VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo 2

Pozvánka na konferenciu: Správa budov – jeseň 2022

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností organizuje jesennú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou.

Pozvánka na konferenciu: Správa budov jeseň 2022

Konferencia je určená pre profesionálne správcovské spoločnosti všetkých typov bytových domov a nebytových priestorov, pre správcov nehnuteľností, pre predsedov a zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, stavebné a správcovské bytové družstvá, zástupcov bytových podnikov a hospodárstiev, pracovníkov štátnej správy, ktorí majú na starosti agendu správy budov, stavebných konaní a pod. Je určená aj vlastníkom bytov a nebytových priestorov, ktorých zaujíma všetko, čo súvisí so správou domov a chceli by sa dozvedieť všetko nové.


Termín a miesto konania

  • 21. - 23. septembra 2022 /streda-piatok/
  • Hotel Thermal Park****, Bešeňová

Program konferencie

21. 9. 2022 streda

do 14.00 h. Registrácia účastníkov

14.00 - 14.20 h.
Otvorenie konferencie | Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN

SEKCIA: Financovanie správy budov

14.20 - 14.40 h.
Komplexná obnova bytových domov z prostriedkov ŠFRB | Ing. Juraj Bartoš, Štátny fond rozvoja bývania

14.40 - 15.00 h.
Financovanie bytových domov v kontexte požiadaviek na zvyšovanie energetickej efektívnosti | Ing. Jozef Plško, Ing. Eva Michalcová, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

15.00 - 15.20 h.
Obnova bytového domu úverom od Slovenskej sporiteľne a.s. | Roman Hamran, SLSP, a.s.

15.20 - 15.40 h.
Novinka Generali poisťovne – flotilové poistenie bytových domov | Ing. Bibiána Miklóšová – produktový manažér Generali Poisťovňa, Ing. Branislav Sedlák, PhD. – konateľ FlexaFIN s.r.o.

15.40 - 16.00 h. Diskusia

  • Možnosti financovania obnovy BD v časoch zvyšovania cien materiálu aj práce, problematika riešenia krytia nákladov na obnovu pri stúpajúcich cenách
  • Riziká podpoistenia bytových domov (sledovanie poistnej hodnoty budov)
    (Na odpovede správcov diskutujú a odpovedajú všetci prednášajúci)

16.00 - 16.30 h.
Prestávka na kávu

16.30 - 17.00 h.
30 minut magické show s generálním partnerem „Umyjem to“ | Jakub Vosáhlo, UMYJEMTO SK s.r.o.

19.00 h.
Spoločenský večer - Prípitok generálneho partnera UMYJEMTO SK s.r.o.* Raut


22. 9. 2022 štvrtok

SEKCIA: Obnova bytových domov

9.00 - 9.20 h.
Zábradlie a jeho nadstavba „zasklenie“ | Dušan Hipík, ALUMISTR SE

9.20 - 9.40 h.
Současné trendy v rekonstrukcích střech panelových domu | Ing. Pavel Hanačík, Ing. Josef Slánský, STRECHY 92 s.r.o.

9.40 - 10.00 h.
Ceresit – spoľahlivé riešenia pre dlhodobú spokojnosť | Ing. Slavomír Vician, Lead Application Engineering CZ/SK, HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o.

10.00 - 10.20 h.
Čo so zatepľovacím systémom po uplynutí jeho životnosti? | Ing. Branislav Madáč, Ing. Andrea Petrovičová, LUKYSTAV, s.r.o.

10.20 - 10.40 h.
Výťah bez strojovne | Michal Strieš, Otis Výťahy, s.r.o.

10.40 - 11.00 h. Diskusia

  • Kam smeruje už zrealizovaná obnova bytových domov • Aké by mali byť činnosti správcu smerujúce na udržateľný stav obnoveného BD • Plesne a riasy: čo s nimi? | Na odpovede správcov diskutujú a odpovedajú všetci prednášajúci

11.00 - 11.15 h.
Prestávka na kávu

11.15 - 11.35 h.
Správná volba kanalizace při rekonstrukci domovních odpadů | Jan Garai, Ostendorf - OSMA s.r.o.

11.35 - 11.55 h.
Decentralizácia tepelnej techniky v BD | Osvald Körner, ZSaUN

11.55 - 12.15 h.
Využitie dažďových vôd pre bytové domy | doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., Stavebná fakulta TUKE

12.15 - 12.30 h. Diskusia

  • Využitie vody a tepelnej techniky v bytových domoch | Na odpovede správcov diskutujú a odpovedajú všetci prednášajúci

12.30 - 14.00 h.
Prestávka na obed

SEKCIA: Meranie a rozpočítavanie

14.00 - 14.20 h.
Efektívne využitie primárnych energií v bytových domoch? | Dušan Piták, ZSaUN

14.20 - 14.40 h.
Techem Smart System | Ing. Jozef Hlucháň, TECHEM s.r.o.

14.40 - 15.00 h.
Význam digitalizácie a energetického monitoringu pre správu budov | Peter Jančula, ista Slovakia, s. r. o.

15.00 - 15.20 h.
SENSUS – meranie vody a tepla v bytovom segmente a ich možnosti diaľkového odpočtu | Bc. Matúš Dinga, SENSUS Slovensko, a.s.

15.20 - 15.40 h. Diskusia

  • Vízie systémov na odčítavanie energií do budúcna • Aké sú doporučenia pre bytové domy, ktoré sa diaľkovým odpočtom bránia? | Na odpovede správcov diskutujú a odpovedajú všetci prednášajúci

15.40 - 16.00 h.
Prestávka na kávu

16.00 - 16.20 h.
Problémy pri odovzdávaní a preberaní bytového domu (zmena správcu) | JUDr. Jana Guoth, ZSaUN

16.20 - 16.40 h.
Poplatky za teplo a ich prognózy do budúcna | Ing. Ladislav Tomko, Slovenská obchodná inšpekcia

16.40 - 17.00 h.
Domové kotolne – aká je ich budúcnosť z pohľadu SOI | Ing. Pavel Rondzik, Slovenská obchodná inšpekcia

17.00 - 17.20 h. Diskusia

  • Kam smerujú ceny za teplo? | Na odpovede správcov diskutujú a odpovedajú všetci prednášajúci

19.00 h. Spoločenský večer

Prípitok generálneho partnera LUKYSTAV, s.r.o. * Raut * Odovzdanie ocenení * Tombola


23. 9. 2022 piatok

SEKCIA: Správa budov

09.00 - 09.20 h.
BOZP pri obnove bytových domov | doc. Ing. Pavel Svoboda,CSc., ČVUT Praha

09.20 - 09.40 h.
Softwarová podpora správy budov | Ing. Michal Faltejsek, VŠB - Technická univerzita Ostrava, ČR

09.40 - 10.00 h.
Zrušenie SVB likvidáciou | JUDr. Jana Guoth, ZSaUN

10.00 - 10.20 h.
Aktuálne riešenia problémov pri správe budov, Komora správcov – áno alebo nie? | JUDr. Jana Guoth, Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN

10.20 - 10.40 h.
Komunikácia s vlastníkmi | Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN

10.40 - 11.00 h.
Prestávka na kávu

11.00 h.
Valné zhromaždenie Združenia správcov a užívateľov nehnuteľnosti

13.00 h.
Predpokladaný záver konferencie

Stiahnite si vizuál programu.

 Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

22. ročník medzinárodnej odbornej konferencie s témou "Aplikácia OZE pri napĺňaní cieľov zelenej dohody" sa uskutoční na začiatku mája v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Zdaňovanie neočakávaných príjmov má veľa negatívnych dôsledkov a často neprináša cielený výsledok. Vysvetľujeme, čo je windfall tax a ako má fungovať v EÚ.

Pozvánka na konferenciu: SSCHI 2024

Pozvánka na konferenciu: SSCHI 2024

Priemysel, legislatíva a akadémia sa stretnú pod jednou strechou v druhej polovici mája v čarokrásnom prostredí Vysokých Tatier.