Pozvánka na konferenciu: Správa budov 2022 | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo 2

Pozvánka na konferenciu: Správa budov 2022

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností organizuje 11. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou.

Pozvánka na konferenciu: Správa budov 2022

Konferencia je určená pre profesionálne správcovské spoločnosti všetkých typov bytových domov a nebytových priestorov, pre správcov nehnuteľností, pre predsedov a zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, stavebné a správcovské bytové družstvá, zástupcov bytových podnikov a hospodárstiev, pracovníkov štátnej správy, ktorí majú na starosti agendu správy budov, stavebných konaní a pod. Je určená aj vlastníkom bytov a nebytových priestorov, ktorých zaujíma všetko, čo súvisí so správou domov a chceli by sa dozvedieť všetko nové.


Termín a miesto konania

 • 6. - 8. apríla 2022 (streda-piatok)
 • Hotel Galeria THERMAL, Bešeňová

Program konferencie

6.4.2022 streda

do 13.00 Registrácia účastníkov

SEKCIA: Financovanie správy budov

 • Moderuje: E. Kurimský

13.00 - 13.20 h.
Otvorenie konferencie | Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN

13.20 - 13.40 h.
Novinky pri podávaní žiadostí na ŠFRB pre rok 2022 | Ing. Juraj Bartoš, Štátny fond rozvoja bývania

13.40 - 14.00 h.
Aktuálne podmienky financovania obnovy bytových domov v Prvej stavebnej sporiteľni | Ing. Jozef Plško, Ing. Eva Michalcová, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

14.00 - 14.20 h.
Obnova bytových domov v období pandémie | Roman Hamran, Jana Jokeľová, Erika Sochorová, SLSP, a.s.

14.20 - 14.40 h.
Regresné náhrady z privátneho poistenia v bytových domoch | Ing. Branislav Sedlák, PhD., Ing. Ivan Blaško, FlexaFIN s.r.o.

14.40 - 15.00 h.
Poistenie bytových domov | Jozef Psotný, Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

15.00 - 15.20 h.
Správa a vymáhanie pohľadávok v bytovom dome | Ing. Michal Sedlačko, Dražobník, s.r.o.

15.20 - 15.40 h.
Prestávka na kávu

15.40 - 16.00 h.
Spôsob financovania obnovy bytového domu versus cena diela vzhľadom na súčasný nárast cien energií, materiálov a výrobkov | Ing. Branislav Madáč, LUKYSTAV, s.r.o.

16.00 - 16.20 h.
Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU | Ing. Slávka Kočanová, PhD., SIEA

16.20 - 16.40 h.
Ako znížiť náklady na energie | Ing. Jozef Habánek, energetický audítorAko znížiť náklady na 

16.40 - 17.00 h.
Diskusia

17.00 - 18.00 h.
Valné zhromaždenie Združenia správcov a užívateľov nehnuteľnosti

19.00 h.
Spoločenský večer | Raut

 • Prípitok generálneho partnera LUKYSTAV, s r.o.
 • Vyhodnotenie súťaže Najlepšie obnovený bytový dom 2021

7.4.2022 štvrtok

SEKCIA: Obnova bytových domov

 • Moderuje: E. Kurimský

09.00 - 09.20 h.
Prevádzka a bezpečnosť plynovodov | Bc. Peter Dzureň, Technická inšpekcia, a.s.

09.20 - 9.40 h.
Modernizácia výťahov a prevádzkovanie starších výťahov | Ing. Miroslav Mikoláš, Technická inšpekcia, a. s.

09.40 - 10.00 h.
Moderný servis KONE pre váš komfort | Ing. Róbert Kačeňák, KONE s.r.o.

10.00 - 10.20 h.
Komplexná rekonštrukcia bytového domu. Prečo práve so spoločnosťou PMGSTAV SK, s.r.o.? | Tomáš Vangel, Michal Mucha, PMGSTAV SK, s.r.o.

10.20 - 10.40 h.
Prestávka na kávu

10.40 - 11.00 h.
25 rokov obnovy bytových domov s Caparolom | Bc. Peter Šidlovský, Caparol Slovakia s.r.o.

11.00 - 11.20 h.
Súčasný stav obnovy bytových domov z pohľadu výrobcu ETICS | Ing. Monika Štefancová, Baumit, spol s.r.o.

11.20 - 11.40 h.
Výmena konštrukcie zábradlia s možnosťou zasklenia | Lucia Vožďarová Chrkavá, ALUMISTR SE

11.40 - 12.00 h.
Diskusia

12.00 - 13.00 h.
Prestávka na obed

SEKCIA: Meranie a rozpočítavanie

 • Moderuje: D. Slobodník

13.00 - 13.20 h.
Výhody a nevýhody domových kotolní z pohľadu SOI | Ing. Pavel Rondzik, Slovenská obchodná inšpekcia

13.20 - 13.40 h.
Extrémne nedoplatky za teplo - jednotrubkové systémy | Ing. Ladislav Tomko, Slovenská obchodná inšpekcia

13.40 - 14.00 h.
Povinnosť diaľkového merania sa blíži. Čo trápi správcov a spoločenstvá vlastníkov bytov? | Ing. David Samek, ista Slovakia, s.r.o.

14.00 - 14.20 h.
Spojenie metrológie a ekológie. Je to možné? Dôverujte tomu, čo poznáte - ENBRA | Ing. Martin Guštafík, Ing. Štefan Hric, ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

14.20 - 14.40 h.
LoRa v prostredí bytových domov | Ing. Martin Filičko, Serio, s.r.o.

14.40 - 15.00 h.
Smart metering - Tam kde sa inovácia, stáva dostupnou | Ján Tešlár, ENERGO AQUA, s.r.o

15.00 - 15.20 h.
Prestávka na kávu

15.20 - 15.40 h.
Správny prístup k zdravej vode pre ľudí | prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Tomáš Sleziak, PhD., Stavebná fakulta TUKE

15.40 - 16.00 h.
Riešenia pre úsporu energie pri kúrení bytov - Aalberts HFC (Comap - Flamco - Meibes) | Mgr. Jana Bažíková, COMAP Praha, s.r.o., Michael Balla, Flamco - Meibes

16.00 - 16.40 h.
Najväčšie prešľapy únikových ciest a novovznikajúce riziká - čo s nimi? | Juliana Michaláčová, ZSaUN

16.40 - 17.00 h.
Aktuálne riešenia problémov pri správe budov I. | JUDr. Zuzana Adamová - Tomková, JUDr. Jana Guoth, ZSaUN

19.00 h.
Spoločenský večer | Raut

 • Prípitok generálneho partnera TECHNOSPOL Slovakia, s r.o.
 • Odovzdanie ceny Firma časopisu Správca bytových domov za rok 2021
 • Odovzdanie ceny Firma časopisu Plynár - vodár - kúrenár za rok 2021
 • Odovzdanie jubilejných ocenení

8.4.2022 piatok

SEKCIA: Prevádzka a údržba bytových domov

 • Moderuje: D. Košičanová

09.00 - 09.20 h.
Skúsenosti z návrhu dažďových záhrad pre bytové domy | doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., Stavebná fakulta TUKE

09.20 - 09.40h.
Důvody potřeby provedení diagnostiky u panelové výstavby | doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., Ing. Alexander Kravcov, Ph.D., ČVUT Praha, ČR

09.40 - 10.00 h.
Řízení procesu správy a provozu bytových domů v době Covidové | doc. Ing et Ing. František Kuda, CSc., Ing. Eva Wernerová, Ph.D., Ing. Michal Faltejsek, VŠB - Technická univerzita Ostrava, ČR

10.00 - 10.20 h.
A magyar társasházak eljárási szabályai (Pravidlá správy kondomínií v Maďarsku) | Dr. Gyorgy Pokrocos, Budapest, HU

10.20 - 10.40 h.
Aplikácia modulov TV v rozvodoch teplej vody | doc. Ing. František Vranay, Stavebná fakulta TUKE

10.40 - 11.00 h.
Prestávka na kávu

11.00 - 11.30 h.
Panelová diskusia: Návrhy zmien vyhlášky 240/2016 o „rozpočítavaní tepla“ a súvisiaceho zákona 657/2004 o tepelnej energetike

 • Ing. Dušan Slobodník, Asociácia rozpočítavania tepla a vody Slovenska, ARTAV Slovensko
 • Ing. Miroslav Petrus, PhD., hlavný štátny radca sekcie energetiky Ministerstvo hospodárstva SR
 • doc. Ing. František Vranay, TUKE
 • a hostia...

11.30 - 13.00 h.
Aktuálne riešenia problémov pri správe budov II. | JUDr. Zuzana Adamová - Tomková, ZSaUN

13.00 h.
Predpokladaný záver konferencie

Zmena programu vyhradená.

Stiahnite si vizuál programu a prihlášku na podujatie.


Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Deviaty ročník medzinárodnej konferencie sa uskutoční v polovici apríla v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

K hlavným témam podujatia patrili garantované energetickú služby, energetická efektívnosť, budovy, obnoviteľné zdroje energie, ale aj podporné nástroje a energetická legislatíva.

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Prípadová štúdia porovnáva návrh tepelného čerpadla pre rodinný dom na severe Slovenska v pôvodnom aj rekonštruovanom stave.