Eversheds Sutherland
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo

Pozvánka: Energetická kríza vs. vízia pre Slovensko - kam smerujeme

Portál efocus.sk pripravuje ďalší ročník konferencie smart metering/smart grid, ktorá sa uskutoční hybridnou prezenčno-virtuálnou formou.

Pozvánka na konferenciu: Energetická kríza vs. vízia pre Slovensko - kam smerujeme

Foto: efocus

Čo sa dozviete: Téma tejto jesene je energetická kríza, konferencia sa ju bude snažiť uchopiť ako výzvu s výrazným potenciálom nových činnosti na trhu s energiami, nakoľko energetické zákony transponujúce New Electricity Market Design sú účinné od 1. októbra.

Úrad získal nové právomoci ako podporiť transformáciu elektroenergetiky a sieťoví operátori sú postavení pred výzvu súvisiacu so zvládnutím bezpečnosti prevádzky, čo môže urýchliť absorpciu nových činností ako agregátor v podporných službách a v spojení s technológiou akumulácie pomôcť stabilizovať sústavu v čase špičky. Dokážeme urýchliť dekarbonizáciu a digitalizáciu energetiky pri zachovaní spoľahlivých dodávok a ako môžu prispieť nové postupy či technológie?


Termín a miesto konania

 • 24. novembra 2022 (štvrtok) 9:00 - 16:00 hod.
 • Hotel Color, Bratislava /virtuálne & prezenčne/

Program konferencie

9.00 - 9.30 h.
Opatrenia na adaptáciu slovenskej energetiky a regulácie

 • Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

- Aké sú plánované opatrenia na adaptáciu slovenskej energetiky a regulácie (nielen) v kontexte súčasnej krízy - aké zdroje, technológie, účastníkov a spôsoby fungovania trhu chceme/potrebujeme ďalej do budúcna podporovať? Aké regulačné nástroje po rozšírení svojich kompetencií v novom dizajne trhu môže využiť?
- Aké riešenia súčasnej krízy z európskej kuchyne sú pre SR vhodné, aké najhoršie scenáre sa aktuálne zvažujú ako sa na ne vieme pripraviť?
- Čo môže podniknúť Úrad voči vysokým cenám energií, akú súčinnosť od energetických hráčov očakáva

9.30 - 12.30 h.
Panelová diskusia expertov

 • Moderátor panelu: Blahoslav Němeček, partner EY tímu poradenstvo pre klientov z odvetvia energetiky v regióne strednej a juhovýchodnej Európy

Okruhy panelovej diskusie: 

 • Dokáže viac OZE v sústave pomôcť odklonu od závislosti na ruskom plyne? Potrebujeme preto navýšiť investície do rozvoja sústavy?
 • Ako pomôže digitalizácia procesov a unifikácia poskytovania dát? Ako vie prispieť Energetické dátové centrum a nové subjekty trhu?
 • Je už možné zapojiť do vyvažovania sústavy inovatívne a decentralizované riešenia ako agregáciu, batériové LER a spoločné platformy pre regulačnú energiu?
 • Aké nové prvky na energetickom trhu majú najväčší zmysel pre slovenskú energetiku?
 • Aký je potenciál nových aktivít typu batériové úložiská, energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny na úrovni priemyslu a domácností v kontexte súčasnej situácie? Má štát tieto činnosti aktívnejšie podporovať nejako formou úľav, alebo ich ponechať riešenia mimo centrálnej energetiky?
 • EÚ rieši vysoké ceny energií – pripravujú sa riešenia v oblasti zastropovania cien, oddelenia cien elektriny od cien plynu – je čas na významnú reformu energetického trhu EÚ?
 • Vysoké ceny elektriny a plynu majú dopad aj na poskytovanie podporných služieb, nárast ich cien sa prejaví v tarife za systémové služby – ako SEPS a ÚRSO plánujú riešiť zabezpečenie ich dostatočného objemu?
Panelisti:
 • Miloš Bikár, predseda predstavenstva a riaditeľ | OKTE
 • zástupca Slovenskej elekrizačnej a prenosovej sústavy
 • Martin Kečkéš, vedúci oddelenia riadenia transakcií | Slovenský plynárenský priemysel

- V spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. hľadáme riešenia ako smerovať celú energetiku k dosiahnutiu cieľa uhlíkovej neutrality. Pričom vnímame potreby jednotlivých sektorov: elektroenergetiky, plynárenstva a teplárenstva. Každý sektor si bude vyžadovať svoje riešenia (pričom náročnejšie výzvy nás čakajú v plynárenstve a teplárenstve), ale aby sa úspešne dekarbonizovali aj tieto sektory, je potrebné vytvoriť inteligentné prepojenia medzi týmito sektormi.

 • Ivan Trup, MicroStep Invest

13.00 - 15.00 h.
Stratégie - technológie - riešenia optimalizácie spotreby energie. Bezpečnosť energetickej infraštruktúry

Technologické prezentácie a panelová diskusia expertov

 • Ivan Trup, obchodno-technický technický riaditeľ | MicroStep Invest | Ako bezpečne pristupovať k flexibilite aktívnych zákazníkov.

- Energetika a ekonomika zažíva turbulentné obdobie. Rast cien energií núti všetkých účastníkov trhu hľadať riešenia znižujúce negatívne dopady inflácie a aj neinflačného rastu cien energií. Hľadáme možnosti ako navýšiť kapacity pre pripájanie OZE. Vieme, že nás čaká nedostatok regulačnej energie. Agregovanie flexibility poskytuje spoločné riešenie pre poskytovanie regulačnej energie a súčasne zvyšovanie kapacity pre pripájanie OZE. Aktívny zákazník už dávno nie je len tarifou blokovaná domácnosť. Aké sú očakávania od riešenia pre zapojenie aktívnych koncových zákazníkov do trhu s budúcou flexibilitou tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť distribúcie elektrickej energie? Pozrime sa na proces poskytovania flexibility z pohľadu aktívneho zákazníka. Nemusíme čakať až na dokonalé riešenie. Pragmatické riešenie pre agregovanie flexibility na nn úrovni vieme vyskladať už dnes

 • Tomáš Rajčan, riaditeľ úseku energetiky a priemyslu | IPESOFT | Decentralizované systémy ako riešenie energetickej krízy? Áno, ale …

- Súčasná energetická kríza nie je spôsobená nefunkčným trhom ale nedostatkom energií. Možným riešením je znižovanie spotreby a výstavba lokálnych zdrojov. Ako takéto decentralizované riešenie ovplyvní stabilitu a cenové hladiny na makro úrovni ? Budeme potrebovať viac flexibility ? Legislatívne a technické podmienky pre poskytovanie flexibility sa postupne kryštalizujú. Má flexibilita a agregovaná flexibilita aj ekonomický biznis case ? Ako pristúpiť k investíciám do flexibility ak nedokážeme presne predpovedať vývoj cien energií ?

 • Libor Láznička, riaditeľ úseku vývoja | Sféra | Digitalizácia novej energetiky

- Aktuálna situácia motivuje koncových odberateľov k energetickej sebestačnosti a k úsporám vlastnej spotreby. Nový model trhu má umožniť aktívnym odberateľom zdieľanie elektriny, združovanie sa v energetických spoločenstvách, alebo poskytovanie flexibility nezávislému agregátorovi. Ako napreduje digitalizácia pre podporu nových aktivít v energetike? Venujeme dostatočnú pozornosť aj kybernetickej bezpečnosti? 

 • zástupca FORTINET
 • Radovan Potočár, moderátor, šéfredaktor | Energie-portal.sk

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete tu.
Stiahnite si prihlášku na konferenciu.

Zdroj: efocus.eu

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

22. ročník medzinárodnej odbornej konferencie s témou "Aplikácia OZE pri napĺňaní cieľov zelenej dohody" sa uskutoční na začiatku mája v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Zdaňovanie neočakávaných príjmov má veľa negatívnych dôsledkov a často neprináša cielený výsledok. Vysvetľujeme, čo je windfall tax a ako má fungovať v EÚ.

Pozvánka na konferenciu: SSCHI 2024

Pozvánka na konferenciu: SSCHI 2024

Priemysel, legislatíva a akadémia sa stretnú pod jednou strechou v druhej polovici mája v čarokrásnom prostredí Vysokých Tatier.