INNOGY
INNOGY
INNOGY

Pozvánka na konferenciu: Správa budov 2019

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností vás pozýva na 8. ročník medzinárodnej konferencie. Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom konferencie.

Správa budov 2017

Nakoľko boli minuloroční účastníci veľmi spokojní s miestom konania konferencie, opätovne sa bude konať v priestoroch hotela THERMAL Galeria Bešeňová.

Organizátori veria, že ako každý rok konferencia okrem odborných prednášok, firemných prezentácií a diskusií prinesie aj príjemnú atmosféru. Tento rok sa môžete tešiť na veľkú diskusiu so zástupcami SOI.

Tohoročná 8. medzinárodná konferencia „Správa budov 2019“ sa bude konať v dňoch 10. – 12. apríla 2019 opätovne v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová**** a hotela Bešeňová*** , ktoré sú súčasťou vodného aquaparku Gino Paradise Bešeňová.

Organizátori sa aj v tomto roku rozhodli požiadať o záštitu konferencie pána PaedDr. Árpáda Érseka ministra dopravy a výstavby SR.

Ako prednášatelia sa opäť zúčastnia pracovníci ministerstva z odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja, sekcie bytovej politiky, ako aj pracovníci ŠFRB , SOI, pracovník z Úradu na ochranu osobných údajov.

Odbornými garantmi konferencie sú zástupcovia SvF TU Košice, Stavební fakulta ČVUT Praha a VŠB-TU Ostrava. Ako hosť konferencie vystúpi predseda SČMBD a predseda predstavenstva SZBD. Mediálnu podporu zabezpečujú V.O.Č. Slovakia s.r.o. prostredníctvom www.tzbportal.sk/sprava-budov,  denník Energie-portal.sk, časopis Správca bytových domov a iné médiá.


Spomienka na minuloročnú konferenciu

7 . medzinárodná konferencia Správa budov 2018 sa konala na novom mieste a to v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová. Minulý rok sa konferencie zúčastnilo doteraz najväčší počet účastníkov a to takmer 400, z toho 243 správcovských spoločností.

Sekciu venovanú rozpočítavaniu tepla a diskusiu s pracovníkmi SOI zhodnotili účastníci ako najlepšiu časť programu konferencie.

Účastníci okrem prednášok, odborných diskusií mali možnosť využiť aj priestory vodného sveta aquaparku Gino Paradise Bešeňová. Naplnili sme heslo konferencie „Oddych je korením práce“.


Cieľová skupina

Konferencia „Správa budov 2019“ je tradične určená pre profesionálne správcovské spoločnosti všetkých typov bytových domov a nebytových priestorov, pre správcov nehnuteľností, pre predsedov a zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, stavebné a správcovské bytové družstvá, zástupcov bytových podnikov a hospodárstiev, pracovníkov štátnej správy, ktorí majú na starosti agendu správy budov, stavebných konaní a pod.

Je určená aj vlastníkom bytov a nebytových priestorov , ktorých zaujíma všetko, čo súvisí so správou domu a chceli by sa dozvedieť niečo nové.

Konferencia má už svoju tradíciu a je povestná priateľskou atmosférou, o čom svedčí rastúci počet účastníkov.


Program

(Program je predbežný, aktualizovaný bude priebežne.)

Streda, 10. 4. 2019

09.00 – 13.00 Prezentácia účastníkov

13.00 – 13.20 Zahájenie konferencie (Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN)

BLOK 1 | LEGISLATÍVA A FINANČNÉ SLUŽBY

13.20 – 13.40 Novinky a trendy v poistení bytových domov v roku 2019 (Peter Drga, Ing. Daniel Žilovec, Finančné centrum, a.s.)

13.40 – 14.00 Praktické skúsenosti a výsledky financovania obnovy bytového fondu s dôrazom na úsporu energií a zvýšenie bezpečnosti budov aj kvality obytného prostredia vrátane revitalizácie zanedbaných území v sídlach SR (JUDr. Katarína Niňajová, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.)

14.00 – 14.20 Obnova kvalitne a efektívne s podporou ŠFRB (Ing. Zuzana Petrášová, Ing. Juraj Bartoš, ŠFRB)

14.20 – 14.40 Dobrovoľné dražby a súčasné trendy v oblasti pohľadávok (osobné oddĺženie vs. dobrovoľná dražba ako forma vysporiadania pohľadávok) (Mgr. Richard Beli, VIAM – dražobná spoločnosť s.r.o.)

14.40 – 15.00 Očakávania versus realita zákona o správcoch (Ing. Miloš Hajdin, Ministerstvo dopravy a výstavby SR)

15.00 – 15.20 Správa bytových domov a ochrana osobných údajov (JUDr. Lucia Bezáková, Úrad na ochranu osobných údajov SR)

15.20 – 15.40 Zistené pochybenia v činnosti správcov pri kontrolách Odboru ochrany spotrebiteľa SOI (JUDr. Helena Latáková, SOI)

15.40 – 16.00 Najčastejšie chyby pri vyúčtovaniach za teplo a teplú vodu z pohľadu (PaedDr. Mária Siptáková, PhD., SOI)

16,00 – 16,20 Prestávka na kávu

16,20 – 16,40 SZVT Klčová

16,40 – 17,00 Oblasti výkonu správy a provozu budov (doc. Ing.& Ing. František Kuda, CSc., a Ing. Eva Wenerová, PhD., Fakulta stavební, VŠB Ostrava)

17.00 Diskusia

 • Ing. Miloš Hajdin, Ministerstvo dopravy SR
 • JUDr. Lucia Bezáková, Úrad na ochranu osobných údajov SR
 • Ing. Zuzana Petrášová, ŠFRB
 • Ing. Štefan Csáji za odbor OMEI, SOI
 • JUDr. Helena Latáková za OOS, SOI
 • Ing. Štefan Dubovský zodpovie prípadné otázky z oblasti legislatívy a kompetencií SOI.

20.00 Spoločenský večer

 • prípitok generálneho partnera HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o.
 • odovzdanie ceny „Firma časopisu Plynár – vodár – kúrenár“ za rok 2018
 • odovzdanie ceny „Firma časopisu Správca bytových domov“ za rok 2018
 • raut

Štvrtok, 11. 4. 2019

BLOK 2 | MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE

9.00 – 9.20 SPP vám dodá energiu ako ju potrebujete (Erich Gaďo, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,)

9.20 -9,40 Centrálny odpočet z pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a vodomerov v objektoch (Juraj Kučerka, CERTA K s.r.o.)

9,40 – 10.00 VIT

10,10 – 10,30 Sanácia po požiaroch a škodách spôsobených vodou (Ing.Ľubomir Geze, SANAC, s.r.o.)

10.30 – 10.50 PRESTÁVKA NA KÁVU

10.50 – 11.10 Nové oblasti úspor energií v bytových domoch (Ing. David Samek, ista Slovakia s.r.o.)

11,10 – 11,30 Odpočty meračov jednoducho – od webových samoodpočtov po odpočty cez internet (Ing. Jozef Turóci - ANASOFT APR, spol. s r.o.)

11,30 – 11,50 Budúcnosť smart meteringu a smart billingu - Legislatíva, realita a novinky (Matúš Izakovič, ESM YZAMER, s.r.o.)

11,50 – 12,10 Techem Smart Systém (Ing. Jozef Bojkovský, Techem spol. s r.o.)

12,10 – 12,30 Enbra

12,30 – 12,50 REKUPERÁCIA – legislatívny a hlavne zdravotný - IMPERATÍV VETRANIA. LIMODOR (Ing. Jozef Mihál, J.M.TRADE spol. s r.o.)

12,50 – 13,00 Diskusia

13.00 – 14.00 OBED

BLOK 3 | OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

14.00 – 14.20 Postavení bytových družstev při správě bytových domů v ČR (Jan Vysloužil, Martin Hanák, ČMSBD)

14.20 – 14.40 Čo vás čaká pri požiarnej kontrole (Juliana Michaláčová, ZSaUN)

14.40 - 15.00 Stachema

15.00-15.20 Čistá fasáda od Caparolu so zárukou (Peter Šidlovský, Caparol Slovakia s.r.o.)

15.20 – 15,50 Sanácia a oprava balkónov v praxi (Ing. Slavomír Vician, HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o.)

16.00 – 16.30 Budúcnosť obnovy bytových domov z pohľadu realizátora (Ing. Branislav Madáč, LUKYSTAV s.r.o.)

16.30 – 16.50 Komunikácia medzi výrobcom ETICS a správcom (Ing. Monika Štefancová, Baumit spol s r.o.)

16.50 – Diskusia

18.30 – 19.30 Valne zhromaždenie Združenia správcov a užívateľov nehnuteľnosti

20.00 SPOLOČENSKY VEČER

 • prípitok generálneho partnera LUKYSTAV s.r.o.
 • raut
 • 22.00 – tombola

Piatok, 12. 4. 2019

BLOK 4 | TZB

8.30 – 8.50 Bytové domy a výmena rozvodov (doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., SvF TUKE)

8.50 – 9.10 Prínos nasadenia tepelného čerpadla v prevádzke vykurovania (prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. František Vranay, PhD., SvF TUKE)

9.10 – 9.30 Dôležité detaily pri obnove rozvodov TZB v bytových domov – protipožiarne opatrenia a výmena vzduchotechnických potrubí (Ing. Igor Krajčovič, REHAU s.r.o.)

9.30 – 9.50 Solárna podpora ohrevu vody v bytových domoch – od návrhu po odovzdanie (Ing. Alfréd Gottas, THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.)

9.50 – 10.10 FV PLAST

10.10– 10.30 Obnova bytového jadra (Rastislav Hellebrandt, UPONOR, s.r.o.)

10.30-10.50 SWISS

10.50 – 11.20 – PRESTÁVKA NA KAVU

BLOK 5 | SPRÁVA BUDOV

11.20 – 11.40 Kontrola kvality oken (doc. Ing. Pavel Svoboda CSc., ČVUT Praha)

11.40 – 12.00 Odmeňovanie predsedu SVB (Monika Šamková, ZSVB)

12.00 – 12.20 Problematika novely zákona číslo 182/93 Z.z. (Ing. Tatiana Cirbusová, ZSaUN)

12.20 – 12.40 Odpovede na otázky účastníkov (JUDr. Zuzana Adamová – Tomková, ZSaUN)

12.40 – 13.00 Diskusia ku pripravovanej Komore správcov (Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN)

 • Ing. Miloš Hajdin
 • SZBD Molnár /Fogaš
 • ZSVB Šamková

14.00 UKONČENIE KONFERENCIE

Zmena programu vyhradená.


Prihláška

Prihláška Konf 2019 aj s rezerváciou ubytovania (.docx)


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2020 - aktualizovaná

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2020 - aktualizovaná

Šiesty ročník konferencie s podtextom „Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie“ sa uskutoční 2. - 4. septembra tohto roku v Grand hoteli Permon v Podbanskom.

Pozvánka na konferenciu: Dny teplárenství a energetiky 2020 - aktualizovaná

Pozvánka na konferenciu: Dny teplárenství a energetiky 2020 - aktualizovaná

Ďalší, už 26. ročník konferencie ponúka aj tento rok veľkú porciu informácií o nových technológiách, legislatíve a trendoch v teplárenstve a energetike.

Pozvánka na konferenciu: VSE unIT Conference 2020

Pozvánka na konferenciu: VSE unIT Conference 2020

Tretí ročník úspešnej konferencie, spájajúcej IT a biznis na medzinárodnej úrovni, bude prebiehať počas troch popoludní, od 9. do 11. júna vo virtuálnej podobe.