Pozvánka na konferenciu: Správa budov – jeseň 2022 | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSDS
Belimo 2

Pozvánka na konferenciu: Správa budov – jeseň 2022

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností organizuje jesennú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou.

Pozvánka na konferenciu: Správa budov jeseň 2022

Konferencia je určená pre profesionálne správcovské spoločnosti všetkých typov bytových domov a nebytových priestorov, pre správcov nehnuteľností, pre predsedov a zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, stavebné a správcovské bytové družstvá, zástupcov bytových podnikov a hospodárstiev, pracovníkov štátnej správy, ktorí majú na starosti agendu správy budov, stavebných konaní a pod. Je určená aj vlastníkom bytov a nebytových priestorov, ktorých zaujíma všetko, čo súvisí so správou domov a chceli by sa dozvedieť všetko nové.


Termín a miesto konania

  • 21. - 23. septembra 2022 /streda-piatok/
  • Hotel Thermal Park****, Bešeňová

Program konferencie

21. 9. 2022 streda

do 14.00 h. Registrácia účastníkov

14.00 - 14.20 h.
Otvorenie konferencie | Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN

SEKCIA: Financovanie správy budov

14.20 - 14.40 h.
Komplexná obnova bytových domov z prostriedkov ŠFRB | Ing. Juraj Bartoš, Štátny fond rozvoja bývania

14.40 - 15.00 h.
Financovanie bytových domov v kontexte požiadaviek na zvyšovanie energetickej efektívnosti | Ing. Jozef Plško, Ing. Eva Michalcová, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

15.00 - 15.20 h.
Obnova bytového domu úverom od Slovenskej sporiteľne a.s. | Roman Hamran, SLSP, a.s.

15.20 - 15.40 h.
Novinka Generali poisťovne – flotilové poistenie bytových domov | Ing. Bibiána Miklóšová – produktový manažér Generali Poisťovňa, Ing. Branislav Sedlák, PhD. – konateľ FlexaFIN s.r.o.

15.40 - 16.00 h. Diskusia

  • Možnosti financovania obnovy BD v časoch zvyšovania cien materiálu aj práce, problematika riešenia krytia nákladov na obnovu pri stúpajúcich cenách
  • Riziká podpoistenia bytových domov (sledovanie poistnej hodnoty budov)
    (Na odpovede správcov diskutujú a odpovedajú všetci prednášajúci)

16.00 - 16.30 h.
Prestávka na kávu

16.30 - 17.00 h.
30 minut magické show s generálním partnerem „Umyjem to“ | Jakub Vosáhlo, UMYJEMTO SK s.r.o.

19.00 h.
Spoločenský večer - Prípitok generálneho partnera UMYJEMTO SK s.r.o.* Raut


22. 9. 2022 štvrtok

SEKCIA: Obnova bytových domov

9.00 - 9.20 h.
Zábradlie a jeho nadstavba „zasklenie“ | Dušan Hipík, ALUMISTR SE

9.20 - 9.40 h.
Současné trendy v rekonstrukcích střech panelových domu | Ing. Pavel Hanačík, Ing. Josef Slánský, STRECHY 92 s.r.o.

9.40 - 10.00 h.
Ceresit – spoľahlivé riešenia pre dlhodobú spokojnosť | Ing. Slavomír Vician, Lead Application Engineering CZ/SK, HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o.

10.00 - 10.20 h.
Čo so zatepľovacím systémom po uplynutí jeho životnosti? | Ing. Branislav Madáč, Ing. Andrea Petrovičová, LUKYSTAV, s.r.o.

10.20 - 10.40 h.
Výťah bez strojovne | Michal Strieš, Otis Výťahy, s.r.o.

10.40 - 11.00 h. Diskusia

  • Kam smeruje už zrealizovaná obnova bytových domov • Aké by mali byť činnosti správcu smerujúce na udržateľný stav obnoveného BD • Plesne a riasy: čo s nimi? | Na odpovede správcov diskutujú a odpovedajú všetci prednášajúci

11.00 - 11.15 h.
Prestávka na kávu

11.15 - 11.35 h.
Správná volba kanalizace při rekonstrukci domovních odpadů | Jan Garai, Ostendorf - OSMA s.r.o.

11.35 - 11.55 h.
Decentralizácia tepelnej techniky v BD | Osvald Körner, ZSaUN

11.55 - 12.15 h.
Využitie dažďových vôd pre bytové domy | doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., Stavebná fakulta TUKE

12.15 - 12.30 h. Diskusia

  • Využitie vody a tepelnej techniky v bytových domoch | Na odpovede správcov diskutujú a odpovedajú všetci prednášajúci

12.30 - 14.00 h.
Prestávka na obed

SEKCIA: Meranie a rozpočítavanie

14.00 - 14.20 h.
Efektívne využitie primárnych energií v bytových domoch? | Dušan Piták, ZSaUN

14.20 - 14.40 h.
Techem Smart System | Ing. Jozef Hlucháň, TECHEM s.r.o.

14.40 - 15.00 h.
Význam digitalizácie a energetického monitoringu pre správu budov | Peter Jančula, ista Slovakia, s. r. o.

15.00 - 15.20 h.
SENSUS – meranie vody a tepla v bytovom segmente a ich možnosti diaľkového odpočtu | Bc. Matúš Dinga, SENSUS Slovensko, a.s.

15.20 - 15.40 h. Diskusia

  • Vízie systémov na odčítavanie energií do budúcna • Aké sú doporučenia pre bytové domy, ktoré sa diaľkovým odpočtom bránia? | Na odpovede správcov diskutujú a odpovedajú všetci prednášajúci

15.40 - 16.00 h.
Prestávka na kávu

16.00 - 16.20 h.
Problémy pri odovzdávaní a preberaní bytového domu (zmena správcu) | JUDr. Jana Guoth, ZSaUN

16.20 - 16.40 h.
Poplatky za teplo a ich prognózy do budúcna | Ing. Ladislav Tomko, Slovenská obchodná inšpekcia

16.40 - 17.00 h.
Domové kotolne – aká je ich budúcnosť z pohľadu SOI | Ing. Pavel Rondzik, Slovenská obchodná inšpekcia

17.00 - 17.20 h. Diskusia

  • Kam smerujú ceny za teplo? | Na odpovede správcov diskutujú a odpovedajú všetci prednášajúci

19.00 h. Spoločenský večer

Prípitok generálneho partnera LUKYSTAV, s.r.o. * Raut * Odovzdanie ocenení * Tombola


23. 9. 2022 piatok

SEKCIA: Správa budov

09.00 - 09.20 h.
BOZP pri obnove bytových domov | doc. Ing. Pavel Svoboda,CSc., ČVUT Praha

09.20 - 09.40 h.
Softwarová podpora správy budov | Ing. Michal Faltejsek, VŠB - Technická univerzita Ostrava, ČR

09.40 - 10.00 h.
Zrušenie SVB likvidáciou | JUDr. Jana Guoth, ZSaUN

10.00 - 10.20 h.
Aktuálne riešenia problémov pri správe budov, Komora správcov – áno alebo nie? | JUDr. Jana Guoth, Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN

10.20 - 10.40 h.
Komunikácia s vlastníkmi | Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN

10.40 - 11.00 h.
Prestávka na kávu

11.00 h.
Valné zhromaždenie Združenia správcov a užívateľov nehnuteľnosti

13.00 h.
Predpokladaný záver konferencie

Stiahnite si vizuál programu.

 Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Deviaty ročník medzinárodnej konferencie sa uskutoční v polovici apríla v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

K hlavným témam podujatia patrili garantované energetickú služby, energetická efektívnosť, budovy, obnoviteľné zdroje energie, ale aj podporné nástroje a energetická legislatíva.

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Prípadová štúdia porovnáva návrh tepelného čerpadla pre rodinný dom na severe Slovenska v pôvodnom aj rekonštruovanom stave.