Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2023 | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2023

21. ročník medzinárodnej odbornej konferencie s témou "Čo škodí a čo pomáha OZE na Slovensku" sa uskutoční v polovici mája v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2023

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra technických zariadení budov a Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 21. konferenciu so zahraničnou účasťou

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 2023

Čo škodí a čo pomáha OZE na Slovensku


Konferencia chce osloviť architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Problematika nízkoteplotných systémov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna nielen pri vykurovaní budov, resp. ich chladení, ale rovnako aj pri príprave teplej vody, ohreve bazénov a v neposlednom rade tiež pre poľnohospodárske účely.


Termín a miesto konania

 • 15. - 16. máj 2023 /pondelok-utorok/
 • Hotel ATRIUM****, Nový Smokovec

Odborný program je rozdelený do piatich mono-tematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy OZE (podmienky, solárna energia, biomasa, tepelné čerpadlá a geotermálna energia) a ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch zásobovania teplom.

Odborný garant:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
 • Stavebná fakulta STU, Katedra TZB
 • dusan.petras@stuba.sk
Prípravný výbor:
 • Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
 • Ing. Lukáš Skalík, PhD., SVF STU v Bratislave
 • prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU v Bratislave

Program konferencie

15. 5. 2023 pondelok

08.30 - 09.45 h. Registrácia účastníkov

09.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie | prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., odborný garant

10.00 - 12.00 h. I. sekcia: PODMIENKY PRE OZE

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU v Bratislave
 • Generálny partner: Viessmann, s.r.o.
 1. Čo škodí a čo pomáha OZE na Slovensku | P. Tauš, FBERG, TU v Košiciach
 2. Podpora OZE z Programu Slovensko | K. Šoltésová, SIEA
 3. Financovanie OZE v rámci 3. výzvy - obnova rodinných domov | M. Kerestúr, Slovenská agentúra životného prostredia
 4. Potenciál rozvoja komunitnej energetiky v podmienkach SR | P. Čekanová, Asociace komunitní energetiky ČR (CZ)
 5. Udržateľné a uhlíkovo neutrálne budovy na Slovensku | P. Kukura, SKGBC
 6. OZE a budovy s takmer nulovou potrebou energie | D. Petráš, SvF STU v Bratislave

12.00 - 13.00 h. Prestávka na obed

13.00 - 15.00 h II. sekcia: SOLÁRNA ENERGIA

 • vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD., SvF STU v Bratislave
 • Generálny partner: Robert Bosch, spol. s r.o. - Buderus
 1. OZE a ich legislatívny rámec | L. Skalík, SvF STU v Bratislave
 2. Návrh solárneho systému na podporu prípravy TUV v bytovom dome a jeho optimalizácia | M. Fábry, Robert Bosch, spol. s r.o. – Buderus
 3. Zhodnotenie projektu Zelená domácnostiam | M. Veverka, SIEA
 4. Systémové riešenia Viessmann s integrovaným systémom HEMS (Home Energy Management System) | D. Hrčka, Viessmann, s.r.o.
 5. Batériové úložiská pre FVE | P. Jackuliak, FENIX Slovensko
 6. Optimalizácia hybridných zdrojov na báze OZE pre manažment spotreby energií | S. Berezňanin, MS THERM s.r.o.
 7. Využitie solárnej energie pre aplikáciu ATO | V. Mučková, D. Kalús, SvF STU v Bratislave

15.00 - 15.30 h. Prestávka na kávu

15.30 - 17.30 h. III. sekcia: BIOMASA

 • vedie: doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD., SvF STU v Bratislave 
 • hlavný partner sekcie: HERZ, spol. s r.o.
 1. Pestovanie a energetické využitie mikrorias s uplatnením prvkov obehového hospodárstva | J. Gaduš, FEŠRR SPU v Nitre
 2. Biomasa a kondenzačná technika | R. Hrnčiar, HERZ, spol. s r.o.
 3. Spaľovanie rôznych druhov a foriem biomasy pri rôznych podmienkach spaľovania | J. Jandačka, M. Holubčík, R. Nosek, P. Nemec, SjF ŽU v Žiline
 4. eSADA – SW podpora pro logistiku a bilancování biomasy | P. Šnyta, EG – Expert, s.r.o.
 5. Skúsenosti s riadením spaľovania biomasy v kotloch malých a stredných výkonov na základe snímania trendu emisií oxidu uhoľnatého | J.Piteľ, J. Mižáková, J. Mižák, TU v Košiciach
 6. Rekonštrukcia biomasovej kotolne a rozvodov tepla – Dešná u Dačic | R. Štefanec, NRG flex
 7. Použitie záruk pôvodu obnoviteľných plynov v systéme EÚ ETS | V. Hricová, SPP-distribúcia, a.s.
17.30 - 20.00 h. Priestor na relax
 • Odovzdanie ceny za prínos v uplatňovaní OZE 2022

20.00 - 20.30 h. Koktail generálneho partnera a hlavných partnerov

20.30 - 23.00 h. Spoločenský večer


16. 5. 2023 utorok

08.00 - 08.30 h Registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h. IV. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ

 • vedie: prof. Ing. Michal Masaryk, PhD., SjF STU v Bratislave 
 • hlavný partner sekcie: STIEBEL ELTRON SLOVAKIA, s.r.o.
 1. Chladiace a klimatizačné zariadenia poháňané solárnym a odpadným teplom | M. Masaryk, M. Masaryk Jr., L. Bursíková, SjF STU v Bratislave
 2. Hybridné tepelné čerpadlo - úsporná prevádzka aj v rekonštrukcií | P. Kuliaček, Viessmann, s.r.o.
 3. Návrh TČ pre ohrev TUV pomocou Buderus DiWa 7.2. | M. Baboľ, Robert Bosch, spol. s r.o. – Buderus
 4. Systém tepelného čerpadla v kombinácii s ostatnými OZE | A. Jendrichovská, M. Kaľavský, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.
 5. Sálavé vykurovacie/chladiace systémy s tepelným čerpadlom | E. Švarcová, SvF STU v Bratislave

10.30 - 11.00 h. Prestávka na kávu

11.00 - 13.00 h. V. sekcia: GEOTERMÁLNA ENERGIA

 • vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU v Bratislave 
 • hlavný partner sekcie: NRG flex
 1. Plytká geotermálna energia, legislatíva a pomoc umelej inteligencie v rámci návrhov legislatívy | J. Plch, MŽP SR
 2. Obnoviteľnosť a trvalo udržateľné využitie a využívanie zdrojov geotermálnej energie na Slovensku | B. Fričovský, D. Marcin, R. Černák, K. Benková, ŠGÚDŠ v Bratislave
 3. Systém spätného získavania tepla z odpadovej bazénovej vody a jeho využitie v prevádzke kúpaliska | A. Predajnianska, SvF STU v Bratislave
 4. Využitie geotermálnej energie na produkciu elektriny v Žiari nad Hronom a Prešove prostredníctvom ORC | M. Jankura, PW Energy, a.s.
 5. Možnosti výroby elektrickej energie z geotermálnej energie v podmienkach Slovenska | J. Géba, B:POWER, a.s.
 6. Meranie prietoku geotermálnej vody ultrazvukovou metódou | J. Ilko, FLEXIM, GmbH
 7. Využívanie geotermálnej energie v poľnohospodárstve, klady a zápory | J. Takács, SvF STU v Bratislave

13.00 - 14.00 h. Diskusia, záver konferencieOrganizačný garant: Organizačný výbor: 
 • Ing. Veronika Mučková
 • Ing. Eva Švarcová

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová
 • sstp@sstp.sk

Prihláška a program

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Pýtajú si hotovosť za revízne správy. Energetici varujú pred podomovými podvodníkmi

Pýtajú si hotovosť za revízne správy. Energetici varujú pred podomovými podvodníkmi

Podvodníci ľudí nahovárajú na objednanie a okamžité zaplatenie revíznej správy pre domovú elektroinštaláciu.

Pozvánka na konferenciu: SAPI Energy Conference 2023

Pozvánka na konferenciu: SAPI Energy Conference 2023

13. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou sa aj tento rok zaradí medzi najväčšie podujatia venované rozvoju OZE v strednej Európe.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2023

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2023

22. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Budúcnosť vetrania, klimatizácie a chladenia" sa uskutoční v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.