Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2022 | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSDS
Belimo 2

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2022

Jubilejný 20. ročník vedecko - odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou sa uskutoční na konci septembra v Novom Smokovci.

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2022

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI

Vás pozývajú na jubilejný 20. ročník vedecko - odbornej medzinárodnej konferencie

FACILITY MANAGEMENT 2022

na tému:

Podpora BIM pre správu budov


Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie.

Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov. Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.


Termín a miesto konania

 • 29. - 30. septembra 2022 /štvrtok-piatok/
 • Hotel ATRIUM****, Nový Smokovec

Konferencia je rozdelená do piatich tematických celkov:

 • Facility Management
 • Správa budov
 • Prevádzka budov
 • Informačné technológie
 • Energetický manažment

Odborní garanti:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. | Stavebná fakulta STU v Bratislave; dusan.petras@stuba.sk

Prípravný vedecký výbor:

 • Ing. Ondřej Štrup | FM Institute, s.r.o. (CZ)
 • doc. Ing. František Kuda, CSc | VŠB TU Ostrava (CZ)
 • Ing. Richard Matušek, PhD. | KOOPERATIVA Vienna Insurance group
 • Ing. Tomáš Funtík, PhD. | BIMaS

Program konferencie

29. 9. 2022 štvrtok

08.30 - 09.45 h. Registrácia účastníkov

09.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. | SvF STU v Bratislave

10.00 - 12.00 h. I. sekcia: FACILITY MANAGEMENT

 • vedie: Ing. Ondřej Štrup | FM Institute, s.r.o.
 1. Situace ve standardizaci systému řízení facility managementu | O. Štrup, FM Institute, s.r.o.
 2. Prevádzka klimatizačných systémov v čase energetickej neistoty. Potenciál úspor energie. Úspora nákladov na energetické kontroly | J. Loffler, Výskumný ústav vzduchotechniky s.r.o.
 3. Development FM poslední dekády v Čechách | Jiří Knap, IFMA CZ
 4. Soft landing | T. Prokeš, Česká agentura pro standardizaci (CZ)

12.00 - 13.30 h. Obed

13.30 - 15.30 h. II. sekcia: SPRÁVA BUDOV

 • vedie: doc. Ing. František Kuda, CSc. | VŠB TU Ostrava
 1. Informační modelování jako nástroj efektivní správy vystavěného prostředí sídel | M. Teichmann, M. Faltejsek, VŠB TUO (CZ)
 2. Aktuálne možnosti financovania obnovy bytových domov | J. Plško, E. Michalcová, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 3. Data pro Facility management v životním cyklu staveb | E. Wernerová, M. Faltejsek, VŠB TUO (CZ)
 4. Ukázky a zkušenosti s BIM v oboru TPS | P. Gergela, TZB-energie CZ s.r.o.

15.30 - 16.30 h. Panelová diskusia pri káve

16.30 - 18.30 h. III. sekcia: PREVÁDZKA BUDOV

 • vedie: Ing. Richard Matúšek, PhD. | KOOPERATIVA Vienna Insurance group
 1. Aktuálna situácia vo FM | R. Matúšek, KOOPERATIVA Vienna Insurance group
 2. Vplyv údržby stavebných konštrukcií na prevádzkové náklady | M. Hanko, SvF STU v Bratislave
 3. Sociálny facility management | M. Gečevský, I-AM
 4. Obnova rodinných domov na Slovensku | A. Predajnianska, SvF STU v Bratislave

18.30 - 20.00 h. Priestor na relax

20.00 - 22.00 h. Spoločenský večer s odovzdaním ceny | Cena SSTP za významný počin vo facility managemente za rok 2021


30. 9. 2022 piatok

08.00 - 08.30 h. Registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h. IV. sekcia: INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

 • vedie: Ing. Tomáš Funtík, PhD. | SvF STU v Bratislave
 1. Skúsenosti s využitím BIM v oblasti FM na Slovensku | T. Funtík, SvF STU v Bratislave
 2. Monitoring spotrieb skupiny na báze dát od dodávateľov | M. Škvarka, TWICE MRS, s.r.o.
 3. Dátový manažment a príprava informačného modelu pre využitie v oblasti FM | P. Mayer, BIM asociácia Slovensko
 4. Digital building logbook | T. Prokeš, Česká agentura pro standardizaci (CZ)
 5. Metódy digitalizácie majetku ako podklad pre informačné modelovanie stavieb | J. Erdélyi, SvF STU v Bratislava

10.30 - 11.00 h. Prestávka na kávu

11.00 - 13.00 h. V. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. | SvF STU v Bratislave
 1. Energetické hodnotenie budov pre energetické úspory | D. Petráš, SvF STU v Bratislave
 2. Úprava návrhu systému sálavých systémov ako úloha energetického manažmentu | B. Junasová, SvF STU Bratislava
 3. Prehľad modelovacích nástrojov určených na analýzu energetických systémov | M. Mudrá, SvF STU v Bratislave
 4. Kurzy Energetický audit a certifikácia budov | K. Pauerová, SNOPK

13.00 - 14.00 h. Diskusia, záver konferencie

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok


Organizačný garant:

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová | SSTP, Koceľova 15, Bratislava
 • sstp@sstp.sk
 • Stiahnite si pozvánku, program konferencie a organizačné pokyny.
 • Stiahnite si prihlášku na podujatie (uzávierka najneskôr 23. 9. 2021)
Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2022

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2022

Jubilejný 20. ročník s témou "Znižovanie emisií skleníkových plynov" sa uskutoční v polovici mája v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Nabíja elektrobicykle energiou zo slnka, využíva ostrovný systém. Takto funguje eBike port

Nabíja elektrobicykle energiou zo slnka, využíva ostrovný systém. Takto funguje eBike port

Prístrešok môže bezplatne dobiť desiatky elektrobicyklov denne, sľubuje český výrobca.

Fotovoltické panely dokážu nielen vyrábať elektrinu, ale aj zvyšovať výnosy plodín

Fotovoltické panely dokážu nielen vyrábať elektrinu, ale aj zvyšovať výnosy plodín

Aké výhody prináša agrofotovoltický systém a aké prekážky bránia rozvoju fotovoltiky na poliach.