Pozvánka na konferenciu: Dny teplárenství a energetiky 2021 | ENERGIE-PORTAL.SK
CEQLS 5. júna 2023
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: Dny teplárenství a energetiky 2021

Teplárenské združenie ČR pozýva na 27. ročník konferencie so sprievodnou výstavou DTE, ktorý sa uskutoční v polovici septembra v Olomouci.

Dny teplárenství a energetiky 2021

Foto: Energie-portal.sk

Účastníci konferencie sa opäť môžu zoznámiť s novinkami, inováciami a množstvom atraktívnych tém, o ktoré nebude s prihliadnutím k turbulentnému vývoju nielen v českej, ale aj európskej energetike núdza.

Konferencia sa uskutoční za účasti zástupcov teplární, technologických firiem, samospráv, bytových družstiev i spoločenstiev vlastníkov.


Termín a miesto konania

 • 14. - 15. septembra 2021 (utorok, streda)
 • Olomouc, Clarion Congress Hotel

Prečo sa zúčastniť Dní teplárenstva a energetiky?

 • Najvýznamnejšie stretnutie v odbore v Českej republike
 • Zaručená účasť odborníkov, VIP osobností z energetiky a teplárenstva i z kľúčových oblastí hospodárstva
 • Účasť zástupcov štátnej správy a samospráv
 • Prezentácia noviniek, inovácií a zaujímavých tém v kontexte aktuálnych zmien
 • Jedinečná kombinácia firemnej prezentácie prostredníctvom výstavnej expozície a účasti na odborných prednáškach
 • Unikátne, časovo i nákladovo veľmi efektívna možnosť priameho oslovenia klientov existujúcich či potenciálnych v jednom čase na jednom mieste s presne definovanou potrebou a záujmom v oblasti
 • Možnosť zviditeľnenia firmy, značky; prezentácia produktov a služieb
 • Výnimočná príležitosť na upevnenie existujúcich a naviazanie nových vzťahov
 • So závermi z prednášok a diskusií v rámci Dní teplárenstva a energetiky, Teplárenské združenie ČR naďalej pracuje a presadzuje ich pri rokovaniach s vládou a ďalšími záujmovými organizáciami 

Témy konferencie:

 • Transformácia teplárenstva do roku 2030 /prednášky v sále Foliant/
 • Starostlivosť o zákazníkov /sála Foliant/
 • Transformácia teplární (biomasa/plyn/elektrina) /prednášky v sále Codex/Scriptum/
 • Technika a technológia v teplárenstve /prednášky v sále Atlas/
 • Odpady a ich energetické využitie /sála Foliant/
 • Ekonomika a legislatíva v teplárenstve /sála Atlas/

Program konferencie

Utorok 14. 9. 2021

8.00 h.
Registrácia účastníkov

Téma: Transformácia teplárenstva do roku 2030 (Sála Foliant)

Moderátor: Daniela Písařovicová
9.25 h.
Otvorenie konferencie
09.30 h.
Úvodné slovo | Miroslav Žbánek, primátor štatutárneho mesta Olomouc
09.35 h.
Úvodné slovo | František Lukl, predseda Zväzu miest a obcí Českej republiky
09.40 h.
Prvý rok transformácie | Karel Havlíček, podpredseda vlády a minister priemyslu a obchodu ČR
10.10 h.
Modernizačný fond a ďalšie zdroje financovania investícií teplárenstva | Ivo Marcin, riaditeľ odboru stratégie Fondu a medzinárodnej spolupráce, Štátny fond životného prostredia ČR
10.40 h.
Stratégia ERÚ v teplárenstve | Stanislav Trávníček, predseda Rady Energetického regulačného úradu
11.00 h.
Aktuálna situácia v klimaticko-energetickej politike | Pavel Zámyslický, riaditeľ odboru energetiky a ochrany klímy, Ministerstvo životného prostredia ČR
11.20 h.
Trendy v európskej energetike | Blahoslav Němeček, partner tímu consultingu pre klientov z odvetvia energetiky v regióne strednej a juhovýchodnej Európy, Ernst & Young, s.r.o.
11.40 h.
Teplárenstvo v súčasnosti | Tomáš Drápela, predseda Výkonnej rady, Teplárenské združenie ČR
12.00 – 13.00 h.
Obed

Téma: Starostlivosť o zákazníka (Sála Foliant)

13.00 h.
Moderátor: Daniela Písařovicová
13.05 h.
Čo všetko môžu teplárne ponúknuť svojim zákazníkom | Teplárne Brno, a.s.
13.25 h.
Revitalizácia CZT – podarilo sa | Boris Pospíšil, Martin Kočí, Jablonecká energetická a.s.
13.45 h.
Príčiny rozpadu CZT v Jablonci nad Nisou z pohľadu zákazníka | Stanislav Karpíšek, SBD Bižuterie Jablonec nad Nisou
14.05 h.
„3v1 alebo naši zákazníci vedia, že…“ - Komunikačná kampaň spoločností EPIF na podporu CZT | Hana Počtová - Elektrárne Opatovice, a.s., Radka Bišická - Severočeská teplárenská, a.s., Jan Holeček - LuckyU, s.r.o.
14.25-14.45 h.
Coffee break
14.45 h.
Kapitálový vstup významného zákazníka OSBD Česká Lípa do teplárne ČLT a.s. - zhodnotenie po dvoch rokoch | Petr Mertin, OSBD Česká Lípa
15.05 h.
Koľko skutočne platíme za teplo (vývoj nákladov za teplo v českých domácnostiach za obdobie rokov 1995 - 2020) | Miroslav Zajíček, Veolia Energie ČR, s.r.o.
15.25 h.
Zmena vyúčtovania tepla | Sylva Hondlová, Energetický regulačný úrad

Téma: Transformácia teplární (biomasa/plyn/elektrina) (Sála Codex/Scriptum)

13.00 h.
Moderátor: Jiří Vecka, Teplárenské združenie ČR
13.05 h.
Súčasné a očakávané trendy v transformácii českej energetiky | Martin Dittrich, Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.
13.25 h.
Prechod na plyn nie je taký priamočiary | Teplárne Brno, a.s.
13.45 h.
Plynové kogeneračné jednotky | Jiří Novák, GENTEC CHP s.r.o.
14.05 h.
Budúcnosť biomasy v ČR | Richard Horký, TTS energo s.r.o.
14.25 h.
Transformácia teplárne v Planej nad Lužnící a v Tábore | Libor Doležal, C-Energy Planá s.r.o.
14.45-15.05
Coffee break
15.05 h.
Má kogenerácia stále zmysel? Efektívne riešenie pre centrálne zdroje tepla | Martin Zoubek, Doosan Škoda Power s.r.o.
15.25 h.
Pohľad na transformáciu teplární v súčasnej dobe | Stanislav Kukučka, ŠKODA PRAHA a.s.
15.45 h.
Digitalizácia teplárne a distribučných sietí a optimalizácia na báze umelej inteligencie (Digitálne dvojča teplárne) | Niclas Kuipers, Gradyent
16.05 h.
Možnosti využitia priemyslových tepelných čerpadiel | Josef Měkuta, Siemens Energy s.r.o.
16.25 h.
Ceny komodít a rentabilita modernizovaného teplárenstva | Petr Čambala, EGÚ Brno, a.s.

Téma: Technika a technológia v teplárenstve (sál ATLAS)

13.00 h.
Moderátor: Tadeáš Ochodek, VŠB – TU Ostrava
13.05 h.
Nové aplikácie pre výpočty a prevádzku tepelných sietí | Jan Havelka, Jan Švec, ORTEP, s.r.o.
13.25 h.
Optimalizácia riadenia distribuovaných zdrojov - významná úspora nákladov pre provádzkovateľov | František Kural, ZAT a.s.
13.45 h.
Riadiaci systém vs. ekonómia prevádzky odovzdávacej stanice | Lenka Svobodová, SYSTHERM s.r.o.
14.05 h.
Rekonštrukcia a výstavba v CZT - efektívne riešenie v hybridnom prevedení s úsporou až 30 % | Robert Štefanec, NRG flex, s.r.o.
14.25-14.50 h.
Coffee break
14.50 h.
Technológia pre dopravu a dávkovanie alternatívnych palív – využitie v teplárenstve a energetike | Jan Tůma, BEUMER Group Czech Republic a.s.
15.20 h.
Meranie tepla - problematika meranie teploty | Ivo Müller, ENBRA, a.s.
15.40 h.
Výskum sorbentov pre zníženie koncentrácií Hg, HCl a HF v spalinách zo spaľovania uhlia alebo alternatívnych palív | Lukáš Pilař, ČVUT
16.00 h.
Efektívnejšia prevádzka turbín a plynových motorov pomocou inovatívnych mazív | Jakub Grunt, Total Česká republika s.r.o.

19.00 h.
Spoločenský večer


Streda 15. 9. 2021

8.30 h.
Registrácia účastníkov

Téma: Odpady a ich energetické využitie (sála FOLIANT)

9.00 h.
Moderátor: Jaromír Manhart, Štátny fond životného prostredia ČR
09.05 h.
Vyhláška/kľúčová legislatíva | Jan Maršák, Ministerstvo životného prostredia ČR
09.40 h.
Príprava a realizácia projektov energetického využitia odpadov, aktuálne podmienky a bariéry vzniku nových kapacít | Martin Stieber, Veolia Vedľajšie produkty ČR, s.r.o.
10.00 h.
Trvajúce problémy s uplatnením výmetu z triedenia plastov - podstata problému, dopady v praxi, možnosti riešenia | Petr Havelka, Česká asociácia odpadového hospodárstva
10.20-10.45 h.
Coffee break
10.45 h.
Skúsenosti nového výrobcu TAP | René Jirek, mondeco s.r.o.
11.05 h.
Čo sa deje s plastmi, čo nás čaká s komunálnym odpadom – ako sa pripraviť? | Jan Krišpín, EVECO Brno, s.r.o.
11.25 h.
Magnetické separátory WAMAG – riešenie separácie železných a neželezných kovov pre teplárne, ZEVO a linky na výrobu TAP | Kateřina Mohaplová, Petr Kopecký, WAMAG
11.45-13.00 h.
Obed
13.00 h.
Spracovanie škváry | Pavel Drápela, Plzenská teplárenská, a.s.
13.20 h.
Legislatívny rámec energetického vyžívania odpadov (taxonómia) | Miloš Kužvart, Česká asociácia obehového hospodárstva, z.s.
13.30 h.
Niektoré závery z vývoja ZEVO s vylúčenou chloridovou koróziou | Ladislav Vilimec, Jaroslav Konvička, Strojnícka fakulta VŠB - Technická univerzita Ostrava
13.50 h.
Financovanie odpadov, rozbor dát | Jaromír Manhart, Štátny fond životného prostredia ČR
14.10 h.
ZEVO v Brne - včera, dnes a zajtra | Tomáš Caha, SAKO Brno a.s.
14.30-15.00 h.
Coffee break

Téma: Ekonomika a legislatíva v teplárenstve (sál ATLAS)

9.00 h.
Moderátor: Martin Hájek | Teplárenské združenie ČR
09.05 h.
Novela zákona o podporovaných zdrojoch energie | Pavel Jirásek, Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
09.45 h.
Cenové rozhodnutie k cenám tepelnej energie na rok 2022 | Sylva Hondlová, Energetický regulačný úrad
10.05 h.
Návrh revízie EU ETS | Jan Tůma, Ministerstvo životného prostredia ČR
10.25-10.50 h.
Coffee break
10.50 h.
Návrh smernice o energetickej účinnosti a podpore obnoviteľných zdrojov | Martin Hájek, Teplárenské združenie ČR
11.10 h.
Nová legislatíva odpojovania od SZTE: Môžu sa teplárne proti odpojeniu ešte (u)brániť? | Jan Havel, act Řanda Havel Legal advokátska kancelária s.r.o.
11.30 h.
Vykonávacie predpisy k zákonu o hospodáreniu energiou | Petr Vozka, Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
11.50-13.00 h.
Obed
13.00 h.
Zmeny v poskytovaní služieb výkonovej rovnováhy | Martin Kašák, ČEPS, a.s.
13.20 h.
Vplyv nárastu ceny elektriny a povoleniek a zmien na trhu s podpornými službami na prípravu prevádzky teplární | Hanuš Beran, Taures, a.s.
13.40 h.
Podpora kogenerácie na vybraných trhoch | Milan Šimoník, COGEN Czech
14.00 h.
Financovanie rekonštrukcií tepelných sietí z Fondu obnovy | Ondřej Tomšej, Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
14.20-14.40 h.
Coffee break

...a ako bolo na minuloročnej, 26. konferencii Dní teplárenstva a energetiky?

Pozrite si fotoreportáž z DTE 2020


Podrobný program konferencie a viac informácií nájdete tu.
Prihlášku a objednávkové formuláre nájdete tu.
On-line registrácia tu.

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Pýtajú si hotovosť za revízne správy. Energetici varujú pred podomovými podvodníkmi

Pýtajú si hotovosť za revízne správy. Energetici varujú pred podomovými podvodníkmi

Podvodníci ľudí nahovárajú na objednanie a okamžité zaplatenie revíznej správy pre domovú elektroinštaláciu.

Pozvánka na konferenciu: SAPI Energy Conference 2023

Pozvánka na konferenciu: SAPI Energy Conference 2023

13. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou sa aj tento rok zaradí medzi najväčšie podujatia venované rozvoju OZE v strednej Európe.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2023

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2023

22. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Budúcnosť vetrania, klimatizácie a chladenia" sa uskutoční v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.