VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo 2

Pozvánka na konferenciu: Dny teplárenství a energetiky 2024

Jubilejný 30. ročník konferencie ponúka aj tento rok veľkú porciu informácií o nových technológiách, legislatíve a trendoch v teplárenstve a energetike.

Pozvánka na konferenciu: Dny teplárenství a energetiky 2024

Foto: DTE

Teplárenské združenie pozýva všetkých svojich priaznivcov na jubilejný 30. ročník konferencie so sprievodnou výstavou Dni teplárenstva a energetiky, ktorý sa uskutoční koncom apríla v Olomouci.

Účastníci konferencie sa opäť môžu zoznámiť s novinkami, inováciami a množstvom atraktívnych tém, o ktoré nebude s prihliadnutím k turbulentnému vývoju nielen v českej, ale aj európskej energetike núdza.

Konferencia sa uskutoční za účasti zástupcov teplární, technologických firiem, samospráv, bytových družstiev i spoločenstiev vlastníkov.


Termín a miesto konania

 • 23. - 24. apríla 2024 (utorok-streda)
 • Olomouc, Clarion Congress Hotel

Prečo sa zúčastniť Dní teplárenstva a energetiky?

 • Najvýznamnejšie stretnutie v odbore v Českej republike
 • Zaručená účasť odborníkov, VIP osobností z energetiky a teplárenstva i z kľúčových oblastí hospodárstva
 • Účasť zástupcov štátnej správy a samospráv
 • Prezentácia noviniek, inovácií a zaujímavých tém v kontexte aktuálnych zmien
 • Jedinečná kombinácia firemnej prezentácie prostredníctvom výstavnej expozície a účasti na odborných prednáškach
 • Unikátne, časovo i nákladovo veľmi efektívna možnosť priameho oslovenia klientov existujúcich či potenciálnych v jednom čase na jednom mieste s presne definovanou potrebou a záujmom v oblasti
 • Možnosť zviditeľnenia firmy, značky; prezentácia produktov a služieb
 • Výnimočná príležitosť na upevnenie existujúcich a naviazanie nových vzťahov
 • So závermi z prednášok a diskusií v rámci Dní teplárenstva a energetiky, Teplárenské združenie ČR naďalej pracuje a presadzuje ich pri rokovaniach s vládou a ďalšími záujmovými organizáciami 

Témy konferencie:

 • Strategický vývoj teplárenstva v nasledujúcom období
 • Transformácia teplárenstva
 • Technika a technológie v teplárenstve
 • Akumulácia energie a flexibilita v teplárenstve
 • Odpady a ich energetické využitie
 • Ekonomika a legislatíva v teplárenstve

Program konferencie

23. 4. 2024 utorok

od 8.00 h.
Registrácia účastníkov

 • Strategický vývoj teplárenstva v nasledujúcom období (sály Foliant, Codex/Scriptum, Atlas)

9.20 h.
Zahájenie konferencie | Moderátor: Daniela Gregor Brzobohatá

9.25 h.
Privítanie účastníkov konferencie primátorom mesta Olomouc | Miroslav Žbánek, primátor štatutárneho mesta Olomouc

9.30 h.
Pripravujeme teplárenstvo na bezuhoľnú éru | Mirek Topolánek, predseda výkonnej rady, Teplárenské združenie ČR

9.40 h.
Panel 1: „Čo môžeme čakať od nového Európskeho parlamentu“
Účastníci:
- Petr Mach, kandidát do Európskeho parlamentu za SPD
- Ondřej Krutílek, kandidát do Evrópskeho parlamentu za ODS
- Tomáš Kubín, kandidát do Európskeho parlamentu za ANO

10.20 h.
Panel 2: „Teplárenstvo, súčasť kritickej infraštruktúry v transformácii do r. 2030“
Účastníci:
- Karel Havlíček, podpredseda, Poslanecká snemovňa
- Petr Holub, vrchný riaditeľ sekcie ochrany klímy, Ministerstvo životného prostredia ČR
- Róbert Teleky, predseda podvýboru pre energetiku, Poslanecká snemovňa
- Petr Třešňák, námestník, Ministerstvo priemyslu a obchodu
- Zdeněk Zajíček, prezident, Hospodárska komora ČR

11.50 h.
Záverečné zhrnutie alebo „Čo sme sa dozvedeli“ | Mirek Topolánek, predseda výkonnej rady, Teplárenské združenie ČR

12.00 - 13.00 h.
Obed

 • Transformácia teplárenstva (sála Foliant)

13.00 h.
Zahájenie | Moderátor: Daniela Gregor Brzobohatá

13.05 h.
Energetická kríza - rok potom (komoditný svet, novinky v regulácii) | Martina Hlavsová, EY

13.25 h.
Tepelný napájač ETE – České Budějovice | Bohdan Zronek, ČEZ, a.s., Petr Průka, ČEZ, a.s.

13.45 h.
Zelené teplárenstvo – racionálna cesta k zelenej transformácii | Jan Krišpín, Jan Hanus, ORGREZ, a.s.

14.05 h.
Nová korporátna stratégia Teplární Brno | Petr Fajmon, Teplárny Brno, a.s.

14.25 h.
Využitie energetického potenciálu vodného toku | Smíchovská teplárenská a.s.

14.45 - 15.05 h.
Coffee break

15.05 h.
Flexibilita teplárenského zdroja s viacplynovými turbínami | Josef Měkuta, Siemens Energy, s.r.o.

15.25 h.
Role a výzvy teplárne v priemyslovej energetike | Jaromír Vorel, ŠKO-ENERGO, s.r.o.

15.45 h.
Efektívna prevádzka kogenerácie na dnešnom meniacom sa trhu... | Jiří Novák, GENTEC CHP s.r.o.

16.05 h.
Transformácia teplárne Ostrovská teplárenská | Tibor Hrušovský, Ostrovská teplárenská, a.s.

16.25 h.
Navýšenie spoluspaľovania biomasy na kotli K6 až na 100 % vrátane modernizácie turbíny | Jan Skřivánek, Plzeňská teplárenská, a.s.

 • Technika a technológie v teplárenstve (sála Codex/Scriptum)

13.00 h.
Zahájenie | Moderátor: Tadeáš Ochodek, VŠB – TU Ostrava

13.05 h.
Vodík - budúcnosť alebo slepá cesta | Tadeáš Ochodek, VŠB - TU Ostrava

13.25 h.
Dilatačné spoje pre tepelné elektrárne, ktoré zvyšujú spoľahlivosť, udržateľnosť a cyklovanie | Maik Hausmann, Lucie Latuszková, DEKOMTE BOHEMIA spol. s r.o.

13.45 h.
Microgrid ako cesta k decentralizovanej energetike | Schneider Electric CZ, s.r.o.

14.05 h.
Transformácia uheľných kotlov na obnoviteľné alebo alternatívne paliva pri výrobe energie | Joonas Hämäläinen, Radek Němeček, Valmet s.r.o.

14.25 h.
Moderné teplárenstvo s parnými turbínami | Doosan Škoda Power s.r.o.

14.45 - 15.05 h.
Coffee break

15.05 h.
Privádzače na dlhé vzdialenosti v rámci chystaných projektov na Slovensku a v Českej republike | Robert Štefanec, NRG flex, s.r.o.

15.25 h.
Výhody BIM pre projektovanie i prevádzku technológií HVAC. Zrýchlenie inštalácie s využitím PIP potrubí | Tomáš Daníček, EO TECHNOLOGY s.r.o.

15.45 h.
Bezvýkopová oprava teplovodných a horkovodných potrubí | ZEPRIS s.r.o.

16.05 h.
Výroba tepla v SCZT s absorpčnými tepelnými čerpadlami | Radek Begeni, SOKRA, s.r.o.

16.25 h.
Kompletné riešenie pre výstavbu potrubí, plynoinštalácií, energetických inštalácií a ďalších inžinierskych sietí | Metkom Król Sp z.o.o.

16.45 h.
Meranie prietokov a tepla: Legislatíva a skúšobníctvo | Ivo Müller, ENBRA, a.s.

17.05 h.
Osadzovanie meradiel na developerských projektoch, smart odpočty | Petr Toman, ista Česká republika

 • Akumulácia energie a flexibilita v teplárenstve (sála Atlas)

13.00 h.
Zahájenie | Moderátor: Jiří Vecka, Teplárenské združenie ČR

13.05 h.
Zámery ERÚ v oblasti regulácie | Jan Šefránek, Energetický regulačný úrad

13.25 h.
Vývoj v oblasti podporných služieb | Martin Kašák, ČEPS, a.s.

13.45 h.
Využitie tepelnej a elektrickej akumulácie na prevádzke Červený mlyn | Tomáš Weigner, Teplárny Brno, a.s.

14.05 h.
Riadenie diverzifikovaných zdrojov | František Kural, ZAT a.s.

14.25 - 14.45 h.
Coffee break

14.45 h.
Akumulácia tepla v teplárenstve a priemysle | Martin Dittrich, Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.

15.05 h.
Akumulácia vysokopotenciálnej tepelnej energie – vývoj, aktivity a pilotné jednotky | Centrum výzkumu Řež s.r.o.

15.25 h.
Batériové uložiská | David Chytil, EGEM s.r.o.

15.45 h.
Priemyselné tepelné čerpadlá | Tomáš Caha, Exergie Česká republika s.r.o.

16.05 h.
Štúdia: Tepelné čerpadlá v teplárenstve | Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR

19.30 h.
Spoločenský večer (Pevnosť poznania)


24. 4. 2024 streda

od 8.30 h.
Registrácia účastníkov

 • Odpady a ich energetické využitie (sála Foliant)

9.00 h.
Zahájenie | Moderátor: Jaromír Manhart, Státní fond životního prostředí ČR

9.05 h.
Príprava nového plánu odpadového hospodárstva Českej republiky na obdobie 2025-2035 | Jan Maršák, Ministerstvo životného prostredia ČR

9.30 h.
TAP - pripravenosť na nový energetický mix | Petr Havelka, Česká asociácia odpadového hospodárstva

10.00 h.
Bioplynka - odpadové materiály | Radek Lizec, COMPAG Mladá Boleslav s.r.o.

10.20 h.
Dotrieďovanie odpadov v SAKO Brno | Iveta Jurenová, SAKO Brno, a.s.

10.40 - 11.00 h.
Coffee break

11.00 h.
ZEVO Komořany | David Onderek, EP Energy, a.s.

11.20 h.
Využitie škvary zo ZEVO | Michal Šyc, Ústav chemických procesov AV ČR

11.40 h.
Energetické využitie odpadov na území Moravskosliezskeho a Olomouckého kraja | Michal Kříž, VEOLIA Energie ČR, a.s.

12.00 - 13.00 h.
Obed

13.00 h.
Preprava odpadov a TAP po železnici | ČD Cargo, a.s.

13.20 h.
Chemická recyklácia | Nela Vinklerová, Vojtěch Lambl, ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

13.40 h
Dotácie z operačného programu/Modernizačný fond | Jaromír Manhart, Štátny fond životného prostredia

14.00 h.
Čo ČAObH v oblasti cirkulárnej ekonómie a energetiky realizuje aktivitami svojich členov | Miloš Kužvart, Česká asociácia obehového hospodárstva

14.20 h.
Hľadanie ciest pre inovatívne technológie v labyrinte odpadov | Radek Hořeňovský, klastr WASTen, z.s.

14.40 - 15.15 h.
Coffee break

 • Ekonomika a legislativa v teplárenství (sála Codex/Scriptum)
9.00 h.
Zahájenie | Moderátor: Martin Hájek, Teplárenské združenie ČR

9.05 h.
Podpora elektriny z vysokoúčinnej KVET | René Neděla, Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR

9.25 h.
Aktualizácia štátnej energetickej koncepcie | Petr Binhack, Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR

9.45 h.
Novela zákona o ochrane ovzdušia | Kurt Dědič, Ministerstvo životného prostredia ČR

10.05 h.
Novela zákona o obchodovaní s emisiami a vývoj v EÚ | Jan Tůma, Ministerstvo životného prostredia ČR

10.30 - 10.50 h.
Coffee break

10.50 h.
Novely energetického zákona lex OZE II a III | Jana Osadská, Pražská plynárenská, a.s.

11.20 h.
Novela zákona o cenách a zmeny vecného usmerňovania cien tepla | Sylva Hondlová, Energetický regulačný úrad

11.40 h.
Povoľovanie stavieb v energetike | Zdeňka Fialová, Dopravný a energetický stavebný úrad

12.00 h.
Revízia smernice o energetickej náročnosti budov | Nathalie Marková, Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR

12.20 - 13.00 h.
Obed

13.00 h.
MawisPhoto a smart IT riešenia pre výstavbu a prevádzku teplárenských sietí | Ondřej Hrdlička, HRDLIČKA spol. s r.o.

13.20 h.
ESG môže byť užitočná, nielen otravná woke povinnosť | Michal Macenauer, EGÚ Brno, a.s.

13.40 h.
Synergia kogenerácie a tepelného čerpadla | Milan Šimoník, COGEN Czech

14.00 h.
Podpora dekarbonizácie teplárenstva z programu HEAT | Ivo Marcin, Štátny fond životného prostredia

14.20 - 15.00 h.
Coffee break

Zmena programu vyhradená.

Viac informácií nájdete tu.
Prihlášku a objednávkové formuláre nájdete tu.
Informácie o registrácii nájdete tu.

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Testovali ukladanie elektriny z fotovoltických panelov v superkondenzátoroch

Testovali ukladanie elektriny z fotovoltických panelov v superkondenzátoroch

Hoci majú superkondenzátory prakticky nekonečnú životnosť, viaceré vlastnosti limitujú ich aplikovateľnosť v praxi.

Pozvánka na konferenciu: Nová energetika, nové modely optimalizácie energetických nákladov

Pozvánka na konferenciu: Nová energetika, nové modely optimalizácie energetických nákladov

Ďalšie z podujatí efocus.sk o riešeniach pre domácnosti a energetické spoločenstvá a výzvach, ktoré je ešte potrebné zdolať na Slovensku a v Čechách.

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

22. ročník medzinárodnej odbornej konferencie s témou "Aplikácia OZE pri napĺňaní cieľov zelenej dohody" sa uskutoční na začiatku mája v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.