VSE
VSE
Belimo 2

Pozvánka na konferenciu: Meranie a rozpočítanie tepla 2022

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia pripravila 21. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať na začiatku novembra v Senci.

Pozvánka na konferenciu: Meranie a rozpočítanie tepla 2022

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava

pozývajú na 21. medzinárodnú konferenciu

Meranie a rozpočítanie tepla 2022


Konferencia je zameraná na priamych odberateľov tepla, výrobcov tepla, ktorí sú súčasne rozúčtovateľmi tepla pre konečných spotrebiteľov, bytové družstvá, bytové podniky, správcovské firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov, developerským spoločnostiam. Veríme, že konferencia bude mať čo povedať aj pracovníkom miestnej samosprávy, štátnej správy, školstva a zdravotníctva.

Pozornosť bude tradične venovaná určeným meradlám a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozpočítania, s dôrazom na stále sa vyvíjajúce inteligentné meracie systémy, ktorých zavádzanie sa dotýka každého účastníka trhu s teplom, či je už na strane výroby alebo spotreby tepla.


Termín a miesto konania

 • 3. - 4. novembra 2022 /štvrtok-piatok/
 • Hotel Senec****, Slnečné jazerá, Senec

V rámci každej sekcie bude priestor na diskusiu k odprednášaným témam.

Odborný garant:

 • Ing. Michal Piterka | SBD Komárno, mpiterka@azet.sk

Prípravný výbor:

 • Eliana Kostolány, Techem, s.r.o., Bratislava
 • Mgr. Jana Machková, ista SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
 • Ing. Dušan Slobodník, ENBRA Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica
 • Ing. Petr Holyszewski, Enbra, a.s. Brno (CZ)

Program konferencie

3. 11. 2022 štvrtok

08.00 - 08.50 h. Registrácia účastníkov

08.50 - 09.00 h. Otvorenie konferencie a privítanie účastníkov

09.00 - 10.40 h. I. SEKCIA

 1. Názov príspevku bude čoskoro doplnený | Miroslav Mariaš, MH SR Bratislava
 2. Názov príspevku bude čoskoro doplnený | Miroslav Petrus, MH SR Bratislava
 3. Názov príspevku bude čoskoro doplnený | TECHEM
 4. Denné dáta o spotrebe a ich praktické využitie v správe budov | Sylvia Martinkovičová, Peter Jančula, ista Slovakia, s.r.o.
 5. Nový dizajn kompaktných ultrazvukových meračov tepla ULTRAHEAT T330 (UH30...) a T230 | Janette Krutáková Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka Slovensko

10.40 - 11.10 h. Prestávka na kávu

11.10 - 12.50 h. II. SEKCIA

 1. Informace o novelizované legislativě v ČR v návaznosti na implementaci směrnice EED | Petr Holyszewski, ENBRA a.s., Brno, Česká republika
 2. Odpočet spotreby tepla a vody v objektoch – Inovácie | Juraj Kučerka, Certa K s.r.o., Nitra
 3. Meranie spotreby energií | Jozef Vincze, Siemens s.r.o., Bratislava
 4. Názov príspevku bude čoskoro doplnený | Gustáv Kebísek, Nobius Metering, s.r.o., Nitra
 5. Meranie teplej vody na päte domu - spôsoby, plusy, mínusy | Dušan Boško, Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o., Bernolákovo

12.50 - 14.00 h. Prestávka na obed

14.00 - 15.40 h. III. SEKCIA

 1. Metrologické vlastnosti vodoměrů v případech, kdy byl vodoměr namontován obráceně (v protisměru) | Petr Holyszewski, ENBRA a.s., Brno, Česká republika
 2. Metrológia kedysi a dnes | Štefan Varga, MEASURING s.r.o., Moldava nad Bodvou
 3. Šetrenie energiou je najefektívnejší a často jediný spôsob, ako mať náklady pod kontrolou | Dušan Slobodník, ENBRA SLOVAKIA s.r.o.
 4. Nevyužitý potenciál energetických úspor v budovách - 1.časť | Juraj Šmelíkj, THERMO-ECO-ENGINEERING, s.r.o. Bratislava
 5. Nevyužitý potenciál energetických úspor v budovách - 2.časť | Ján Šmelík, ENERGIA REAL, s.r.o. Košice

15.40 - 16.00 h. Prestávka na kávu

16.00 - 18.30 h. Diskusné fórum

Predstavenie návrhu novej Vyhlášky MH SR ktorou sa ustanovujú pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla, vrátane pomeru základnej zložky a spotrebnej zložky a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla

Diskutujúci: Miroslav Petrus, Dušan Slobodník, Kvetoslava Šoltésová, Karol Teliščák, Vladimír Weisz, Jana Bullová, Eliana Kostolány, Jana Machková, Michal Piterka, Jozef Buzaši

19.30 - 21.00 h. Večera a spoločenský večer


4. 11. 2022 piatok

08.30 - 09.00 h. Registrácia účastníkov

09.00 - 10.40 h. IV. SEKCIA

 1. Vývoj energetickej legislatívy v rokoch 2021 – 2022 | Michal Piterka, Stavebné bytové družstvo Komárno
 2. Vplyv aktívnej tepelnej ochrany budov na úspory energie | Veronika Mučková, Daniel Kalús, SvF STU v Bratislave
 3. Názov príspevku bude čoskoro doplnený | Mária Kurčová, SvF STU v Bratislave
 4. Vplyv lokálnej rekuperácie na celkovú spotrebu elektrickej energie v obytnej budove | Tomáš Strenk, Zuzana Straková, SvF STU v Bratislave
 5. Optimalizácia prevádzky centrálneho zdroja tepla s pohľadu spotreby palív a energie | Martina Mudrá, Ján Takács, SvF STU v Bratislave

10.40 - 11.10 h. Prestávka na kávu

11.10 - 12.50 h. V. SEKCIA

 1. Domové kotolne - opatrenia MH v oblasti cien plynu | Miroslav Verčimák, ZSVB, Košice
 2. Optimalizácia prevádzky geotermálneho energetického systému vo Veľkom Mederi pri zvyšovaní cien energií | Ján Takács, Viktória Állóová, SvF STU v Bratislave
 3. Názov príspevku bude čoskoro doplnený | Jozef Habánek, energetický audítor, Žilina
 4. Zmeny v povinnostiach správcov bytových domov v novej energetickej legislatíve | Michal Piterka, Stavebné bytové družstvo Komárno

12.50 - 13.00 h. Záver a vyhodnotenie konferencie


Organizačný garant:

Jana Lehotová Nôtová | SSTP, Koceľova 15 | Bratislava
tel.: +421 (903) 562 108
konferencie@sstp.sk
www.sstp.sk

Editorka zborníka:

Ing. Taťjana Jánošková | SvF STU v Bratislave
tatjana.janoskova@stuba.sk

Stiahnite si pozvánku a program konferencie.
Stiahnite si prihlášku na podujatie.

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

X
X
X
X