VSE
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: Dny teplárenství a energetiky 2020 - aktualizovaná

Ďalší, už 26. ročník konferencie ponúka aj tento rok veľkú porciu informácií o nových technológiách, legislatíve a trendoch v teplárenstve a energetike.

Pozvánka na konferenciu: Dny teplárenství a energetiky 2020

Foto: DTE

Teplárenské združenie pozýva všetkých svojich priaznivcov na 26. ročník konferencie so sprievodnou výstavou Dni teplárenstva a energetiky, ktorý sa tradične uskutoční v Kongresovom, výstavnom a spoločenskom centre ALDIS v Hradci Králové začiatkom septembra 2020.

Účastníci konferencie sa opäť môžu zoznámiť s novinkami, inováciami a množstvom atraktívnych tém, o ktoré nebude s prihliadnutím na turbulentný vývoj nielen v českej, ale tiež európskej energetike núdza.

To všetko sa uskutoční za účasti zástupcov teplární, technologických firiem, samospráv, bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov.


Termín a miesto konania

 • 8. - 9. septembra 2020
 • Hradec Králové, kongresové centrum ALDIS

Prečo sa zúčastniť Dní teplárenstva a energetiky?

 • Najvýznamnejšie stretnutie v odbore v Českej republike
 • Zaručená účasť expertov, VIP osobností z energetiky a teplárenstva a z kľúčových oblastí hospodárstva
 • Účasť zástupcov štátnej správy a samosprávy
 • Predstavenie noviniek, inovácií a zaujímavých tém v kontexte aktuálnych zmien
 • Jedinečná kombinácia firemnej prezentácie prostredníctvom výstavnej expozície a účasti na odborných prednáškach
 • Unikátna, časovo i nákladovo veľmi efektívna možnosť priameho oslovenia existujúcich alebo potenciálnych klientov v jednom čase na jednom mieste s presne definovanou potrebou a záujmom v oblasti
 • Možnosť zviditeľnenia Vašej firmy, značky, prezentácie produktov a služieb
 • Výnimočná príležitosť na utuženie existujúcich a nadviazanie nových vzťahov
 • So závermi z prednášok a diskusií v rámci Dní teplárenstva a energetiky Teplárenské združenie ČR ďalej pracuje a presadzuje ich pri rokovaniach s vládou a ďalšími záujmovými organizáciami

Pripravované témy:

 • Transformáciá teplárenstva do roku 2030
 • Využitie biomasy v teplárenstve
 • Starostlivosť o zákazníka
 • Technika a technológie v teplárenstve
 • Uplatnenie teplární na trhu s elektrinou
 • Odpady a ich energetické využitie
 • Ekonomika a legislatíva v teplárenstve

Program konferencie:

Utorok 8. 9. 2020

Téma: Transformácia teplárenstva do roku 2030

Koncepcia transformácie teplárenstva
Karel Havlíček, podpredseda vlády a minister, Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Stratégia teplárenstva
Tomáš Drápela, predseda výkonnej rady, Teplárenské sdružení ČR

Prechod teplární na zemní plyn
Martin Slabý, predseda Rady Českého plynárenského svazu

Aktuálna situácia v klimaticko-energetickej politike
Pavel Zámyslický, riaditeľ odboru energetiky a ochrany klímy, Ministerstvo životního prostředí

Pohľad Energetického regulačného úradu na teplárenstvo (v rokovaní)

Trendy v evrópskej energetike
Blahoslav Němeček, partner tímu consultingu pre klientov z odvetvia energetiky v regióne strednej juhovýchodnej Európy, EY

Panelová diskusia

Téma: Starostlivosť o zákazníka

Príčiny rozpadu CZT v Jablonci nad Nisou z pohľadu zákazníka
Stanislav Karpíšek, SBD Bižuterie Jablonec nad Nisou

Marketingové aktivity zacielené na retenciu zákazníkov
Jiří Dyr, ČEZ Teplárenská, a.s.

Zavedenie inovácií v teplárenstve (vo vzťahu k zákazníkom)
Petr Fajmon, Teplárny Brno, a.s.

Náš nový web
Tomáš Sluka, Pražská teplárenská, a.s.

Meranie tepla - problematika montáží
ENBRA

Marketingová komunikácia v teplárenstve
Pavel Matějíček, LuckyU, s.r.o.

Projekt on-line monitoringu spotrieb energií v školách Mestského obvodu Plzeň 3
Jakub Vojta, Plzeňská teplárenská, a.s.

Téma: Transformácia teplární, využitie biomasy v teplárenstve

Vývoj kôrovcovej kalamity
(v rokovaní)

Pohľad na severskú energetiku ako možnú inšpiráciu pre české teplárenstvo v období odchodu od uhlia
Valmet s.r.o.

Fytomasové zdroje po roku prevádzky
Matěj Obšil, UCHYTIL s. r. o.

Zelené plány ŠKO-ENERGO
Jaromír Vorel, ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Pelety z pestovanej biomasy
Ekover

Téma: Technika a technológia v teplárenstve

Rekonštrukcia a výstavba v CZT – efektívne riešenie v hybridnom prevedení s úsporou až 30 %
NRG FLEX

MICROGRID systems & CHP units
K&W Drive Systems

Skúsenosti z aplikácie sorbentov pre zníženie emisií Hg pri spaľovaní uhlia
Karel Borovec, VŠB, Lukáš Pilař, ČVÚT

Vysokoúčinné médium-speed motory pro kogeneráciu
BERGEN ENGINES 

Enviromentálna technológia na zníženie energetickej spotreby a prevádzkových nákladov
Blue Boson

Moderné trendy v energetike (hybridné kotly, zníženie emisií CO2)
Daniel Gosse, BOSCH průmyslové kotle

Novinky v riadiacich systémoch technológií znižujúcich náklady v teplárenstve
ZAT a.s.

Streda 9. 9. 2020

Téma: Odpady a ich energetické využitie

Zákon o odpadoch
Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí

Projekty SFŽP
Jaromír Manhart, Státní fond životního prostředí

Aké kapacity ZEVO budeme v ČR potrebovať?
Soňa Jonášová, INCIEN

Mikrospaľovne
Jan Krišpín, EVECO Brno, s.r.o.

Energetické využitie TAP ako vhodná cesta energetického využitia odpadov v súlade s balíčkom obehového hospodárstva EU
Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

Skúsenosti s výrobou TAP
RUMPOLD

Porovnanie európskej legislatívy
Pavel Drápela, Plzeňská teplárenská,a.s.

Využitie produktov pyrolýzy odpadových plastov v skupine Unipetrol
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Téma: Ekonomika a legislatíva v teplárenstve

Novela zákona o podporovaných zdrojoch energie
Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Rekodifikácia stavebného práva
Zdeňka Fialová, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Modernizačný fond a vykonávacie predpisy k smernici o emisnom obchodovaní
Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí

Podpora KVET v Poľsku
Milan Šimoník, Cogen Czech

IV. výzva z programu podpory Úspory energie v SZT
Martin Fiala, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vykonávacie predpisy k zákonu o hospodárení energiou
Hana Schvarzová, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Štúdia o praxi stavebných úradov pri rozhodovaní o žiadostiach o odpojení od SZT
Jan Havel, advokátní kancelář Řanda Havel Legal 

Vady energetických posudkov pri odpojovaní od SZT
Jaroslav Jakubes, ENACO Jaroslav Jakubes

Prechod teplárenstva na zemný plyn
Dušan Malý, GasNet


DTE 2019


 • Program konferencie a viac informácií o konferencii nájdete tu.
 • Prihlášku a objednávkové formuláre nájdete tu.
 • On-line registrácia tu.


Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

X
X
X
X