Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Pozvánka: Nová energetika, nové modely optimalizácie energetických nákladov

Ďalšie z podujatí efocus.sk o riešeniach pre domácnosti a energetické spoločenstvá a výzvach, ktoré je ešte potrebné zdolať na Slovensku a v Čechách.

Pozvánka na konferenciu: Nová energetika, nové modely optimalizácie energetických nákladov

efocus.sk

Čo sa dozviete: Trh s elektrinou sa kontinuálne transformuje, noví hráči aj technológie sa začínajú etablovať a rozvíjajú sa inovatívne modely podnikania, využívajúce synergie medzi zelenými technológiami a riadením na strane spotreby. Aký je pohľad európskych regulátorov na novú energetiku, jej najnovší vývoj a perspektívy u nás a u našich susedov?

Európska únia sa dohodla na odstraňovaní prekážok pre rýchlejší rast obnoviteľných zdrojov energie, nová smernica EÚ o podpore využívania OZE (REDIII) má za cieľ zefektívnenie a zrýchlenie procesov súvisiacich s povoľovaním projektov zameraných na výrobu z obnoviteľnej energie. Zrýchlenie procesov sa má udiať predovšetkým v na to určených oblastiach, pre ktoré majú byť pripravované metodiky a postupy. 


Termín a miesto konania

 • 15. mája 2024 /streda/ 9.00 - 15.45. hod.
 • Bratislava, Hotel Vienna House, Galvaniho 28

Programové okruhy:

Pre investorov vrátane veľkých energetických hráčov je dôležité, ako budú OZE zaujímavé z pohľadu návratnosti a uplatnenia na trhu, je preto namieste diskutovať reálne využitie garancií, ktoré ponúkajú Zmluvy na nákup zelenej elektriny (PPA) a Rozdielové zmluvy (CfD). Je toto prostredie nastavené správne, aby nárast výroby zelenej elektriny by bol dostatočne rentabilný a zároveň nedeformoval trh zápornými cenami?

Zapojenie flexibility v sústave spolu s akumuláciou môže stabilizovať poskytovanie podporných služieb, čo sa aktuálne deje v tejto oblasti? Čo je ešte potrebné pre zapojenie aktívneho odberateľa do obchodnej flexibility? Aký je potenciál a sú už vytvorené podmienky pre využívanie agregácie flexibility retailových zákazníkov?


Program konferencie

9.10 - 9.40 h.
Ako dosiahnuť zrýchlenie transformácie a zapojenie prosumera v európskom meradle? | Silvia Beňová,  členka Regulačnej rady, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

9.40 - 12.30 h.
Inovatívne podnikanie ako reakcia na nové paradigmy | Odborné prezentácie a panel expertov: 

 • Moderátor: Ľubica Ragulová, manažér, medzinárodná poradenská spoločnosť EY

9.40 - 9.55 h.
Očakávané zmeny na vnútornom trhu s elektrinou na úrovni EÚ a Slovenska
| Martin Pitorák, riaditeľ odboru palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR.

9.55 - 10.10 h.
Smerovanie podnikania v OZE, batériových úložiskách a elektrolýze vodíka
| Ján Fousek, Aku-Bat CZ

10.10 - 10.25 h.
Zmluvy na nákup obnoviteľnej energie a ich uplatnenie na trhu s elektrinou
| Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE

10.25 - 10.40 h.
Zapojenie zdrojov flexibility do organizovaného trhu a podporných služieb
| Rastislav Gaňa, IPESOFT

10.40 - 10.55 h.
Nové funkcionality pre Agregáciu, akumuláciu a zdieľanie v EDC
| Kamil Peteraj, OKTE, a.s.

10.55 - 11.15 h.
Prestávka

11.15 - 12.45 h. Panelová diskusia:

 • Ktoré nové opatrenia z európskej legislatívy a regulácie zrýchlia vybudovanie zelených projektov a uľahčia inovácie?
 • Ako sa rozvíja slovenský a český sektor v OZE, akumulácii, využití vodíka a agregácii a ktoré prekážky je potrebné prekonať?
 • Ako sa mení organizovaný trh s energiami pod vplyvom súčasného diania v energetike?
 • Je treba čakať na nové nástroje stabilizácie trhu (Power purchase agreements, Contracts for Difference) alebo skúsiť pilotné projekty?
 • Čo prináša 2. etapa EDC pre nové činnosti na trhu?
 • Dokáže sa uplatniť flexibilita na strane odberu a podporné služby poskytované novými hráčmi?

Martin Pitorák | Ministerstvo hospodárstva SR
Kamil Peteraj | OKTE
Jan Fousek | Aku-BAT CZ
Rastislav Gaňa | IPESOFT
Ján Karaba | Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE
Ľubica Ragulová | moderátor

12.45 - 13.45 h.
Obed

SAPI

13.45 - 15.45 h.
Flexibilita pre domácnosť & energetické komunity

13.45 - 15.45 h. Prezentácia riešení a panelová diskusia expertov

 • Moderátor panelu: Ivan Trup

14.50 - 15.30 h.
Panelová diskusia:

 • Aký benefit z poskytovania flexibility očakávame pre aktívnych zákazníkov zo segmentu domácností?
 • Ako sme pripravení na zavedenie nezávislej agregácie flexibility?
 • Aké sú prekážky rozvoja flexibility v retailovom segmente?
 • Existuje CBA? S akým výsledkom? Aké nástroje je potrebné dobudovať?

Igor Zumrík | Dodávateľ energií, V-elektra
Ján Šámai | Dodávateľ batériových úložísk a nabíjacích staníc, Nimble Energy
Lubomír Kohout | Prevádzkovateľ BESS na podporné služby, SUAS Grid
Tomáš Siskovič | Zmluvy a zmluvné vzťahy, AK Poláček & Partners

15.30 h.
Ukončenie konferencie


Zdroj: efocus.eu

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.

 

Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Dron monitoruje elektrické vedenie. Energetici ho prvýkrát vypustili bez priameho vizuálneho kontaktu pilota

Dron monitoruje elektrické vedenie. Energetici ho prvýkrát vypustili bez priameho vizuálneho kontaktu pilota

Východoslovenská distribučná získala oprávnenie na prevádzku dronov v režime BVLOS. Dron takto dnes odštartoval z Elektrickej stanice v Lemešanoch

PPA zmluvy na dodávku zelenej elektriny. Aké typy existujú a ako sa určuje cena

PPA zmluvy na dodávku zelenej elektriny. Aké typy existujú a ako sa určuje cena

Zmluvy o dodávke elektriny z obnoviteľných zdrojov prinášajú výrobcom aj odberateľom viacero výhod. Na Slovensku sa zatiaľ veľmi nerozvíjajú.