Pozvánka na konferenciu: SANHYGA 2021 | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: SANHYGA 2021

Jubilejný 25. ročník medzinárodnej vedecko - technickej konferencie so zameraním na vodovody, kanalizácie a plynovody sa uskutoční v dňoch 18. a 19. októbra 2021 v Piešťanoch.

Pozvánka na konferenciu: SANHYGA 2021

SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI

Vás pozývajú na jubilejnú 25. medzinárodnú vedecko - technickú konferenciu

SANHYGA 2021

Vodovody – Kanalizácia – Plynovody


Konferencia je určená aj širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.


Termín a miesto konania

 • 18. - 19. októbra 2021 (pondelok-utorok)
 • Hotel Esplanade****, Piešťany

Problematika zdravotnej techniky bude zameraná na aktuálne tematické okruhy :

 • hygiena a kvalita vody pre ľudskú spotrebu
 • zásobovanie budov vodou
 • kanalizačné systémy
 • vsakovanie a inovačné technológie
 • využitie zrážkovej a sivej vody
 • protipožiarne systémy
 • skúsenosti z realizácie a prevádzky ZTI
 • technologické zariadenia v zdravotnej technike

Odborný garant:

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. | Stavebná fakulta STU Bratislava, jana.perackova@stuba.sk

Prípravný vedecký výbor:

 • prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., Bratislava
 • prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Košice
 • prof. Ing. Ján Takács, PhD., Bratislava
 • Ing. Kamila Víchová, PhD., Bratislava
 • Ing.Taťjana Jánošková, PhD., Bratislava
 • Ing. Jakub Vrána, PhD., Brno
 • Ing. Zdeněk Žabička, Brno

Program konferencie

18. 10. 2021 pondelok

08.00 - 8.45 h. Registrácia účastníkov

08.45 - 9.00 h. Otvorenie konferencie

 • doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., odborný garant konferencie

1. tematický okruh: Hygiena a kvalita vody pre ľudskú spotrebu

 • vedie: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

09.00 - 9.15 h.
Ako ovplyvnila skúsenosť s pandémiou COVID-19 prevádzku vodovodov v budovách?

Z. Vranayová, SvF TU Košice, Z. Bratská | RUVZ Košice

09.15 - 9.30 h.
Úprava vody- kvalitná pitná voda pre spotrebiteľa

J.Ilavský, D. Barloková | SvF STU Bratislava

09.30 - 9.45 h.
Zabezpečenie kvality pitnej vody v budovách

D. Macková, J. Peráčková, SvF STU Bratislava

09.45 - 10.00 h.
Voda v nemocničnom pavilóne

Z. Pospíchal st., Z. Pospíchal ml. | QZP, s.r.o. Brno

10.00 -10.15 h.
Vodný generel veľkej nemocnice

Z. Pospíchal st., Z. Pospíchal ml., QZP, s.r.o. Brno, CZ

10.15 - 10.30 h.
Diskusia

10.30 - 10.45 Prestávka na kávu

2. tematický okruh: Zásobovanie budov vodou

 • vedie: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.

10.45 - 11.00 h.
Spotreby a prietoky vody v bytových domoch

J. Vrána |  FAST VUT Brno, CZ

11.00 - 11.15 h.
Vady v rozvodoch vody

Z. Žabička | Brno, CZ

11.15 - 11.30 h.
Skúsenosti z prevádzky vodovodu v bytovom dome

M. Krafčík | Viega s.r.o., Slovensko

11.30 - 11.45 h.
Úlohy autorského dozoru pri rekonštrukcii vodovodu

M. Botka | EMPONT, s.r.o., Šaľa

11.45 - 12.00 h.
Defekte Schichtspeicher aus Stahlblech (Poruchy oceľových vrstvených zásobníkových nádrží)

E. Draxler | HT Pinkafeld, Rakúsko

12.00 - 12.15 h.
Diskusia

12.15 - 14.00 h. Obed

3. tematický okruh: Kanalizácia v budovách

 • vedie: Ing. Taťjana Jánošková, PhD.

14.00 - 14.15 h.
Bezpečnostné odvodnenie striech

B. Kollár, Bratislava

14.15 - 14.30 h.
Vetracie systémy kanalizácie v budove

T. Jánošková | SvF STU Bratislava

14.30 - 14.45 h.
Získavanie tepla z kanalizácie v bytovom dome

J. Šmelík | Energia Real, s.r.o., Košice

14.45 - 15.00 h.
Vady pri návrhu umiestnenia zariaďovacích predmetov a domová kanalizácia

Z. Žabička, Brno, CZ

15.00 - 15.15 h.
Odpadové potrubia vo vysokých budovách

M. Sokol, J. Peráčková | SvF STU Bratislava

15.15 - 15.30 h.
Diskusia

15.30 - 15.45 h. Prestávka na kávu

4. tematický okruh: Využitie zrážkovej a sivej vody

 • vedie: Ing. Jakub Vrána, PhD.

15.45 - 16.00 h.
Systémy pre využitie upravenej sivej vody - nová EN 16941-2

Z. Vranayová | SvF TU Košice, J. Peráčková | SvF STU Bratislava

16.00 - 16.15 h.
Nová ČSN 75 6780 pre využitie šedých a zrážkových vôd

J. Vrána | FAST VUT Brno, CZ

16.15 - 16.30 h.
Hodnotenie bezpečnosti opätovného využitia vody

K. Plotěný | ASIO NEW, s.r.o. , Brno, CZ

16.30 - 16.45 h.
Diskusia

Prezentácie firiem

 • vedie: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

16.45 - 18.45 h. Firemné prezentácie (15 min / firma)
generálny partner konferencie WILO CS * GRUNDFOS * UPONOR * HL Hutterer & Lechner (30 min)

20.00 h. Spoločenský večer s kapelou Lenky Piešovej – Music Box Project

Slávnostné odovzdanie ceny SSTP v oblasti zdravotnej techniky - cena prof. Ing. Ľudovíta Hrdinu za rok 2020


19. 10. 2021 utorok

08.30 - 9.00 h. Registrácia účastníkov

5. tematický okruh: Technologické zariadenia v zdravotníckej technike

 • vedie: Ing. Kamila Víchová, PhD.

09.00 - 9.15 h.
Porovnanie sauny a infrakabíny

I. Koubková | SvF ČVUT Praha, CZ

09.15 - 9.30 h.
Sprinklerové systémy v administratívnych budovách z iného uhla pohľadu

I. Koubková | SvF ČVUT Praha, CZ

09.30 - 9.45 h.
Protipožiarne prestupy rozvodov ZTI

L. Jágerská, T. Rubaninský | Hilti Slovakia, spol. s r.o.

09.45 - 10.00 h. Prestávka na kávu

10.00 - 10.15 h.
Rekuperácia tepla z odpadovej vody cirkulačného bazéna

J. Takács, A. Predajnianska | SvF STU Bratislava

10.15 - 10.30 h.
Posúdenie, schvaľovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie plynovodov

K.Víchová | SvF STU Bratislava

10.30 - 11.30 h.
Firemné prezentácie
(15 min / firma)
firma9 * firma10* firma11* firma12

11.30 -11.45 h.
Diskusia

12.00 h. Ukončenie konferencie


Organizačný garant:

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová
 • sstp@sstp.sk

Prihláška a program

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Pár jednoduchých zlepšovákov pomôže znížiť spotrebu energie v domácnosti

Pár jednoduchých zlepšovákov pomôže znížiť spotrebu energie v domácnosti

Digitálne termostaty, tepelne spínacie zásuvky či úsporné osvetlenie môžu byť výhodné riešenie aj pre vašu domácnosť.

Prehľad a automatizácia. Nové ERP sa firme oplatí časovo aj finančne

Prehľad a automatizácia. Nové ERP sa firme oplatí časovo aj finančne

Spoločnosť ENGIE Services a.s. bude využívať najmodernejšie cloudové ERP riešenie.

Viessmann Share ponúka zákazníkom nezávislosť na rastúcich cenách energií

Viessmann Share ponúka zákazníkom nezávislosť na rastúcich cenách energií

Dodávateľ technológií a dodávateľ elektriny prichádzajú na trh so službou energetickej komunity, kde si zákazník nastaví vlastnú úsporu energií.