INNOGY
INNOGY
SPP - Distribúcia

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2018

V poradí 16. ročník vedecko - odbornej konferencie so zahraničnou účasťou sa uskutoční začiatkom októbra na Štrbskom plese.

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2018

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov – SKSI Vás pozývajú na 16. ročník vedecko - odbornej konferencie so zahraničnou účasťou

FACILITY MANAGEMENT 2018
„Pracovníci + Prostredie = Prosperita“

1. - 2. október 2018
Hotel Patria, Štrbské Pleso

Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie.

Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom konferencie.


Témy

Tohtoročná konferencia je rozdelená do 5. tematických celkov:

 1. FACILITY MANAGEMENT
 2. SPRÁVA BUDOV
 3. PREVÁDZKA BUDOV
 4. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
 5. ENERGETICKÝ MANAŽMENT

Pozývame všetkých odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov. Veríme, že pripravený program Vás oslovil a tešíme sa na stretnutie s Vami.


Organizátori

Odborní garanti:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. a doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
  Stavebná fakulta STU Bratislava
  Radlinského 11, 813 68 Bratislava
  dusan.petras@stuba.sk
  viera.somorova@stuba.sk

Prípravný vedecký výbor:

 • Ing. Milan Hampl, prezident IFMA CZ
 • Ing. Jiří Frýba, Společnost pro techniku prostředí, CZ
 • doc. Ing. František Kuda, CSc., VŠB TU Ostrava
 • doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., ČVUT Praha

Organizačný garant:

 • Jana Polakovičová
  SSTP, Koceľova 15
  815 94 Bratislava
  tel.: +421 (903) 562 108
  sstp@zsvts.sk
  www.sstp.sk

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová
  SSTP, Koceľova 15, BA
  sstp@sstp.sk

Program


1. 10. 2018 pondelok

08.30 - 09.45 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

09.45 – 10.00 h zahájenie konferencie

 • doc. Ing. Viera Somorová, PhD., SvF STU Bratislava

10.00 - 12.00 h I. sekcia: FACILITY MANAGEMENT

 • vedie: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
 • hlavný partner sekcie: YIT Slovakia, a.s.
 1. Úloha facility managementu pri tvorbe pracovného prostredia | V. Somorová, SvF STU Bratislava
 2. Význam ISO 41000 pro další rozvoj facility managementu | O. Štrup, Hein Consulting, s.r.o. (CZ)
 3. Vplyv budov na zdravie, produktivitu a blaho užívateľov | S. Sůra, SALVIS, s.r.o.
 4. Smart riešenia pre vnútorné priestory budov | P. Praženica, Siemens, s.r.o.
 5. YIT PLUS - online starostlivosť o zákazníkov | K. Šutová, K. Lenhartová, YIT Slovakia, a.s.

12.00 - 13.30 h OBED

13.30 - 15.30 h II. sekcia: SPRÁVA BUDOV

 • vedie: doc. Ing. František Kuda, CSc.
 • hlavní partneri sekcie: Macula poisťovacie služby s.r.o.
 1. Zavádění BIM u již existujících staveb | F. Kuda, E. Wernerová, VŠB TU Ostrava (CZ)
 2. Záujem vs. nezáujem vlastníkov o správu bytového domu | O. Leskovská, ZpLSBD
 3. Spokojní interní klienti a pacienti v sieti nemocníc Svet zdravia | A. Čarabová, Svet zdravia, a.s.
 4. Správa budov alebo podpora ľudí? | K. Hederling, JLL, SAFM
 5. EQ priestoru | M. Gečevský, I-AM, s.r.o.
 6. Dôležité riziká a novinky v poistení budov | D. Maculová, Macula poisťovacie služby s.r.o.

15.30 – 16.30 h PANELOVÁ DISKUSIA pri káve

Téma: Ako pracovné prostredie môže zvýšiť prosperitu | vedie: Ing. Ondřej Štrup

 • diskutujúci: M. Hampl, M. Blanárik, D. Petráš

17.00 - 19.00 h III. sekcia: PREVÁDZKA BUDOV

 • vedie: Ing. Jiří Frýba
 • hlavní partneri sekcie: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 1. Modely uspořádaní organizace provozních týmů FM - zkušenosti, řízení kompetencí | J. Frýba, Společnost pro techniku prostředí (CZ)
 2. Využitelnost a prostorová efektivita domovního vybavení | J. Česelský, VŠB TU Ostrava (CZ)
 3. Veřejná zakázka 51:49 | A. Pék, R. Straka, Univerzita Pardubice (CZ)
 4. Odpovědnost projektanta za bezpečnou údržbu | P. Svoboda, ČVUT Praha (CZ)
 5. Využívanie IT technológií pri správe budov ako facility manager | S. Kalinovská, 3MON, s.r.o.
 6. Vplyv dlhodobo udržateľného vybilancovaného finančného plánovania a dostupnosti úverov na kvalitu správy budov | M. Blanárik, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

18.30 – 19.00 diskusné fórum

20.00 - 22.00 h SPOLOČENSKÝ VEČER S ODOVZDÁNÍM CENY

 • Cena SSTP za významný počin vo facility managemente za rok 2017

2. 10. 2018 utorok

08.00 - 08.30 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

08.30 - 10.30 h IV. sekcia: INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

 • vedie: Ing. Milan Hampl
 • hlavný partner sekcie: Alstanet, s.r.o.
 1. Služby Praktické využívaní BIM pro procesy FM | M. Hampl, R. Veselý, IKA DATA, spol. s r.o. (CZ)
 2. BIM model ako efektívny podklad pre výkon facility managementu | M. Pasiar, T. Funtík, BIM asociácia Slovensko
 3. Automatizace FM procesů a výstupy z nich | J. Talášek, ATALIAN CZ, s.r.o. (CZ)
 4. Automatizačné systémy v inteligentných budovách | B. Slodičák, Siprin, s.r.o.
 5. Vplyv obvodových plášťov na kvalitu prostredia | M. Kukla, B.E.Service, spol. s r.o.

10.30 - 11.00 h prestávka na kávu

11.00 - 13.00 h V. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
 • hlavný partner sekcie: Camfil, s.r.o.
 1. Energetický manažment a ISO 50001 | D. Petráš, SvF STU Bratislava
 2. Nová legislatíva v klasifikácií vzduchových filtrov - ISO 16890 | F. Bálint, Camfil, s.r.o.
 3. Energetický management | A. Tichá, M. Prak, FAST VUT v Brne (CZ)
 4. Dopady vyregulovania systému teplej vody na prevádzku budovy | F. Vranay, SvF TU Košice
 5. Energetické kontroly klimatizačných a vykurovacích systémov pre významné budovy | J. Loffler, Výskumný ústav vzduchotechniky s.r.o.

11.00 - 13.00 h diskusia, záver konferencie


Organizačné informácie


Prihláška

 

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Teplári nemajú rovnaké podmienky na trhu, tvrdí šéf združenia

Teplári nemajú rovnaké podmienky na trhu, tvrdí šéf združenia

Jednou z tém, ktoré budú rezonovať na nadchádzajúcej konferencii Dni teplárenstva a energetiky 2019 v Hradci Králové, sú rovnaké podmienky na trhu s teplom.

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2019

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2019

Kľúčovou témou tohto ročníka konferencie je: Inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou.

Termický solárny systém je výhodnou možnosťou pri ohreve teplej vody v bytovke

Termický solárny systém je výhodnou možnosťou pri ohreve teplej vody v bytovke

Výhodnosť solárneho ohrevu vody však závisí od niekoľkých podmienok. Ktoré to sú?