Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2023 | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2023

Organizátor podujatia EkosPlus pozýva na odbornú konferenciu zameranú na klimaticko - energetickú politiku a obchodovanie s emisnými kvótami.

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2023

Foto: Ekos Plus

Hlavným cieľom konferencie zo série podujatí e+ je výmena aktuálnych informácií v oblasti klimaticko - energetickej politiky EÚ a SR, prehľadu finančných nástrojov na zmenu klímu, aktuálnej situácie na trhu s emisnými kvótami a v neposlednom rade aj výmena skúseností priemyslu pri príprave a zavádzaní dekarbonizačných riešení do praxe.

Termín a miesto konania

 • 12. - 13. októbra 2023 /štvrtok-piatok/
 • Hotel Park Inn by Radisson Danube, Bratislava

Témy konferencie

 • Aktuálna klimaticko-energetická situácia
 • Uhlíkový greenwashing
 • Uhlíkové clo
 • Cesta k uhlíkovej neutralite
 • Dekarbonizačné projekty
 • Praktický workshop

Konferencia sa uskutoční prezenčne aj online formou.


Program konferencie

12. 10. 2023 štvrtok

8.00 h. Registrácia účastníkov
9.00 h. Otvorenie konferencie s privítaním: Milan Chrenko, minister životného prostredia SR a Martin Kovačič, konateľ EKOS PLUS s.r.o.

9.30 - 11.00 h.
BLOK 1
Moderuje Martin Kovačič

9.30 h.
Cesta k uhlíkovej neutralite v súvislostiach z pohľadu overovateľa
| Alena Popovičová, expertka a akreditovaná overovateľka, ARPenviro spol. s r. o.

10.00 h.
Uhlíkový greenwashing
| Peter Šimurka, Nezávislá environmentálna konzultačná agentúra s.r.o.

10.30 h.
Komplexná ESG stratégia založená na dátach
| Gabriela Bizoňová, expertka na ESC, Československá obchodná banka, a.s.

11.00 h.
Prestávka

11.20 - 12.00 h.
BLOK 2
Moderuje Peter Šimurka

11.20 h.
Stratégia obchodovania s emisnými povolenkami
| zástupca obchodníka s emisnými povolenkami

11.40 h.
Environmentálny fond a možnosti podpory
| zástupca Environmentálneho fondu

12.00 h.
Obedná prestávka

13.00 - 15.45 h.
BLOK 3

Moderuje Peter Šimurka

13.00 h.
Aktuálna klimaticko-energetická politika EÚ a SR
| Milan Zvara, generálny riaditeľ Sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia, MŽP SR

14.00 h.
Vplyv rozvoja systémov verejnej osobnej dopravy na životné prostredie
| Dávid Tišťan, poverený vedúci oddelenia verejnej dopravy, Banskobystrický samosprávny kraj

14.30 h.
Finančné nástroje na zmenu klímy
| Milan Zvara, generálny riaditeľ Sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia, MŽP SR

15.00 h.
Prestávka

15.30 - 17.00 h.
BLOK 4

Moderuje Martin Kovačič

Diskusný panel: Dekarbonizačné projekty v priemysle - prínosy vs. problémy pri ich implementácii

15.30 h.
Dekarbonizačné projekty - príklady z praxe z veľkých priemyselných prevádzok
| Peter Šimurka, Nezávislá environmentálna konzultačná agentúra s.r.o.

Diskusia - pozvaní hostia:

 • Milan Chrenko, minister životného prostredia SR
 • Branislav Sušila štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR
 • Alexander Matušek, prezident ZAP SR a viceprezident APZD

17.00 h.
Záver programu 1. dňa
Čaša vína

CARBON DAY 2023

13. 10. 2023 piatok

9.30 - 12.00 h.
BLOK 1 | Strategické riadenia s podporou dát o životnom prostredí

Praktický workshop - Strategické riadenia s podporou dát o životnom prostredí

Lektorky:

 • Alena Popovičová, expertka a akreditovaná overovateľka, ARPenviro spol. s r.o.
 • Michaela Hletková Ploszeková, špecialistka na environmentálnu stratégiu, Zväz automobilového priemyslu SR, 

9.00 h.
Základné požiadavky Green Deal - prehľad a súvislosti jednotlivých stratégií, akčných balíkov a dokumentov

Green Deal (Zelená dohoda) je veľmi často vnímaná úzko - iba ako zameranie na dekarbonizáciu a CO2 neutralitu. V skutočnosti je téma oveľa širšia a téma znižovania emisií CO2 je iba jedným z jej prvkov. Na úspešnú implementáciu už nebude dostatočné plniť požiadavky legislatívy SR, ale tento rámec sa rozširuje aj na témy environmentálnej stratégie cez postupné zvyšovanie požiadaviek na podávanie správ o ukazovateľoch udržateľnosti podľa štandardov ESG (Environment Social Governance) ako nepriame pokračovanie CSR (Corporate social responsibility) až po dekarbonizačné ciele.

Ako to ale uchopiť, zorientovať sa a kde začať?
Čo ak nemám žiadne dáta k dispozícii?
Aké dáta potrebujem?
Aké sú štandardy?
Na základe čoho viem navrhnúť environmentálnu stratégiu spoločnosti?

9.45 h.
Prestávka

10.00 h.
Praktická časť - ako navrhnúť základný monitoring dát a environmentálnu stratégiu pre organizácie bez ohľadu na ich veľkosť

V praktickej časti sa účastníci oboznámia o dátach, ktoré majú aktuálne k dispozícii (na základe aktuálne platných legislatívnych požiadaviek v SR), odkiaľ ich získajú a ako je z týchto dát navrhnúť základný monitoring dát a environmentálnu stratégie spoločnosti bez ohľadu na veľkosť.

Účastníci budú paralelne s prednášajúcim spracovávať vlastné dáta (po registrácii na 2.deň konferencie dostanú excelový template pre prípravu vlastných dát aj s pomôckou odkiaľ tieto dáta vo vlastnej spoločnosti získať).

13.00 h.
Obed + Záver konferencie


Registrácia na konferenciu tu.
Program konferencie tu.
Informácie o organizátorovi: tu.

Termín podania prihlášok: do 9. 10. 2023 (prezenčne), 11. 10. 2023 (online)


Kontakt a informácie:

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatiaMohlo by vás zaujímať

Pozvánka: Európsky energetický summit 2023

Pozvánka: Európsky energetický summit 2023

Odborné podujatie pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR sa uskutoční v druhej polovici októbra v Bratislave.

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2022 (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2022 (aktualizovaná)

Organizátor podujatia EkosPlus pozýva na odbornú konferenciu zameranú na klimaticko - energetickú politiku a obchodovanie s emisnými kvótami.

Pozvánka na konferenciu: SAPI Energy Conference 2023

Pozvánka na konferenciu: SAPI Energy Conference 2023

13. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou sa aj tento rok zaradí medzi najväčšie podujatia venované rozvoju OZE v strednej Európe.