VSDS
VSDS
INNOGY

Pozvánka na konferenciu: Správa budov 2020

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností organizuje už 9. ročník medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční na začiatku septembra v Bešeňovej.

Pozvánka na konferenciu: Správa budov 2020

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností pripravuje každoročne medzinárodnú konferenciu Správa budov. Konferencia každý rok okrem odborných prednášok, firemných prezentácií a diskusií prináša aj príjemnú atmosféru.

Záštitu nad konferenciou prevezme minister dopravy a výstavby SR.

Prednášateľmi budú pracovníci Ministerstva dopravy a výstavby SR z odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja, sekcie bytovej politiky, ako aj pracovníci Štátneho fondu rozvoja bývania, Slovenskej obchodnej inšpekcie, ako aj pracovníci z Úradu na ochranu osobných údajov.

Odbornými garantmi konferencie sú zástupcovia Stavebnej fakulty TU Košice, Stavební fakulty ČVUT Praha a VŠB-TU Ostrava.

Cieľové skupiny

Konferencia „Správa budov “ je určená pre profesionálne správcovské spoločnosti všetkých typov bytových domov a nebytových priestorov, pre správcov nehnuteľností, pre predsedov a zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, stavebné a správcovské bytové družstvá, zástupcov bytových podnikov a hospodárstiev, pracovníkov štátnej správy, ktorí majú na starosti agendu správy budov, stavebných konaní a pod. Je určená aj vlastníkom bytov a nebytových priestorov, ktorých zaujíma všetko, čo súvisí so správou domov a chceli by sa dozvedieť niečo nové. Konferencia má už svoju tradíciu a je povestná priateľskou atmosférou, o čom svedčí rastúci počet účastníkov.

Viessmann rezerva

Obsahová náplň konferencie

Sekcie sú zväčša vytvorené v kombinácii prednášok z radov akademických pracovníkov, pracovníkov štátnej správy, odborníkov z praxe s firemnímí prezentáciami zameranými hlavne na konkrétne riešenia problémov praxe a odpovede na otázky účastníkov, resp. riešenie praktických problémov.

Konferencia prebieha 3 dni so začiatkom v stredu a ukončením v piatok.

Interaktívna konferencia

Spolu s prihláškou účastníci konferencie majú možnosť zasielať vopred svoje otázky, na ktoré chcú v rámci diskusií počas konferencie dostať odpovede. V čase diskusie je vytvorený priestor na riešenie zaslaných otázok a účastníci získajú odpovede od kvalifikovaných zástupcov štátnej správy, práva ako aj odborníkov z dotknutých oblastí.


Termín a miesto konania

 • 2. - 4. septembra 2020
 • Bešeňová, Hotel GALERIA Thermal


Program

2. 9. 2020 /streda/

09.00 – 12.30
Registrácia účastníkov

12.30 – 12.40
Otvorenie konferencie – Welcome drink

LEGISLATÍVA, FINANCIE A INFORMATIKA

12.40 – 13.00
Nový zákon o bývaní – áno alebo nie? | Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN
13.00 – 13.20
Bývanie – výzva pre nové desaťročie | Ing. Miloš Hajdin, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
13.20 – 13.40
Úloha družstevní výstavby v nové koncepci bydlení 2021+ v ČR | Ing. Jan Vysloužil, SČMBD, ČR
13.40 – 14.00
Aktuálne podmienky fi nancovania obnovy bytových domov v Prvej stavebnej sporiteľni | JUDr. Katarína Niňajová, Ing. Miloš Blanárik, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
14.00 – 14.20
Obnova bytových domov s podporou ŠFRB | Ing. Juraj Bartoš, Štátny fond rozvoja bývania
14.20 – 14.40
Osobné údaje v bytových domoch | JUDr. Lucia Bezáková, Úrad na ochranu osobných údajov SR
14.40 – 15.00
Novela zákona a vyhlášky v súvislosti so zmenami v európskych predpisoch v oblasti energetickej hospodárnosti budov | Ing. Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
15.00 – 15.20
Specifika využití metody BIM při správě a údržbě bytových domů | doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc., VŠB – Technická univerzita Ostrava, ČR
15.20 – 15.40
Digitalizujeme stavebníctvo | Ing. František Tyukos, iBinder

15.40 – 16.00
Diskusia – Prestávka na kávu

Témy:
Zmeny v poskytovaní úverov od ŠFRB a PSS, a.s., počítačové metódy pri správe budov
Problémy aplikačnej praxe pri ochrane osobných údajov pri správe budov

 • JUDr. Lucia Bezáková, Úrad na ochranu osobných údajov SR
 • Ing. Miloš Hajdin, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • doc. Ing et Ing. František Kuda, CSc., VŠB – Technická univerzita Ostrava, ČR
 • JUDr. Katarína Niňajová, Ing. Miloš Blanárik, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 • ng. Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Ing. František Tyukos, iBinder

ROTIPOŽIARNE OPATRENIA PRI SPRÁVE BDaNP A ZISTENIA OBCHODNEJ INŠPEKCIE

16.00 – 16.20
Hasenie vodnou hmlou – progresívne hasiace systémy | Stanislav Mikéska, Ján Boroň, ALATYR – hasiace systémy, s.r.o.

16.20 – 16.40
Ako zvýšiť požiarnu bezpečnosť v bytovom dome? Je to vôbec možné? | Juliana Michaláčová, ZSaUN

16.40 – 17.00
Plánované kontroly SOI na r. 2020 podľa platnej energetickej legislatívy v segmente správy bytových domov | Ing. Štefan Csáji, Ing. František Vrábeľ, SOI

17.00 – 17.20
Postup poistného makléra po tragickom výbuchu v Prešove | Peter Drga, Ing. Daniel Žilovec, Finančné centrum, a.s.

17.20 – 17.40
Požiarna ochrana v bytových domoch | mjr. Mgr. Slavomír Fabuľa, Prezídium HaZZ MV SR

17.40 – 18.00 Diskusia

Témy:
Zaujímavé kontroly SOI u správcov za rok 2019
Zodpovednosť a najčastejšie zisťované nedostatky v oblasti požiarnej ochrany v súvislosti s bytovými domami
Technické možnosti protipožiarnych zariadení pre bytové domy

 • Ing. Jozef Andraščík, Ing. Štefan Dubovský, SOI
 • Ján Boroň, Stanislav Mikéska, ALATYR – hasiace systémy, s.r.o.
 • Peter Drga, Ing. Daniel Žilovec, Finančné centrum, a.s.
 • mjr. Mgr. Slavomír Fabuľa, Prezídium HaZZ MV SR
 • Ing. Igor.Krajčovič, REHAU s.r.o.
 • Juliana Michaláčová, ZSaUN

20.00
Spoločenský večer
• Prípitok generálneho partnera LUKYSTAV s.r.o.
• Odovzdanie ceny „Firma časopisu Plynár – vodár – kúrenár“ za rok 2019
• Odovzdanie ceny „Firma časopisu Správca bytových domov“ za rok 2019
Raut • Saunová show


3. 9. 2020 /štvrtok/

VODA, KÚRENIE, ROZVODY

09.00 – 09.20
Problematika rekonštrukcií rozvodov zdravotechniky a vykurovania v bytových domoch | doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., Stavebná fakulta TU Košice

09.20 – 09.40
Jednotka pre kvalitnú pitnú vodu | Mgr. Jana Bažíková, COMAP Praha, s.r.o.

09.40 – 10.00
Odhlučnená kanalizace OSMA  |Jan Garai, Ostendorf – OSMA s.r.o.

10.00 – 10.20
Uponor novinky | Ing. Branislav Korinek, Uponor, s.r.o.

10.20 – 10.40
Výber vhodných energetických zdrojov pre vykurovanie a vetranie | Ing. František Vranay, Stavebná fakulta TU Košice

10.40 – 11.00
Nový pohľad na zdroje tepla v bytových domoch a ďalších väčších objektoch – kaskádové kotolne a tepelné čerpadlá | Mgr. Jiří Bartoník, 4heat, s.r.o.

11.00 – 11.20
Rekonštrukcia a výstavba v CZT – efektívne riešenie v hybridnom prevedení s úsporou až 30 % |  Ing. Robert Štefanec, Ing. Jaroslav Jurčí, NRG fl ex, s.r.o.

11.20 – 11.40
Diskusia – Prestávka na kávu

Témy:
Riešenia kanalizácie, úpravy vody v bytových domoch, vykurovania a vetranie

 • Mgr. Jana Bažíková, COMAP Praha, s.r.o. ČR.
 • Jan Garai, Ostendorf – OSMA s.r.o., ČR.
 • Ing. Branislav Korinek, Uponor, s.r.o.
 • doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., Stavebná fakulta TU Košice.
 • Ing. František Vranay, Stavebná fakulta TU Košice

TECHNICKÉ RIEŠENIA BUDOV

11.40 – 12.00
Systémy budúcnosti v ETICS, aj pre historické budovy | Bc. Peter Šidlovský, Caparol Slovakia s.r.o.

12.00 – 12.20
Na čo si dať pozor pri realizácii zábradlia a zasklenia do už zateplených bytových domov | Dušan Hipík, ALUMISTR SE

12.20 – 12.40
Široké možnosti riešení Rigips v bytových domoch | Ing. Juraj Mlynarčík, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

12.40 – 13.00
Tepelná ochrana budov – základ zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov | prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., TSUS

13.00 – 14.00
Obed

SANÁCIE FASÁD U OBNOVENÝCH BYTOVÝCH DOMOV

14.00 – 14.20
Vybrané poruchy bytových domov | doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD., Ing. Marek Zozulák, PhD., SvF TU Košice

14.20 – 14.40
Obnova bytových domov a rezidenčných objektov v špecifi ckých podmienkach | Ing. Monika Štefancová, Baumit, spol. s r.o.

14.40 – 15.00
Proč je potřeba pečovat o fasádu vašeho bytového domu | Radek Hubeňák, Umyjem to, s.r.o.

15.00 – 15.20
Sanácia zateplených fasád | Ing. Andrea Petrovičová, Ing. Branislav Madáč, LUKYSTAV, s.r.o.

15.20 – 15.40
Komplexná starostlivosť a obnova fasád bytových domov | Mgr. Matúš Kováč, Martina Valentová, SanaTOP s.r.o.

15.40 – 16.00
Rekonštrukcie plochých striech s produktovými riešeniami BMI Icopal | Ing. Rastislav Šmehyl, PhD., BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o.

16.20 – 16.40
Diskusia – Prestávka na kávu

Témy:
Starostlivosť správcov o obnovené fasády domov nekončí
Správny výber materiálov je dôležitou časťou starostlivosti o fasády – na čo majú dbať správcovia pri starostlivosti o fasádu?

 • Radek Hubeňák, Umyjem to, s.r.o., ČR.
 • Mgr. Matúš Kováč, Martina Valentová, SanaTOP s.r.o.
 • Ing. Andrea Petrovičová, Ing. Branislav Madáč, LUKYSTAV, s.r.o.
 • Ing. Monika Štefancová, Baumit, spol. s r.o.
 • Ing. Rastislav Šmehyl, PhD., BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o.
 • doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD., Ing. Marek Zozulák, PhD., SvF TU Košice

16.40 – 17.00
Zlepšená ochrana fasády pred slnečným žiarením – Solar Protect | Ing. Slavomír Vician, HENKEL Slovensko spol. s r.o.

17.00 – 17.20
Nová generácia ochrany fasád – PCI Multiputz NoBio Z – unikátna silikónová omietka | Ing. Jozef Horváth, BASF Slovensko s.r.o.

17.20 – 17.40
Historie a současnost bytových domů | prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., Vysoké učení technické v Brně, ČR

17.40 – 18.00
Jak na biokorozi zateplovacích systémů | doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., ČVUT Praha, ČR

18.00 – 18.20
Diskusia – Prestávka na kávu

Téma:
Obnova zatepľovacích systémov

 • Ing. Jozef Horváth, BASF Slovensko s. r. o.
 • doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., ČVUT Praha, Č
 • Ing. Slavomír Vician, HENKEL Slovensko spol. s r.o.

18.30 – 19.30
Valné zhromaždenie Združenia správcov a užívateľov nehnuteľnosti

20.00
Spoločenský večer
• Prípitok generálneho partnera HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o.
• Raut
• 22.00 Tombola


4. 9. 2020 /piatok/

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ, MERANIE A REGULÁCIA

09.00 – 09.20
Máte energiu pod kontrolou alebo ste vazalmi dodávateľov? | Emil Izakovič, ESM YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

09.20 – 09.40
Ako stanoviť ideálny pomer základnej a spotrebnej zložky tepla na vykurovanie? | Ing. Jozef Bojkovský, Techem, s.r.o.

09.40 – 10.00
Digitalizácia v oblasti merania a rozpočítania. Požiadavky Smernice EPaR 2018/2002/EÚ v praxi | Ing. David Samek, ista Slovakia, s.r.o.

10.00 – 10.20
Efektívne metódy zberu dát pri online odpočtoch | Ing. Peter Blaas, ANTIK Technology, s.r.o., Ing. Dušan Slobodník, ENBRA Slovakia s.r.o.

10.20 – 10.40
Zlepšenie energetickej efektívnosti pri vykurovaní bytových domov | Ing. Jozef Habánek, ZSaUN

10.40 – 11.00
Diskusia – Prestávka na kávu

Témy:
Odpočty chyby a nedostatky pri odpočítavaní, výhody zberov dát na diaľku
Energetická hospodárnosť budov v kontexte správy bytových domov – skúsenosti z praxe

 • Ing. Peter Blaas, ANTIK Technology, s.r.o., Ing. Dušan Slobodník, ENBRA Slovakia s.r.o.
 • Emil Izakovič, ESM YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.
 • Ing. Jozef Habánek, ZSaUN
 • Ing. David Samek, ista Slovakia, s.r.o.

SPRÁVA BUDOV

11.00 – 12.00
Právne úskalia správy budov | JUDr. Adamová Tomková, ZSaUN

12.00
Diskusia k téme a problematike nového Zákona o bývaní

 • Ing. Miloš Hajdin, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN
 • JUDr. Jaroslav Kováč, SZBD
 • ... + všetci, čo poslali otázky k téme „Správa budov“

15.00
Predpokladané ukončenie konferencie


Informácie, prihláška

 • Program konferencie, ktorý sa ešte môže v detailoch meniť a doplniť tu.
 • Elektronická prihláška tu.
 • Prihláška na konferenciu Správa budov 2020 Word dokument: Prihláška Konferencia Správa budov 2020
 • Ak máte nejaký problémový okruh (od prednášateľov), ktorý chcete aby bol na konferencii riešený, alebo ak sa chcete zapojiť do diskusie, tak Vás poprosíme o zaslanie vyplnenej NÁVRATKY do 6.3.2020 NAVRATKA DISKUSIA Správa budov 2020

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Značky
konferencie

Mohlo by vás zaujímať

Má zónová regulácia vykurovania zmysel aj v menších rodinných domoch?

Má zónová regulácia vykurovania zmysel aj v menších rodinných domoch?

Vedci zo Stavebnej fakulty STU Bratislava simulovali interakciu vykurovanej a nevykurovanej miestnosti pre rôzne systémy vykurovania, parametre výmeny vzduchu a konštrukcie deliacej priečky.

Koľko stojí klimatizácia pre domácnosť? Cena závisí od viacerých faktorov

Koľko stojí klimatizácia pre domácnosť? Cena závisí od viacerých faktorov

Porovnanie ukazuje, že cena klimatizácie vrátane inštalácie sa pohybuje zhruba od 1000 eur. Prevádzka klimatizácie v najteplejšej časti roka stojí do 10 eur mesačne.

Aj firmy v energetickom priemysle potrebujú fungujúcu údržbu

Aj firmy v energetickom priemysle potrebujú fungujúcu údržbu

Výrobcovia elektriny, tepla, kotlov a ďalšie výrobné i nevýrobné firmy v energetickom priemysle ocenia, ak budú ich zamestnanci údržby pracovať na ergonomickom a bezpečnom pracovisku s čo najlepším vybavením.