Pozvánka na konferenciu: Meranie a rozpočítanie tepla 2021 | ENERGIE-PORTAL.SK
KI reklama od Petra Gondu
Konferencia EES
Belimo

Pozvánka na konferenciu: Meranie a rozpočítanie tepla 2021

Jubilejný 20. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou sa uskutoční na začiatku novembra v hoteli Senec na Slnečných jazerách.

Pozvánka na konferenciu: Meranie a rozpočítavanie tepla 2021

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS a Stavebná fakulta STU Bratislava

Vás pozývajú na jubilejný 20. ročník medzinárodnej odbornej konferencie

MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2021


Konferencia je zameraná na priamych odberateľov tepla, výrobcov tepla, ktorí sú súčasne rozúčtovateľmi tepla pre konečných spotrebiteľov, čiže bytové družstvá, bytové podniky, správcovské firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov. Konferencia môže priniesť podnety aj pracovníkom miestnej samosprávy, štátnej správy, školstva a zdravotníctva.

Priestor dostanú prezentácie špičkových výrobcov inteligentných meracích prostriedkov a technológií na monitorovanie spotreby energie a najnovšie trendy v tejto oblasti.


Termín a miesto konania

 • 4. - 5. november 2021 (štvrtok-piatok)
 • Hotel Senec****, Slnečné jazerá, Senec

V rámci každej z piatich sekcií bude priestor na diskusiu k prednášaným témam.

Odborný garant:

 • Ing. Michal Piterka | Stavebné bytové družstvo Komárno, mpiterka@azet.sk

Prípravný výbor:

 • Ing. Michal Piterka, Stavebné bytové družstvo Komárno
 • Ing. Taťjana Jánošková, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
 • Eliana Kostolány, Techem, s.r.o.
 • Jana Machková, Ista, s.r.o.
 • Ing. Petr Holyszewski, Enbra, a.s. Brno (CZ)

Program konferencie

4. 11. 2021 štvrtok

08.00 - 08.50 h. Registrácia účastníkov

08.50 - 09.00 h. Otvorenie konferencie

09.00 - 10.40 h. I. SEKCIA

 1. Vývoj energetickej legislatívy v rokoch 2020 - 2021 | Michal Piterka, SBD Komárno
 2. Častejšie informácie o spotrebe a ich význam pre správu budov | Peter Jančula, ista Slovakia, s. r. o., Bratislava
 3. Techem smart system | Jozef Hlucháň, TECHEM, s.r.o, Bratislava
 4. Aké sú skúsenosti s meraním tepla a vody v bytových odovzdávacích staniciach? | Štefan Hric, ENBRA, s.r.o., Banská Bystrica
 5. Produktové portfólio meračov tepla a chladu Kamstrup | Patrik Durdiak, V.I.Trade s.r.o., Nitra

10.40 - 11.10 h. Prestávka na kávu

11.10 - 12.50 h. II. SEKCIA

 1. Technológia diaľkových odpočtov a novinky v oblasti portálových služieb ista24 | ista Slovakia s. r. o., Bratislava
 2. Smart Metering - tam, kde sa inovácia stáva dostupnou | Ján Tešlár, Energoaqua, s.r.o., Banská Bystrica
 3. Nová platforma ultrazvukových meračov tepla a chladu, novinka ULTRAHEAT T450(UH40...) | Janette Krutáková, L+G SK, s.r.o, Bratislava
 4. Vplyv typu a inštalácie snímačov teploty na presnosť zostavy merača tepla a chladu | Gustáv Kebísek, NOBIUS, s.r.o., Banská Bystrica
 5. Meranie spotreby teplej a studenej vody v objektoch - poznatky | Juraj Kučerka, Certa K, s.r.o. Nitra

12.50 - 14.00 h. Prestávka na obed

14.00 - 15.40 h. III. SEKCIA

 1. Meranie a rozpočítavanie tepla verzus prevádzka vykurovacích systémov | Dušan Petráš, SvF STU Bratislava
 2. Produktová prezentácia | Dušan Hazucha, MENERT spol. s r.o. Šaľa
 3. Vplyv vetrania s rekuperáciou v bytoch na náklady na vykurovanie | Zuzana Straková, SvF STU Bratislava
 4. Nevyhnutné zmeny vykurovacej sústavy po zateplení bytového domu | Mária Kurčová, SvF STU Bratislava
 5. Prínosy a nedostatky merania spotreby teplej vody na pätách domov | Juraj Šmelík, TEE, s.r.o., Bratislava, Matej Gerbóc,  Vyregulovanie SK, s.r.o., L. Mikuláš
 6. Príprava teplej vody a vykurovanie bytových domov spätne získaným teplom z odpadovej vody a vzduchu ako reálna cesta k nezávislosti od centrálneho zdroja tepla | Ján Šmelík, Energiareal, s.r.o., Košice

15.40 - 16.00 h. Prestávka na kávu

16.00 - 17.30 h. Diskusia

Vyhláška MH SR č. 240/2016, prezentácia návrhov na zmenu
Je možné meranie tepla v teplej vode na vstupe do bytových domov?

Dušan Slobodník, ARTAV Slovensko

+ Obzretie sa za uplynulými dvadsiatimi ročníkmi

19.30 - 23.00 h. Večera a spoločenský večer6. 11. 2021 piatok

08.30 - 09.00 h. Registrácia účastníkov

09.00 - 10.40 h. IV. SEKCIA

 1. Komfortná teplota v budovách a jej vplyv na energetickú náročnosť | Barbora Junasová, Michal Krajčík, SvF STU Bratislava
 2. Vývoj systémov CZT a možnosti merania tepla v týchto systémoch | Martina Mudrá, Ján Takács, SvF STU Bratislava
 3. Meranie a rozpočítavanie tepla do ÚK podľa PRT | Jozef Buzaši, SBD Banská Bystrica
 4. Analýza spotreby tepla na vykurovanie za rok 2019 | Taťjana Jánošková, SvF STU Bratislava

10.40 - 11.10 h. Prestávka na kávu

11.10 - 12.50 h. V. SEKCIA

 1. Trh s teplom? | Michal Piterka, SBD Komárno
 2. Bytové odovzdávacie stanice tepla a problémy s napojením na tepelnú sieť | Ján Takács, SvF STU Bratislava
 3. Ekonomické hodnotenie rôznych variantov zdrojov tepla v bytovom dome | Tomáš Strenk, Daniel Kalús, SvF STU Bratislava
 4. Analýza elektrického a teplovodného podlahového vykurovania pre bytový dom | Veronika Mučková, Daniel Kalús, SvF STU Bratislava

12.50 - 13.00 h. Záver a vyhodnotenie konferencie


Organizačný garant:

Editor zborníka:

 • Ing. Taťjana Jánošková, PhD. | SvF STU Bratislava
 • tatjana.janoskova@stuba.sk

Prihláška a program


Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka: Európsky energetický summit 2023

Pozvánka: Európsky energetický summit 2023

Odborné podujatie pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR sa uskutoční v druhej polovici októbra v Bratislave.

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2023

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2023

Organizátor podujatia EkosPlus pozýva na odbornú konferenciu zameranú na klimaticko - energetickú politiku a obchodovanie s emisnými kvótami.

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2022 (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2022 (aktualizovaná)

Organizátor podujatia EkosPlus pozýva na odbornú konferenciu zameranú na klimaticko - energetickú politiku a obchodovanie s emisnými kvótami.