INNOGY
INNOGY
INNOGY

Pozvánka na konferenciu: Meranie a rozpočítanie tepla 2018

V poradí 18. ročník konferencie sa uskutoční 8. - 9. novembra 2018 v Senci.

Pozvánka na konferenciu: Meranie a rozpočítanie tepla 2018

Foto: Energie-portal.sk

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava Vás pozývajú na 18. konferenciu s medzinárodnou účasťou „Meranie a rozpočítanie tepla 2018“.


Termín a miesto konania:

 • 8. - 9. november 2018
 • Hotel Senec****, Slnečné jazerá, Senec

Témy

Program konferencie je rozdelený do piatich prednáškových sekcií spojených s prezentáciou firiem a diskusného fóra k problematike. Prednášky budú venované vývoju v metrológii, energetickej legislatíve Európskej únie a vývoju energetickej legislatívy SR v roku 2017 a 2018.

Ustanovenia Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla boli prvý krát aplikované vo vyúčtovaní nákladov za rok 2018. Konfrontovať prax s legislatívou bude niekoľko príspevkov a diskusné fórum.

Pozornosť budeme venovať nielen rozpočítaniu nákladov podľa nových pravidiel, ale aj budovám na bývanie, kvalite ich vnútorného prostredia, diagnostike stavu budov, vplyvu existujúceho stavu na náklady na vykurovanie a tradične určeným meradlám a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozpočítania, s dôrazom na inteligentné meracie systémy, ktorých zavádzanie do praxe sa v budúcnosti dotkne každého účastníka trhu s teplom, či je už na strane výroby alebo spotreby tepla.

Priestor dostanú prezentácie špičkových výrobcov inteligentných meracích prostriedkov a technológií na monitorovanie spotreby energie a najnovšie trendy v tejto oblasti.

Konferencia je zameraná na priamych odberateľov tepla, výrobcov tepla, ktorí sú súčasne rozúčtovateľmi tepla pre konečných spotrebiteľov, čiže bytové družstvá, bytové podniky, správcovské firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov. Veríme, že konferencia bude mať čo povedať aj pracovníkom miestnej samosprávy, štátnej správy, školstva a zdravotníctva.

Organizátori, prednášatelia, generálni partneri, partneri a firmy prezentujúce sa na 18. ročníku konferencie sa tešia na Vašu účasť.


Pozrite si fotogalériu z minuloročnej konferencie "Meranie a rozpočítanie tepla 2017"Prípravný výbor:

 • Ing. Michal Piterka, Stavebné bytové družstvo Komárno
 • Ing. Taťjana Jánošková, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
 • Eliana Kostolány, Techem, s.r.o., Bratislava
 • Mgr. Jana Machková, Ista, s.r.o., Brtatislava
 • Ing. Petr Holyszewski, Enbra, a.s. Brno

Odborný garant:

 • Ing. Michal Piterka
  Stavebné bytové družstvo Komárno
  Zimná ul. č. 16
  945 01 Komárno
  mpiterka@azet.sk

Organizačný garant:


Program


8. 11. 2018 štvrtok

08.00 - 08.50 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

08.50 - 09.00 h OTVORENIE KONFERENCIE

09.00 - 10.40 h I. SEKCIA

 1. Piterka Michal, SBD Komárno
  Zmeny v energetickej legislatíve v r. 2017 – 2018
 2. Slobodník Dušan, ENBRA Slovakia s.r.o., Banská Bystrica,
  ENBRA EASY SMART koncept Smart Meteringu novej generácie
 3. Martinkovičová Sylvia, Ista, s.r.o., Bratislava
  Vyhláška MH SR č. 240/2016 Z. z. - poznatky z aplikačnej praxe a elektronická správa dát z pohľadu rozúčtovateľa
 4. Bojkovský Jozef, Techem, s.r.o. Bratislava
  Dopad zmeny pomeru základnej a spotrebnej zložky na rozpočítanie tepla

10.40 - 11.10 h PRESTÁVKA

11.10 - 12.50 h II. SEKCIA

 1. Kebísek Gustáv, Nobius Metering, s.r.o., Nitra
  Automatické čítanie a analytické spracovanie dát z meračov tepla v systémoch centrálneho zásobovania teplom
 2. Krutáková Janette, Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka, Bratislava
  Bezdrôtové komunikačné možnosti ultrazvukových meradiel ULTRAHEAT typ T550(UH50...)
 3. Piterka Michal, SBD Komárno
  Nový zákon o metrológii
 4. Buzaši Jozef, SBD Banská Bystrica
  Polohové koeficienty pri rozpočítavaní tepla na vykurovanie po zateplení

12.50 - 14.00 h OBED

14.00 - 15.40 h III. SEKCIA

 1. Režo Róbert, V.I.Trade s.r.o., Nitra
  Trendy v meraní tepla
 2. Mariaš Miroslav, MH SR
  Nová Európska legislatíva a teplárenstvo
 3. Rondzík Pavel, Tomko Ladislav, Slovenská obchodná inšpekcia, KI Prešov
  Poznatky z kontrol vykonávaných inšpektormi SOI v energetickej oblasti.
  Vyúčtovanie tepla a teplej vody, zákon o tepelnej energetike
 4. Széplaky Dávid, MH SR
  Najčastejšie riešené podnety zasielané na MH k vyhláške 240/2016 Z. z.

15.40 - 16.00 h PRESTÁVKA

16.00 - 18.00 h DISKUSNÉ FÓRUM

19.30 h VEČERA A SPOLOČENSKÝ VEČER


9. 11. 2018 piatok

08.30 - 09.00 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

9.00 - 10.40 h V. SEKCIA

 1. Kmeťková Bartošová Jana, Petráš Dušan, Stavebná fakulta STU Bratislava
  Obnova bytových domov na základe analýzy životného cyklu
 2. Holyszewski Petr, ENBRA, a. s. Brno
  Optimální návrh měřidla tepla v soustavách vytápění a chlazení
 3. Samek David, ISTA CZ
  Nové oblasti úspor energií v bytových domoch
 4. Jánošková Taťjana, Stavebná fakulta STU Bratislava
  Zhodnotenie úspor energie a platieb konečných spotrebiteľov po modernizácii systému prípravy teplej vody
 5. Gerboc Matej, Vyregulovanie SK, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš
  Zaujímavosti a špecifiká preregulovania vykurovacích sústav

10.40 - 11.10 h PRESTÁVKA

11.10 - 12.50 h VI. SEKCIA

 1. Šmelík Juraj, Thermo Eco Engineering, s.r.o., Bratislava
  Hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav výškových budov
 2. Gerboc Matej, Vyregulovanie SK, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš
  Špecifiká merania teploty teplej vody na povrchoch potrubí
 3. Kurčová Mária, Stavebná fakulta STU Bratislava
  Možnosti úspor tepla v bytovom dome riadením prevádzky vykurovacej sústavy
 4. Juhošová Dominika, Peráčková Jana, Stavebná fakulta STU Bratislava
  Efektívnosť využívania odpadového tepla z vnútorných kanalizačných systémov na predohrev teplej vody

12.50 - 13.00 h ZÁVER KONFERENCIE


Prihláška a organizačné informácie


 

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: EnergyCamp 2019

Pozvánka na konferenciu: EnergyCamp 2019

EnergyCamp 2019 je dvojdňová konferencia plná príkladov z praxe o príprave a realizácii energetických stavieb, implementácii IT a IoT technológií a skúseností z energetického manažmentu.

Dni teplárenstva a energetiky v Hradci Králové sú za dverami

Dni teplárenstva a energetiky v Hradci Králové sú za dverami

Energetika prežíva obdobie búrlivých zmien v legislatíve aj v technológiách, s ktorými sa bude musieť vyrovnať aj teplárenstvo.

Dimenzovanie fotovoltiky v budove umožňuje najlepšie hodinový výpočet potreby energie

Dimenzovanie fotovoltiky v budove umožňuje najlepšie hodinový výpočet potreby energie

Hodnotenie energetickej hospodárnosti budov vychádza z potreby energie podľa mesačnej a ročnej metódy. Tie však nezohľadňujú výrobu z fotovoltiky a vlastnú spotrebu v budove.