VSE
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: ENERGETICKÝ MANAŽMENT

Prvý ročník s podtextom Energetická efektívnosť a energetické služby v praxi sa uskutoční v dňoch 9. - 10. júna 2015 v hoteli Termál vo Vyhniach. Konferencia bude obsahovať päť sekcií, zameraných na legislatívne prostredie energetického manažmentu a energetickú efektívnosť, manažment prevádzky projektov, garantované energetické služby, manažment projektov EPC a praktické príklady riešenia úspešných projektov.

Pozvánka na konferenciu: ENERGETICKÝ MANAŽMENT

Fotolia

ENERGETICKÝ MANAŽMENT
Energetická efektívnosť a energetické služby v praxi

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE (Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov) sa rozhodla organizovať každoročne konferenciu Energetický manažment vzhľadom k dôležitosti komplexného prístupu riadenia procesov v návrhu, realizácii a prevádzke energetických zariadení.

Veríme, že týmto oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.


PROGRAM KONFERENCIE

UTOROK 9. 6. 2015

9.00 – 10.00 Registrácia účastníkov

10.00 – 10.15 Zahájenie konferencie

Ing. Michal Krajčík, PhD., Ing. Marian Rutšek, odborní garanti

10.15 – 12.30 I. sekcia: LEGISLATÍVA

Vedie: Ing. Miroslav Kučera, Združenie priemyselných odberateľov energie

1. Úvod do problematiky energetického manažmentu
Miroslav Kučera, Združenie priemyselných odberateľov energie, Bratislava

2. Zákon o energetickej efektívnosti
Miroslav Mariáš, MH SR, Bratislava

3. Vykonávacie predpisy k zákonu o energetickej efektívnosti
Jozef Chudej, MH SR, Bratislava

4. Inteligentné meranie, predpoklad transparentného využívania energetických nosičov a efektívneho energetického manažmentu
František Pecho, SEPS, a.s. Bratislava

5. Energetická hospodárnosť budov – súčasné požiadavky a požiadavky od roku 2016
Svetlana Bartoňová, EHB Meridian s.r.o., Bratislava

Predstavenie spolupracujúcej organizácie: Združenie priemyselných odberateľov energie

12.30 – 13.30 OBED

II. sekcia: GARANTOVANÉ ENERGETICKÉ SLUŽBY

Vedie: Ing. Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava

Hlavný partner sekcie: Projekt Transparense

1. Garantované energetické služby v SR – vývoj, bariéry, trendy
Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava

2. Postup prípravy projektov garantovaných energetických služieb
Tomáš Kubečka, Asociácia poskytovateľov energetických služieb, Bratislava

3. Financovanie projektov garantovaných energetických služieb
Milan Orlovský, KOOR, s.r.o., Bratislava

4. Obstarávanie projektov garantovaných energetických služieb
Vladimír Oros, Tatra Tender s.r.o., Bratislava

5. Európsky etický kódex pre Energy Performance Contracting
Jaroslav Maroušek, SEVEn, o.p.s., Praha

Predstavenie spolupracujúcej organizácie: Energetické centrum Bratislava

III. sekcia: GARANTOVANÉ ENERGETICKÉ SLUŽBY – PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI

Vedie: Ing. Marian Rutšek, RFC, s.r.o.

Hlavný partner sekcie: Veolia Energia Slovensko, a.s.

1. Skúsenosti z manažmentu prevádzky projektov Energy Performance Contracting v komunálnej sfére
Tibor Roman, Veolia Energia Slovensko, a.s., Košice

2. Praktické skúsenosti s projektami Energy Performance Contracting na Slovensku a v ČR
Patrik Križanský, SLovESCO, s.r.o., Richard Pieger, RWE Slovensko, Bratislava

3. Skúsenosti z financovania, realizácie a prevádzky projektov garantovaných energetických služieb v ČR
Miroslav Marada, Ivo Slavotínek, ENESA, s.r.o. Praha

4. Projekt garantovaných energetických služieb v budovách mesta Malacky
Robert Ruňanin, Cofely, a.s., Bratislava

5. Projekt Energy Performance Contracting v priemyselnom sektore
Michal Adámek, SE Predaj s.r.o., Bratislava

Predstavenie spolupracujúcej organizácie: AEE – Association of Energy Engineers

19.00 Spoločenský večer

STREDA 10. 6. 2015

8.30 - 9.00 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

IV. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT

Vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Hlavný partner sekcie: ESM YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

1. Energetický manažment vychádzajúc zo smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD)
Dušan Petráš, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava

2. Building Information Modelling (BIM) pre podporu energetického manažmentu
Tomáš Funtík, BIM asociácia Slovensko, Bratislava

3. Procesy prevádzky a údržby pre energetický manažment
Jiří Frýba, Společnost pro techniku prostředí, Praha

4. Integrovaný energetický manažment
Matúš Izakovič, ESM YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o., Trnava

5. Integrácia riadenia inteligentných technológii
Matúš Škvarka, Miracle Network s.r.o., Bratislava

Predstavenie spolupracujúcej organizácie: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

V. sekcia: PRAKTICKÉ PRÍKLADY Z OBLASTI EM

Vedie: Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava

1. Investičný zámer Prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ
Gabriel Tuhý, Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., Bratislava

2. Energetická efektivita v praxi
Peter Dzurko, Schneider Electric Slovakia spol. s r.o., Bratislava

3. Skúsenosť s garantovanou energetickou službou v obnovenej administratívnej budove
Ľubomír žiak, ZSE, a.s., Bratislava

4. Energetický manažment s využitím softvéru CAFM
Ján Stanek, Termoklima s.r.o., Chastia s.r.o., Poprad

5. Inovatívny energetický manažment, zaplatený z úspor: Drobnými krokmi k veľkým výsledkom
Peter Bohuš, e-Dome s.r.o., Bratislava

6. Aktuálny stav implementácie inteligentných meracích systémov v SR
Peter Chochol, Bratislava

Predstavenie spolupracujúcej organizácie: AEE – Asociácia energetických inžinierov, pobočka Slovensko

13.00 Záver konferencie

13.30 Obed


Odborní garanti:

 • Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava, Asociácia energetických inžinierov
  Ing. Marian Rutšek, RFC, s.r.o.

Prípravný výbor:

 • Ing. Miroslav Kučera, Združenie priemyselných odberateľov energie
  prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
  Ing. Ján Mesík – MEEN, Banská Bystrica
  Ing. Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
  Ing. Lucia Borisová, Stavebná fakulta STU Bratislava
  Ing. Jana Hoffmanová, Energy Changes s.r.o., Bratislava
  Ing. Svetlana Bartoňová, EHB Meridian s.r.o., Bratislava

Spolupracujúce organizácie:

 • SK AEE - Slovenská asociácia energetických inžinierov
  ZPOE - Združenie priemyselných odberateľov energie
  ECB – Energetické centrum Bratislava

Organizačný garant:

 • Viera Slabejová

  SSTP, Koceľova 15 sstp@sstp.sk
  815 94 Bratislava
  mobil.: +421 903 562 108
  tel.: + 421 2 5020 7627
  sstp@zsvts.sk
  www.sstp.sk

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová


ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Termín a miesto konania:

 • 9. - 10. jún 2015, Hotel Termál, Vyhne

Účastnícky poplatok:

 • účastník 63,33 + DPH = 76,00 €

 • účastník člen SSTP* 55,83 + DPH = 67,00 €

 • zborník prednášok tlačený 12,50 + DPH = 15,00 €

 • zborník prednášok CD 7,50 + DPH = 9,00 €

 • Výstavný partner** 370,00 + DPH = 444,00 €

 • Účastnícky poplatok obsahuje: občerstvenie, obed formou menu 2x, spoločenský večer.

 • *Za členov SSTP považujeme len tých účastníkov, ktorí do zahájenia konferencie zaplatili členský príspevok na rok 2015.

 • **Výstavný partner

Využite možnosť spolupráce na konferencii formou Výstavného partnera.

 • firemná prezentácia formou výstavného stolíka

 • CD zborník prednášok

 • účasť jedného zástupcu spoločnosti na konferencií

Účastnícky poplatok poukážte najneskôr do 4. 6. 2015 na účet SSTP vo VÚB Bratislava č.ú.: 1307192857/ 0200, VS 21 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma / meno a priezvisko.

Naše IČO: 00896918, IČ DPH: SK2021491241, IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857, BIC: SUBASKBX

Daňový doklad - faktúru Vám pošleme poštou po ukončení konferencie.

Účastnícky poplatok nie je možné platiť v hotovosti na mieste konania konferencie.

Pri neúčasti na konferencii účastnícky poplatok nevraciame. Náhradník je možný a vítaný.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.

Ubytovanie:

 • Ubytovanie v Hoteli Termál Vyhne je rezervované do 1.6.2015.

 • Každý účastník si ubytovanie objednáva sám na marketing@termalvyhne.sk, recepcia@termalvyhne.sk . V objednávke je potrebné uviesť poznámku „Energetický manažment“.

 • Zmluvné konferenčné ceny ubytovania s raňajkami:

  2-lôžková izba 73,00 €
  2-lôžková izba obsadená jednou osobou 55,00 €
  Miestny poplatok 0,70 €

Platbu za ubytovanie si zabezpečuje každý účastník samostatne!

Rezervácia:

Prihlášky zasielajte e-mailom: sstp@zsvts.sk najneskôr do 1. 6. 2015.

Program a prihlášku nájdete aj na www.sstp.sk.

Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

X
X
X
X