VSE
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2022

Jubilejný 20. ročník vedecko - odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou sa uskutoční na konci septembra v Novom Smokovci.

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2022

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI

Vás pozývajú na jubilejný 20. ročník vedecko - odbornej medzinárodnej konferencie

FACILITY MANAGEMENT 2022

na tému:

Podpora BIM pre správu budov


Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie.

Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov. Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.


Termín a miesto konania

 • 29. - 30. septembra 2022 /štvrtok-piatok/
 • Hotel ATRIUM****, Nový Smokovec

Konferencia je rozdelená do piatich tematických celkov:

 • Facility Management
 • Správa budov
 • Prevádzka budov
 • Informačné technológie
 • Energetický manažment

Odborní garanti:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. | Stavebná fakulta STU v Bratislave; dusan.petras@stuba.sk

Prípravný vedecký výbor:

 • Ing. Ondřej Štrup | FM Institute, s.r.o. (CZ)
 • doc. Ing. František Kuda, CSc | VŠB TU Ostrava (CZ)
 • Ing. Richard Matušek, PhD. | KOOPERATIVA Vienna Insurance group
 • Ing. Tomáš Funtík, PhD. | BIMaS

Program konferencie

29. 9. 2022 štvrtok

08.30 - 09.45 h. Registrácia účastníkov

09.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. | SvF STU v Bratislave

10.00 - 12.00 h. I. sekcia: FACILITY MANAGEMENT

 • vedie: Ing. Ondřej Štrup | FM Institute, s.r.o.
 1. Situace ve standardizaci systému řízení facility managementu | O. Štrup, FM Institute, s.r.o.
 2. Prevádzka klimatizačných systémov v čase energetickej neistoty. Potenciál úspor energie. Úspora nákladov na energetické kontroly | J. Loffler, Výskumný ústav vzduchotechniky s.r.o.
 3. Development FM poslední dekády v Čechách | Jiří Knap, IFMA CZ
 4. Soft landing | T. Prokeš, Česká agentura pro standardizaci (CZ)

12.00 - 13.30 h. Obed

13.30 - 15.30 h. II. sekcia: SPRÁVA BUDOV

 • vedie: doc. Ing. František Kuda, CSc. | VŠB TU Ostrava
 1. Informační modelování jako nástroj efektivní správy vystavěného prostředí sídel | M. Teichmann, M. Faltejsek, VŠB TUO (CZ)
 2. Aktuálne možnosti financovania obnovy bytových domov | J. Plško, E. Michalcová, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 3. Data pro Facility management v životním cyklu staveb | E. Wernerová, M. Faltejsek, VŠB TUO (CZ)
 4. Ukázky a zkušenosti s BIM v oboru TPS | P. Gergela, TZB-energie CZ s.r.o.

15.30 - 16.30 h. Panelová diskusia pri káve

16.30 - 18.30 h. III. sekcia: PREVÁDZKA BUDOV

 • vedie: Ing. Richard Matúšek, PhD. | KOOPERATIVA Vienna Insurance group
 1. Aktuálna situácia vo FM | R. Matúšek, KOOPERATIVA Vienna Insurance group
 2. Vplyv údržby stavebných konštrukcií na prevádzkové náklady | M. Hanko, SvF STU v Bratislave
 3. Sociálny facility management | M. Gečevský, I-AM
 4. Obnova rodinných domov na Slovensku | A. Predajnianska, SvF STU v Bratislave

18.30 - 20.00 h. Priestor na relax

20.00 - 22.00 h. Spoločenský večer s odovzdaním ceny | Cena SSTP za významný počin vo facility managemente za rok 2021


30. 9. 2022 piatok

08.00 - 08.30 h. Registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h. IV. sekcia: INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

 • vedie: Ing. Tomáš Funtík, PhD. | SvF STU v Bratislave
 1. Skúsenosti s využitím BIM v oblasti FM na Slovensku | T. Funtík, SvF STU v Bratislave
 2. Monitoring spotrieb skupiny na báze dát od dodávateľov | M. Škvarka, TWICE MRS, s.r.o.
 3. Dátový manažment a príprava informačného modelu pre využitie v oblasti FM | P. Mayer, BIM asociácia Slovensko
 4. Digital building logbook | T. Prokeš, Česká agentura pro standardizaci (CZ)
 5. Metódy digitalizácie majetku ako podklad pre informačné modelovanie stavieb | J. Erdélyi, SvF STU v Bratislava

10.30 - 11.00 h. Prestávka na kávu

11.00 - 13.00 h. V. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. | SvF STU v Bratislave
 1. Energetické hodnotenie budov pre energetické úspory | D. Petráš, SvF STU v Bratislave
 2. Úprava návrhu systému sálavých systémov ako úloha energetického manažmentu | B. Junasová, SvF STU Bratislava
 3. Prehľad modelovacích nástrojov určených na analýzu energetických systémov | M. Mudrá, SvF STU v Bratislave
 4. Kurzy Energetický audit a certifikácia budov | K. Pauerová, SNOPK

13.00 - 14.00 h. Diskusia, záver konferencie

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok


Organizačný garant:

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová | SSTP, Koceľova 15, Bratislava
 • sstp@sstp.sk
 • Stiahnite si pozvánku, program konferencie a organizačné pokyny.
 • Stiahnite si prihlášku na podujatie (uzávierka najneskôr 23. 9. 2021)
Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

X
X
X
X