Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Deviaty ročník medzinárodnej konferencie sa uskutoční v polovici apríla v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava Katedra TZB, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov SK AEE, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, BIM asociácia Slovensko

Vás pozývajú na 9. ročník medzinárodnej konferencie

Energetický manažment 2023

Energetický manažment ako nástroj efektívneho využívania energie


Konferencia je určená odborníkom z radov architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy a výskumu, školstva a tiež laickú verejnosť.


Termín a miesto konania

 • 13. - 14. apríl 2023 /štvrtok - piatok/
 • Grand hotel Permon****, Podbanské – Vysoké Tatry

Konferencia pozostáva z piatich sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívu a podporné nástroje pre energetických manažérov, zelenú energiu pre udržateľnú budúcnosť, garantované energetické služby, projekty energetického manažmentu a energetickú efektívnosť budov.

Odborný garant:

 • doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, Asociácia energetických inžinierov; michal.krajcik@stuba.sk

Prípravný výbor:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP)
 • Ing. Marcel Lauko, PhD., Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES)
 • Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
 • Ing. Svetlana Bartoňová, EHB Meridian, s.r.o.
 • Ing. Marian Rutšek, SK AEE, Asociácia energetických inžinierov
 • Ing. Zoltán Czinege, HU AEE, Asociácia energetických inžinierov (H)

Program konferencie

13. 4. 2023 štvrtok

08.30 - 09.45 h. Registrácia účastníkov
09.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie

 • Michal Krajčík, odborný garant
 • príhovor generálnych partnerov

10.00 - 12.00 h. I. sekcia: Legislatíva a podporné nástroje pre energetických manažérov

 • vedie: Kvetoslava Šoltésová, SIEA
 • partner sekcie: odborné energetické poradenstvo

1. Príprava revízie a zmeny smernice o energetickej efektívnosti | M. Mariaš, MH SR
2. Financovanie dekarbonizácie prostredníctvom Programu Slovensko | K. Šoltésová, SIEA
3. Podpora malých zariadení na využívanie OZE v domácnostiach | M. Ilovič, SIEA
4. Skúsenosti z energetického manažmentu v Maďarsku | Z. Czinege, AEE – Maďarsko (H)

12.00 - 13.00 h. Prestávka na obed

13.00 - 15.00 h. II. sekcia: Zelená energia pre udržateľnú budúcnosť

 • vedie: Svetlana Bartoňová, EHB Meridian, s.r.o.
 • hlavný partner sekcie: Fenix Slovensko s.r.o.

1. 17 globálnych cieľov OSN pre udržateľný rozvoj | S. Bartoňová, EHB Meridian, s.r.o.
2. Zelená energia súčasťou tzv. veľkej energetiky a fyzikálne podmienky pre lepšiu integráciu | A. Hanzel, energetický konzultant
3. Zelená energia v energetickom manažmente pre firmy – od výroby až po zelenú flotilu. Príklad z praxe. | D. Hrčka, Viessmann, s.r.o.
4. Energetické riešenia novej generácie a aktívne znižovanie uhlíkových emisií | B. Šafárik, COO & CFO FUERGY
5. Batériové úložiská spolupracujúce s DS a fotovoltikou | P. Jackuliak, Fenix Slovensko s.r.o.
6. Prečo ozeleniť mestá, budovy a ako | R. Macko, LIKO-S, a.s.

15.00 - 15.30 h. Prestávka na kávu

15.30 - 17.30 h. III. sekcia: Garantované energetické služby – aktuálne inovácie na trhu

 • vedie: Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
 • hlavný partner sekcie: Tatra Tender s.r.o.

1. Aktuálny stav na trhu GES – vývoj, bariéry a príležitosti | M. Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
2. Očakávané zmeny EED a EPBD a ich dopad na trh energetických služieb | Ri. Paksi, Budovy pre budúcnosť
3. Garantovaná energetická služba – poznatky z praxe | P. Sedlák, e-Dome a.s.
4. Projekty energetických služieb | D. Čurka, ESCO Slovensko, a. s.
5. Možnosti financovania prípravy a realizácie projektov s garantovanou úsporou energií z nenávratných finančných príspevkov | V. Oros, Tatra Tender s.r.o.

17.30 - 18.30 h. Diskusné fórum: „Energetický manažment ako nástroj efektívneho využívania energie“

 • vedie: Radovan Potočár, Energie-portal.sk

20.00 - 23.00 h. Spoločenský večer s hudbou UKITAS


14. 4. 2023 piatok

08.00 - 08.30 h. Registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h. IV. sekcia: Projekty energetického manažmentu

 • vedie: Dušan Petráš, Stavebná fakulta STU v Bratislave
 • hlavný partner sekcie: ESCO Slovensko, a. s.

1. Energetický manažment - zásady pre úspešný projekt | D. Petráš, SvF STU v Bratislave
2. Zníženie energetickej náročnosti výroby pozinkovacej linky PZ2 úpravou dochladzovacích plôch | J. Seman, USS Košice
3. Energetický manažment vo verejnej správe | T. Nemec, Žilinská župa, ŽSK
4. Optimalizácia nákladov pre nemocnice realizáciou kombinovaného bezpečného zdroja energie | M. Obrk, EEZ, s.r.o.
5. Využitie zelenej energie pre zníženie nákladov pri prevádzke zimného štadióna | T. Murajda, MH Teplárenský holding, a.s.
6. Vzdelávacie kurzy pre energetických manažérov | K. Pauerová, SNOPK Bratislava

10.30 - 11.00 h. Prestávka na kávu

11.00 - 13.00 h. V. sekcia: Energetická efektívnosť a vnútorné prostredie budov

 • vedie: Michal Krajčík, Stavebná fakulta STU v Bratislave
 • hlavný partner sekcie: MS THERM s.r.o.

1. Návrh novej smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD) | M. Krajčík, SvF STU v Bratislave
2. Optimalizácia hybridných zdrojov na báze OZE pre manažment spotreby energií | S. Berezňanin, MS THERM s.r.o.
3. Certifikácia budov podľa metodiky BREEAM | K. Eremiášová, Enviros
4. Inovatívne riešenia pre výrobu a dodávku tepla a chladu | E. Vodhánel, Viessmann, s.r.o.
5. Potenciál BIM pre oblasť energetického manažmentu | T. Funtík, BIM asociácia Slovensko
6. Výsledky ročného merania vnútorného prostredia rodinného domu po komplexnej obnove | A. Predajnianska, SvF STU v Bratislave

13.00 - 14.00 h. Záverečná diskusia a záver konferencieOrganizačný garant:

Organizačný výbor: 

Ing. Barbora Junasová
Ing. Valerii Kudriashov

Editor zborníka:

Mgr. Zuzana Švecová
sstp@sstp.sk


Prihláška a program

 • Stiahnite si aktualizovaný podrobný program konferencie.
 • Stiahnite si prihlášku na podujatie (záväznú prihlášku pošlite e-mailom na adresu konferencie@sstp.sk najneskôr do 7.4.2023)

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

X
X
X
X