Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2020 | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
Česko-slovenské energetické fórum 2023
Belimo

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2020

V poradí 18. ročník vedecko - odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou sa uskutoční na konci septembra na Štrbskom Plese.

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2020

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVT, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI

pozývajú na 18. ročník vedecko - odbornej medzinárodnej konferencie

FACILITY MANAGEMENT 2020

Téma: COVID-19 a bezpečné prostredie budov


Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie.

Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.

Organizátor pozýva všetkých odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov. 


Termín a miesto konania

 • 28. - 29. septembra 2020
 • Hotel Patria, Štrbské Pleso

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.

Tohtoročná konferencia je rozdelená do 5. tematických celkov:

 1. Facility Management
 2. Správa budov
 3. Prevádzka budov
 4. Informačné technológie
 5. Energetický manažment

Odborný garant:

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava
Radlinského 11, Bratislava
dusan.petras@stuba.sk

Prípravný vedecký výbor

Ing. Milan Hampl, IKA DATA spol. s r.o. (CZ)
doc. Ing. František Kuda, CSc., VŠB TU Ostrava (CZ)
Ing. Richard Matušek, PhD., SvF STU Bratislava
Ing. Ondřej Štrup, Hein Consulting, s.r.o. (CZ)
Ing. Jiří Frýba, KLIMAKONSULT

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia


Program konferencie

Pondelok 28. 9. 2020

08.30 – 09.45 h Registrácia účastníkov

09.45 – 10.00 h Otvorenie konferencie

 • doc. Ing. Viera Somorová, PhD., SvF STU Bratislava

10.00 - 12.00 h. I. sekcia: FACILITY MANAGEMENT

 • vedie: Ing. Ondřej Štrup, FM Institute, s.r.o.
  hlavný partner sekcie: Camfil s.r.o.
 1. Prečo nie je facility management vnímaný ako plnohodnotný obor? | O. Štrup, Hein Consulting, s.r.o. (CZ)
 2. Prevádzka vetracích a klimatizačných systémov v režime COVID 19, spoločenská zodpovednosť a zákonné požiadavky pre prevádzkovateľov, energetické kontroly | J. Loffler, Výskumný ústav vzduchotechniky s.r.o.
 3. Space management v post-COVID dobe | J. Kotalík, Iľaš, IKA DATA, spol. s.r.o.
 4. Dobrá prax filtrácie vo VZT jednotkách v súvislosti s COVID-19 | F. Bálint, P. Hanzlík, Camfil s.r.o.

12.00 - 13.30 h Obed

13.30 – 15.30 h II. sekcia: SPRÁVA BUDOV

 • vedie: doc. Ing. František Kuda, CSc.
  hlavný partner sekcie: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 1. Zavedení FM na VŠB-TU Ostrava | F. Kuda, VŠB TU Ostrava (CZ)
 2. Kvalitná obnova a správa bytového domu znižujú náklady na jeho prevádzku | M. Blanárik, K. Niňajová, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 3. Rôzne poruchy izolácii striech a zatekanie stavieb s príkladmi | J. Nagy, Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
 4. Psychológia organizácie práce a priestoru alebo hmota, zamestnanec, človek - tvorcovia atmosféry | M. Gečevský, I - AM, s.r.o.

15.30 – 16.30 h Panelová diskusia pri káve

17.00 - 19.00 h III. sekcia: PREVÁDZKA BUDOV

 • vedie: Ing. Jiří Frýba, KLIMAKONSULT
  hlavný partner sekcie: Výtahy Pardubice a.s.
 1. Nespokojnosť s klimatizáciou? O čo vlastne ide? | J. Frýba, KLIMAKONSULT (CZ)
 2. Vstavby výťahov do nízkopodlažných domov | T. Velecký, Výtahy Pardubice a.s.
 3. 3R systém s chladivami | P. Tomlein, SZ CHKT
 4. Priestorový management ako súčasť facility managementu | R. Matušek, SvF STU Bratislava
 5. Aktuálne podmienky financovania obnovy bytových domov | M. Blanárik, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

19.00 - 20.00 h Priestor na relax

20.00 – 22:00 h Spoločenský večer s odovzdaním ceny

Cena SSTP za významný počin vo facility managemente za rok 2019


Utorok 29. 9. 2020

08.00 - 08.30 h Registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h IV. sekcia: INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

 • vedie: Ing. Milan Hampl
  hlavný partner sekcie:
 1. Niekoľko inovácií v jednom projekte alebo "BIM v celom životnom cykle" | M. Hampl, IKA DATA, spol. s r.o. (CZ)
 2. Dátovo-orientovaná správa a údržba stavieb na Slovensku | T. Funtík, SvF STU Bratislava
 3. Na vytvorenie digitálneho dvojčaťa stavby nie je nikdy neskoro – informácie v BIM procese pre budúcu správu budov | A. Szóstko-Budzinska, T. Krajčinovský, Bim.Point
 4. Informačný management ako jedna z kľúčových kompetencií Facility Manažera | T. Prokeš, Česká agentura pro standardizaci (CZ)

10.30 - 11.00 h prestávka na kávu

11.00 - 13.00 h V. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
  hlavný partner sekcie:
 1. Energetický manažment a ISO | D. Petráš, SvF STU Bratislava
 2. Optimalizácia spotreby energie uplatnením RSB | B. Slodičák, SIPRIN, s.r.o.
 3. Energetický manažment v samospráve, podtitul svojpomocný zber dát | M. Škvarka, TWICE MRS, s.r.o.
 4. Energetické hodnotenie obnoveného rodinného domu | A. Predajnianska, I. Sánka, SvF STU Bratislava

13.00 - 14.00 h diskusia, záver konferencie


Organizačný garant: 

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová | SSTP | Koceľova 15 | 815 94 Bratislava
 • sstp@zsvts.sk

Organizačné informácie:


Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášokMohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Deviaty ročník medzinárodnej konferencie sa uskutoční v polovici apríla v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

K hlavným témam podujatia patrili garantované energetickú služby, energetická efektívnosť, budovy, obnoviteľné zdroje energie, ale aj podporné nástroje a energetická legislatíva.

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Prípadová štúdia porovnáva návrh tepelného čerpadla pre rodinný dom na severe Slovenska v pôvodnom aj rekonštruovanom stave.