsudky | O. Hojer, KOTRBATÝ V.M.Z., s.r.o.
 5. Kompromis medzi tepelným komfortom a spotrebou energie budov | B. Junasová, SvF STU, Bratislava
 6. Ukazovatele ziskovosti pri obnove budov pomocou GES | V. Gombošová, SvF STU, Bratislava

10.30 - 11.00 h Prestávka s tzbportal.sk

11.00 - 13.00 h XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Optimalizácia vykurovania v byte vo väzbe na ochorenie Covid-19 | M. Budiaková, Fakulta architektúry, STU Bratislava
 2. Batériové úložisko | P. Jackuliak, Fenix Slovensko s.r.o.
 3. Stenové vykurovanie v prechodnom období | M. Šimko, SvF STU, Bratislava
 4. Súčasné trendy vo využití sálavých systémov | E. Švarcová, SvF STU, Bratislava
 5. Analýza vnútornej mikroklimy v bytovom dome v Pezinku | T. Strenk, SvF STU, Bratislava
 6. Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu | D. Petráš, SvF STU, Bratislava

13.00 - 14.00 h ZÁVER KONFERENCIE

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.


Organizačný garant:

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová
 • SSTP, Koceľova 15, BA
 • sstp@sstp.sk


Prihláška a program

 • Stiahnite si podrobný program konferencie tu.
 • Stiahnite si prihlášku na podujatie tu (prednášateľ), tu (účastník).

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

22. ročník medzinárodnej odbornej konferencie s témou "Aplikácia OZE pri napĺňaní cieľov zelenej dohody" sa uskutoční na začiatku mája v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Zdaňovanie neočakávaných príjmov má veľa negatívnych dôsledkov a často neprináša cielený výsledok. Vysvetľujeme, čo je windfall tax a ako má fungovať v EÚ.

Pozvánka na konferenciu: SSCHI 2024

Pozvánka na konferenciu: SSCHI 2024

Priemysel, legislatíva a akadémia sa stretnú pod jednou strechou v druhej polovici mája v čarokrásnom prostredí Vysokých Tatier.