Pozvánka na konferenciu: ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2022 | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2022 (aktualizovaná)

Ôsmy ročník konferencie s podtextom „Najlepšia energia je tá, ktorú nemusíme spotrebovať“ sa uskutoční 7. - 8. apríla v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2022

SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra TZB, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov SK AEE, Asociácia energetických manažérov ASENEM a Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK)

Vás pozývajú na 8. ročník konferencie so zahraničnou účasťou

ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2022

Najlepšia energia je tá, ktorú nemusíme spotrebovať


Konferencia je určená odborníkom architektom, projektantom, výrobcom zariadení a technológií, ale aj energetikom, ochranárom, prevádzkovateľom, v neposlednom rade audítorom, zodpovedným zástupcom osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilým osobám pre energetickú certifikáciu budov, ako i zástupcom štátnej a verejnej správy, vedy a výskumu, školstva a tiež laickej verejnosti.


Termín a miesto konania

 • 7. - 8. apríl 2022 (štvrtok-piatok)
 • Grand hotel Permon****, Podbanské - Vysoké Tatry

Konferencia pozostáva z piatich sekcií s nasledujúcim zameraním:

 • legislatívny rámec a podporu energetickej efektívnosti
 • perspektívu využívania obnoviteľných zdrojov energie a energetické zhodnocovanie odpadov
 • garantované energetické služby
 • energetickú efektívnosť v priemysle
 • energetickú efektívnosť budov.

Súčasťou bohatého programu bude aj diskusné fórum „Najlepšia energia je tá, ktorú nemusíme spotrebovať.“


Odborný garant:

 • doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. | SvF STU Bratislava, Asociácia energetických inžinierov; michal.krajcik@stuba.sk

Prípravný výbor:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. | Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP)
 • Ing. Marcel Lauko, PhD. | Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES)
 • Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. | Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
 • Ing. Svetlana Bartoňová | SK AEE, Asociácia energetických inžinierov

Program konferencie

7. 4. 2022 štvrtok

08.30 - 09.45 h. Registrácia účastníkov

09.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie

 • doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. odborný garant
 • príhovor generálnych partnerov

10.00 - 12.00 h. I. sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ PROSTREDNÍCTVOM GARANTOVANÝCH ENERGETICKÝCH SLUŽIEB (OD IDENTIFIKÁCIE PO REALIZÁCIU)

 • vedie: Ing. Marcel Lauko, PhD. | Asociácia poskytovateľov energetických služieb

 1. Aktuálny stav na trhu GES - vývoj, bariéry a príležitosti | zástupca, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
 2. Obchodné modely pre realizáciu a financovanie GES projektov | Marcel Lauko, Energy Centre Bratislava s.r.o.
 3. Príprava projektov GES | Róbert Máček, ENVIROS s.r.o.
 4. Obstarávanie rôznych foriem projektov GES | Juraj Revický, Tatra Tender s.r.o.
 5. Projekt kombinácie GES a Zmluvy o dielo | Marek Zajíček, KOOR s.r.o.
 6. Projekt typu GES zameraný na prevádzkovú efektívnosť | Pavol Fraňo, e-Dome a.s.

12.00 - 13.00 h. Prestávka na obed

13.00 - 15.00 h. II. sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ PRI UPLATNENÍ ALTERNATÍVNYCH ZDROJOV ENERGIE

 • vedie: Ing. Svetlana Bartoňová, SK AEE, Asociácia energetických inžinierov
 • hlavný partner sekcie: RACEN, spol. s r.o.
 1. Ohrev vody na rodinnom dome - je fotovoltika schopná nahradiť slnečné kolektory? | Tomáš Jančařík, THERMOSOLAR, s.r.o.
 2. Viessmann koncept pre budovy s využitím biosolárnej fotovoltickej strechy | Daniel Hrčka, Viessmann s.r.o.
 3. Budúcnosť VODÍKA a jeho využitie | Robert Žajdlík, Slovnaft, a.s.
 4. Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO Bratislava | Rudolf Pardubický, OLO a.s.
 5. Systémové riešenia s využitím RES technológií pre modernizácie | Erik Vodhánel, Viessmann s.r.o.
 6. Integrácia rôznych systémov výroby tepla a elektriny do sústav CZT | Miroslav Havrlent, RACEN, spol. s r.o.
 7. Inovácie vo využití solárnej energie | Pavel Šimon, Žilinská univerzita v Žiline

15.00 - 15.30 h. Prestávka na kávu

15.30 - 17.30 h. III. sekcia: PODPORNÉ NÁSTROJE A LEGISLATÍVA PRE ENERGETICKÝCH MANAŽÉROV

 • vedie: Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. | Slovenská inovačná a energetická agentúra
 1. Smernica o energetickej efektívnosti - príprava revízie | Miroslav Mariaš, MH SR
 2. Plán obnovy a odolnosti - podpora elektriny z OZE | Martin Pitorák, MH SR
 3. Politika súdržnosti - Program Slovensko | Kvetoslava Šoltésová, SIEA
 4. Potenciál projektov garantovanej energetickej služby a úskalia | Daniel Čurka, Esco Slovensko a.s.
 5. Zelená domácnostiam aktuálne | Michal Ilovič, SIEA
 6. Webový nástroj pre energetických audítorov, Slovenská inovačná a energetická agentúra | Peter Štibraný, SIEA

17.30 - 18.30 h. Diskusné fórum: „NAJLEPŠIA ENERGIA JE TÁ, KTORÚ NEMUSÍME SPOTREBOVAŤ“

20.00 - 23.00 h. Spoločenský večer s hudbou


8. 4. 2022 piatok

08.00 - 08.30 h. Registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 IV. sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
 • hlavný partner sekcie: Slovnaft, a.s.
 1. Energetický manažment pri technologických procesoch | Dušan Petráš, SvF STU v Bratislave
 2. Fotovoltický zdroj s batériovým úložiskom - využitie v priemysle | J. Szaraz, LED.sk
 3. Koncepcia návrhu otvoreného geotermálneho energetického systému pre poľnohospodárstvo | Viktória Állóová, Ján Takács, SvF STU v Bratislave
 4. Optimalizácia tepelného hospodárstva v priemysle | G. Smatana, Menert - Therm, s.r.o.
 5. Komplexná energetická analýza budov ako jeden z kľúčových nástrojov pri energetickej optimalizácii a zvyšovaní energetickej efektívnosti | Martin Štefanco, Energetická agentúra Smart regiónu PSK
 6. Tepelnoizolačný náter na báze nanotechnológie - budúcnosť v izolácii | Dávid Šoltýs
 7. Vzdelávacie kurzy pre energetických manažérov | Katarína Pauerová, SNOPK Bratislava

10.30 - 11.00 h. Prestávka na kávu

11.00 - 13.00 h. V. sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VNÚTORNÉ PROSTREDIE BUDOV

 • vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. | Stavebná fakulta STU v Bratislave
 • hlavný partner sekcie: Fenix Slovensko s.r.o., ESCO Slovensko a.s.
 1. Ukazovatele ziskovosti pri obnove budov | Veronika Gombošová, SvF STU v Bratislave
 2. Energetický manažment vo veľkých projektoch z pohľadu developera | Peter Bohuš, Immocap, a.s.
 3. Digitálne nástroje pre udržateľnú a energeticky efektívnu výstavbu - projekt SEEtheSkills | Tomáš Funtík, BIM asociácia Slovensko
 4. Batériové úložisko | Pavol Jackuliak, Fenix Slovensko s.r.o.
 5. Potenciál projektov Garantovanej energetickej služby a úskalia | Daniel Čurka, ESCO Slovensko a.s.
 6. Hodnotenie vnútornej mikroklímy v bytovom dome po komplexnej obnove budovy | Tomáš Strenk, Zuzana Straková, SvF STU v Bratislave

13.00 - 14.00 h. Diskusia a záver konferencieOrganizačný garant:

Organizačný výbor: 

Ing. Tomáš Strenk
Ing. Viktória Állóová
Ing. Barbora Junasová
Ing. Veronika Gombošová

Editor zborníka:

Mgr. Zuzana Švecová
sstp@sstp.sk


Prihláška a program

 • Stiahnite si aktualizovaný podrobný program konferencie.
 • Stiahnite si prihlášku na podujatie
Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Deviaty ročník medzinárodnej konferencie sa uskutoční v polovici apríla v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

K hlavným témam podujatia patrili garantované energetickú služby, energetická efektívnosť, budovy, obnoviteľné zdroje energie, ale aj podporné nástroje a energetická legislatíva.

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Prípadová štúdia porovnáva návrh tepelného čerpadla pre rodinný dom na severe Slovenska v pôvodnom aj rekonštruovanom stave.