VSDS
DTE
SPP - Distribúcia

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2019

V poradí 17. ročník vedecko – odbornej konferencie so zahraničnou účasťou sa uskutoční začiatkom októbra na Štrbskom plese.

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2019

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov – SKSI Vás pozývajú na 17. ročník vedecko - odbornej konferencie so zahraničnou účasťou

FACILITY MANAGEMENT 2018
„Kvalita vo facility managemente“
30.9. - 1.10. 2019
Hotel Patria, Štrbské Pleso

Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie.

Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.


Témy

Tohtoročná konferencia je rozdelená do 5. tématických celkov:

 1. Facility management
 2. Správa budov
 3. Prevádzka budov
 4. Informačné technológie
 5. Energetický manažment

Pozývame všetkých odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov. Veríme, že pripravený program Vás oslovil a tešíme sa na stretnutie s Vami.


Organizátori

Odborní garanti:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
 • doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

Prípravný vedecký výbor:

 • Ing. Richard Matušek, PhD., SvF STU Bratislava
 • doc. Ing. František Kuda, CSc., VŠB TU Ostrava (CZ)
 • Ing. Milan Hampl, IKA DATA spol. s r.o. (CZ)
 • Ing. Ondřej Štrup, Hein Consulting, s.r.o. (CZ)

Organizačný garant:

 • Jana Polakovičová
  SSTP, Koceľova 15
  815 94 Bratislava
  tel.: +421 (903) 562 108
  sstp@zsvts.sk
  www.sstp.sk

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová
  SSTP, Koceľova 15, BA
  sstp@sstp.sk

Program


30. 9. 2019 pondelok

08.30 - 09.45 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

09.45 – 10.00 h zahájenie konferencie

 • doc. Ing. Viera Somorová, PhD., SvF STU Bratislava

10.00 - 12.00 h | I. sekcia: FACILITY MANAGEMENT

 • vedie: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
 • hlavný partner sekcie: Alstanet, s.r.o.
 1. Kvalita vo facility managemente podľa STN EN
  V. Somorová, SvF STU Bratislava
 2. BIM – facility management – Smart City -> kvalita prostředí a služeb
  O. Štrup, Hein Consulting, s.r.o. (CZ)
 3. O&M manuál - využití informačního managementupro efektivní správu
  T. Prokeš, Česká agentura pro standardizaci, (CZ)
 4. Priestorový management vo facility managemente
  R. Matušek, SvF STU Bratislava
 5. Alstanet, s.r.o. – predstavenie spoločnosti

12.00 - 13.30 h OBED

13.30 - 15.30 h | II. sekcia: SPRÁVA BUDOV

 • vedie: doc. Ing. František Kuda, CSc.
 • hlavní partneri sekcie: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., KODYS SLOVENSKO, s.r.o.
 1. Kvalitné financie = kvalitný facility management
  M. Blanárik, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 2. Asset management súčasťou facility - majetok pod kontrolou
  M. Iľaš, KODYS SLOVENSKO, s.r.o.
 3. Spokojní zamestnanci, pacienti a klienti nemocníc
  A. Čarabová
 4. Nové trendy vo facility managemente
  A. Szabová, M. Bogár, AS Property, s.r.o.
 5. Model facility managementu vo výrobnom podniku
  D. Barenčíková, RONA, a.s.

15.30 – 16.30 h | PANELOVÁ DISKUSIA pri káve

 • Téma: Ako docieliť kvalitu služieb facility managementu
 • vedie: Ing. Ondřej Štrup
 • diskutujúci: F. Kuda, R. Hurta, M. Gečevský

17.00 - 19.00 h | III. sekcia: PREVÁDZKA BUDOV

 • vedie: Ing. Richard Matušek, SvF STU Bratislava
 • hlavní partneri sekcie: MARPEX s.r.o., Elis Textile Care SK s.r.o.
 1. Najnovšie trendy v servise pracovných odevov
  R. Scheer, Elis Textile Care SK s.r.o.
 2. Kritériá kvality v procese servisu a údržby obvodových plášťov
  M. Kukla, B.E.Service, spol. s r.o.
 3. 3D skenovanie budov a prínosu pre facility management
  Osúch ml., MARPEX s.r.o.
 4. EQ priestoru
  M. Gečevský, I - AM, s.r.o.
 5. Bezpečná práca vo výškach pri údržbe a opravách budov - fikcia alebo realita?
  J. Uherek, SAFE TIME spol. s r.o.

20.00 - 22.00 h SPOLOČENSKÝ VEČER S ODOVZDANÍM CENY "Cena SSTP za významný počin vo facility managemente za rok 2018"


1. 10. 2019 utorok

08.00 - 08.30 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

08.30 - 10.30 h | IV. sekcia: INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

 • vedie: Ing. Milan Hampl
 • hlavný partner sekcie: CAD EXPERT s.r.o.
 1. Zavádění BIM při správě bytových domů
  F. Kuda, VŠB TU Ostrava (CZ)
 2. Několik inovací v jednomprojektu aneb "BIM v celém životním cyklu"
  M. Hampl, IKA DATA, spol. s r.o. (CZ)
 3. Efektivita ve správě budovy s využitím modelu BIM
  A. Szóstko-Budzinska, T. Krajčinovský, Bim.Point
 4. Informačný model ako databáza pre správu budov
  P. Balco, CAD EXPERT s.r.o.

10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA NA KÁVU

11.00 - 13.00 h | V. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
 • hlavný partner sekcie: FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
 1. Energetický manažment v samospráve, podtitul svojpomocný zber dát
  M. Škvarka, Mesto Trnava
 2. Elektromobilita, aktuální trendy v osvětlení
  V. Stehlík, FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
 3. Vetracie a klimatizačné systémy – Ako to nerobiť. Energetické kontroly klimatizačných a vykurovacích systémov ako jedinečná príležitosť.(z.314/2012). Judikáty. Primeraná odborná starostlivosť a informačná povinnosť.
  J. Loffler, Výskumný ústav vzduchotechniky s.r.o.
 4. Energetický manažment – služba či biznis?
  D. Petráš, SvF STU Bratislava

13.00 - 14.00 h DISKUSIA, ZÁVER KONFERENCIE


Organizačné informácie


Prihláška

 

Mohlo by vás zaujímať

Mikrokogeneračná jednotka pre rodinný dom využíva vodík, vypomáha jej plynový kotol

Mikrokogeneračná jednotka pre rodinný dom využíva vodík, vypomáha jej plynový kotol

Kogenerácia môže byť výhodné riešenie aj pre rodinné domy. Domácnosti stále odrádza najmä vyššia obstarávacia cena.

Chcete vyrábať elektrinu a teplo zároveň? Kogeneračná jednotka bude výhodné riešenie

Chcete vyrábať elektrinu a teplo zároveň? Kogeneračná jednotka bude výhodné riešenie

Kombinovaná výroba elektriny a tepla ušetrí viac ako tretinu primárnej energie a prináša mnohé výhody. Riešením pre menšie prevádzky a bytové komplexy sú blokové kogeneračné jednotky, ktoré sa zmestia aj do bežnej kotolne.

Pokazený termostat? Opraviť ho môže byť jednoduchšie, ako si myslíte

Pokazený termostat? Opraviť ho môže byť jednoduchšie, ako si myslíte

Ukazuje váš termostat očividne inú teplotu, než aká v miestnosti je? Skôr než privoláte odborníka, skúste týchto pár jednoduchých krokov.