Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023 | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Deviaty ročník medzinárodnej konferencie sa uskutoční v polovici apríla v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava Katedra TZB, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov SK AEE, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, BIM asociácia Slovensko

Vás pozývajú na 9. ročník medzinárodnej konferencie

Energetický manažment 2023

Energetický manažment ako nástroj efektívneho využívania energie


Konferencia je určená odborníkom z radov architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy a výskumu, školstva a tiež laickú verejnosť.


Termín a miesto konania

 • 13. - 14. apríl 2023 /štvrtok - piatok/
 • Grand hotel Permon****, Podbanské – Vysoké Tatry

Konferencia pozostáva z piatich sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívu a podporné nástroje pre energetických manažérov, zelenú energiu pre udržateľnú budúcnosť, garantované energetické služby, projekty energetického manažmentu a energetickú efektívnosť budov.

Odborný garant:

 • doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, Asociácia energetických inžinierov; michal.krajcik@stuba.sk

Prípravný výbor:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP)
 • Ing. Marcel Lauko, PhD., Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES)
 • Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
 • Ing. Svetlana Bartoňová, EHB Meridian, s.r.o.
 • Ing. Marian Rutšek, SK AEE, Asociácia energetických inžinierov
 • Ing. Zoltán Czinege, HU AEE, Asociácia energetických inžinierov (H)

Program konferencie

13. 4. 2023 štvrtok

08.30 - 09.45 h. Registrácia účastníkov
09.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie

 • Michal Krajčík, odborný garant
 • príhovor generálnych partnerov

10.00 - 12.00 h. I. sekcia: Legislatíva a podporné nástroje pre energetických manažérov

 • vedie: Kvetoslava Šoltésová, SIEA
 • partner sekcie: odborné energetické poradenstvo

1. Príprava revízie a zmeny smernice o energetickej efektívnosti | M. Mariaš, MH SR
2. Financovanie dekarbonizácie prostredníctvom Programu Slovensko | K. Šoltésová, SIEA
3. Podpora malých zariadení na využívanie OZE v domácnostiach | M. Ilovič, SIEA
4. Skúsenosti z energetického manažmentu v Maďarsku | Z. Czinege, AEE – Maďarsko (H)

12.00 - 13.00 h. Prestávka na obed

13.00 - 15.00 h. II. sekcia: Zelená energia pre udržateľnú budúcnosť

 • vedie: Svetlana Bartoňová, EHB Meridian, s.r.o.
 • hlavný partner sekcie: Fenix Slovensko s.r.o.

1. 17 globálnych cieľov OSN pre udržateľný rozvoj | S. Bartoňová, EHB Meridian, s.r.o.
2. Zelená energia súčasťou tzv. veľkej energetiky a fyzikálne podmienky pre lepšiu integráciu | A. Hanzel, energetický konzultant
3. Zelená energia v energetickom manažmente pre firmy – od výroby až po zelenú flotilu. Príklad z praxe. | D. Hrčka, Viessmann, s.r.o.
4. Energetické riešenia novej generácie a aktívne znižovanie uhlíkových emisií | B. Šafárik, COO & CFO FUERGY
5. Batériové úložiská spolupracujúce s DS a fotovoltikou | P. Jackuliak, Fenix Slovensko s.r.o.
6. Prečo ozeleniť mestá, budovy a ako | R. Macko, LIKO-S, a.s.

15.00 - 15.30 h. Prestávka na kávu

15.30 - 17.30 h. III. sekcia: Garantované energetické služby – aktuálne inovácie na trhu

 • vedie: Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
 • hlavný partner sekcie: Tatra Tender s.r.o.

1. Aktuálny stav na trhu GES – vývoj, bariéry a príležitosti | M. Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
2. Očakávané zmeny EED a EPBD a ich dopad na trh energetických služieb | Ri. Paksi, Budovy pre budúcnosť
3. Garantovaná energetická služba – poznatky z praxe | P. Sedlák, e-Dome a.s.
4. Projekty energetických služieb | D. Čurka, ESCO Slovensko, a. s.
5. Možnosti financovania prípravy a realizácie projektov s garantovanou úsporou energií z nenávratných finančných príspevkov | V. Oros, Tatra Tender s.r.o.

17.30 - 18.30 h. Diskusné fórum: „Energetický manažment ako nástroj efektívneho využívania energie“

 • vedie: Radovan Potočár, Energie-portal.sk

20.00 - 23.00 h. Spoločenský večer s hudbou UKITAS


14. 4. 2023 piatok

08.00 - 08.30 h. Registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h. IV. sekcia: Projekty energetického manažmentu

 • vedie: Dušan Petráš, Stavebná fakulta STU v Bratislave
 • hlavný partner sekcie: ESCO Slovensko, a. s.

1. Energetický manažment - zásady pre úspešný projekt | D. Petráš, SvF STU v Bratislave
2. Zníženie energetickej náročnosti výroby pozinkovacej linky PZ2 úpravou dochladzovacích plôch | J. Seman, USS Košice
3. Energetický manažment vo verejnej správe | T. Nemec, Žilinská župa, ŽSK
4. Optimalizácia nákladov pre nemocnice realizáciou kombinovaného bezpečného zdroja energie | M. Obrk, EEZ, s.r.o.
5. Využitie zelenej energie pre zníženie nákladov pri prevádzke zimného štadióna | T. Murajda, MH Teplárenský holding, a.s.
6. Vzdelávacie kurzy pre energetických manažérov | K. Pauerová, SNOPK Bratislava

10.30 - 11.00 h. Prestávka na kávu

11.00 - 13.00 h. V. sekcia: Energetická efektívnosť a vnútorné prostredie budov

 • vedie: Michal Krajčík, Stavebná fakulta STU v Bratislave
 • hlavný partner sekcie: MS THERM s.r.o.

1. Návrh novej smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD) | M. Krajčík, SvF STU v Bratislave
2. Optimalizácia hybridných zdrojov na báze OZE pre manažment spotreby energií | S. Berezňanin, MS THERM s.r.o.
3. Certifikácia budov podľa metodiky BREEAM | K. Eremiášová, Enviros
4. Inovatívne riešenia pre výrobu a dodávku tepla a chladu | E. Vodhánel, Viessmann, s.r.o.
5. Potenciál BIM pre oblasť energetického manažmentu | T. Funtík, BIM asociácia Slovensko
6. Výsledky ročného merania vnútorného prostredia rodinného domu po komplexnej obnove | A. Predajnianska, SvF STU v Bratislave

13.00 - 14.00 h. Záverečná diskusia a záver konferencieOrganizačný garant:

Organizačný výbor: 

Ing. Barbora Junasová
Ing. Valerii Kudriashov

Editor zborníka:

Mgr. Zuzana Švecová
sstp@sstp.sk


Prihláška a program

 • Stiahnite si aktualizovaný podrobný program konferencie.
 • Stiahnite si prihlášku na podujatie (záväznú prihlášku pošlite e-mailom na adresu konferencie@sstp.sk najneskôr do 7.4.2023)

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Pýtajú si hotovosť za revízne správy. Energetici varujú pred podomovými podvodníkmi

Pýtajú si hotovosť za revízne správy. Energetici varujú pred podomovými podvodníkmi

Podvodníci ľudí nahovárajú na objednanie a okamžité zaplatenie revíznej správy pre domovú elektroinštaláciu.

Pozvánka na konferenciu: SAPI Energy Conference 2023

Pozvánka na konferenciu: SAPI Energy Conference 2023

13. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou sa aj tento rok zaradí medzi najväčšie podujatia venované rozvoju OZE v strednej Európe.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2023

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2023

22. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Budúcnosť vetrania, klimatizácie a chladenia" sa uskutoční v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.