Eversheds Sutherland
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo 2

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 8. ročník česko-slovenskej environmentálnej konferencie, ktorá sa uskutoční v polovici apríla na Štrbskom Plese.

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2024

ENVIRO 2023, Hotel Sepetná | Foto: Ekos Plus

Hlavným cieľom medzinárodnej konferencie zo série e+ je výmena praktických a legislatívnych skúseností v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a vôd, OZE, ochrany prírody a biodiverzity, posudzovania vplyvov na životné prostredie, integrovanej prevencie, teplárenstva, energetiky a uplatňovania BREF/BAT.

Konferencie sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredí ČR a SR, českej a slovenskej inšpekcie životného prostredia, zástupcovia štátnej správy a samosprávy, odborníci na monitorovanie kvality životného prostredia a zdravia obyvateľstva a prevádzkovatelia významných priemyselných a energetických podnikov.


Termín a miesto konania

 • 17. - 19. apríla 2024 /streda-piatok/
 • Hotel Sorea Trigan, Štrbské Pleso

Od rozdelenia Česko-Slovenska a vzniku dvoch samostatných štátov uplynulo 30 rokov. Oba štáty vychádzali z rovnakých právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia. Po vstupe do EÚ sú povinné transponovať a uplatňovať rovnaké právne predpisy ako ostatné členské štáty EÚ. Ako boli tieto predpisy transponované do národných právnych systémov oboch krajín? Ako sa prakticky uplatňujú? Aké problémy riešia? Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede a riešenia na konferencii ENVIRO 2024.


Tematické okruhy konferencie:

 • IED / EIA
  Vývoj, stav a aplikácia vybraných právnych predpisov v podmienkach SR a ČR po 30-tich rokov samostatnosti
 • OVZDUŠIE
  Nový prístup k ochrane ovzdušia – praktické skúsenosti s novými právnymi predpismi
 • ESG
  Stav transpozície a aplikácie Smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD) v SR a ČR
 • ODPADY
  Chemická recyklácia – nastal jej čas? Zálohovanie nápojových obalov v ČR
 • BAT / BREF
  Aktuálny stav

Konferencia sa uskutoční prezenčne aj online formou. 

Program bude priebežne aktualizovaný

 • Podrobnejšie informácie a pozvánka na konferenciu tu.
 • Registrácia na konferenciu tu.
 • Program konferencie bude priebežne aktualizovaný tu.

Kontakt a informácie:

Zdroj: ekonferencie.sk


Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Inzercia

Inzercia

Inzercia v online denníku Energie-portal.sk.

Monitoring energetiky | 17. - 19. 2. 2024

Monitoring energetiky | 17. - 19. 2. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie

Monitoring energetiky | 12. - 16. 2. 2024

Monitoring energetiky | 12. - 16. 2. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.