Pozvánka: 49. medzinárodná konferencia Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva – SSCHE 2023 | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSDS
Belimo

Pozvánka na konferenciu: SSCHE 2023

49. medzinárodná konferencia Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva – SSCHE 2023 sa uskutoční v polovici mája v čarovnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: SSCHE 2023

Konferencia SSCHE 2022 | Foto: SSCHI

Konferenciu SSCHE 2023 organizuje Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva za asistencie Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva STU. Cieľom slovenskej časti konferencie je poskytnúť platformu na transfer vedomostí medzi tromi základnými piliermi technologického pokroku:

 • priemyselné podniky
 • akadémia
 • legislatívna sféra

SSCHI po dlhšej prestávke zavádza do každoročnej medzinárodnej vedeckej konferencie s 50-ročnou tradíciou aj slovenskú sekciu venovanú predovšetkým transferu vedomostí v oblasti dekarbonizácie priemyslu a jej legislatívnej podpory. Samostatným tematickým celkom bude predstavenie foriem podpory priemyselného výskumu a vývoja a okrúhly stôl s odborníkmi z tejto oblasti.


Termín a miesto konania

 • 15. - 18. mája 2023 (pondelok-štvrtok)
 • Hotel Sorea Hutník, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry

Základné informácie

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších výsledkov výskumu a technologicko – inžinierskych riešení v oblasti chemického a biochemického inžinierstva, strojárstva v chémii, riadenia procesov v chemickom a potravinárskom priemysle so zameraním na racionálne využívanie zdrojov energie, ekológiu a manažment rizík.

Tematické celky slovenskej sekcie konferencie

 • Dekarbonizácia priemyslu (nadviazanie na príspevky odborného seminára z novembra 2022)
 • Nástroje na podporu priemyselného výskumu a vývoja (moderovaná diskusia formou okrúhleho stola s expertmi na danú oblasť slovenskej legislatívy)

Predbežné sekcie konferencie

 • Reaktorové inžinierstvo a katalýza
 • Bioinžinierstvo a biotechnológia
 • Separačné procesy
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Manažment rizík a procesná bezpečnosť
 • Návrh a regulácia priemyselných procesov
 • Prestup hybnosti, tepla a látky
 • Materiálové inžinierstvo
 • MULTI-PI – Viacúrovňová intenzifikácia procesov
 • WAS&BIO – Odpady a biomasa ako obnoviteľné zdroje energie

Program konferencie bude aktualizovaný.

Registrácia

Na konferenciu sa môžete prihlásiť online pomocou webového konferenčného systému. Pod odkazmi Registrovať/Prihlásiť sa a Účastníci nájdete všetky informácie o tom, ako vykonať registráciu a ako generovať faktúru. O platbe za konferenciu nás prosím informujte vopred do 1. mája 2023. Potvrdenie o platbe je možné zaslať organizátorom e-mailom na sschi@sschi.sk.

 • Podrobnejšie informácie o konferencii nájdete tu.
 • Stiahnite si obežník ku konferencii tu.

Denník Energie-portal. sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Deviaty ročník medzinárodnej konferencie sa uskutoční v polovici apríla v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

K hlavným témam podujatia patrili garantované energetickú služby, energetická efektívnosť, budovy, obnoviteľné zdroje energie, ale aj podporné nástroje a energetická legislatíva.

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Prípadová štúdia porovnáva návrh tepelného čerpadla pre rodinný dom na severe Slovenska v pôvodnom aj rekonštruovanom stave.