VSE
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: Odpadové hospodárstvo 2023

Spoločnosť Poradca podnikateľa pozýva na deviaty ročník prestížnej EPI konferencie, ktorá sa uskutoční v druhej polovici septembra v Demänovskej Doline.

Pozvánka na konferenciu: Odpadové hospodárstvo 2023

Deviaty ročník EPI konferencie Odpadové hospodárstvo 2023 sa bude intenzívne venovať horúcej téme priemyselných odpadov. Predstavujú priemyselné odpady problém? A ako je to aktuálne s ich spracovaním na Slovensku?

Organizátor ponúka exkluzívny obsah a výnimočných prednášajúcich. Účstníci sa môžu tešiť na množstvo odborníkov z radov štátnej a verejnej správy vrátane tvorcov zákona a mnohých odborníkov z praxe.

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.


Termín a miesto konania

 • 21. - 22. septembra 2023 (štvrtok-piatok)
 • Hotel Grand Jasná****, Demänovská Dolina

+ možnosť sledovania priameho prenosu z konferencie online


Obsah konferencie

 • Tvorcovia legislatívy a predstavitelia z praxe na jednom mieste
 • Inšpiratívne prednášky, trendy a možnosti nakladania s odpadmi
 • Rozsiahle panelové diskusie

Prednášajúci

Otvorenie konferencie: Milan Chrenko, minister životného prostredia Slovenskej republiky

 • Tomáš Schabjuk, riaditeľ | Odpadový hospodár s.r.o.
 • Jan Maršák, riaditeľ odboru odpadov | Ministerstvo životného prostredia ČR
 • Roman Skorka, generálny riaditeľ sekcie výstavby a vyvlastňovania | Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
 • Radovan Potočár, šéfredaktor | Vydavateľstvo Odpady-Energie-Voda-portal.sk
 • Juraj Musil, riaditeľ | INECO, s.r.o.
 • František Beták, generálny riaditeľ | Corplex Slovakia s.r.o.
 • Martin Drozd, manažér ochrany životného prostredia | Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.
 • Ján Jenčo, generálny riaditeľ | Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Petr Havelka, výkonný riaditeľ | Česká asociácia odpadového hospodárstva
 • Ján Chovanec, generálny riaditeľ | Zväz odpadového priemyslu
 • Ingrid Jenisová, expertka environmentu | Západoslovenská distribučná a. s.
 • Tomáš Hospodár, generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov | MŽP SR
 • Miroslava Masničáková, hlavný štátny radca odboru odpadového hospodárstva | MŽP SR
 • Marek Prítyi, advokátsky koncipient | AK Eversheds Sutherland

Program konferencie

21. 9. 2023 štvrtok

Moderátor konferencie: Michaela Pastorková

9.00 - 10.00 h.
Registrácia účastníkov

10.00 - 10.10 h.
Otvorenie konferencie: Michaela Pastorková, moderátorka konferencie 

10.10 - 10.20 h.
Úvodný príhovor
: Milan Chrenko, minister životného prostredia SR

1. blok: Predstavujú priemyselné odpady problém? Ako na tom stoja v porovnaní s nakladaním s komunálnymi odpadmi?

10.20 - 10.50 h.
Nakladanie s priemyselným odpadom v SR a plány MŽP na zvýšenie miery zhodnotenia priemyselných odpadov | Miroslava Masničáková, MŽP SR

10.50 - 11.10 h.
Aktuálna situácia v oblasti nakladania s odpadmi v Českej republike | Jan Maršák, MŽP ČR

11.10 - 11.30 h.
Nebezpečný odpad. Ako a kam s ním? | Radovan Potočár, Vydavateľstvo Odpady-Energie-Voda-portal.sk

11.30 - 11.50 h.
Ako sa rieši ohlasovanie prepravy nebezpečných odpadov v ČR? | Petr Havelka, Česká asociácia odpadového hospodárstva

11.50 - 12.00 h.
Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém www.epi.sk 

12.00 - 13.30 h.
Obed

2. blok: Aké sú najväčšie brzdy v rozvoji odpadového hospodárstva na Slovensku?

13.30 - 13.50 h.
Úskalia z pohľadu Slovenskej inšpekcie životného prostredia | Ján Jenčo, SIŽP

13.50 - 14.10 h.
Podiel zákona o posudzovaní vplyvov na kritickom stave odpadovej infraštruktúry Slovenskej republiky | Juraj Musil, INECO, s.r.o.

14.10 - 14.30 h.
Ako reaguje nová legislatíva z oblasti výstavby na prípravu a prevádzku projektov z oblasti odpadového hospodárstva? | Roman Skorka, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

14.30 - 14.50 h.
Odpad v pohybe: preprava odpadov v slovenskom a európskom kontexte | Marek Prítyi, AK Eversheds Sutherland, 

14.50 - 15.10 h.
Prestávka s občerstvením

15.10 - 16.30 h.
Panelová diskusia

19.00 h.
Večera


22. 9. 2023 piatok

Moderátor konferencie: Michaela Pastorková

9.00 - 9.10 h.
Otvorenie 2. dňa konferencie

3. blok: Spracovanie priemyselných odpadov na Slovensku

9.10 - 9.30 h.
Biela kniha odpadového hospodárstva | Ján Chovanec, Zväz odpadového priemyslu

9.30 - 9.50 h.
Eurofondové výzvy pre spracovanie priemyselných odpadov | Tomáš Hospodár, MŽP SR

9.50 - 10.10 h.
Spracovanie priemyselných kvapalných odpadov | Daniel Studený, DETOX, s.r.o.

10.10 - 10.30 h.
Prechod recyklačnej firmy na obehové hospodárstvo. Ako sa z odpadu môže stať pridaná hodnota? | František Beták, CORPLEX Hurbanovo

10.30 - 10.50 h.
Prestávka s občerstvením

4. blok: Pôvodcovia odpadov – otázniky pri uplatňovaní hierarchie odpadového hospodárstva

10.50 - 11.10 h.
Odpadové hospodárstvo v automotive – čo chýba automobilke k odpadovej dokonalosti | Martin Drozd, Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

11.10 - 11.30 h.
Najväčšie výzvy k zhodnocovaniu odpadov pri distribúcii elektrickej energie | Ingrid Jenisová, Západoslovenská distribučná a. s.

11.30 - 11.45 h.
Prestávka

11.45 - 13.30 h.
Panelová diskusia

13.30 - 13.40 h.
Záverečný príhovor a poďakovanie

13.40 h.
Obed

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.


Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.

Značky
konferencie

Mohlo by vás zaujímať

Nie každé odpadné teplo je obnoviteľné. Pomôže tepelné čerpadlo

Nie každé odpadné teplo je obnoviteľné. Pomôže tepelné čerpadlo

Fotovoltické panely vyrábajú z celkovej energie až 90 % odpadného tepla. Sú to vlastne panelové radiátory, vraví energetický audítor.

Pozvánka na konferenciu: Ochrana ovzdušia 2023

Pozvánka na konferenciu: Ochrana ovzdušia 2023

Medzinárodna konferencia sa uskutoční už v pondelok v príjemnom prostredí hotela Patria na Štrbskom Plese.

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2023

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2023

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) pozýva na 21. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční v čarokrásnom prostredí Vysokých Tatier.