VSE
VSE
Belimo 2

Pozvánka na konferenciu: ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2022 (aktualizovaná)

Ôsmy ročník konferencie s podtextom „Najlepšia energia je tá, ktorú nemusíme spotrebovať“ sa uskutoční 7. - 8. apríla v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2022

SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra TZB, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov SK AEE, Asociácia energetických manažérov ASENEM a Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK)

Vás pozývajú na 8. ročník konferencie so zahraničnou účasťou

ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2022

Najlepšia energia je tá, ktorú nemusíme spotrebovať


Konferencia je určená odborníkom architektom, projektantom, výrobcom zariadení a technológií, ale aj energetikom, ochranárom, prevádzkovateľom, v neposlednom rade audítorom, zodpovedným zástupcom osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilým osobám pre energetickú certifikáciu budov, ako i zástupcom štátnej a verejnej správy, vedy a výskumu, školstva a tiež laickej verejnosti.


Termín a miesto konania

 • 7. - 8. apríl 2022 (štvrtok-piatok)
 • Grand hotel Permon****, Podbanské - Vysoké Tatry

Konferencia pozostáva z piatich sekcií s nasledujúcim zameraním:

 • legislatívny rámec a podporu energetickej efektívnosti
 • perspektívu využívania obnoviteľných zdrojov energie a energetické zhodnocovanie odpadov
 • garantované energetické služby
 • energetickú efektívnosť v priemysle
 • energetickú efektívnosť budov.

Súčasťou bohatého programu bude aj diskusné fórum „Najlepšia energia je tá, ktorú nemusíme spotrebovať.“


Odborný garant:

 • doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. | SvF STU Bratislava, Asociácia energetických inžinierov; michal.krajcik@stuba.sk

Prípravný výbor:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. | Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP)
 • Ing. Marcel Lauko, PhD. | Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES)
 • Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. | Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
 • Ing. Svetlana Bartoňová | SK AEE, Asociácia energetických inžinierov

Program konferencie

7. 4. 2022 štvrtok

08.30 - 09.45 h. Registrácia účastníkov

09.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie

 • doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. odborný garant
 • príhovor generálnych partnerov

10.00 - 12.00 h. I. sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ PROSTREDNÍCTVOM GARANTOVANÝCH ENERGETICKÝCH SLUŽIEB (OD IDENTIFIKÁCIE PO REALIZÁCIU)

 • vedie: Ing. Marcel Lauko, PhD. | Asociácia poskytovateľov energetických služieb

 1. Aktuálny stav na trhu GES - vývoj, bariéry a príležitosti | zástupca, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
 2. Obchodné modely pre realizáciu a financovanie GES projektov | Marcel Lauko, Energy Centre Bratislava s.r.o.
 3. Príprava projektov GES | Róbert Máček, ENVIROS s.r.o.
 4. Obstarávanie rôznych foriem projektov GES | Juraj Revický, Tatra Tender s.r.o.
 5. Projekt kombinácie GES a Zmluvy o dielo | Marek Zajíček, KOOR s.r.o.
 6. Projekt typu GES zameraný na prevádzkovú efektívnosť | Pavol Fraňo, e-Dome a.s.

12.00 - 13.00 h. Prestávka na obed

13.00 - 15.00 h. II. sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ PRI UPLATNENÍ ALTERNATÍVNYCH ZDROJOV ENERGIE

 • vedie: Ing. Svetlana Bartoňová, SK AEE, Asociácia energetických inžinierov
 • hlavný partner sekcie: RACEN, spol. s r.o.
 1. Ohrev vody na rodinnom dome - je fotovoltika schopná nahradiť slnečné kolektory? | Tomáš Jančařík, THERMOSOLAR, s.r.o.
 2. Viessmann koncept pre budovy s využitím biosolárnej fotovoltickej strechy | Daniel Hrčka, Viessmann s.r.o.
 3. Budúcnosť VODÍKA a jeho využitie | Robert Žajdlík, Slovnaft, a.s.
 4. Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO Bratislava | Rudolf Pardubický, OLO a.s.
 5. Systémové riešenia s využitím RES technológií pre modernizácie | Erik Vodhánel, Viessmann s.r.o.
 6. Integrácia rôznych systémov výroby tepla a elektriny do sústav CZT | Miroslav Havrlent, RACEN, spol. s r.o.
 7. Inovácie vo využití solárnej energie | Pavel Šimon, Žilinská univerzita v Žiline

15.00 - 15.30 h. Prestávka na kávu

15.30 - 17.30 h. III. sekcia: PODPORNÉ NÁSTROJE A LEGISLATÍVA PRE ENERGETICKÝCH MANAŽÉROV

 • vedie: Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. | Slovenská inovačná a energetická agentúra
 1. Smernica o energetickej efektívnosti - príprava revízie | Miroslav Mariaš, MH SR
 2. Plán obnovy a odolnosti - podpora elektriny z OZE | Martin Pitorák, MH SR
 3. Politika súdržnosti - Program Slovensko | Kvetoslava Šoltésová, SIEA
 4. Potenciál projektov garantovanej energetickej služby a úskalia | Daniel Čurka, Esco Slovensko a.s.
 5. Zelená domácnostiam aktuálne | Michal Ilovič, SIEA
 6. Webový nástroj pre energetických audítorov, Slovenská inovačná a energetická agentúra | Peter Štibraný, SIEA

17.30 - 18.30 h. Diskusné fórum: „NAJLEPŠIA ENERGIA JE TÁ, KTORÚ NEMUSÍME SPOTREBOVAŤ“

20.00 - 23.00 h. Spoločenský večer s hudbou


8. 4. 2022 piatok

08.00 - 08.30 h. Registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 IV. sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
 • hlavný partner sekcie: Slovnaft, a.s.
 1. Energetický manažment pri technologických procesoch | Dušan Petráš, SvF STU v Bratislave
 2. Fotovoltický zdroj s batériovým úložiskom - využitie v priemysle | J. Szaraz, LED.sk
 3. Koncepcia návrhu otvoreného geotermálneho energetického systému pre poľnohospodárstvo | Viktória Állóová, Ján Takács, SvF STU v Bratislave
 4. Optimalizácia tepelného hospodárstva v priemysle | G. Smatana, Menert - Therm, s.r.o.
 5. Komplexná energetická analýza budov ako jeden z kľúčových nástrojov pri energetickej optimalizácii a zvyšovaní energetickej efektívnosti | Martin Štefanco, Energetická agentúra Smart regiónu PSK
 6. Tepelnoizolačný náter na báze nanotechnológie - budúcnosť v izolácii | Dávid Šoltýs
 7. Vzdelávacie kurzy pre energetických manažérov | Katarína Pauerová, SNOPK Bratislava

10.30 - 11.00 h. Prestávka na kávu

11.00 - 13.00 h. V. sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VNÚTORNÉ PROSTREDIE BUDOV

 • vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. | Stavebná fakulta STU v Bratislave
 • hlavný partner sekcie: Fenix Slovensko s.r.o., ESCO Slovensko a.s.
 1. Ukazovatele ziskovosti pri obnove budov | Veronika Gombošová, SvF STU v Bratislave
 2. Energetický manažment vo veľkých projektoch z pohľadu developera | Peter Bohuš, Immocap, a.s.
 3. Digitálne nástroje pre udržateľnú a energeticky efektívnu výstavbu - projekt SEEtheSkills | Tomáš Funtík, BIM asociácia Slovensko
 4. Batériové úložisko | Pavol Jackuliak, Fenix Slovensko s.r.o.
 5. Potenciál projektov Garantovanej energetickej služby a úskalia | Daniel Čurka, ESCO Slovensko a.s.
 6. Hodnotenie vnútornej mikroklímy v bytovom dome po komplexnej obnove budovy | Tomáš Strenk, Zuzana Straková, SvF STU v Bratislave

13.00 - 14.00 h. Diskusia a záver konferencieOrganizačný garant:

Organizačný výbor: 

Ing. Tomáš Strenk
Ing. Viktória Állóová
Ing. Barbora Junasová
Ing. Veronika Gombošová

Editor zborníka:

Mgr. Zuzana Švecová
sstp@sstp.sk


Prihláška a program

 • Stiahnite si aktualizovaný podrobný program konferencie.
 • Stiahnite si prihlášku na podujatie
Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na septembrové paralelné konferencie o chladení

Pozvánka na septembrové paralelné konferencie o chladení

Medzivládna organizácia IIR/IIF so sídlom v Paríži a Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku (SZ CHKT) organizujú dve paralelné konferencie o chladení.

Rodinný dom sa dá naprojektovať v energetickej triede A0 aj s plynovým kotlom, odkazujú plynári

Rodinný dom sa dá naprojektovať v energetickej triede A0 aj s plynovým kotlom, odkazujú plynári

Vzorové projekty domov vypracovala Katedra technických zariadení budov na Stavebnej fakulte STU. Na vyžiadanie ich poskytujú bezplatne.

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

X
X
X
X