VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo 2

Pozvánka na konferenciu: ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2021

Siedmy ročník s podtextom „Nové trendy vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie“ sa uskutoční 6. - 7. septembra v Grand hoteli Permon v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2021

SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov SK AEE, Asociácia energetických manažérov ASENEM, Energetické centrum Bratislava (ECB) a Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK)

Vás pozývajú na 7. ročník konferencie so zahraničnou účasťou

ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2021

Nové trendy vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie


Konferencia je určená odborníkom architektom, projektantom, výrobcom zariadení a technológií, energetikom, ochranárom, prevádzkovateľom, audítorom, zodpovedným zástupcom osôb podnikajúcim v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilým osobám pre energetickú certifikáciu budov, ako i zástupcom štátnej a verejnej správy, vedy a výskumu, školstva a tiež laickej verejnosti.


Termín a miesto konania

 • 6. - 7. septembra 2021 (pondelok-utorok)
 • Grand Hotel Permon****, Podbanské - Vysoké Tatry

Konferencia pozostáva z piatich sekcií, s nasledujúcim zameraním:

 • legislatívny rámec a podpora energetickej efektívnosti
 • perspektíva využívania obnoviteľných zdrojov energie
 • garantované energetické služby
 • energetická efektívnosť v priemysle
 • energetická efektívnosť a vnútorné prostredie budov.

Súčasťou bohatého programu bude aj diskusné fórum „Obnoviteľné zdroje energie – ako ďalej v ich efektívnom využívaní?“


Odborní garanti:

 • doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. | SvF STU Bratislava, Asociácia energetických inžinierov; michal.krajcik@stuba.sk
 • Ing. Marian Rutšek | SK AEE, Asociácia energetických inžinierov; majorut@gmail.com

Prípravný výbor:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. | Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP)
 • Ing. Marcel Lauko | Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES)
 • Dr. Ing. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. | Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Program konferencie

6. 9. 2021 pondelok

08.30 - 09.45 h. Registrácia účastníkov

09.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie

 • doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Ing. Marian Rutšek, odborní garanti
 • príhovor generálnych partnerov

10.00 - 12.00 h. I. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT – LEGISLATÍVNY RÁMEC

 • vedie: Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. | Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava
 • hlavný partner sekcie: VIESSMANN s.r.o.
 1. Legislatívny rámec a podpora energetickej efektívnosti a využívania OZE - nástroje pre aplikáciu energetického manažmentu | Kvetoslava Šoltésová, SIEA
 2. Plán obnovy a modernizačný fond - podpora obnoviteľných zdrojov energie | Martin Pitorák, MH SR
 3. Monitorovací systém energetickej efektívnosti ako súčasť „energetického manažmentu“ štátu | Peter Štibraný, SIEA
 4. Energetický audit budov s posúdením využitia garantovaných energetických služieb - podklad pre rozhodovanie energetického manažéra vo verejnej správe | Ivan Knapko, Zdenko Letenay, SIEA
 5. Národné projekty SIEA pre domácnosti a širokú verejnosť | Michal Ilovič, SIEA
 6. Regionálne energetické plánovanie - príprava odborných kapacít pre lokálnu a regionálnu energetiku | Ivana Zajíčková, SIEA
 7. Riešenia pre dosiahnutie definovaných klimatických cieľov | Erik Vodhánel, Viessmann s.r.o.

12.00 - 13.00 h. Prestávka na obed

13.00 - 15.00 h. II. sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VO VYUŽÍVANÍ OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

 • vedie: Ing. Marian Rutšek | SK AEE, Asociácia energetických inžinierov
 • hlavný partner sekcie: Fenix Slovensko, s.r.o.
 1. Perspektívy rozvoja nízkouhlíkovej energetiky na Slovensku | Jozef Viglaský, SK Biom Zvolen
 2. Aktuálne trendy rozvoja OZE v maďarskej energetike | Péter Kaderják, Budapest University of Technology and Economics, Budapešť (HU)
 3. Inovatívne riešenie komunálneho zdroja energie | Július Jankovský, Apertis, s.r.o. Lieskovec
 4. Inovácie vo využití solárnej energie | Pavel Šimon, Žilinská univerzita v Žiline, KUVOZE
 5. Akumulačné stanice elektriny AERS | Pavol Jackuliak, Fenix Slovensko, s.r.o., Banská Bystrica
 6. Vodík a jeho využitie v nízkouhlíkovej energetike | Juraj Klukan, H W Service, s.r.o., Prievidza
 7. Potenciál využitia geotermálnej energie v podmienkach Strednej Európy | Jaroslav Longauer, GA Drilling, a.s., Bratislava

15.00 - 15.30 h. Prestávka na kávu

15.30 - 17.30 h. III. sekcia: AKTUÁLNE PRÍSTUPY K PROJEKTOM GARANTOVANÝCH ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

 • vedie: Ing. Marcel Lauko, PhD. | Asociácia poskytovateľov energetických služieb
 • hlavný partner sekcie: APES-SK
 1. Aktuálne problémy a príležitosti na trhu GES | Marcel Lauko, APES-SK, Bratislava
 2. Realizácia projektov GES v súkromnom sektore | Andrea Pancotti, Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., Bratislava
 3. Alternatívne riešenia energetických služieb vo verejnom sektore | Tomáš Uríček, Tatra Tender s.r.o., Bratislava
 4. Praktické skúsenosti s realizáciou projektu GES vo verejnom sektore (podľa metodiky Eurostat-u) | Helena Kuchyňková, EUBA, Bratislava
 5. Energetický kontrakting ako nástroj komplexnej rekonštrukcie budov | Dana Jenčová, MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Prešov
 6. Využitie prístupu Design&Build pri rekonštrukciách budov v ČR | Tbd
 7. GES - prípadová štúdia pre bytový dom | Veronika Gombošová, Michal Krajčík, SvF STU Bratislava
17.30 - 18.30 h. Diskusné fórum: „OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – AKO ĎALEJ V ICH EFEKTÍVNOM VYUŽÍVANÍ?“

20.00 - 23.00 h. Spoločenský večer s hudbou - kapela Lenky Piešovej - Music Box Project

7. 9. 2021 utorok

08.00 - 08.30 h. Registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h. IV. sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ V PRIEMYSLE

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. | Stavebná fakulta STU v Bratislave
 • hlavný partner sekcie: ENVIROS
 1. Energetický audit a monitoring v priemyslových budovách | Dušan Petráš, SvF STU Bratislava
 2. Monitoring & Targeting a príklady praktických aplikácií softwaru energetického manažmentu | Matej Brestovský, ENVIROS
 3. Návrh fotovoltického zariadenia ako lokálny zdroj pre ČOV | J. Chávez Fuentes, Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava
 4. Evidence a energetické bilance paliv v teplárenské společnosti | EG - Expert
 5. Digitálny servis budúcnosti - Servis Plus | Michal Sabo, Viessmann s.r.o.
 6. Energetický manažér v priemysle - EUREM | Katarína Pauerová, SNOPK Bratislava

10.30 - 11.00 h. Prestávka na kávu

11.00 - 13.00 h. V. sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VNÚTORNÉ PROSTREDIE BUDOV

 • vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. | Stavebná fakulta STU v Bratislave
 • hlavný partner sekcie: ENGIE SERVICES, a.s.
 1. Zistenia z energetických auditov a o kvalite pracovného prostredia | Ladislav Piršel, alocons spol. s r.o.
 2. Bez dát to nepôjde. Energetické dáta sú základom energetického manažmentu | Daniel Čurka, ENGIE Services, a.s.
 3. Úroveň potreby informácií (LOIN) pri zadaní BIM projektov (EIR) a ich vplyv na využitie v energetickom manažmente | Tomáš Funtík, BIM asociácia Slovensko
 4. IoT a energetika spolu v praxi | Gabriel Oravec, Marek Pavličko, CHASTIA s.r.o.
 5. Od energetickej efektívnosti k uhlíkovej neutralite. Blízka budúcnosť? | Peter Bohuš, Immocap, a.s.
 6. Akú vnútornú teplotu treba zabezpečiť pri energetickom manažmente budov? | Barbora Junasová, Stavebná fakulta STU v Bratislave
 7. Výber vhodnej sady úsporných opatrení na budovách pomocou systému energetického manažmentu | Matúš Škvarka, TWICE MRS, s.r.o.

13.00 - 14.00 h. záverečná diskusia a záver konferencieOrganizačný garant:

Organizačný výbor:

 • Ing. Barbora Junasová
 • Ing. Veronika Gombošová

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová
 • sstp@sstp.sk

Prihláška a program

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

22. ročník medzinárodnej odbornej konferencie s témou "Aplikácia OZE pri napĺňaní cieľov zelenej dohody" sa uskutoční na začiatku mája v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Zdaňovanie neočakávaných príjmov má veľa negatívnych dôsledkov a často neprináša cielený výsledok. Vysvetľujeme, čo je windfall tax a ako má fungovať v EÚ.

Pozvánka na konferenciu: SSCHI 2024

Pozvánka na konferenciu: SSCHI 2024

Priemysel, legislatíva a akadémia sa stretnú pod jednou strechou v druhej polovici mája v čarokrásnom prostredí Vysokých Tatier.