VSE
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2023

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) pozýva na 21. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční v čarokrásnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2023

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI

Vás pozývajú na 21. ročník vedecko - odbornej medzinárodnej konferencie

FACILITY MANAGEMENT 2023

na tému:

„Viete si predstaviť život bez správy budov?“


Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie.

Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov. Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.


Termín a miesto konania

 • 11. - 12. decembra 2023 /pondelok-utorok/
 • Hotel PATRIA****, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

Konferencia je rozdelená do štyroch tematických celkov:

 • Facility Management
 • Správa budov
 • Prevádzka budov
 • BIM vo FM

Odborný garant:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. | Stavebná fakulta STU v Bratislave; dusan.petras@stuba.sk

Prípravný vedecký výbor:

 • Ing. Tomáš Funtík, PhD. | BIMaS
 • Ing. Jiří Knap | prezident I IFMA (CZ)
 • doc. Ing. František Kuda, CSc | VŠB TU Ostrava (CZ)
 • Ing. Richard Matušek, PhD. | Siemens: Rolling Stock Services Bratislava s.r.o.
 • Ing. Ondřej Štrup | IFMA Fellow, garant FM rekvalifikace v FM Institute a FMI Slovakia (CZ)

Program konferencie

11. 12. 2022 pondelok

08.30 - 09.45 h. Registrácia účastníkov

09.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. | SvF STU v Bratislave

10.00 - 12.00 h. I. sekcia: FACILITY MANAGEMENT

 • vedie: Ing. Ondřej Štrup | IFMA Fellow, garant FM rekvalifikace v FM Institute a FMI Slovakia
 1. Co může přinést ISO 41000 facility manažerům a jejich organizacím | O. Štrup, IFMA Fellow, garant FM rekvalifikace v FM Institute a FMI Slovakia
 2. Představení odborné publikace Facility management ve zkratce | M. Teichmann, VŠB TU Ostrava
 3. DBL EU iniciativa | T. Prokeš
 4. Diskusné fórum na tému: Ako sú klienti pripravení na modernizáciu facility managementu vo svojich organizáciách | O. Štrup, IFMA Fellow

12.00 - 13.30 h. Obed

13.30 - 15.00 h. II. sekcia: SPRÁVA BUDOV

 • vedie: Ing. Richard Matúšek | Siemens: Rolling Stock Services Bratislava s.r.o.
  hlavný partner sekcie: BOZPO, s.r.o.
 1. Energetické a ekologické výhody chladív R32 a R290 pre klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá a podmienky prevádzky | J. Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky s.r.o.
 2. Aktuálna situácia vo facility managemente | R. Matúšek, Siemens: Rolling Stock Services Bratislava s.r.o.
 3. Pasport stavby - nástroj pro sběr a řízení dat a informací o celém životním cyklu staveb a jeho přínos k dosažení SDG's (cílů udržitelného rozvoje) | A. Ležovičová, BOZPO, s.r.o.
 4. Pasport stavby - nástroj pro sběr a řízení dat a informací o celém životním cyklu staveb a jeho přínos k dosažení SDG's (cílů udržitelného rozvoje) | T. Prokeš

15.00 - 15.30 h. Prestávka na kávu

15.30 - 17.00 h. III. sekcia: PREVÁDZKA BUDOV

 • vedie: doc. Ing. František Kuda, CSc. | VŠB TU Ostrava
  hlavný partner sekcie: Camfil s.r.o. 
 1. Obnovená energia z rekuperácie a energia z obnoviteľného zdroja energie, pre energetické kontroly podľa z. 314/2012 Z.z., a pre hodnotenie udržateľnosti | J. Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky s.r.o.
 2. Porovnanie podobných budov vo verejnom sektore | M. Škvarka, TWICE MRS, s.r.o.
 3. Vnútorná kvalita vzduchu a energetické úspory v súvislosti s filtračnými riešeniami | F. Bálint, Camfil s.r.o.
 4. Sociálny Fmanažér | M. Gečevský, Filozofia dobra
 5. Tepelnoizolačný náter PScoat do interiéru budov | D. Šoltýs

17.00 - 19.00 h. Priestor na relax

19.00 - 22.00 h. Slovenská večera v Kolibe Patria s odovzdaním ceny SSTP za významný počin vo facility managemente za rok 2022


12. 12. 2023 utorok

08.30 - 09.00 h. Registrácia účastníkov

09.00 - 10.30 h. IV. sekcia: BIM vo FM

 • vedie: Ing. Tomáš Funtík, PhD., SvF STU v Bratislave
  hlavný partner sekcie:
 1. Vývoj implementácie BIM na Slovensku v ostatnom desaťročí | T. Funtík, SvF STU v Bratislave
 2. Integrácia BIM a FM – kľúč k efektívnemu modelovaniu a správe TZB | L. Michalák, SvF STU v Bratislave
 3. Dekarbonizácia sústavy centralizovaného zásobovania teplom v Galante | J. Takács, SvF STU v Bratislave
 4. Vplyv zníženia energetickej náročnosti budov na hydrauliku tepelných sietí | M. Mudrá, SvF STU v Bratislave
 5. Nové nástroje pri zavádzaní energetického manažmentu | D. Petráš, SvF STU v Bratislave

10.30 - 11.00 h. Diskusia a záver konferencie

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok


Organizačný garant:

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová | SSTP, Koceľova 15, Bratislava
 • www.sstp.sk

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

X
X
X
X