INNOGY
VSDS
INNOGY

Pozvánka na konferenciu: Meranie a rozpočítanie tepla 2019

V poradí 19. ročník konferencie sa uskutoční 7. - 8. novembra 2019 v Senci.

Pozvánka na konferenciu: Meranie a rozpočítanie tepla 2019

Foto: Energie-portal.sk

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava, odborná sekcia Meranie a rozpočítanie spotreby tepla pripravila 19. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou "Meranie a rozpočítanie tepla 2019".


Termín a miesto konania:

 • 7. - 8. november 2019
 • Hotel Senec****, Slnečné jazerá, Senec

Témy:

Program konferencie je rozdelený do šiestich prednáškových sekcií spojených s prezentáciou firiem. Úvodné prednášky budú venované očakávanému vývoju v energetickej legislatíve Európskej únie a vývoju energetickej legislatívy SR.

Pozornosť budeme venovať poznatkom z rozpočítania nákladov podľa nových pravidiel, ale aj budovám na bývanie, kvalite ich vnútorného prostredia, diagnostike stavu budov, vplyvu existujúceho stavu na náklady na vykurovanie a tradične určeným meradlám a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozpočítania, s dôrazom na inteligentné meracie systémy, ktorých zavádzanie do praxe sa v budúcnosti dotkne každého účastníka trhu s teplom, či je už na strane výroby alebo spotreby tepla.

Priestor dostanú prezentácie špičkových výrobcov inteligentných meracích prostriedkov a technológií na monitorovanie spotreby energie a najnovšie trendy v tejto oblasti.

V rámci každej sekcie bude priestor na diskusiu k odprednášaným témam.

Konferencia je zameraná na priamych odberateľov tepla, výrobcov tepla, ktorí sú súčasne rozúčtovateľmi tepla pre konečných spotrebiteľov, čiže bytové družstvá, bytové podniky, správcovské firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov. Veríme, že konferencia bude mať čo povedať aj pracovníkom miestnej samosprávy, štátnej správy, školstva a zdravotníctva.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Organizátori, prednášatelia, generálni partneri, partneri a firmy prezentujúce sa na 19. ročníku konferencie sa tešia na Vašu účasť.


Prípravný výbor:

 • Ing. Michal Piterka, Stavebné bytové družstvo Komárno
 • Ing. Taťjana Jánošková, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
 • Eliana Kostolány, Techem, s.r.o., Bratislava
 • Jana Machková, Ista, s.r.o., Bratislava
 • Ing. Petr Holyszewski, Enbra, a.s. Brno (CZ)

Odborný garant:

 • Ing. Michal Piterka
  Stavebné bytové družstvo Komárno
  Zimná ul. č. 16
  945 01 Komárno
  mpiterka@azet.sk

Organizačný garant:


Pozrite si fotogalériu z konferencie Meranie a rozpočítavanie tepla 2018


Program konferencie


štvrtok 7. 11. 2019

08.00 - 08.50 h registrácia účastníkov

08.50 - 09.00 h zahájenie a privítanie účastníkov konferencie

09.00 - 10.40 h I. SEKCIA

 1. Piterka Michal, SBD Komárno | Zmeny v energetickej legislatíve
 2. Holyszewski Petr, ENBRA, a. s. Brno | Využití internetu věcí (IoT) pro odečty měřidel
 3. Martinkovičová Sylvia, Ista, s.r.o. Bratislava | Výhody elektronického spracovania údajov o spotrebe z pohľadu rozúčtovateľa
 4. Krutáková Janette, Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka, Bratislava | Merače tepla a chladu ULTRAHEAT/COLD – mobilné aplikácie pre technickú podporu a diagnostiku

10.40 - 11.10 h Prestávka na kávu

11.10 - 12.50 h II. SEKCIA

 1. Kučerka Juraj, CERTA K, s.r.o. Nitra | Odpočty dát a informácie pre užívateľov
 2. Kebísek Gustáv, Nobius Metering, s.r.o., Nitra | Jedna platforma pre celé spektrum meračov tepla
 3. Hric Štefan, ENBRA Slovakia s.r.o., Banská Bystrica | Novinky a inovácie produktov a služieb ENBRA Slovakia s.r.o.
 4. Gombár Stanislav, Weiss Peter, Techem, s.r.o. Bratislava | Úspora tepla Adapthermom
 5. Durdiak Patrik, VIT, s.r.o. Nitra | Produktová rada MT, MCH a vodomerov Kamstrup

12.50 - 14.00 h prestávka na obed

14.00 - 15.40 h III. SEKCIA

 1. Šmelík Juraj, TEE, s.r.o. Bratislava | Hydraulické vyváženie ... až na večné časy a nikdy inak?
 2. Kováč Martin, SvF TU Košice | Analýza energetických tokov cez medzibytové konštrukcie
 3. Buzaši Jozef, SBD Banská Bystrica | Opodstatnenie použitia polohových koeficientov po zateplení domu
 4. Verčimák Miroslav, SVB F12 Bratislava | Vplyv základnej a spotrebnej zložkypri objektivizácii nákladov na výrobu tepla v centrálnom zdroji tepla v budove

15.40 - 16.00 h prestávka na kávu

16.00 - 18.00 h IV. SEKCIA a diskusia

 1. Mariaš Miroslav, MH SR BA | Nové EU/SK predpisy pre oblasť energetickej efektívnosti
 2. Slobodník Dušan, ENBRA Slovakia s.r.o., Banská Bystrica | Úskalia základnej a spotrebnej zložky pri rozpočítavaní nákladov za teplo
 3. Habánek Jozef, energetický audítor, Žilina | Úspora tepla v bytovom dome, predpoklady vs. realita

19.30 - 21.00 h večera

SPOLOČENSKÝ VEČER s HUDOBNOU SKUPINOU AMYSBAND


Piatok 8. 11. 2019

08.30 - 09.00 h registrácia účastníkov

09.00 - 10.40 h V. SEKCIA

 1. Gombošová Veronika, Krajčík Michal, SvF STU Bratislava | Právny rámec Garantovanej energetickej služby
 2. Michaličková Adriana, Hrabala Stanislav, Ista, s.r.o. Bratislava | Energetický manažment ista24 - nákladovo efektívna správa dát o spotrebe
 3. Vranay František, SvF TU Košice | Vplyv technických opatrení na energetickú náročnosť budov
 4. Šmelík Juraj, TEE, s.r.o. Bratislava | Pretláčanie studenej vody do rozvodov teplej vody

10.40 - 11.10 h prestávka na kávu

11.10 - 12.50 h VI. SEKCIA

 1. Kubica Matej, Kalús Daniel, SvF STU Bratislava | Príprava meraní pre kompaktnú stanicu tepla nového smart typu
 2. Šmelík Ján, Energia Real, s.r.o. Košice | Rekuperácia tepla z kanalizácie v bytovom dome - ročná bilancia
 3. Kurčová Mária, SvF STU Bratislava | Požiadavky na vykurovacie telesá po zatepľovaní bytového domu
 4. Takács Ján, Gažíková Soňa, SvF STU Bratislava | Využitie geotermálnej energie pre centralizované zásobovanie teplom v meste Veľký Meder

12.50 - 13.00 h záver, vyhodnotenie konferencie


Prihláška a organizačné informácie
Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2020 - aktualizovaná

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2020 - aktualizovaná

Šiesty ročník konferencie s podtextom „Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie“ by sa mal uskutočniť na jeseň tohto roku v Grand hoteli Permon v Podbanskom.

Má zónová regulácia vykurovania zmysel aj v menších rodinných domoch?

Má zónová regulácia vykurovania zmysel aj v menších rodinných domoch?

Vedci zo Stavebnej fakulty STU Bratislava simulovali interakciu vykurovanej a nevykurovanej miestnosti pre rôzne systémy vykurovania, parametre výmeny vzduchu a konštrukcie deliacej priečky.

Koľko stojí klimatizácia pre domácnosť? Cena závisí od viacerých faktorov

Koľko stojí klimatizácia pre domácnosť? Cena závisí od viacerých faktorov

Porovnanie ukazuje, že cena klimatizácie vrátane inštalácie sa pohybuje zhruba od 1000 eur. Prevádzka klimatizácie v najteplejšej časti roka stojí do 10 eur mesačne.