Eversheds Sutherland
INNOGY
Belimo 2

Pozvánka na konferenciu: Správa budov 2020

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností organizuje už 9. ročník medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční na začiatku septembra v Bešeňovej.

Pozvánka na konferenciu: Správa budov 2020

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností pripravuje každoročne medzinárodnú konferenciu Správa budov. Konferencia každý rok okrem odborných prednášok, firemných prezentácií a diskusií prináša aj príjemnú atmosféru.

Záštitu nad konferenciou prevezme minister dopravy a výstavby SR.

Prednášateľmi budú pracovníci Ministerstva dopravy a výstavby SR z odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja, sekcie bytovej politiky, ako aj pracovníci Štátneho fondu rozvoja bývania, Slovenskej obchodnej inšpekcie, ako aj pracovníci z Úradu na ochranu osobných údajov.

Odbornými garantmi konferencie sú zástupcovia Stavebnej fakulty TU Košice, Stavební fakulty ČVUT Praha a VŠB-TU Ostrava.

Cieľové skupiny

Konferencia „Správa budov “ je určená pre profesionálne správcovské spoločnosti všetkých typov bytových domov a nebytových priestorov, pre správcov nehnuteľností, pre predsedov a zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, stavebné a správcovské bytové družstvá, zástupcov bytových podnikov a hospodárstiev, pracovníkov štátnej správy, ktorí majú na starosti agendu správy budov, stavebných konaní a pod. Je určená aj vlastníkom bytov a nebytových priestorov, ktorých zaujíma všetko, čo súvisí so správou domov a chceli by sa dozvedieť niečo nové. Konferencia má už svoju tradíciu a je povestná priateľskou atmosférou, o čom svedčí rastúci počet účastníkov.

Viessmann rezerva

Obsahová náplň konferencie

Sekcie sú zväčša vytvorené v kombinácii prednášok z radov akademických pracovníkov, pracovníkov štátnej správy, odborníkov z praxe s firemnímí prezentáciami zameranými hlavne na konkrétne riešenia problémov praxe a odpovede na otázky účastníkov, resp. riešenie praktických problémov.

Konferencia prebieha 3 dni so začiatkom v stredu a ukončením v piatok.

Interaktívna konferencia

Spolu s prihláškou účastníci konferencie majú možnosť zasielať vopred svoje otázky, na ktoré chcú v rámci diskusií počas konferencie dostať odpovede. V čase diskusie je vytvorený priestor na riešenie zaslaných otázok a účastníci získajú odpovede od kvalifikovaných zástupcov štátnej správy, práva ako aj odborníkov z dotknutých oblastí.


Termín a miesto konania

 • 2. - 4. septembra 2020
 • Bešeňová, Hotel GALERIA Thermal


Program

2. 9. 2020 /streda/

09.00 – 12.30
Registrácia účastníkov

12.30 – 12.40
Otvorenie konferencie – Welcome drink

LEGISLATÍVA, FINANCIE A INFORMATIKA

12.40 – 13.00
Nový zákon o bývaní – áno alebo nie? | Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN
13.00 – 13.20
Bývanie – výzva pre nové desaťročie | Ing. Miloš Hajdin, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
13.20 – 13.40
Úloha družstevní výstavby v nové koncepci bydlení 2021+ v ČR | Ing. Jan Vysloužil, SČMBD, ČR
13.40 – 14.00
Aktuálne podmienky fi nancovania obnovy bytových domov v Prvej stavebnej sporiteľni | JUDr. Katarína Niňajová, Ing. Miloš Blanárik, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
14.00 – 14.20
Obnova bytových domov s podporou ŠFRB | Ing. Juraj Bartoš, Štátny fond rozvoja bývania
14.20 – 14.40
Osobné údaje v bytových domoch | JUDr. Lucia Bezáková, Úrad na ochranu osobných údajov SR
14.40 – 15.00
Novela zákona a vyhlášky v súvislosti so zmenami v európskych predpisoch v oblasti energetickej hospodárnosti budov | Ing. Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
15.00 – 15.20
Specifika využití metody BIM při správě a údržbě bytových domů | doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc., VŠB – Technická univerzita Ostrava, ČR
15.20 – 15.40
Digitalizujeme stavebníctvo | Ing. František Tyukos, iBinder

15.40 – 16.00
Diskusia – Prestávka na kávu

Témy:
Zmeny v poskytovaní úverov od ŠFRB a PSS, a.s., počítačové metódy pri správe budov
Problémy aplikačnej praxe pri ochrane osobných údajov pri správe budov

 • JUDr. Lucia Bezáková, Úrad na ochranu osobných údajov SR
 • Ing. Miloš Hajdin, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • doc. Ing et Ing. František Kuda, CSc., VŠB – Technická univerzita Ostrava, ČR
 • JUDr. Katarína Niňajová, Ing. Miloš Blanárik, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 • ng. Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Ing. František Tyukos, iBinder

ROTIPOŽIARNE OPATRENIA PRI SPRÁVE BDaNP A ZISTENIA OBCHODNEJ INŠPEKCIE

16.00 – 16.20
Hasenie vodnou hmlou – progresívne hasiace systémy | Stanislav Mikéska, Ján Boroň, ALATYR – hasiace systémy, s.r.o.

16.20 – 16.40
Ako zvýšiť požiarnu bezpečnosť v bytovom dome? Je to vôbec možné? | Juliana Michaláčová, ZSaUN

16.40 – 17.00
Plánované kontroly SOI na r. 2020 podľa platnej energetickej legislatívy v segmente správy bytových domov | Ing. Štefan Csáji, Ing. František Vrábeľ, SOI

17.00 – 17.20
Postup poistného makléra po tragickom výbuchu v Prešove | Peter Drga, Ing. Daniel Žilovec, Finančné centrum, a.s.

17.20 – 17.40
Požiarna ochrana v bytových domoch | mjr. Mgr. Slavomír Fabuľa, Prezídium HaZZ MV SR

17.40 – 18.00 Diskusia

Témy:
Zaujímavé kontroly SOI u správcov za rok 2019
Zodpovednosť a najčastejšie zisťované nedostatky v oblasti požiarnej ochrany v súvislosti s bytovými domami
Technické možnosti protipožiarnych zariadení pre bytové domy

 • Ing. Jozef Andraščík, Ing. Štefan Dubovský, SOI
 • Ján Boroň, Stanislav Mikéska, ALATYR – hasiace systémy, s.r.o.
 • Peter Drga, Ing. Daniel Žilovec, Finančné centrum, a.s.
 • mjr. Mgr. Slavomír Fabuľa, Prezídium HaZZ MV SR
 • Ing. Igor.Krajčovič, REHAU s.r.o.
 • Juliana Michaláčová, ZSaUN

20.00
Spoločenský večer
• Prípitok generálneho partnera LUKYSTAV s.r.o.
• Odovzdanie ceny „Firma časopisu Plynár – vodár – kúrenár“ za rok 2019
• Odovzdanie ceny „Firma časopisu Správca bytových domov“ za rok 2019
Raut • Saunová show


3. 9. 2020 /štvrtok/

VODA, KÚRENIE, ROZVODY

09.00 – 09.20
Problematika rekonštrukcií rozvodov zdravotechniky a vykurovania v bytových domoch | doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., Stavebná fakulta TU Košice

09.20 – 09.40
Jednotka pre kvalitnú pitnú vodu | Mgr. Jana Bažíková, COMAP Praha, s.r.o.

09.40 – 10.00
Odhlučnená kanalizace OSMA  |Jan Garai, Ostendorf – OSMA s.r.o.

10.00 – 10.20
Uponor novinky | Ing. Branislav Korinek, Uponor, s.r.o.

10.20 – 10.40
Výber vhodných energetických zdrojov pre vykurovanie a vetranie | Ing. František Vranay, Stavebná fakulta TU Košice

10.40 – 11.00
Nový pohľad na zdroje tepla v bytových domoch a ďalších väčších objektoch – kaskádové kotolne a tepelné čerpadlá | Mgr. Jiří Bartoník, 4heat, s.r.o.

11.00 – 11.20
Rekonštrukcia a výstavba v CZT – efektívne riešenie v hybridnom prevedení s úsporou až 30 % |  Ing. Robert Štefanec, Ing. Jaroslav Jurčí, NRG fl ex, s.r.o.

11.20 – 11.40
Diskusia – Prestávka na kávu

Témy:
Riešenia kanalizácie, úpravy vody v bytových domoch, vykurovania a vetranie

 • Mgr. Jana Bažíková, COMAP Praha, s.r.o. ČR.
 • Jan Garai, Ostendorf – OSMA s.r.o., ČR.
 • Ing. Branislav Korinek, Uponor, s.r.o.
 • doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., Stavebná fakulta TU Košice.
 • Ing. František Vranay, Stavebná fakulta TU Košice

TECHNICKÉ RIEŠENIA BUDOV

11.40 – 12.00
Systémy budúcnosti v ETICS, aj pre historické budovy | Bc. Peter Šidlovský, Caparol Slovakia s.r.o.

12.00 – 12.20
Na čo si dať pozor pri realizácii zábradlia a zasklenia do už zateplených bytových domov | Dušan Hipík, ALUMISTR SE

12.20 – 12.40
Široké možnosti riešení Rigips v bytových domoch | Ing. Juraj Mlynarčík, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

12.40 – 13.00
Tepelná ochrana budov – základ zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov | prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., TSUS

13.00 – 14.00
Obed

SANÁCIE FASÁD U OBNOVENÝCH BYTOVÝCH DOMOV

14.00 – 14.20
Vybrané poruchy bytových domov | doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD., Ing. Marek Zozulák, PhD., SvF TU Košice

14.20 – 14.40
Obnova bytových domov a rezidenčných objektov v špecifi ckých podmienkach | Ing. Monika Štefancová, Baumit, spol. s r.o.

14.40 – 15.00
Proč je potřeba pečovat o fasádu vašeho bytového domu | Radek Hubeňák, Umyjem to, s.r.o.

15.00 – 15.20
Sanácia zateplených fasád | Ing. Andrea Petrovičová, Ing. Branislav Madáč, LUKYSTAV, s.r.o.

15.20 – 15.40
Komplexná starostlivosť a obnova fasád bytových domov | Mgr. Matúš Kováč, Martina Valentová, SanaTOP s.r.o.

15.40 – 16.00
Rekonštrukcie plochých striech s produktovými riešeniami BMI Icopal | Ing. Rastislav Šmehyl, PhD., BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o.

16.20 – 16.40
Diskusia – Prestávka na kávu

Témy:
Starostlivosť správcov o obnovené fasády domov nekončí
Správny výber materiálov je dôležitou časťou starostlivosti o fasády – na čo majú dbať správcovia pri starostlivosti o fasádu?

 • Radek Hubeňák, Umyjem to, s.r.o., ČR.
 • Mgr. Matúš Kováč, Martina Valentová, SanaTOP s.r.o.
 • Ing. Andrea Petrovičová, Ing. Branislav Madáč, LUKYSTAV, s.r.o.
 • Ing. Monika Štefancová, Baumit, spol. s r.o.
 • Ing. Rastislav Šmehyl, PhD., BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o.
 • doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD., Ing. Marek Zozulák, PhD., SvF TU Košice

16.40 – 17.00
Zlepšená ochrana fasády pred slnečným žiarením – Solar Protect | Ing. Slavomír Vician, HENKEL Slovensko spol. s r.o.

17.00 – 17.20
Nová generácia ochrany fasád – PCI Multiputz NoBio Z – unikátna silikónová omietka | Ing. Jozef Horváth, BASF Slovensko s.r.o.

17.20 – 17.40
Historie a současnost bytových domů | prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., Vysoké učení technické v Brně, ČR

17.40 – 18.00
Jak na biokorozi zateplovacích systémů | doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., ČVUT Praha, ČR

18.00 – 18.20
Diskusia – Prestávka na kávu

Téma:
Obnova zatepľovacích systémov

 • Ing. Jozef Horváth, BASF Slovensko s. r. o.
 • doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., ČVUT Praha, Č
 • Ing. Slavomír Vician, HENKEL Slovensko spol. s r.o.

18.30 – 19.30
Valné zhromaždenie Združenia správcov a užívateľov nehnuteľnosti

20.00
Spoločenský večer
• Prípitok generálneho partnera HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o.
• Raut
• 22.00 Tombola


4. 9. 2020 /piatok/

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ, MERANIE A REGULÁCIA

09.00 – 09.20
Máte energiu pod kontrolou alebo ste vazalmi dodávateľov? | Emil Izakovič, ESM YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

09.20 – 09.40
Ako stanoviť ideálny pomer základnej a spotrebnej zložky tepla na vykurovanie? | Ing. Jozef Bojkovský, Techem, s.r.o.

09.40 – 10.00
Digitalizácia v oblasti merania a rozpočítania. Požiadavky Smernice EPaR 2018/2002/EÚ v praxi | Ing. David Samek, ista Slovakia, s.r.o.

10.00 – 10.20
Efektívne metódy zberu dát pri online odpočtoch | Ing. Peter Blaas, ANTIK Technology, s.r.o., Ing. Dušan Slobodník, ENBRA Slovakia s.r.o.

10.20 – 10.40
Zlepšenie energetickej efektívnosti pri vykurovaní bytových domov | Ing. Jozef Habánek, ZSaUN

10.40 – 11.00
Diskusia – Prestávka na kávu

Témy:
Odpočty chyby a nedostatky pri odpočítavaní, výhody zberov dát na diaľku
Energetická hospodárnosť budov v kontexte správy bytových domov – skúsenosti z praxe

 • Ing. Peter Blaas, ANTIK Technology, s.r.o., Ing. Dušan Slobodník, ENBRA Slovakia s.r.o.
 • Emil Izakovič, ESM YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.
 • Ing. Jozef Habánek, ZSaUN
 • Ing. David Samek, ista Slovakia, s.r.o.

SPRÁVA BUDOV

11.00 – 12.00
Právne úskalia správy budov | JUDr. Adamová Tomková, ZSaUN

12.00
Diskusia k téme a problematike nového Zákona o bývaní

 • Ing. Miloš Hajdin, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN
 • JUDr. Jaroslav Kováč, SZBD
 • ... + všetci, čo poslali otázky k téme „Správa budov“

15.00
Predpokladané ukončenie konferencie


Informácie, prihláška

 • Program konferencie, ktorý sa ešte môže v detailoch meniť a doplniť tu.
 • Prihláška na konferenciu Správa budov 2020 Word dokument: Prihláška Konferencia Správa budov 2020
 • Ak máte nejaký problémový okruh (od prednášateľov), ktorý chcete aby bol na konferencii riešený, alebo ak sa chcete zapojiť do diskusie, tak Vás poprosíme o zaslanie vyplnenej NÁVRATKY do 24.8.2020 NAVRATKA DISKUSIA Správa budov 2020

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Značky
konferencie

Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na webinár SAPI: Projektovanie, inštalácia a prevádzka FVE

Pozvánka na webinár SAPI: Projektovanie, inštalácia a prevádzka FVE

Diskusia s odborníkmi o skúsenostiach, chybách, odporúčaniach a využití inovácií v oblasti fotovoltických elektrární.

Toto sú spôsoby, ako splniť požiadavku na energetickú triedu A0 v bytových domoch

Toto sú spôsoby, ako splniť požiadavku na energetickú triedu A0 v bytových domoch

Spoločnosť Viessmann hodnotila kombinácie zariadení pre vykurovanie a ohrev vody v bytovkách z hľadiska energetickej hospodárnosti.

Viessmann radí, ako dosiahnuť energetickú triedu A0 v rodinných domoch

Viessmann radí, ako dosiahnuť energetickú triedu A0 v rodinných domoch

Dodávateľ technických zariadení budov pripravil prehľad kombinácií zdrojov pre tri najčastejšie typy rodinných domov. Ktoré riešenia spĺňajú požiadavku?