Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2021 | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2021

V poradí 19. ročník vedecko - odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou sa uskutoční na konci septembra na Štrbskom Plese.

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2021

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI

Vás pozývajú na 19. ročník vedecko - odbornej medzinárodnej konferencie

FACILITY MANAGEMENT 2021

Energetické úspory verzus zdravie a bezpečnosť


Konferencia je určená odborníkom zo štátnej správy, technikom zodpovedajúcim za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcom budov, zástupcom spoločenstiev vlastníkom bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľom zodpovedajúcim za výkon správy budov. Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.


Termín a miesto konania

 • 27. -  28. 9. 2021 (pondelok-utorok)
 • Hotel Patria****, Štrbské Pleso

Konferencia je rozdelená do piatich tematických celkov:

 • Facility Management
 • Správa budov
 • Prevádzka budov
 • Informačné technológie
 • Energetický manažment

Odborní garanti:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. | Stavebná fakulta STU Bratislava; dusan.petras@stuba.sk

Prípravný vedecký výbor:

 • doc. Ing. František Kuda, CSc. | VŠB TU Ostrava (CZ)
 • Ing. Richard Matušek, PhD. | SvF STU Bratislava
 • Ing. Ondřej Štrup | Hein Consulting, s.r.o. (CZ)
 • Ing. Tomáš Funtík, PhD. | SvF STU Bratislava

Program konferencie

27. 9. 2021 pondelok

08.30 - 09.45 h. Registrácia účastníkov

09.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. | SvF STU Bratislava

10.00 - 12.00 h I. sekcia: FACILITY MANAGEMENT

 • vedie: Ing. Ondřej Štrup, FM Institute, s.r.o.
 • hlavný partner sekcie: Camfil s.r.o.
 1. Energetické úspory verzus zdravie a bezpečnosť | D. Petráš, SvF STU Bratislava
 2. Vzduchotechnika v období zníženého rizika pandémie Covid-19 | J. Loffler, Výskumný ústav vzduchotechniky s.r.o.
 3. Návrat do kancelárii. Čo môžeme vylepšiť v oblasti filtrácie vzduchu? | F. Bálint, Camfil s.r.o.
 4. Facility Information Management - klíčová kompetence Facility Managera | T. Prokeš, Česká agentura pro standardizaci (CZ)
 5. Camfil s.r.o. – firemná prezentácia

12.00 - 13.30 h. Prestávka na obed

13.30 - 15.30 h. II. sekcia: SPRÁVA BUDOV

 • vedie: doc. Ing. František Kuda, CSc.
 • hlavný partner sekcie: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 1. Digitalizace dokumentace pro výkon správy majetku | F. Kuda, M. Faltejsek, VŠB TU Ostrava (CZ)
 2. Ako kvalitnou obnovou a správou znížiť náklady na prevádzku bytového domu | K. Niňajová, J. Plško, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 3. Počasie, pandémia, bezpečnosť a poistenie | P. Drga, Finančné centrum, a. s.
 4. EQ priestoru | M. Gečevský, I-AM
 5. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. - firemná prezentácia
 6. Finančné centrum, a. s. - firemná prezentácia

15.30 - 16.30 h. Panelová diskusia pri káve

16.30 - 18.30 h. III. sekcia: PREVÁDZKA BUDOV

 • vedie: Ing. Richard Matušek, PhD., SvF STU Bratislava
 • hlavný partner sekcie: Výtahy Pardubice a.s.
 1. Manuál užívania budov, prevádzkový poriadok | R. Matušek, SvF STU Bratislava
 2. Vztah projektového rěšení stavby ve vztahu k údržbě obálky | P. Svoboda, ČVUT v Praze, Fakulta stavební (CZ)
 3. Montovaná výťahová šachta | T. Velecký, Výtahy Pardubice a.s. (CZ)
 4. Trendy v obnove rodinných domov na Slovensku | A. Predajnianska, SvF STU Bratislava
 5. Výtahy Pardubice a.s. – firemná prezentácia

18.30 – 20.00 h. Priestor na relax

20.00 – 22:00 h. Spoločenský večer s odovzdaním ceny | Cena SSTP za významný počin vo facility managemente za rok 2020


28. 9. 2021 utorok

08.00 - 08.30 h. Registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h. IV. sekcia: INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

 • vedie: Ing. Tomáš Funtík, PhD. | SvF STU Bratislava
 • hlavný partner sekcie: CHASTIA s.r.o.
 1. Skúsenosti s využitím BIM v oblasti FM na Slovensku | T. Funtík, SvF STU Bratislava
 2. Automatizovaná evidencia spotrieb energií a vody, určenie potenciálu úspor | Škvarka, TWICE MRS, s.r.o.
 3. Moderné technológie v službách FM a energetického manažmentu | T. Polák, CHASTIA s.r.o.
 4. BIM ve fázi provozu a užívaní | E. Wernerová, F. Kuda, VŠB TU Ostrava (CZ)
 5. CHASTIA s.r.o. - firemná prezentácia
10.30 - 11.00 h. Prestávka na kávu

11.00 - 13.00 h. V. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
 • hlavný partner sekcie: Finančné centrum, a. s.
 1. Energetický manažment pre energetické úspory | D. Petráš, SvF STU Bratislava
 2. Ako vplýva tepelnýkomort na energetickú náročnosť budovy? | B. Junasová, SvF STU Bratislava
 3. Príklady energeticky efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energií v sústavách CZT | M. Mudrá, J. Takács, SvF STU Bratislava
 4. Sálavé systémy z hľadiska úspory a tepelnej pohody | E. Švarcová, SvF STU Bratislava

13.00 - 14.00 h. Diskusia, záver konferencie


Organizačný garant:

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová | SSTP, Koceľova 15, Bratislava
 • sstp@sstp.sk

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok 


Prihláška a program

 • Stiahnite si pozvánku, program konferencie a organizačné pokyny.
 • Stiahnite si prihlášku na podujatie (uzávierka najneskôr 22. 9. 2021)
Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Skupina VSE Holding pozýva na Profesia days 2022

Skupina VSE Holding pozýva na Profesia days 2022

Skupina VSE Holding sa v dňoch 5. a 6. októbra 2022 v priestoroch košického Kulturparku predstaví ako zamestnávateľ, ktorému záleží na zamestnancoch i na udržateľnom podnikaní.

Napriek rastúcej obľúbenosti čerpadiel záujem o plynové kotly neopadá

Napriek rastúcej obľúbenosti čerpadiel záujem o plynové kotly neopadá

Používatelia volia kondenzačné kotly pre nižšiu cenu, jednoduchšiu inštaláciu aj lacnejší servis.

Ako dokáže správca budovy znížiť spotrebu a náklady na energie? Mapovali sme možnosti

Ako dokáže správca budovy znížiť spotrebu a náklady na energie? Mapovali sme možnosti

Viaceré opatrenia sa dajú zrealizovať rýchlo a efekt môžu priniesť už v najbližšej vykurovacej sezóne.