Eversheds Sutherland
Dny teplárenství a energetiky
INNOGY

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2019

Kľúčovou témou tohto ročníka konferencie je: Inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou.

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2019

Foto: Fotolia

Termín a miesto konania

 • Konferencia sa uskutoční 11. – 12. marca 2019, v hoteli Patria****, Štrbské Pleso.

Informácie

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov organizujú 5. ročník konferencie Energetický manažment.

Štyri úspešné ročníky tohto podujatia, ktoré sa konali v rokoch 2015-2018 sa stretli s pozitívnym ohlasom u odbornej aj laickej verejnosti.

Energetický manažment si získal dôležité postavenie vo všetkých oblastiach energetického hospodárstva vzhľadom na nevyhnutnosť komplexného prístupu k návrhu, realizácii a prevádzke energetických projektov.

Piaty ročník s podtextom „Inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou“ sa uskutoční v dňoch 11. - 12. marca 2019, v hoteli Patria na Štrbskom Plese v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Konferencia bude pozostávať z 5 sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívu v oblasti energetického manažmentu a energetickej efektívnosti, inteligentné riešenia pre garantované energetické služby, obnoviteľné zdroje energie v moderných budovách, energetický manažment v priemysle a praktické skúsenosti z projektov energetickej efektívnosti.

Veríme, že touto náplňou programu konferencia osloví architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy, výskumu a školstva a tiež laickú verejnosť.

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom konferencie.


Odborní garanti:

 • doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava, Asociácia energetických inžinierov
 • Ing. Marian Rutšek, SK AEE, Asociácia energetických inžinierov

Prípravný výbor:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
 • Ing. Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
 • Ing. Miroslav Kučera, Asociácia energetických manažérov

Spolupracujúce organizácie:

 • SK AEE - Slovenská asociácia energetických inžinierov
 • ASENEM - Asociácia energetických manažérov
 • ECB - Energetické centrum Bratislava
 • SNOPK - Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
 • Stavebná fakulta STU v Bratislave

Organizačný garant:

 • Jana Polakovičová

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová


Program


11. 3. 2019 Pondelok

09.00 - 10.00 h Registrácia účastníkov

10.00 - 10.15 h Otvorenie konferencie

 • doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Ing. Marian Rutšek, odborní garanti

I. sekcia: Aktuálna legislatíva k energetickému manažmentu a energetickej efektívnosti

 • vedie: Ing. Miroslav Kučera, Asociácia energetických manažérov
 • hlavný partner sekcie: Schneider Electric Slovakia s.r.o.
 1. Najnovšie legislatívne úpravy v oblasti energetickej efektívnosti
  Miroslav Mariáš, Ministerstvo hospodárstva SR
 2. Skúsenosti so zavádzaním systému energetického manažérstva podľa ISO 50001
  Albín Zsebík, Kft Budapest (H)
 3. Zelené mestá - úloha energetického manažmentu
  Matúš Škvarka, mesto Trnava
 4. Modelovanie energetických systémov s prvkami OZE
  Jaroslav Kultan, EU v Bratislave
 5. Potenciál obnoviteľných zdrojov na Slovensku a malý zdroj - nová právna úprava
  Veronika Galeková, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE
 6. Možnosti podpory malých zdrojov z projektu Zelená domácnostiam II
  Michal Ilovič, SIEA Banská Bystrica

12.30 - 13.30 h Obed

II. sekcia: Garantované energetické služby pre inteligentné riešenia

 • vedie: Ing. Marcel Lauko, PhD., Asociácia poskytovateľov energetických služieb
 • hlavný partner sekcie: ECB, Projekt GuarantEE
 1. Inovatívne modely garantovaných energetických služieb (GES)
  Monika Rothová, Energetické centrum Bratislava
 2. Platforma poradcov pre garantované energetické služby.
  Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava
 3. Princípy vzorovej zmluvy GES pre verejný sektor
  Martin Polónyi, Ministerstvo financií SR
 4. Posudzovanie kvality energetických služieb
  Tomáš Kubečka, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
 5. Trh s energetickými službami v Českej republike, príklady projektov
  Zuzana Lhotáková, Enviros, s.r.o. (CZ)
 6. Od dát k energetickému manažmentu
  Daniel Čurka, ENGIE Service a.s.

III. sekcia: Obnoviteľné zdroje energie v moderných budovách

 • vedie: Ing. Marian Rutšek, SK AEE, Asociácia energetických inžinierov
 • hlavný partner sekcie: Elvosolar a.s.
 1. 5 krokov k moderným budovám
  Peter Robl, Budovy pre budúcnosť, o.z.
 2. Slnečná energia v priemyselných a verejných budovách
  Peter Dzurko, Elvosolar a.s.
 3. Problematika aplikácie obnoviteľných zdrojov v pamiatkovo chránených budovách
  Miroslav Marada, ENESA, a.s. (CZ)
 4. 20 rokov v energeticky úspornom rodinnom dome
  Milan Novák, THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o.
 5. Inteligentné kotly na biopalivo
  Jozef Viglaský, Technická univerzita vo Zvolene
 6. Započítanie obnoviteľných zdrojov energie v energetickej certifikácii budov
  Jana Bendžalová, ENBEE, s.r.o.

19.00 Večera, spoločenský večer


12. 3. 2019 UTOROK

08.30 - 09.00 h Registrácia účastníkov

IV. sekcia: Uplatnenie energetického manažmentu v priemysle

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
 • hlavný partner sekcie: ENGIE Services a.s.
 1. Energetický audit a manažment v priemyselnom objekte
  Dušan Petráš, Stavebná fakulta STU Bratislava
 2. Skúsenosti z workshopov organizovaných pre manažérov energetiky v priemysle
  Zoltán Czinege, AlfaPed ltd. Maďarsko (H)
 3. Úspora nákladov za elektrickú energiu na servisných staniciach Slovnaft, a.s.
  J. Sabol, Slovnaft, a.s.
 4. Úsporné osvetlenie vo výrobných priestoroch
  Stehlík, Westrock Packaging Systems Svitavy, s.r.o. (CZ)
 5. Optimalizácia využitia elektrickej energie vo výrobnej hale
  Bernauserová, Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.
 6. EUREM - Európsky energetický manažér v SR
  Eva Holubek, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

V. sekcia: Praktické príklady a skúsenosti z projektov energetickej efektívnosti

 • vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
 • hlavný partner sekcie: e-Dome a.s.
 1. Vplyv zateplenia na energetickú hospodárnosť a kvalitu vnútorného prostredia bytových domov – prípadová štúdia
  Imrich Sánka, Stavebná fakulta STU v Bratislave
 2. Manažment energií prostrednictvom platformy EcoStruxure
  Martin Stiefler, Schneider Electric Slovakia s.r.o
 3. Možnosť úspory energie pomocou garantovanej energetickej služby - prípadová štúdia
  Veronika Gombošová, Energetické centrum Bratislava
 4. SW nástroje a energetický manažment v praxi
  Peter Bohuš, e-Dome s.r.o.
 5. Praktické skúsenosti z projektov energetickej efektívnosti - v širšom kontexte
  Dagmar Jarásová, Sféra, a.s.
 6. Informácia o založení študentskej odnože AEE Slovensko
  Imrich Sánka, Stavebná fakulta STU v Bratislave

13.00 Záver konferencie


Prihláška a organizačné informácie
Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: EnergyCamp 2019

Pozvánka na konferenciu: EnergyCamp 2019

EnergyCamp 2019 je dvojdňová konferencia plná príkladov z praxe o príprave a realizácii energetických stavieb, implementácii IT a IoT technológií a skúseností z energetického manažmentu.

Dni teplárenstva a energetiky v Hradci Králové sú za dverami

Dni teplárenstva a energetiky v Hradci Králové sú za dverami

Energetika prežíva obdobie búrlivých zmien v legislatíve aj v technológiách, s ktorými sa bude musieť vyrovnať aj teplárenstvo.

Dimenzovanie fotovoltiky v budove umožňuje najlepšie hodinový výpočet potreby energie

Dimenzovanie fotovoltiky v budove umožňuje najlepšie hodinový výpočet potreby energie

Hodnotenie energetickej hospodárnosti budov vychádza z potreby energie podľa mesačnej a ročnej metódy. Tie však nezohľadňujú výrobu z fotovoltiky a vlastnú spotrebu v budove.