INNOGY
Dny teplárenství a energetiky
INNOGY

Pozvánka na konferenciu: TECHFORUM 2019

Jednodňová odborná a oficiálna konferencia veľtrhu AQUATHERM 2019 zameraná na prezentáciu riešení v oblasti TZB určená pre projektantov, architektov, zástupcov developerov a ďalších stavebných odborníkov.

Pozvánka na konferenciu: TECHFORUM 2019

Podujatie sa uskutoční v utorok 5. februára 2019 počas prvého dňa veľtrhu AQUATHERM 2019 v priestoroch Kongresového centra výstaviska Agrokomplex, Nitra.

Program

Aktualizovaný program nájdete tu.

08:30 - 09:00 | Registrácia účastníkov, ranná káva

9:00 - 9:15 | Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, Vladimír Orovnický – Reálny vplyv „phase down HFC chladív“ na trh s klimatizačnými a chladiarenskými zariadeniami

 • Prehlaď o aktuálnom vývoji kvót na trhu s chladivami
 • Cena chladív a jej závislosť na hodnote GWP
 • Ilegálny dovoz do krajín EU
 • Nový systém oznamovania údajov o F plynoch: Leaklog 2.0

Prednáška v slovenskom jazyku

Vladimír Orovnický  Absolvent STU strojníckej fakulty v Bratislave. V odvetví pôsobí od roku 2002 a v súčastnosti pôsobí na pozícii Managing Director v spoločnosti Daikin Slovensko.

9:15 - 9:30 | DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL, Martin Ďurian – Daikin cloudové služby

 • Nepretržité monitorovanie zariadení DAIKIN
 • Prediktíny servis, sledovanie spotreby energie
 • Využitie prevádzkových dát pre optimalizáciu spotreby energie

Prednáška v slovenskom jazyku

Martin Ďurian – V roku 1996 ukončil štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave odbor Technika prostredia. Profesionálne sa orientuje takmer 22 rokov najmä na problematiku klimatizácie. V spoločnosti Daikin pôsobí s krátkymi prestávkami už takmer 18 rokov a v tejto spoločnosti prešiel rôznymi pozíciami. V súčasnosti sa venuje diaľkovému monitoringu zariadení a analýze dát, ktorá umožňuje optimalizáciu ich prevádzky.

9:35 - 10:10 | CLIMAPORT s.r.o., Peter Behúl – Best Practices – možnosti návrhov riešení strojovní chladu v rôznych vyhotoveniach chladiacich systémov

 • Technické možnosti návrhov riešení strojovní chladu
 • Investičné náklady jednotlivých aplikácií pre typický projekt
 • Prevádzkové náklady pri zohľadnení pracovnej obálky kompresorov a profilu potreby chladu
 • Návratnosť uvažovaných riešení v porovnaní s prevádzkovými nákladmi (ROI),
 • Výsledky analýzy, zhodnotenie a odporúčania pre investorov

Prednáška v slovenskom jazyku

Peter Behúl je riaditeľom v spoločnosti CLIMAPORT s.r.o., ktorá sa zaoberá návrhom a optimalizáciou systémových riešení pre TZB technológie a súčasne je distribútorom zn. CARRIER a ALFA LAVAL pre SR. V oblasti TZB pracuje už 20 rokov.

10:15 - 10:50 | SAMSUNG, Andrej Píš – Komfortné chladenie s technológiou Samsung Wind free ™- CFD analýzy a prípadová štúdia

 • Základné požiadavky na klimatizácie
 • Popis technológie Wind-free(TM) – nástenné a kazetové jednotky
 • CFD analýza a prípadová štúdia využitia Wind-free(TM) technológie – kazetové jednotky Wind-Free(TM) vs. štandardné kazetové

Prednáška v slovenskom jazyku

Andrej Píš – v spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. pracuje ako Key account manager a má nastarosti predaj klimatizačných jednotiek Samsung na Slovensku. Vyštudoval Slovensku technickú univerzitu v Bratislave Strojnícku fakultu, odbor tepelná technika a technika prostredia.V odvetví pôsobí od roku 2004.

10:50 - 11:00 | Coffee break

11:00 - 11:35 | AZ FLEX, Peter Kaimann – Kaimann – nová technológia zajtrajška

 • Všeobecné požiadavky na obytné budovy a ich vnútorné prostredie
 • Ochrana osôb v prípade požiaru –zvýšenie bezpečnosti vďaka izoláciám vyrobeným technológiou INCERAM® s nízkym obsahom tvorby dymu pri horení
 • Trend osobného bývania – komfortné a spoľahlivé riešenie s tepelnými a akustickými izoláciami KAIFLEX
 • Adresné e-mobility s vysoko inovatívnymi semi rigidnými elastomernými produktami (SERIEF) & riešenia redukcie prenosu hluku
 • Kaimann viacvrstvové izolačné systémy – pre najlepší spôsob izolovania náročných aplikácií v priemysle.

Prednáška v anglickom jazyku s tlmočníkom

Peter Kaimann Kaimann sa za 60 rokov svojho vývoja etabloval ako jeden z vedúcich nositeľov technológií. Výrobný závod so sídlom v meste Hövelhof, Westfálsko – Nemecko, disponuje jedným z najmodernejších a vysoko výkonných výrobných a logistických centier v oblasti elastomerných izolácii zo syntetického kaučuku. Pod vedením výkonného riaditeľa CEO a majiteľa p. Georga Josefa (Jürgena) Kaimanna dosiahla spoločnosť najväčšie úspechy hlavne v oblasti chladových inštalácií, špeciálnych použitiach ropného a plynárenského priemyslu, v oblasti stavby lodí a offshore stavieb, a to vďaka ponuke vysoko inovatívnych riešení a príkladnej nemennej kvalite svojich výrobkov. Za účelom naplnenia svojej vízie rastu, predal Jürgen Kaimann koncom roku 2018 svoju spoločnosť konzorciu Saint-Gobain Group, v rámci ktorého bude závod Kaimann pôsobiť ako kompetenčné centrum pre oblasť izolácií zo syntetického kaučuku pre celú organizáciu Saint-Gobain.

11:40 - 12:15 | IMI HYDRONIC, Radim Hečko – Regulácia a vyvažovanie v roku 2030

 • Priemysel 4.0….čaká nás revolúcia aj v našom obore?
 • Majú súčasné systémy potenciál byť ešte efektívnejšie?
 • Ponúkame Vám úvahy, ktoré Vás môžu inšpirovať.

Prednáška v českom jazyku

Radim Hečko – V spoločnosti IMI Hydronic Engineering pracuje od roku 2000. Na pozícii projektového manažéra spolupracuje s poprednými developerskými spoločnosťami z Českej a Slovenskej republiky, Poľska a Maďarska.Podieľal se na množstve významných stavieb v Prahe a Bratislave. Praktické skúsenosti získal tiež na náročných projektoch v zahraničí. Individuálne sa venuje velkým projektom od projekčnej prípravy, realizácie až po finálne nastavenie a uvedenie systémov do prevádzky.Koncepty regulácie a vyvažovania sú niekedy velmi náročné a sú zdrojom inšpirácie pre vývoj nových produktov, na ktorých vývoji sa spoločne s vývojovými tímami aktívne podieľa.

12:15 - 13:30 | Obed, infomarket

13:30 - 14:05 | ACREA, Michal Pasiar

Očakávame informácie o téme

Prednáška v slovenskom jazyku

14:10 - 14:45 | TECHNOV, Martin Birás – Digitálna BIM knižnica VZT uľahčuje prácu projektantom, ale aj výrobe

 • Prínosy využívania BIM technológie pre projektanta
 • Predstavenie knižnice
 • Účel a možnosti použitia
 • Automatické trasovanie a výkazy
 • Prepojenie z projekcie do výroby

Prednáška v slovenskom jazyku

Martin Birás – Pracuje v spoločnosti Autocont s.r.o. divízia CAD Studio na pozícií technického konzultanta.Od r. 2013 sa venuje predovšetkým technickej podpore a nasadeniu BIM do praxe v Čechách a na Slovensku.Špecializuje sa na implementácie, školenia a konzultácie pre oblasť technických zariadení budov a je veľkým nadšencom vizuálneho programovania.

14:50 - 15:25 | VICTAULIC, Aleš Vaculík – Inovatívne mechanické riešenia spojovania potrubia a ich výhody v praxi

 • Predstavenie spoločnosti
 • Ako vyzerá a funguje mechanický spoj potrubia
 • Výhody oproti tradičným systémom
 • Rozbor zákazky z praxe a jej ekonomické vyhodnotenie

Prednáška v českom jazyku

Aleš Vaculík Pracuje v spoločnosti Victaulic od roku 2018 na pozícii Sales Engineer pe oblasť České a Slovenské republiky. Je zodpovedný za zákazníkov segmentu HVAC, OEM, priemysel a hornictví. V odbore Technickeho zabezpečenia budov pôsobí od roku 2000.

15:25- 15:35 | Coffee break, infomarket

15:35 - 16:10 | Robatherm Slovensko s.r.o., Eduard Jánoš – Nariadenie 1253/2014 – súčasnosť a trendy do budúcnosti

 • Nariadenie ErP 1253/2014 a jej právny rámec v SR a v EU
 • Súčasné požiadavky ErP a Nariadenia 1253/2014 a trendy do budúcnosti (od roku 2014, cez súčasnosť až po rok 2022)
 • Energetická efektívnosť ErP a EUROVENT
 • Čo ovplyvňuje energetickú efektívnosť NRVU – nerezidenčných vetracích jednotiek

TRUE BLUE – Robatherm software nástroj na výpočet celoživotných nákladov NRVU so zohľadnením podmienok miesta inštalácie, reálnych cien energií a aktuálnej projektovanej prevádzky zariadenia

Prednáška v slovenskom jazyku

Eduard Jánoš Výhradné zastúpenie spoločnosti robatherm v Slovenskej republike. Predajom VZT jednotiek na slovenskom trhu sa zaoberá od roku 1998. Zameranie na individuálne na mieru šité riešenia, ktoré splňujú aj najprísnejšie požiadavky na funkčnosť, hygienu, bezpečnosť a energetickú efektívnosť.

16:15 - 16:50 | DANFOSS, Štefan Hrubovčák – Bytové stanice Danfoss v spojení so systémom Danfoss Link®

 • prehľad bytových staníc
 • regulácia tepelnej pohody domácnosti termostatom
 • predstavenie systému Danfoss Link®
 • regulácia tepelnej pohody domácnosti systémom Danfoss Link®
 • porovnanie oboch aplikácii regulácie teploty

Prednáška v slovenskom jazyku

Štefan Hrubovčák – v spoločnosti Danfoss spol. s.r.o. pôsobí od roku 2014 ako obchodný zástupca pre regulačné prvky systémov HVAC. Je absolventom Technickej Univerzity v Košiciach a na Hutníckej fakulte promoval v odbore Tepelná energetika a plynárenstvo. Svoje praktické skúsenosti získaval už počas štúdia na stáži v TEKO a.s. pri návrhu efektivity využitia malých KOST v bytových domov a spracovaním odpadového tepla z prevádzky KVET počas letnej prevádzky s využitím absorpčného chladenia.

16:55 - 17:10 | REMAK, Jakub Bližňák – Podpora projektovania vzduchotechniky s využitím BIM technológie

 • Prečo sa ako výrobca VZT jednotiek zaujímame o BIM
 • Naše jednotné riešenie pre celý výrobný sortiment
 • Prepojenie navrhovanej aplikácie AeroCAD s platformou Autodesk Revit
 • Skúsenosti, prínosy a referencie

Prednáška v českom jazyku

Jakub Bližňák – vedúci predaja pre oblasť Českej a Slovenskej republiky v spoločnosti REMAK a.s., ktorá je významným českým výrobcom VZT jednotiek. Vyštudoval Fakultu strojného inžinierstva VUT Brno, odbor Technika prostredia. V oblasti TZB pôsobí viac ako 10 rokov.

17:15 - 17:30 | HILTI, Juraj Wallner – Hilti digitalizujeme stavebníctvo

 • Krátke predstavenie firmy
 • Predstavenie spoločnosti
 • Hilti – digitálne riešenia
 • Prínosy BIMu v navrhovaní TZB rozvodov
 • 3D modelovanie a rozšírená realita
 • Referencie

Prednáška v slovenskom a českom jazyku

Juraj Wallner – absolvent stavebnej fakulty STU v Bratislave. V spoločnosti Hilti Slovakia pracuje 5 rokov a digitalizácii v stavebníctve sa venuje viac ako 2 roky. V súčasnosti je zodpovedný za BIM problematiku na Slovensku.

17:35 - 17:50 | Tombola

17:50 - 18:15 | Ukončenie konferencie, odovzdanie balíčkov pre účastníkov konferencie

TECHFORUM 2019 je nosnou konferenciou veľtrhu AQUATHERM 2019, ktorá je zameraná na prezentáciu a odbornú diskusiu profesionálov z oblasti TZB. Konferencia je určená pre architektov, projektantov, zástupcov realizačných spoločníkov a ďalších stavebných odborníkov.

Podujatie sa bude konať v utorok 5. februára 2019 počas prvého dňa veľtrhu AQUATHERM 2019 v priestoroch Kongresového centra výstaviska Agrokomplex, Nitra.

Informácie

Podrobné informácie o konferencii nájdete tu: http://tech-forum.sk/Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: EnergyCamp 2019

Pozvánka na konferenciu: EnergyCamp 2019

EnergyCamp 2019 je dvojdňová konferencia plná príkladov z praxe o príprave a realizácii energetických stavieb, implementácii IT a IoT technológií a skúseností z energetického manažmentu.

Dni teplárenstva a energetiky v Hradci Králové sú za dverami

Dni teplárenstva a energetiky v Hradci Králové sú za dverami

Energetika prežíva obdobie búrlivých zmien v legislatíve aj v technológiách, s ktorými sa bude musieť vyrovnať aj teplárenstvo.

Dimenzovanie fotovoltiky v budove umožňuje najlepšie hodinový výpočet potreby energie

Dimenzovanie fotovoltiky v budove umožňuje najlepšie hodinový výpočet potreby energie

Hodnotenie energetickej hospodárnosti budov vychádza z potreby energie podľa mesačnej a ročnej metódy. Tie však nezohľadňujú výrobu z fotovoltiky a vlastnú spotrebu v budove.