VSE
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2019

V poradí 17. ročník vedecko – odbornej konferencie so zahraničnou účasťou sa uskutoční začiatkom októbra na Štrbskom plese.

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2019

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov – SKSI Vás pozývajú na 17. ročník vedecko - odbornej konferencie so zahraničnou účasťou

FACILITY MANAGEMENT 2018
„Kvalita vo facility managemente“
30.9. - 1.10. 2019
Hotel Patria, Štrbské Pleso

Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie.

Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.


Témy

Tohtoročná konferencia je rozdelená do 5. tématických celkov:

 1. Facility management
 2. Správa budov
 3. Prevádzka budov
 4. Informačné technológie
 5. Energetický manažment

Pozývame všetkých odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov. Veríme, že pripravený program Vás oslovil a tešíme sa na stretnutie s Vami.


Organizátori

Odborní garanti:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
 • doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

Prípravný vedecký výbor:

 • Ing. Richard Matušek, PhD., SvF STU Bratislava
 • doc. Ing. František Kuda, CSc., VŠB TU Ostrava (CZ)
 • Ing. Milan Hampl, IKA DATA spol. s r.o. (CZ)
 • Ing. Ondřej Štrup, Hein Consulting, s.r.o. (CZ)

Organizačný garant:

 • Jana Polakovičová
  SSTP, Koceľova 15
  815 94 Bratislava
  tel.: +421 (903) 562 108
  sstp@zsvts.sk
  www.sstp.sk

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová
  SSTP, Koceľova 15, BA
  sstp@sstp.sk

Program


30. 9. 2019 pondelok

08.30 - 09.45 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

09.45 – 10.00 h zahájenie konferencie

 • doc. Ing. Viera Somorová, PhD., SvF STU Bratislava

10.00 - 12.00 h | I. sekcia: FACILITY MANAGEMENT

 • vedie: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
 • hlavný partner sekcie: Alstanet, s.r.o.
 1. Kvalita vo facility managemente podľa STN EN
  V. Somorová, SvF STU Bratislava
 2. BIM – facility management – Smart City -> kvalita prostředí a služeb
  O. Štrup, Hein Consulting, s.r.o. (CZ)
 3. O&M manuál - využití informačního managementupro efektivní správu
  T. Prokeš, Česká agentura pro standardizaci, (CZ)
 4. Priestorový management vo facility managemente
  R. Matušek, SvF STU Bratislava
 5. Alstanet, s.r.o. – predstavenie spoločnosti

12.00 - 13.30 h OBED

13.30 - 15.30 h | II. sekcia: SPRÁVA BUDOV

 • vedie: doc. Ing. František Kuda, CSc.
 • hlavní partneri sekcie: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., KODYS SLOVENSKO, s.r.o.
 1. Kvalitné financie = kvalitný facility management
  M. Blanárik, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 2. Asset management súčasťou facility - majetok pod kontrolou
  M. Iľaš, KODYS SLOVENSKO, s.r.o.
 3. Spokojní zamestnanci, pacienti a klienti nemocníc
  A. Čarabová
 4. Nové trendy vo facility managemente
  A. Szabová, M. Bogár, AS Property, s.r.o.
 5. Model facility managementu vo výrobnom podniku
  D. Barenčíková, RONA, a.s.

15.30 – 16.30 h | PANELOVÁ DISKUSIA pri káve

 • Téma: Ako docieliť kvalitu služieb facility managementu
 • vedie: Ing. Ondřej Štrup
 • diskutujúci: F. Kuda, R. Hurta, M. Gečevský

17.00 - 19.00 h | III. sekcia: PREVÁDZKA BUDOV

 • vedie: Ing. Richard Matušek, SvF STU Bratislava
 • hlavní partneri sekcie: MARPEX s.r.o., Elis Textile Care SK s.r.o.
 1. Najnovšie trendy v servise pracovných odevov
  R. Scheer, Elis Textile Care SK s.r.o.
 2. Kritériá kvality v procese servisu a údržby obvodových plášťov
  M. Kukla, B.E.Service, spol. s r.o.
 3. 3D skenovanie budov a prínosu pre facility management
  Osúch ml., MARPEX s.r.o.
 4. EQ priestoru
  M. Gečevský, I - AM, s.r.o.
 5. Bezpečná práca vo výškach pri údržbe a opravách budov - fikcia alebo realita?
  J. Uherek, SAFE TIME spol. s r.o.

20.00 - 22.00 h SPOLOČENSKÝ VEČER S ODOVZDANÍM CENY "Cena SSTP za významný počin vo facility managemente za rok 2018"


1. 10. 2019 utorok

08.00 - 08.30 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

08.30 - 10.30 h | IV. sekcia: INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

 • vedie: Ing. Milan Hampl
 • hlavný partner sekcie: CAD EXPERT s.r.o.
 1. Zavádění BIM při správě bytových domů
  F. Kuda, VŠB TU Ostrava (CZ)
 2. Několik inovací v jednomprojektu aneb "BIM v celém životním cyklu"
  M. Hampl, IKA DATA, spol. s r.o. (CZ)
 3. Efektivita ve správě budovy s využitím modelu BIM
  A. Szóstko-Budzinska, T. Krajčinovský, Bim.Point
 4. Informačný model ako databáza pre správu budov
  P. Balco, CAD EXPERT s.r.o.

10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA NA KÁVU

11.00 - 13.00 h | V. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
 • hlavný partner sekcie: FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
 1. Energetický manažment v samospráve, podtitul svojpomocný zber dát
  M. Škvarka, Mesto Trnava
 2. Elektromobilita, aktuální trendy v osvětlení
  V. Stehlík, FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
 3. Vetracie a klimatizačné systémy – Ako to nerobiť. Energetické kontroly klimatizačných a vykurovacích systémov ako jedinečná príležitosť.(z.314/2012). Judikáty. Primeraná odborná starostlivosť a informačná povinnosť.
  J. Loffler, Výskumný ústav vzduchotechniky s.r.o.
 4. Energetický manažment – služba či biznis?
  D. Petráš, SvF STU Bratislava

13.00 - 14.00 h DISKUSIA, ZÁVER KONFERENCIE


Organizačné informácie


Prihláška

 

Mohlo by vás zaujímať

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

X
X
X
X