Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2021 | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo 2

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2021

V poradí 19. ročník vedecko - odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou sa uskutoční na konci septembra na Štrbskom Plese.

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2021

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI

Vás pozývajú na 19. ročník vedecko - odbornej medzinárodnej konferencie

FACILITY MANAGEMENT 2021

Energetické úspory verzus zdravie a bezpečnosť


Konferencia je určená odborníkom zo štátnej správy, technikom zodpovedajúcim za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcom budov, zástupcom spoločenstiev vlastníkom bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľom zodpovedajúcim za výkon správy budov. Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.


Termín a miesto konania

 • 27. -  28. 9. 2021 (pondelok-utorok)
 • Hotel Patria****, Štrbské Pleso

Konferencia je rozdelená do piatich tematických celkov:

 • Facility Management
 • Správa budov
 • Prevádzka budov
 • Informačné technológie
 • Energetický manažment

Odborní garanti:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. | Stavebná fakulta STU Bratislava; dusan.petras@stuba.sk

Prípravný vedecký výbor:

 • doc. Ing. František Kuda, CSc. | VŠB TU Ostrava (CZ)
 • Ing. Richard Matušek, PhD. | SvF STU Bratislava
 • Ing. Ondřej Štrup | Hein Consulting, s.r.o. (CZ)
 • Ing. Tomáš Funtík, PhD. | SvF STU Bratislava

Program konferencie

27. 9. 2021 pondelok

08.30 - 09.45 h. Registrácia účastníkov

09.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. | SvF STU Bratislava

10.00 - 12.00 h I. sekcia: FACILITY MANAGEMENT

 • vedie: Ing. Ondřej Štrup, FM Institute, s.r.o.
 • hlavný partner sekcie: Camfil s.r.o.
 1. Energetické úspory verzus zdravie a bezpečnosť | D. Petráš, SvF STU Bratislava
 2. Vzduchotechnika v období zníženého rizika pandémie Covid-19 | J. Loffler, Výskumný ústav vzduchotechniky s.r.o.
 3. Návrat do kancelárii. Čo môžeme vylepšiť v oblasti filtrácie vzduchu? | F. Bálint, Camfil s.r.o.
 4. Facility Information Management - klíčová kompetence Facility Managera | T. Prokeš, Česká agentura pro standardizaci (CZ)
 5. Camfil s.r.o. – firemná prezentácia

12.00 - 13.30 h. Prestávka na obed

13.30 - 15.30 h. II. sekcia: SPRÁVA BUDOV

 • vedie: doc. Ing. František Kuda, CSc.
 • hlavný partner sekcie: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 1. Digitalizace dokumentace pro výkon správy majetku | F. Kuda, M. Faltejsek, VŠB TU Ostrava (CZ)
 2. Ako kvalitnou obnovou a správou znížiť náklady na prevádzku bytového domu | K. Niňajová, J. Plško, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 3. Počasie, pandémia, bezpečnosť a poistenie | P. Drga, Finančné centrum, a. s.
 4. EQ priestoru | M. Gečevský, I-AM
 5. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. - firemná prezentácia
 6. Finančné centrum, a. s. - firemná prezentácia

15.30 - 16.30 h. Panelová diskusia pri káve

16.30 - 18.30 h. III. sekcia: PREVÁDZKA BUDOV

 • vedie: Ing. Richard Matušek, PhD., SvF STU Bratislava
 • hlavný partner sekcie: Výtahy Pardubice a.s.
 1. Manuál užívania budov, prevádzkový poriadok | R. Matušek, SvF STU Bratislava
 2. Vztah projektového rěšení stavby ve vztahu k údržbě obálky | P. Svoboda, ČVUT v Praze, Fakulta stavební (CZ)
 3. Montovaná výťahová šachta | T. Velecký, Výtahy Pardubice a.s. (CZ)
 4. Trendy v obnove rodinných domov na Slovensku | A. Predajnianska, SvF STU Bratislava
 5. Výtahy Pardubice a.s. – firemná prezentácia

18.30 – 20.00 h. Priestor na relax

20.00 – 22:00 h. Spoločenský večer s odovzdaním ceny | Cena SSTP za významný počin vo facility managemente za rok 2020


28. 9. 2021 utorok

08.00 - 08.30 h. Registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h. IV. sekcia: INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

 • vedie: Ing. Tomáš Funtík, PhD. | SvF STU Bratislava
 • hlavný partner sekcie: CHASTIA s.r.o.
 1. Skúsenosti s využitím BIM v oblasti FM na Slovensku | T. Funtík, SvF STU Bratislava
 2. Automatizovaná evidencia spotrieb energií a vody, určenie potenciálu úspor | Škvarka, TWICE MRS, s.r.o.
 3. Moderné technológie v službách FM a energetického manažmentu | T. Polák, CHASTIA s.r.o.
 4. BIM ve fázi provozu a užívaní | E. Wernerová, F. Kuda, VŠB TU Ostrava (CZ)
 5. CHASTIA s.r.o. - firemná prezentácia
10.30 - 11.00 h. Prestávka na kávu

11.00 - 13.00 h. V. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
 • hlavný partner sekcie: Finančné centrum, a. s.
 1. Energetický manažment pre energetické úspory | D. Petráš, SvF STU Bratislava
 2. Ako vplýva tepelnýkomort na energetickú náročnosť budovy? | B. Junasová, SvF STU Bratislava
 3. Príklady energeticky efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energií v sústavách CZT | M. Mudrá, J. Takács, SvF STU Bratislava
 4. Sálavé systémy z hľadiska úspory a tepelnej pohody | E. Švarcová, SvF STU Bratislava

13.00 - 14.00 h. Diskusia, záver konferencie


Organizačný garant:

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová | SSTP, Koceľova 15, Bratislava
 • sstp@sstp.sk

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok 


Prihláška a program

 • Stiahnite si pozvánku, program konferencie a organizačné pokyny.
 • Stiahnite si prihlášku na podujatie (uzávierka najneskôr 22. 9. 2021)
Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Deviaty ročník medzinárodnej konferencie sa uskutoční v polovici apríla v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

K hlavným témam podujatia patrili garantované energetickú služby, energetická efektívnosť, budovy, obnoviteľné zdroje energie, ale aj podporné nástroje a energetická legislatíva.

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Prípadová štúdia porovnáva návrh tepelného čerpadla pre rodinný dom na severe Slovenska v pôvodnom aj rekonštruovanom stave.