Pozvánka na konferenciu: Dny teplárenství a energetiky 2021 | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: Dny teplárenství a energetiky 2021

Teplárenské združenie ČR pozýva na 27. ročník konferencie so sprievodnou výstavou DTE, ktorý sa uskutoční v polovici septembra v Olomouci.

Dny teplárenství a energetiky 2021

Foto: Energie-portal.sk

Účastníci konferencie sa opäť môžu zoznámiť s novinkami, inováciami a množstvom atraktívnych tém, o ktoré nebude s prihliadnutím k turbulentnému vývoju nielen v českej, ale aj európskej energetike núdza.

Konferencia sa uskutoční za účasti zástupcov teplární, technologických firiem, samospráv, bytových družstiev i spoločenstiev vlastníkov.


Termín a miesto konania

 • 14. - 15. septembra 2021 (utorok, streda)
 • Olomouc, Clarion Congress Hotel

Prečo sa zúčastniť Dní teplárenstva a energetiky?

 • Najvýznamnejšie stretnutie v odbore v Českej republike
 • Zaručená účasť odborníkov, VIP osobností z energetiky a teplárenstva i z kľúčových oblastí hospodárstva
 • Účasť zástupcov štátnej správy a samospráv
 • Prezentácia noviniek, inovácií a zaujímavých tém v kontexte aktuálnych zmien
 • Jedinečná kombinácia firemnej prezentácie prostredníctvom výstavnej expozície a účasti na odborných prednáškach
 • Unikátne, časovo i nákladovo veľmi efektívna možnosť priameho oslovenia klientov existujúcich či potenciálnych v jednom čase na jednom mieste s presne definovanou potrebou a záujmom v oblasti
 • Možnosť zviditeľnenia firmy, značky; prezentácia produktov a služieb
 • Výnimočná príležitosť na upevnenie existujúcich a naviazanie nových vzťahov
 • So závermi z prednášok a diskusií v rámci Dní teplárenstva a energetiky, Teplárenské združenie ČR naďalej pracuje a presadzuje ich pri rokovaniach s vládou a ďalšími záujmovými organizáciami 

Témy konferencie:

 • Transformácia teplárenstva do roku 2030 /prednášky v sále Foliant/
 • Starostlivosť o zákazníkov /sála Foliant/
 • Transformácia teplární (biomasa/plyn/elektrina) /prednášky v sále Codex/Scriptum/
 • Technika a technológia v teplárenstve /prednášky v sále Atlas/
 • Odpady a ich energetické využitie /sála Foliant/
 • Ekonomika a legislatíva v teplárenstve /sála Atlas/

Program konferencie

Utorok 14. 9. 2021

8.00 h.
Registrácia účastníkov

Téma: Transformácia teplárenstva do roku 2030 (Sála Foliant)

Moderátor: Daniela Písařovicová
9.25 h.
Otvorenie konferencie
09.30 h.
Úvodné slovo | Miroslav Žbánek, primátor štatutárneho mesta Olomouc
09.35 h.
Úvodné slovo | František Lukl, predseda Zväzu miest a obcí Českej republiky
09.40 h.
Prvý rok transformácie | Karel Havlíček, podpredseda vlády a minister priemyslu a obchodu ČR
10.10 h.
Modernizačný fond a ďalšie zdroje financovania investícií teplárenstva | Ivo Marcin, riaditeľ odboru stratégie Fondu a medzinárodnej spolupráce, Štátny fond životného prostredia ČR
10.40 h.
Stratégia ERÚ v teplárenstve | Stanislav Trávníček, predseda Rady Energetického regulačného úradu
11.00 h.
Aktuálna situácia v klimaticko-energetickej politike | Pavel Zámyslický, riaditeľ odboru energetiky a ochrany klímy, Ministerstvo životného prostredia ČR
11.20 h.
Trendy v európskej energetike | Blahoslav Němeček, partner tímu consultingu pre klientov z odvetvia energetiky v regióne strednej a juhovýchodnej Európy, Ernst & Young, s.r.o.
11.40 h.
Teplárenstvo v súčasnosti | Tomáš Drápela, predseda Výkonnej rady, Teplárenské združenie ČR
12.00 – 13.00 h.
Obed

Téma: Starostlivosť o zákazníka (Sála Foliant)

13.00 h.
Moderátor: Daniela Písařovicová
13.05 h.
Čo všetko môžu teplárne ponúknuť svojim zákazníkom | Teplárne Brno, a.s.
13.25 h.
Revitalizácia CZT – podarilo sa | Boris Pospíšil, Martin Kočí, Jablonecká energetická a.s.
13.45 h.
Príčiny rozpadu CZT v Jablonci nad Nisou z pohľadu zákazníka | Stanislav Karpíšek, SBD Bižuterie Jablonec nad Nisou
14.05 h.
„3v1 alebo naši zákazníci vedia, že…“ - Komunikačná kampaň spoločností EPIF na podporu CZT | Hana Počtová - Elektrárne Opatovice, a.s., Radka Bišická - Severočeská teplárenská, a.s., Jan Holeček - LuckyU, s.r.o.
14.25-14.45 h.
Coffee break
14.45 h.
Kapitálový vstup významného zákazníka OSBD Česká Lípa do teplárne ČLT a.s. - zhodnotenie po dvoch rokoch | Petr Mertin, OSBD Česká Lípa
15.05 h.
Koľko skutočne platíme za teplo (vývoj nákladov za teplo v českých domácnostiach za obdobie rokov 1995 - 2020) | Miroslav Zajíček, Veolia Energie ČR, s.r.o.
15.25 h.
Zmena vyúčtovania tepla | Sylva Hondlová, Energetický regulačný úrad

Téma: Transformácia teplární (biomasa/plyn/elektrina) (Sála Codex/Scriptum)

13.00 h.
Moderátor: Jiří Vecka, Teplárenské združenie ČR
13.05 h.
Súčasné a očakávané trendy v transformácii českej energetiky | Martin Dittrich, Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.
13.25 h.
Prechod na plyn nie je taký priamočiary | Teplárne Brno, a.s.
13.45 h.
Plynové kogeneračné jednotky | Jiří Novák, GENTEC CHP s.r.o.
14.05 h.
Budúcnosť biomasy v ČR | Richard Horký, TTS energo s.r.o.
14.25 h.
Transformácia teplárne v Planej nad Lužnící a v Tábore | Libor Doležal, C-Energy Planá s.r.o.
14.45-15.05
Coffee break
15.05 h.
Má kogenerácia stále zmysel? Efektívne riešenie pre centrálne zdroje tepla | Martin Zoubek, Doosan Škoda Power s.r.o.
15.25 h.
Pohľad na transformáciu teplární v súčasnej dobe | Stanislav Kukučka, ŠKODA PRAHA a.s.
15.45 h.
Digitalizácia teplárne a distribučných sietí a optimalizácia na báze umelej inteligencie (Digitálne dvojča teplárne) | Niclas Kuipers, Gradyent
16.05 h.
Možnosti využitia priemyslových tepelných čerpadiel | Josef Měkuta, Siemens Energy s.r.o.
16.25 h.
Ceny komodít a rentabilita modernizovaného teplárenstva | Petr Čambala, EGÚ Brno, a.s.

Téma: Technika a technológia v teplárenstve (sál ATLAS)

13.00 h.
Moderátor: Tadeáš Ochodek, VŠB – TU Ostrava
13.05 h.
Nové aplikácie pre výpočty a prevádzku tepelných sietí | Jan Havelka, Jan Švec, ORTEP, s.r.o.
13.25 h.
Optimalizácia riadenia distribuovaných zdrojov - významná úspora nákladov pre provádzkovateľov | František Kural, ZAT a.s.
13.45 h.
Riadiaci systém vs. ekonómia prevádzky odovzdávacej stanice | Lenka Svobodová, SYSTHERM s.r.o.
14.05 h.
Rekonštrukcia a výstavba v CZT - efektívne riešenie v hybridnom prevedení s úsporou až 30 % | Robert Štefanec, NRG flex, s.r.o.
14.25-14.50 h.
Coffee break
14.50 h.
Technológia pre dopravu a dávkovanie alternatívnych palív – využitie v teplárenstve a energetike | Jan Tůma, BEUMER Group Czech Republic a.s.
15.20 h.
Meranie tepla - problematika meranie teploty | Ivo Müller, ENBRA, a.s.
15.40 h.
Výskum sorbentov pre zníženie koncentrácií Hg, HCl a HF v spalinách zo spaľovania uhlia alebo alternatívnych palív | Lukáš Pilař, ČVUT
16.00 h.
Efektívnejšia prevádzka turbín a plynových motorov pomocou inovatívnych mazív | Jakub Grunt, Total Česká republika s.r.o.

19.00 h.
Spoločenský večer


Streda 15. 9. 2021

8.30 h.
Registrácia účastníkov

Téma: Odpady a ich energetické využitie (sála FOLIANT)

9.00 h.
Moderátor: Jaromír Manhart, Štátny fond životného prostredia ČR
09.05 h.
Vyhláška/kľúčová legislatíva | Jan Maršák, Ministerstvo životného prostredia ČR
09.40 h.
Príprava a realizácia projektov energetického využitia odpadov, aktuálne podmienky a bariéry vzniku nových kapacít | Martin Stieber, Veolia Vedľajšie produkty ČR, s.r.o.
10.00 h.
Trvajúce problémy s uplatnením výmetu z triedenia plastov - podstata problému, dopady v praxi, možnosti riešenia | Petr Havelka, Česká asociácia odpadového hospodárstva
10.20-10.45 h.
Coffee break
10.45 h.
Skúsenosti nového výrobcu TAP | René Jirek, mondeco s.r.o.
11.05 h.
Čo sa deje s plastmi, čo nás čaká s komunálnym odpadom – ako sa pripraviť? | Jan Krišpín, EVECO Brno, s.r.o.
11.25 h.
Magnetické separátory WAMAG – riešenie separácie železných a neželezných kovov pre teplárne, ZEVO a linky na výrobu TAP | Kateřina Mohaplová, Petr Kopecký, WAMAG
11.45-13.00 h.
Obed
13.00 h.
Spracovanie škváry | Pavel Drápela, Plzenská teplárenská, a.s.
13.20 h.
Legislatívny rámec energetického vyžívania odpadov (taxonómia) | Miloš Kužvart, Česká asociácia obehového hospodárstva, z.s.
13.30 h.
Niektoré závery z vývoja ZEVO s vylúčenou chloridovou koróziou | Ladislav Vilimec, Jaroslav Konvička, Strojnícka fakulta VŠB - Technická univerzita Ostrava
13.50 h.
Financovanie odpadov, rozbor dát | Jaromír Manhart, Štátny fond životného prostredia ČR
14.10 h.
ZEVO v Brne - včera, dnes a zajtra | Tomáš Caha, SAKO Brno a.s.
14.30-15.00 h.
Coffee break

Téma: Ekonomika a legislatíva v teplárenstve (sál ATLAS)

9.00 h.
Moderátor: Martin Hájek | Teplárenské združenie ČR
09.05 h.
Novela zákona o podporovaných zdrojoch energie | Pavel Jirásek, Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
09.45 h.
Cenové rozhodnutie k cenám tepelnej energie na rok 2022 | Sylva Hondlová, Energetický regulačný úrad
10.05 h.
Návrh revízie EU ETS | Jan Tůma, Ministerstvo životného prostredia ČR
10.25-10.50 h.
Coffee break
10.50 h.
Návrh smernice o energetickej účinnosti a podpore obnoviteľných zdrojov | Martin Hájek, Teplárenské združenie ČR
11.10 h.
Nová legislatíva odpojovania od SZTE: Môžu sa teplárne proti odpojeniu ešte (u)brániť? | Jan Havel, act Řanda Havel Legal advokátska kancelária s.r.o.
11.30 h.
Vykonávacie predpisy k zákonu o hospodáreniu energiou | Petr Vozka, Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
11.50-13.00 h.
Obed
13.00 h.
Zmeny v poskytovaní služieb výkonovej rovnováhy | Martin Kašák, ČEPS, a.s.
13.20 h.
Vplyv nárastu ceny elektriny a povoleniek a zmien na trhu s podpornými službami na prípravu prevádzky teplární | Hanuš Beran, Taures, a.s.
13.40 h.
Podpora kogenerácie na vybraných trhoch | Milan Šimoník, COGEN Czech
14.00 h.
Financovanie rekonštrukcií tepelných sietí z Fondu obnovy | Ondřej Tomšej, Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
14.20-14.40 h.
Coffee break

...a ako bolo na minuloročnej, 26. konferencii Dní teplárenstva a energetiky?

Pozrite si fotoreportáž z DTE 2020


Podrobný program konferencie a viac informácií nájdete tu.
Prihlášku a objednávkové formuláre nájdete tu.
On-line registrácia tu.

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2023

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2023

Organizátor podujatia EkosPlus pozýva na odbornú konferenciu zameranú na klimaticko - energetickú politiku a obchodovanie s emisnými kvótami.

Pozvánka na konferenciu: Summit tepelných čerpadiel VVVZT 2023

Pozvánka na konferenciu: Summit tepelných čerpadiel VVVZT 2023

Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá pozýva odbornú verejnosť na medzinárodnú servisnú konferenciu a summit vedy - výskumu - výroby a vzdelávania.

Pozvánka: Európsky energetický summit 2023

Pozvánka: Európsky energetický summit 2023

Odborné podujatie pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR sa uskutoční v druhej polovici októbra v Bratislave.