Dvořák Hager & Partners
INNOGY
SPP - Distribúcia

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2018

Konferencia o efektívnych riešeniach využívania energie sa uskutoční 19. - 20.3.2018 v hoteli Patria**** na Štrbskom Plese.

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2018

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov organizujú 4. ročník konferencie Energetický manažment.

Konferencia nadväzuje na úspešné 3 ročníky, ktoré sa konali v rokoch 2015-2017. Energetický manažment si získal dôležité postavenie vo všetkých oblastiach energetického hospodárstva.

Problematika energetického manažmentu je stále aktuálna, vzhľadom na dôležitosť komplexného prístupu riadenia procesov v návrhu, realizácii a prevádzke energetických zariadení.

Štvrtý ročník s podtextom Efektívne riešenia využívania energie sa uskutoční v dňoch 19. - 20. marca 2018, v hoteli Patria na Štrbskom Plese v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Konferencia sa bude skladať z 5 sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívne prostredie energetického manažmentu a energetickej efektívnosti, kvalitu garantovaných energetických služieb, efektívne využitie alternatívnych zdrojov, energetický manažment v priemysle a softvér v energetickom manažmente.

Veríme, že touto náplňou programu konferencia osloví architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy, výskumu a školstva.


Odborní garanti:

 • doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava, Asociácia energetických inžinierov
 • Ing. Marian Rutšek, RFC, s.r.o.

Prípravný výbor:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
 • Ing. Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
 • Ing. Miroslav Kučera, Asociácia energetických manažérov

Spolupracujúce organizácie:

 • SK AEE - Slovenská asociácia energetických inžinierov
 • ASENEM - Asociácia energetických manažérov
 • ECB - Energetické centrum Bratislava
 • SNOPK - Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
 • Stavebná fakulta STU v Bratislave

Organizačný garant:

 • Jana Polakovičová
  SSTP, Koceľova 15
  815 94 Bratislava

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová

Program

19. 3. 2018 pondelok

09.00 - 10.00 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

10.00 - 10.15 h otvorenie konferencie

 • doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Ing. Marian Rutšek, odborní garanti

I. sekcia: LEGISLATÍVA A PRAVIDLÁ

 • vedie: Ing. Miroslav Kučera, Asociácia energetických manažérov
 • hlavný partner sekcie: APES
 1. Úvod vecnej náplne konferencie
  Miroslav Kučera, ASENEM - Asociácia energetických manažérov
 2. Podpora energetického manažmentu
  Kvetoslava Šoltésová, SIEA – Slovenská inovačná a energetická agentúra
 3. Systém energetického manažérstva, základ presadzovania energetickej efektívnosti
  Ivan Knapko, SIEA – Slovenská inovačná a energetická agentúra
 4. Základné nástroje manažmentu
  Jaroslav Kultan, EU v Bratislave
 5. 40 rokov AEE
  Albin Zsebik, AEE – Hungary
 6. Metóda Monitoring & Targeting s využitím pokročilého softwaru – základ dosiahnutia cieľov energetického manažmentu v priemyselných podnikoch
  Róbert Máček, ENVIROS Bratislava

12.30 - 13.30 h OBED

II. sekcia: ZVYŠOVANIE KVALITY ENERGETICKÝCH SLUŢIEB – PODUJATIE PROJEKTU QualitEE

 • vedie: Ing. Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
 • hlavný partner sekcie: projekt QualitEE
 1. Návrh kritérií hodnotenia kvality energetických služieb na európskej úrovni
  Monika Rothová, Energetické centrum Bratislava
 2. Nové usmernenie Eurostat-u a jeho dopady na implementáciu projektov EPC
  Ivan Beňovič, Ministerstvo financií SR
 3. Požiadavky na kvalitu projektov energetických služieb z pohľadu banky
  Zástupca VÚB
 4. Zabezpečenie kvality projektov GES – pohľad poskytovateľa
  Zástupca APES-SK
 5. Vplyv projektovej prípravy na kvalitu projektu GES – pohľad poradcu
  Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava

III. sekcia: EFEKTÍVNE VYUŢITIE ALTERNATÍVNYCH ZDROJOV ENERGIE

 • vedie: Ing. Marian Rutšek, RFC, s.r.o
 • hlavný partner sekcie: Kancelária Kanadského veľvyslanectva v SR, Bratislava
 1. Inovatívne zhodnotenie bioodpadu v energetike
  Jozef Viglaský, Technická univerzita Zvolen
 2. Efektívne využitie alternatívneho paliva v podmienkach sústav CZT a v rodinných domoch
  Július Jankovský, APERTIS, s.r.o. Lieskovec
 3. Nové technológie pre energetické využitie tekutých odpadov
  Juraj Klukan, H + W Service, s.r.o., Prievidza
 4. Financovanie inovatívnych projektov v energetike a odpadovom hospodárstve Vladimír Vacho, Ekofin Bratislava, s.r.o., Bratislava
 5. Zhodnocovanie komunálnych a priemyselných odpadov na palivá v KanadeMilan Haruštiak, Kancelária Kanadského veľvyslanectva, Bratislava
 6. Alternatívne zdroje energie na báze palivových článkov
  Albin Zsebik, AEE – Hungary

19.00 Večera, spoločenský večer

20. 3. 2018 utorok

08.30 - 09.00 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

IV. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT PRI PREVÁDZKE

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
 • hlavný partner sekcie: SNOPK
 1. Energetický audit a manažment budov
  Dušan Petráš, SvF STU Bratislava
 2. Energetický manažment v priemysle
  Zoltán Czinege, AEE - Hungary
 3. Optimalizácia prevádzkovania kompresorov na prevádzku SCR a SNCR
  Ivan Stranovský, Slovnaft, a.s.
 4. Zlepšenie vizualizácie hladiny v kotlových telesách kotlov K1 ÷ K5
  Roman Kvak, Slovnaft, a.s.
 5. SNOPK: EUREM
  Eva Holubek, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

V. sekcia: SOFTVÉR V ENERGETICKOM MANAŽMENTE

 • vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
 • hlavný partner sekcie: Chastia, s.r.o.
 1. Softvérové riadenie osvetlenia v tuneloch Svrčinovec a Poľana.
  Bohumil Slodičák, Siemens s.r.o.
 2. Prediktívny energetický manažment pre priemysel a regionálne aglomerácie
  Peter Chochol, Atos IT Solutions and Services s.r.o.
 3. Využitie BIM modelu na získanie údajov pre energetický manažment
  Tomáš Funtík, Stavebná fakulta STU v Bratislave
 4. Uplatnenie softvérového riešenia v energetickom manažmente
  Gabriel Oravec, Chastia s.r.o.
 5. Technické nástroje a ich začlenenie do systému energetického manažmentu
  Pavol Tužinský, Energy Centre Bratislava s.r.o.

13.00 ZÁVER KONFERENCIE


PRIHLÁŠKA

Stiahnite si program konferencie (pdf)

Stiahnite si prihlášku na konferenciu (doc)


 

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Tepelné čerpadlá s CO2 sa hodia aj pre chladnejšie obdobie

Tepelné čerpadlá s CO2 sa hodia aj pre chladnejšie obdobie

Tepelné čerpadlá s chladivom oxidom uhličitým eliminujú prakticky všetky slabiny bežných tepelných čerpadiel pri príprave teplej vody.

Termoelektrické materiály čaká svetlá budúcnosť vďaka internetu vecí

Termoelektrické materiály čaká svetlá budúcnosť vďaka internetu vecí

Tepelnoelektrické články a zariadenia považujú niektorí za jednu z najspoľahlivejších a najsľubnejších technológií v oblasti využívania energie.

Tento kondenzačný kotol utiahne nárazovo aj viac kúpeľní. Plyn využíva na 98 %

Tento kondenzačný kotol utiahne nárazovo aj viac kúpeľní. Plyn využíva na 98 %

Nástenný kondenzačný kotol Vitodens 111-W môže byť výhodné riešenie pre tých, ktorí hľadajú komfortné vykurovanie aj ohrev vody.