Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2023

21. ročník medzinárodnej odbornej konferencie s témou "Čo škodí a čo pomáha OZE na Slovensku" sa uskutoční v polovici mája v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2023

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra technických zariadení budov a Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 21. konferenciu so zahraničnou účasťou

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 2023

Čo škodí a čo pomáha OZE na Slovensku


Konferencia chce osloviť architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Problematika nízkoteplotných systémov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna nielen pri vykurovaní budov, resp. ich chladení, ale rovnako aj pri príprave teplej vody, ohreve bazénov a v neposlednom rade tiež pre poľnohospodárske účely.


Termín a miesto konania

 • 15. - 16. máj 2023 /pondelok-utorok/
 • Hotel ATRIUM****, Nový Smokovec

Odborný program je rozdelený do piatich mono-tematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy OZE (podmienky, solárna energia, biomasa, tepelné čerpadlá a geotermálna energia) a ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch zásobovania teplom.

Odborný garant:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
 • Stavebná fakulta STU, Katedra TZB
 • dusan.petras@stuba.sk
Prípravný výbor:
 • Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
 • Ing. Lukáš Skalík, PhD., SVF STU v Bratislave
 • prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU v Bratislave

Program konferencie

15. 5. 2023 pondelok

08.30 - 09.45 h. Registrácia účastníkov

09.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie | prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., odborný garant

10.00 - 12.00 h. I. sekcia: PODMIENKY PRE OZE

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU v Bratislave
 • Generálny partner: Viessmann, s.r.o.
 1. Čo škodí a čo pomáha OZE na Slovensku | P. Tauš, FBERG, TU v Košiciach
 2. Podpora OZE z Programu Slovensko | K. Šoltésová, SIEA
 3. Financovanie OZE v rámci 3. výzvy - obnova rodinných domov | M. Kerestúr, Slovenská agentúra životného prostredia
 4. Potenciál rozvoja komunitnej energetiky v podmienkach SR | P. Čekanová, Asociace komunitní energetiky ČR (CZ)
 5. Udržateľné a uhlíkovo neutrálne budovy na Slovensku | P. Kukura, SKGBC
 6. OZE a budovy s takmer nulovou potrebou energie | D. Petráš, SvF STU v Bratislave

12.00 - 13.00 h. Prestávka na obed

13.00 - 15.00 h II. sekcia: SOLÁRNA ENERGIA

 • vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD., SvF STU v Bratislave
 • Generálny partner: Robert Bosch, spol. s r.o. - Buderus
 1. OZE a ich legislatívny rámec | L. Skalík, SvF STU v Bratislave
 2. Návrh solárneho systému na podporu prípravy TUV v bytovom dome a jeho optimalizácia | M. Fábry, Robert Bosch, spol. s r.o. – Buderus
 3. Zhodnotenie projektu Zelená domácnostiam | M. Veverka, SIEA
 4. Systémové riešenia Viessmann s integrovaným systémom HEMS (Home Energy Management System) | D. Hrčka, Viessmann, s.r.o.
 5. Batériové úložiská pre FVE | P. Jackuliak, FENIX Slovensko
 6. Optimalizácia hybridných zdrojov na báze OZE pre manažment spotreby energií | S. Berezňanin, MS THERM s.r.o.
 7. Využitie solárnej energie pre aplikáciu ATO | V. Mučková, D. Kalús, SvF STU v Bratislave

15.00 - 15.30 h. Prestávka na kávu

15.30 - 17.30 h. III. sekcia: BIOMASA

 • vedie: doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD., SvF STU v Bratislave 
 • hlavný partner sekcie: HERZ, spol. s r.o.
 1. Pestovanie a energetické využitie mikrorias s uplatnením prvkov obehového hospodárstva | J. Gaduš, FEŠRR SPU v Nitre
 2. Biomasa a kondenzačná technika | R. Hrnčiar, HERZ, spol. s r.o.
 3. Spaľovanie rôznych druhov a foriem biomasy pri rôznych podmienkach spaľovania | J. Jandačka, M. Holubčík, R. Nosek, P. Nemec, SjF ŽU v Žiline
 4. eSADA – SW podpora pro logistiku a bilancování biomasy | P. Šnyta, EG – Expert, s.r.o.
 5. Skúsenosti s riadením spaľovania biomasy v kotloch malých a stredných výkonov na základe snímania trendu emisií oxidu uhoľnatého | J.Piteľ, J. Mižáková, J. Mižák, TU v Košiciach
 6. Rekonštrukcia biomasovej kotolne a rozvodov tepla – Dešná u Dačic | R. Štefanec, NRG flex
 7. Použitie záruk pôvodu obnoviteľných plynov v systéme EÚ ETS | V. Hricová, SPP-distribúcia, a.s.
17.30 - 20.00 h. Priestor na relax
 • Odovzdanie ceny za prínos v uplatňovaní OZE 2022

20.00 - 20.30 h. Koktail generálneho partnera a hlavných partnerov

20.30 - 23.00 h. Spoločenský večer


16. 5. 2023 utorok

08.00 - 08.30 h Registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h. IV. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ

 • vedie: prof. Ing. Michal Masaryk, PhD., SjF STU v Bratislave 
 • hlavný partner sekcie: STIEBEL ELTRON SLOVAKIA, s.r.o.
 1. Chladiace a klimatizačné zariadenia poháňané solárnym a odpadným teplom | M. Masaryk, M. Masaryk Jr., L. Bursíková, SjF STU v Bratislave
 2. Hybridné tepelné čerpadlo - úsporná prevádzka aj v rekonštrukcií | P. Kuliaček, Viessmann, s.r.o.
 3. Návrh TČ pre ohrev TUV pomocou Buderus DiWa 7.2. | M. Baboľ, Robert Bosch, spol. s r.o. – Buderus
 4. Systém tepelného čerpadla v kombinácii s ostatnými OZE | A. Jendrichovská, M. Kaľavský, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.
 5. Sálavé vykurovacie/chladiace systémy s tepelným čerpadlom | E. Švarcová, SvF STU v Bratislave

10.30 - 11.00 h. Prestávka na kávu

11.00 - 13.00 h. V. sekcia: GEOTERMÁLNA ENERGIA

 • vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU v Bratislave 
 • hlavný partner sekcie: NRG flex
 1. Plytká geotermálna energia, legislatíva a pomoc umelej inteligencie v rámci návrhov legislatívy | J. Plch, MŽP SR
 2. Obnoviteľnosť a trvalo udržateľné využitie a využívanie zdrojov geotermálnej energie na Slovensku | B. Fričovský, D. Marcin, R. Černák, K. Benková, ŠGÚDŠ v Bratislave
 3. Systém spätného získavania tepla z odpadovej bazénovej vody a jeho využitie v prevádzke kúpaliska | A. Predajnianska, SvF STU v Bratislave
 4. Využitie geotermálnej energie na produkciu elektriny v Žiari nad Hronom a Prešove prostredníctvom ORC | M. Jankura, PW Energy, a.s.
 5. Možnosti výroby elektrickej energie z geotermálnej energie v podmienkach Slovenska | J. Géba, B:POWER, a.s.
 6. Meranie prietoku geotermálnej vody ultrazvukovou metódou | J. Ilko, FLEXIM, GmbH
 7. Využívanie geotermálnej energie v poľnohospodárstve, klady a zápory | J. Takács, SvF STU v Bratislave

13.00 - 14.00 h. Diskusia, záver konferencieOrganizačný garant: Organizačný výbor: 
 • Ing. Veronika Mučková
 • Ing. Eva Švarcová

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová
 • sstp@sstp.sk

Prihláška a program

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

PPA zmluvy na dodávku zelenej elektriny. Aké typy existujú a ako sa určuje cena

PPA zmluvy na dodávku zelenej elektriny. Aké typy existujú a ako sa určuje cena

Zmluvy o dodávke elektriny z obnoviteľných zdrojov prinášajú výrobcom aj odberateľom viacero výhod. Na Slovensku sa zatiaľ veľmi nerozvíjajú.

Veľké tepelné čerpadlo v centre mesta. V Prahe vzniká unikátna sieť diaľkového vykurovania

Veľké tepelné čerpadlo v centre mesta. V Prahe vzniká unikátna sieť diaľkového vykurovania

Potenciál riek pri dodávkach tepla a chladu sa zatiaľ využíva najmä v individuálnych budovách. V hlavnom meste Česka pripravujú komunitný systém CZT s tepelným čerpadlom.

Ako určiť plochu a počet solárnych kolektorov pre ohrev vody v rodinnom dome

Ako určiť plochu a počet solárnych kolektorov pre ohrev vody v rodinnom dome

Koľko slnečných kolektorov je treba na pokrytie úplnej potreby teplej vody v dome v Bratislave počas šiestich mesiacov roka?