Pozvánka: Energetická kríza vs. vízia pre Slovensko - kam smerujeme | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
Česko-slovenské energetické fórum 2023
Belimo 2

Pozvánka: Energetická kríza vs. vízia pre Slovensko - kam smerujeme

Portál efocus.sk pripravuje ďalší ročník konferencie smart metering/smart grid, ktorá sa uskutoční hybridnou prezenčno-virtuálnou formou.

Pozvánka na konferenciu: Energetická kríza vs. vízia pre Slovensko - kam smerujeme

Foto: efocus

Čo sa dozviete: Téma tejto jesene je energetická kríza, konferencia sa ju bude snažiť uchopiť ako výzvu s výrazným potenciálom nových činnosti na trhu s energiami, nakoľko energetické zákony transponujúce New Electricity Market Design sú účinné od 1. októbra.

Úrad získal nové právomoci ako podporiť transformáciu elektroenergetiky a sieťoví operátori sú postavení pred výzvu súvisiacu so zvládnutím bezpečnosti prevádzky, čo môže urýchliť absorpciu nových činností ako agregátor v podporných službách a v spojení s technológiou akumulácie pomôcť stabilizovať sústavu v čase špičky. Dokážeme urýchliť dekarbonizáciu a digitalizáciu energetiky pri zachovaní spoľahlivých dodávok a ako môžu prispieť nové postupy či technológie?


Termín a miesto konania

 • 24. novembra 2022 (štvrtok) 9:00 - 16:00 hod.
 • Hotel Color, Bratislava /virtuálne & prezenčne/

Program konferencie

9.00 - 9.30 h.
Opatrenia na adaptáciu slovenskej energetiky a regulácie

 • Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

- Aké sú plánované opatrenia na adaptáciu slovenskej energetiky a regulácie (nielen) v kontexte súčasnej krízy - aké zdroje, technológie, účastníkov a spôsoby fungovania trhu chceme/potrebujeme ďalej do budúcna podporovať? Aké regulačné nástroje po rozšírení svojich kompetencií v novom dizajne trhu môže využiť?
- Aké riešenia súčasnej krízy z európskej kuchyne sú pre SR vhodné, aké najhoršie scenáre sa aktuálne zvažujú ako sa na ne vieme pripraviť?
- Čo môže podniknúť Úrad voči vysokým cenám energií, akú súčinnosť od energetických hráčov očakáva

9.30 - 12.30 h.
Panelová diskusia expertov

 • Moderátor panelu: Blahoslav Němeček, partner EY tímu poradenstvo pre klientov z odvetvia energetiky v regióne strednej a juhovýchodnej Európy

Okruhy panelovej diskusie: 

 • Dokáže viac OZE v sústave pomôcť odklonu od závislosti na ruskom plyne? Potrebujeme preto navýšiť investície do rozvoja sústavy?
 • Ako pomôže digitalizácia procesov a unifikácia poskytovania dát? Ako vie prispieť Energetické dátové centrum a nové subjekty trhu?
 • Je už možné zapojiť do vyvažovania sústavy inovatívne a decentralizované riešenia ako agregáciu, batériové LER a spoločné platformy pre regulačnú energiu?
 • Aké nové prvky na energetickom trhu majú najväčší zmysel pre slovenskú energetiku?
 • Aký je potenciál nových aktivít typu batériové úložiská, energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny na úrovni priemyslu a domácností v kontexte súčasnej situácie? Má štát tieto činnosti aktívnejšie podporovať nejako formou úľav, alebo ich ponechať riešenia mimo centrálnej energetiky?
 • EÚ rieši vysoké ceny energií – pripravujú sa riešenia v oblasti zastropovania cien, oddelenia cien elektriny od cien plynu – je čas na významnú reformu energetického trhu EÚ?
 • Vysoké ceny elektriny a plynu majú dopad aj na poskytovanie podporných služieb, nárast ich cien sa prejaví v tarife za systémové služby – ako SEPS a ÚRSO plánujú riešiť zabezpečenie ich dostatočného objemu?
Panelisti:
 • Miloš Bikár, predseda predstavenstva a riaditeľ | OKTE
 • zástupca Slovenskej elekrizačnej a prenosovej sústavy
 • Martin Kečkéš, vedúci oddelenia riadenia transakcií | Slovenský plynárenský priemysel

- V spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. hľadáme riešenia ako smerovať celú energetiku k dosiahnutiu cieľa uhlíkovej neutrality. Pričom vnímame potreby jednotlivých sektorov: elektroenergetiky, plynárenstva a teplárenstva. Každý sektor si bude vyžadovať svoje riešenia (pričom náročnejšie výzvy nás čakajú v plynárenstve a teplárenstve), ale aby sa úspešne dekarbonizovali aj tieto sektory, je potrebné vytvoriť inteligentné prepojenia medzi týmito sektormi.

 • Ivan Trup, MicroStep Invest

13.00 - 15.00 h.
Stratégie - technológie - riešenia optimalizácie spotreby energie. Bezpečnosť energetickej infraštruktúry

Technologické prezentácie a panelová diskusia expertov

 • Ivan Trup, obchodno-technický technický riaditeľ | MicroStep Invest | Ako bezpečne pristupovať k flexibilite aktívnych zákazníkov.

- Energetika a ekonomika zažíva turbulentné obdobie. Rast cien energií núti všetkých účastníkov trhu hľadať riešenia znižujúce negatívne dopady inflácie a aj neinflačného rastu cien energií. Hľadáme možnosti ako navýšiť kapacity pre pripájanie OZE. Vieme, že nás čaká nedostatok regulačnej energie. Agregovanie flexibility poskytuje spoločné riešenie pre poskytovanie regulačnej energie a súčasne zvyšovanie kapacity pre pripájanie OZE. Aktívny zákazník už dávno nie je len tarifou blokovaná domácnosť. Aké sú očakávania od riešenia pre zapojenie aktívnych koncových zákazníkov do trhu s budúcou flexibilitou tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť distribúcie elektrickej energie? Pozrime sa na proces poskytovania flexibility z pohľadu aktívneho zákazníka. Nemusíme čakať až na dokonalé riešenie. Pragmatické riešenie pre agregovanie flexibility na nn úrovni vieme vyskladať už dnes

 • Tomáš Rajčan, riaditeľ úseku energetiky a priemyslu | IPESOFT | Decentralizované systémy ako riešenie energetickej krízy? Áno, ale …

- Súčasná energetická kríza nie je spôsobená nefunkčným trhom ale nedostatkom energií. Možným riešením je znižovanie spotreby a výstavba lokálnych zdrojov. Ako takéto decentralizované riešenie ovplyvní stabilitu a cenové hladiny na makro úrovni ? Budeme potrebovať viac flexibility ? Legislatívne a technické podmienky pre poskytovanie flexibility sa postupne kryštalizujú. Má flexibilita a agregovaná flexibilita aj ekonomický biznis case ? Ako pristúpiť k investíciám do flexibility ak nedokážeme presne predpovedať vývoj cien energií ?

 • Libor Láznička, riaditeľ úseku vývoja | Sféra | Digitalizácia novej energetiky

- Aktuálna situácia motivuje koncových odberateľov k energetickej sebestačnosti a k úsporám vlastnej spotreby. Nový model trhu má umožniť aktívnym odberateľom zdieľanie elektriny, združovanie sa v energetických spoločenstvách, alebo poskytovanie flexibility nezávislému agregátorovi. Ako napreduje digitalizácia pre podporu nových aktivít v energetike? Venujeme dostatočnú pozornosť aj kybernetickej bezpečnosti? 

 • zástupca FORTINET
 • Radovan Potočár, moderátor, šéfredaktor | Energie-portal.sk

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete tu.
Stiahnite si prihlášku na konferenciu.

Zdroj: efocus.eu

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Deviaty ročník medzinárodnej konferencie sa uskutoční v polovici apríla v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

K hlavným témam podujatia patrili garantované energetickú služby, energetická efektívnosť, budovy, obnoviteľné zdroje energie, ale aj podporné nástroje a energetická legislatíva.

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Prípadová štúdia porovnáva návrh tepelného čerpadla pre rodinný dom na severe Slovenska v pôvodnom aj rekonštruovanom stave.