INNOGY
INNOGY
INNOGY

Pozvánka na konferenciu: TECHFORUM 2019

Jednodňová odborná a oficiálna konferencia veľtrhu AQUATHERM 2019 zameraná na prezentáciu riešení v oblasti TZB určená pre projektantov, architektov, zástupcov developerov a ďalších stavebných odborníkov.

Pozvánka na konferenciu: TECHFORUM 2019

Podujatie sa uskutoční v utorok 5. februára 2019 počas prvého dňa veľtrhu AQUATHERM 2019 v priestoroch Kongresového centra výstaviska Agrokomplex, Nitra.

Program

Aktualizovaný program nájdete tu.

08:30 - 09:00 | Registrácia účastníkov, ranná káva

9:00 - 9:15 | Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, Vladimír Orovnický – Reálny vplyv „phase down HFC chladív“ na trh s klimatizačnými a chladiarenskými zariadeniami

 • Prehlaď o aktuálnom vývoji kvót na trhu s chladivami
 • Cena chladív a jej závislosť na hodnote GWP
 • Ilegálny dovoz do krajín EU
 • Nový systém oznamovania údajov o F plynoch: Leaklog 2.0

Prednáška v slovenskom jazyku

Vladimír Orovnický  Absolvent STU strojníckej fakulty v Bratislave. V odvetví pôsobí od roku 2002 a v súčastnosti pôsobí na pozícii Managing Director v spoločnosti Daikin Slovensko.

9:15 - 9:30 | DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL, Martin Ďurian – Daikin cloudové služby

 • Nepretržité monitorovanie zariadení DAIKIN
 • Prediktíny servis, sledovanie spotreby energie
 • Využitie prevádzkových dát pre optimalizáciu spotreby energie

Prednáška v slovenskom jazyku

Martin Ďurian – V roku 1996 ukončil štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave odbor Technika prostredia. Profesionálne sa orientuje takmer 22 rokov najmä na problematiku klimatizácie. V spoločnosti Daikin pôsobí s krátkymi prestávkami už takmer 18 rokov a v tejto spoločnosti prešiel rôznymi pozíciami. V súčasnosti sa venuje diaľkovému monitoringu zariadení a analýze dát, ktorá umožňuje optimalizáciu ich prevádzky.

9:35 - 10:10 | CLIMAPORT s.r.o., Peter Behúl – Best Practices – možnosti návrhov riešení strojovní chladu v rôznych vyhotoveniach chladiacich systémov

 • Technické možnosti návrhov riešení strojovní chladu
 • Investičné náklady jednotlivých aplikácií pre typický projekt
 • Prevádzkové náklady pri zohľadnení pracovnej obálky kompresorov a profilu potreby chladu
 • Návratnosť uvažovaných riešení v porovnaní s prevádzkovými nákladmi (ROI),
 • Výsledky analýzy, zhodnotenie a odporúčania pre investorov

Prednáška v slovenskom jazyku

Peter Behúl je riaditeľom v spoločnosti CLIMAPORT s.r.o., ktorá sa zaoberá návrhom a optimalizáciou systémových riešení pre TZB technológie a súčasne je distribútorom zn. CARRIER a ALFA LAVAL pre SR. V oblasti TZB pracuje už 20 rokov.

10:15 - 10:50 | SAMSUNG, Andrej Píš – Komfortné chladenie s technológiou Samsung Wind free ™- CFD analýzy a prípadová štúdia

 • Základné požiadavky na klimatizácie
 • Popis technológie Wind-free(TM) – nástenné a kazetové jednotky
 • CFD analýza a prípadová štúdia využitia Wind-free(TM) technológie – kazetové jednotky Wind-Free(TM) vs. štandardné kazetové

Prednáška v slovenskom jazyku

Andrej Píš – v spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. pracuje ako Key account manager a má nastarosti predaj klimatizačných jednotiek Samsung na Slovensku. Vyštudoval Slovensku technickú univerzitu v Bratislave Strojnícku fakultu, odbor tepelná technika a technika prostredia.V odvetví pôsobí od roku 2004.

10:50 - 11:00 | Coffee break

11:00 - 11:35 | AZ FLEX, Peter Kaimann – Kaimann – nová technológia zajtrajška

 • Všeobecné požiadavky na obytné budovy a ich vnútorné prostredie
 • Ochrana osôb v prípade požiaru –zvýšenie bezpečnosti vďaka izoláciám vyrobeným technológiou INCERAM® s nízkym obsahom tvorby dymu pri horení
 • Trend osobného bývania – komfortné a spoľahlivé riešenie s tepelnými a akustickými izoláciami KAIFLEX
 • Adresné e-mobility s vysoko inovatívnymi semi rigidnými elastomernými produktami (SERIEF) & riešenia redukcie prenosu hluku
 • Kaimann viacvrstvové izolačné systémy – pre najlepší spôsob izolovania náročných aplikácií v priemysle.

Prednáška v anglickom jazyku s tlmočníkom

Peter Kaimann Kaimann sa za 60 rokov svojho vývoja etabloval ako jeden z vedúcich nositeľov technológií. Výrobný závod so sídlom v meste Hövelhof, Westfálsko – Nemecko, disponuje jedným z najmodernejších a vysoko výkonných výrobných a logistických centier v oblasti elastomerných izolácii zo syntetického kaučuku. Pod vedením výkonného riaditeľa CEO a majiteľa p. Georga Josefa (Jürgena) Kaimanna dosiahla spoločnosť najväčšie úspechy hlavne v oblasti chladových inštalácií, špeciálnych použitiach ropného a plynárenského priemyslu, v oblasti stavby lodí a offshore stavieb, a to vďaka ponuke vysoko inovatívnych riešení a príkladnej nemennej kvalite svojich výrobkov. Za účelom naplnenia svojej vízie rastu, predal Jürgen Kaimann koncom roku 2018 svoju spoločnosť konzorciu Saint-Gobain Group, v rámci ktorého bude závod Kaimann pôsobiť ako kompetenčné centrum pre oblasť izolácií zo syntetického kaučuku pre celú organizáciu Saint-Gobain.

11:40 - 12:15 | IMI HYDRONIC, Radim Hečko – Regulácia a vyvažovanie v roku 2030

 • Priemysel 4.0….čaká nás revolúcia aj v našom obore?
 • Majú súčasné systémy potenciál byť ešte efektívnejšie?
 • Ponúkame Vám úvahy, ktoré Vás môžu inšpirovať.

Prednáška v českom jazyku

Radim Hečko – V spoločnosti IMI Hydronic Engineering pracuje od roku 2000. Na pozícii projektového manažéra spolupracuje s poprednými developerskými spoločnosťami z Českej a Slovenskej republiky, Poľska a Maďarska.Podieľal se na množstve významných stavieb v Prahe a Bratislave. Praktické skúsenosti získal tiež na náročných projektoch v zahraničí. Individuálne sa venuje velkým projektom od projekčnej prípravy, realizácie až po finálne nastavenie a uvedenie systémov do prevádzky.Koncepty regulácie a vyvažovania sú niekedy velmi náročné a sú zdrojom inšpirácie pre vývoj nových produktov, na ktorých vývoji sa spoločne s vývojovými tímami aktívne podieľa.

12:15 - 13:30 | Obed, infomarket

13:30 - 14:05 | ACREA, Michal Pasiar

Očakávame informácie o téme

Prednáška v slovenskom jazyku

14:10 - 14:45 | TECHNOV, Martin Birás – Digitálna BIM knižnica VZT uľahčuje prácu projektantom, ale aj výrobe

 • Prínosy využívania BIM technológie pre projektanta
 • Predstavenie knižnice
 • Účel a možnosti použitia
 • Automatické trasovanie a výkazy
 • Prepojenie z projekcie do výroby

Prednáška v slovenskom jazyku

Martin Birás – Pracuje v spoločnosti Autocont s.r.o. divízia CAD Studio na pozícií technického konzultanta.Od r. 2013 sa venuje predovšetkým technickej podpore a nasadeniu BIM do praxe v Čechách a na Slovensku.Špecializuje sa na implementácie, školenia a konzultácie pre oblasť technických zariadení budov a je veľkým nadšencom vizuálneho programovania.

14:50 - 15:25 | VICTAULIC, Aleš Vaculík – Inovatívne mechanické riešenia spojovania potrubia a ich výhody v praxi

 • Predstavenie spoločnosti
 • Ako vyzerá a funguje mechanický spoj potrubia
 • Výhody oproti tradičným systémom
 • Rozbor zákazky z praxe a jej ekonomické vyhodnotenie

Prednáška v českom jazyku

Aleš Vaculík Pracuje v spoločnosti Victaulic od roku 2018 na pozícii Sales Engineer pe oblasť České a Slovenské republiky. Je zodpovedný za zákazníkov segmentu HVAC, OEM, priemysel a hornictví. V odbore Technickeho zabezpečenia budov pôsobí od roku 2000.

15:25- 15:35 | Coffee break, infomarket

15:35 - 16:10 | Robatherm Slovensko s.r.o., Eduard Jánoš – Nariadenie 1253/2014 – súčasnosť a trendy do budúcnosti

 • Nariadenie ErP 1253/2014 a jej právny rámec v SR a v EU
 • Súčasné požiadavky ErP a Nariadenia 1253/2014 a trendy do budúcnosti (od roku 2014, cez súčasnosť až po rok 2022)
 • Energetická efektívnosť ErP a EUROVENT
 • Čo ovplyvňuje energetickú efektívnosť NRVU – nerezidenčných vetracích jednotiek

TRUE BLUE – Robatherm software nástroj na výpočet celoživotných nákladov NRVU so zohľadnením podmienok miesta inštalácie, reálnych cien energií a aktuálnej projektovanej prevádzky zariadenia

Prednáška v slovenskom jazyku

Eduard Jánoš Výhradné zastúpenie spoločnosti robatherm v Slovenskej republike. Predajom VZT jednotiek na slovenskom trhu sa zaoberá od roku 1998. Zameranie na individuálne na mieru šité riešenia, ktoré splňujú aj najprísnejšie požiadavky na funkčnosť, hygienu, bezpečnosť a energetickú efektívnosť.

16:15 - 16:50 | DANFOSS, Štefan Hrubovčák – Bytové stanice Danfoss v spojení so systémom Danfoss Link®

 • prehľad bytových staníc
 • regulácia tepelnej pohody domácnosti termostatom
 • predstavenie systému Danfoss Link®
 • regulácia tepelnej pohody domácnosti systémom Danfoss Link®
 • porovnanie oboch aplikácii regulácie teploty

Prednáška v slovenskom jazyku

Štefan Hrubovčák – v spoločnosti Danfoss spol. s.r.o. pôsobí od roku 2014 ako obchodný zástupca pre regulačné prvky systémov HVAC. Je absolventom Technickej Univerzity v Košiciach a na Hutníckej fakulte promoval v odbore Tepelná energetika a plynárenstvo. Svoje praktické skúsenosti získaval už počas štúdia na stáži v TEKO a.s. pri návrhu efektivity využitia malých KOST v bytových domov a spracovaním odpadového tepla z prevádzky KVET počas letnej prevádzky s využitím absorpčného chladenia.

16:55 - 17:10 | REMAK, Jakub Bližňák – Podpora projektovania vzduchotechniky s využitím BIM technológie

 • Prečo sa ako výrobca VZT jednotiek zaujímame o BIM
 • Naše jednotné riešenie pre celý výrobný sortiment
 • Prepojenie navrhovanej aplikácie AeroCAD s platformou Autodesk Revit
 • Skúsenosti, prínosy a referencie

Prednáška v českom jazyku

Jakub Bližňák – vedúci predaja pre oblasť Českej a Slovenskej republiky v spoločnosti REMAK a.s., ktorá je významným českým výrobcom VZT jednotiek. Vyštudoval Fakultu strojného inžinierstva VUT Brno, odbor Technika prostredia. V oblasti TZB pôsobí viac ako 10 rokov.

17:15 - 17:30 | HILTI, Juraj Wallner – Hilti digitalizujeme stavebníctvo

 • Krátke predstavenie firmy
 • Predstavenie spoločnosti
 • Hilti – digitálne riešenia
 • Prínosy BIMu v navrhovaní TZB rozvodov
 • 3D modelovanie a rozšírená realita
 • Referencie

Prednáška v slovenskom a českom jazyku

Juraj Wallner – absolvent stavebnej fakulty STU v Bratislave. V spoločnosti Hilti Slovakia pracuje 5 rokov a digitalizácii v stavebníctve sa venuje viac ako 2 roky. V súčasnosti je zodpovedný za BIM problematiku na Slovensku.

17:35 - 17:50 | Tombola

17:50 - 18:15 | Ukončenie konferencie, odovzdanie balíčkov pre účastníkov konferencie

TECHFORUM 2019 je nosnou konferenciou veľtrhu AQUATHERM 2019, ktorá je zameraná na prezentáciu a odbornú diskusiu profesionálov z oblasti TZB. Konferencia je určená pre architektov, projektantov, zástupcov realizačných spoločníkov a ďalších stavebných odborníkov.

Podujatie sa bude konať v utorok 5. februára 2019 počas prvého dňa veľtrhu AQUATHERM 2019 v priestoroch Kongresového centra výstaviska Agrokomplex, Nitra.

Informácie

Podrobné informácie o konferencii nájdete tu: http://tech-forum.sk/Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2019

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2019

Kľúčovou témou tohto ročníka konferencie je: Inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou.

Termický solárny systém je výhodnou možnosťou pri ohreve teplej vody v bytovke

Termický solárny systém je výhodnou možnosťou pri ohreve teplej vody v bytovke

Výhodnosť solárneho ohrevu vody však závisí od niekoľkých podmienok. Ktoré to sú?

Cena uránu zastavila desaťročný prepad, signalizuje návrat jadra?

Cena uránu zastavila desaťročný prepad, signalizuje návrat jadra?

Energetická komodita používaná ako palivo v atómových elektrárňach sa popularite neteší, no pre investorov začína byť zaujímavá.