Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2024

10. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou sa uskutoční na začiatku apríla v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2024

SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava Katedra TZB, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov SK AEE, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, BIM asociácia Slovensko

Vás pozývajú na jubilejný 10. ročník medzinárodnej konferencie

Energetický manažment 2024

Nové prístupy pri dekarbonizácii a znižovaní environmentálnej stopy


Konferencia je určená odborníkom z radov architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy a výskumu, školstva a tiež laickú verejnosť.


Termín a miesto konania

 • 8. - 9. apríla 2024 /pondelok-utorok/
 • Grand Hotel Bellevue****, Horný Smokovec - Vysoké Tatry

Konferencia pozostáva z piatich sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívu a podporné nástroje pre energetických manažérov, alternatívne zdroje energie pre udržateľnú budúcnosť, garantované energetické služby, projekty energetického manažmentu a energetickú efektívnosť budov.

Odborný garant:

 • doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, Asociácia energetických inžinierov; michal.krajcik@stuba.sk

Prípravný výbor:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP)
 • Ing. Marcel Lauko, PhD., Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES)
 • Ing. Svetlana Bartoňová, EHB Meridian, s.r.o.
 • Ing. Marian Rutšek, Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov (SK AEE)
 • prof. Ing. Albin Zsebik, PhD., JOMUTI Kft, Budapest (H)

Program konferencie

8. 9. 2024 pondelok

8.30 - 9.45 h. Registrácia účastníkov
9.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie

 • Michal Krajčík, odborný garant
 • príhovor generálnych partnerov

10.00 - 12.00 h. I. sekcia: Legislatíva a podporné nástroje pre energetických manažérov

 • vedie: Stanislav Jurikovič, SIEA
 • partner sekcie: 

1. Energetický manažment z pohľadu novej smernice o energetickej efektívnosti | M. Mariaš, MH SR
2. Názov prednášky bude čoskoro doplnený | K. Šoltésová, SIEA
3. Dotácie na kompenzáciu zvýšených cien tepla v roku 2023 | M. Petrus, MH SR
4. Zelená podnikom | M. Veverka, SIEA
5. Napĺňanie smerníc EU – príklady zvyšovania energetickej efektívnosti v Maďarsku | A. Zsebik, JOMUTI Kft, Budapest (H)

12.00 - 13.00 h. Prestávka na obed

13.00 - 15.00 h. II. sekcia: Komplexné energetické služby a dekarbonizácia

 • vedie: Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
 • hlavný partner sekcie: ESCO Slovensko, a. s.

1. Aktuálny stav trhu energetických služieb v SR – príležitosti a výzvy | M. Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
2. Efektívne verejné obstarávanie energeticky efektívnych riešení | V. Oros, Tatra Tender s.r.o.
3. Transformácia energetiky v dekarbonizačnom procese | M. Pavle, ENGIE Services a.s.
4. Metóda EPC pre areál nemocnice | P. Izáková, ESCO Slovensko, a. s.
5. Využitie energetických služieb pri realizácii dekarbonizačných opatrení | Zástupca, Energy Centre Bratislava s.r.o.

15.00 - 15.30 h. Prestávka na kávu

15.30 - 17.30 h. III. sekcia: Alternatívne zdroje energie - možnosti a praktické príklady z praxe

 • vedie: Svetlana Bartoňová, EHB Meridian
 • hlavný partner sekcie: Fenix Slovensko, s.r.o.

1. Ak trh nefunguje, tak ani OZE nemá „na ružiach ustlané“ | A. Hanzel, energetický konzultant
2. Praktické využití bateriových úložišť na spotovém trhu s elektřinou | R. Gabriš, Fenix Slovensko
3. Fotovoltika s batériovým úložiskom – ako na to, aby sa to skutočne vyplatilo | M. Michalec, SE - energetické služby, s.r.o.
4. Využitie energie z energetického zhodnocovania odpadov | J. Klukan, H+W Service, spol. s r.o.
5. Energia Slnka versus vietor, sneh a oheň | P. Šimon, ŽU Žilina
6. Kurzy energetického vzdelávania - EUREM a EAaCB | A. Blahová, SNOPK

17.30 - 18.30 h Diskusné fórum: pripravuje sa...

 • vedie:

20.00 - 23.00 h. Spoločenský večer s hudbou


9. 4. 2024 utorok

8.00 - 8.30 h. Registrácia účastníkov

8.30 - 10.30 h. IV. sekcia: Projekty energetického manažmentu

 • vedie: Dušan Petráš, Stavebná fakulta STU Bratislava
 • hlavný partner sekcie:

1. ISO 50 001 v praxi a plnenie dekarbonizačných cieľov | M. Kušniarová, Volkswagen Slovakia, a. s.
2. Možnosti zdieľania elektriny v komunálnej sfére | I. Varinský, Energo profit s.r.o.
3. Zníženie energetickej náročnosti budovy školy | T. Lahučký, KLIMAK, s.r.o.
4. Potenciál úsporných opatrení v autoservise | P. Tóth, EnergyApp, s.r.o.
5. Zvýšenie efektívnosti využitia stlačeného vzduchu a využitie odpadového tepla z kompresorov v podmienkach priemyselného podniku | S. Vojtilla, Tatravagonka a.s.
6. Zníženie energetickej náročnosti pri prevádzke budov | D. Petráš, SvF STU Bratislava

10.30 - 11.00 h. Prestávka na kávu

11.00 - 13.00 h. V. sekcia: Znižovanie energ. náročnosti a environmentálnej stopy budov

 • vedie: Michal Krajčík, Stavebná fakulta STU Bratislava
 • hlavný partner sekcie:

1. Integrovanie obnoviteľných zdrojov energie do sietí CZT – projekt Low2High District Heating | M. Mudrá, SvF STU Bratislava
2. Možnosti využitia BIM na výpočet energetickej náročnosti budov | T. Funtík, BIM asociácia Slovensko, A. Václavová, SvF STU Bratislava
3. LCA analýza a jej význam pri návrhu a výstavbe administratívnej budovy | P. Bohuš, Immocap, a.s.
4. Inovatívne obstarávanie EPC s prihliadnutím na náklady životného cyklu | J. Revický, Tatra Tender s.r.o.
5. Medzinárodný projekt zameraný na energetickú transformáciu budov (SHERLOCK) | M. Krajčík, SvF STU Bratislava

13.00 - 14.00 h. Záverečná diskusia a záver konferencieOrganizačný garant:

Organizačný výbor:
Ing. Angelika Václavová
Ing. Valerii Kudriashov

Editor zborníka:
Mgr. Zuzana Švecová
sstp@sstp.sk


Prihláška a program

 • Stiahnite si pozvánku a aktualizovaný podrobný program konferencie.
 • Stiahnite si prihlášku na podujatie (záväznú prihlášku pošlite e-mailom na adresu konferencie@sstp.sk najneskôr do 5.4.2024)

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

X
X
X
X