Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2022 (aktualizovaná) | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSDS
Belimo

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2022 (aktualizovaná)

Organizátor podujatia EkosPlus pozýva na odbornú konferenciu zameranú na klimaticko - energetickú politiku a obchodovanie s emisnými kvótami.

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2022

Foto: Ekos Plus

Odborná konferencia zo série podujatí e+ prináša aktuálne témy z oblastí nových pravidiel a pripravovaných zmien v schéme EU ETS (European Union Emissions Trading System), aktuálnej situácie na trhu s emisnými kvótami v kontexte platných a nadchádzajúcich pravidiel a legislatívnych zmien, v obchodovaní s emisnými kvótami v štvrtom obchodovacom období.


Termín a miesto konania

 • 5. októbra 2022 /streda/
 • Hotel Park Inn by Radisson Danube, Bratislava

Konferencia sa uskutoční prezenčne aj online.


Tematické okruhy

 • Aktuálna klimaticko – energetická politika
 • Prehľad finančných nástrojov
 • Stratégia obchodovania s emisiami
 • ESG a nefinančný reporting
 • Dopady zmien EU ETS na priemysel
 • Výpočet uhlíkovej stopy
 • Nízkouhlíkové riešenia pre dopravu

Program konferencie

od 8.00 h. Registrácia účastníkov

9.00 - 9.30 h. Otvorenie s privítaním - Martin Kovačič | privítanie organizátora EKOS PLUS s.r.o.; zástupca MŽP SR

9.30 - 11.10 h. BLOK 1

Revízia smernice EU ETS, Fit for 55 a pripravované zmeny | zástupca DG CLIMA

Aktuálna klimaticko-energetická politika | Milan Zvara, riaditeľ odboru politiky znižovania emisií skleníkových plynov, Ministerstvo životného prostredia SR

 • Pripravované zmeny v zákone č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami.
 • Novinky v implementácii ETS EU
 • ETS Reporting Tool.
 • Hlavné možnosti financovania zmeny klímy na Slovensku

Environmentálny fond a možnosti podpory z výnosov získaných z dražieb emisných kvót a podpora realizovaná Environmentálnym fondom z prostriedkov Modernizačného fondu | Andrea Štefániková, riaditeľka odboru ekonomických činností | Environmentálny fond,

 • Výzva pre oblasť teplárenstva - detailnejšie informácie a aktuálny stav vyhlásenej výzvy na strane Environmentálneho fondu (EF) EFv súvislosti so zákonom č. 414/2012 Z. z. a previazanosť na zákon č. 587/2004 o EF Zatepľovanie a iné oprávnené podporné činnosti podľa zákona o EF a zákona č. 414/2012 Z. z.

11.10 - 11.25 h. Prestávka

11.25 - 12.55 h. BLOK 2

Novinky v registri emisných kvót | Miroslav Hrobák, emission registry manager, ICZ Slovakia a.s.

 • Aké pravidlá v registri platné od začiatku 4. obdobia obchodovania?
 • Ako funguje prepojenie EU ETS so švajčiarskym systémom obchodovania?
 • Aké sú pripravované zmeny týkajúce sa fungovania registra?

Stratégia obchodovania s emisiami | Patrik Petrášek, senior corporate trader, Vertis Environmental Finance, 

ESG audit a jeho dopady na firmy | Gabriela Bizoňová, expertka na ESG poradenstvo a udržateľné financovanie, Československá obchodná banka, a.s.
 • Aké sú nové povinnosti v oblasti ESG?
 • Som dobrý obchodným partnerom (dodávateľ/odberateľ)?
 • Čo mi pomôže získať financie a investorov?
 • Ako sa zorientovať? Kedy? Ako? A Čo?
 • Ako zmeniť povinnosti na príležitosť?

12.55 - 14.10 h. Obedná prestávka

CARBON DAY 2022

14.10 - 16.10 h. BLOK 3

Dekarbonizácia priemyslu | Annamária Tóthová, partnerka, Evershed Sutherland advokátska kancelária s.r.o.

 • Čo zahŕňa dekarbonizácia priemyslu?
 • Koho sa dotýka?
 • Aké ciele sú stanovené?
 • Aké formy podpory sú pre dekarbonizáciu naplánované?

Dopady revízie EU ETS na priemysel | zástupca priemyselnej prevádzky

Nízkouhlíkové riešenia v doprave | Radoslav Jonáš, vedúci oddelenia regulačných vecí a strategického marketingu, Enviral a.s.

 • Doprava je významným prispievateľom k emisiám GHG na úrovni cca 25%. Na rozdiel od iných významných sektorov ako je výroba tepla a výroba elektrickej energie sa dlhodobo nedarí znižovať tieto emisie, naopak, s rozvojom hospodárstva rastú. Krajiny na rôznych kontinentoch volia rôzne stratégie ako tento trend zvrátiť. Ako prvé sa začali využívať tekuté biopalivá, ktoré dnes u nás zabezpečujú 90% všetkých dosiahnutých úspor GHG v doprave. Neskôr sa začali rozvíjať ďalšie technológie ako sú elektrina, biometán, vodík, ale aj fosílne, menej emisné alternatívy ako je LPG, LNG/CNG. Každá z uvedených technológií má svoju emisnú stopu, svoje výhody a nevýhody z hľadiska dostupnosti surovín a samozrejme aj svoje náklady. V prezentácii budú porovnané aspekty možného vývoja rôznych technológií a dekarbonizácie v doprave.

Podniková uhlíková stopa ako nástroj na dosiahnutie jedného z cieľov Európskej zelenej dohody (European Green Deal) | Alena Popovičová, konateľka, ARP enviro spol. s r.o.

 • Príspevok sa bude zaoberať bilanciou skleníkových plynov na úrovni podniku, ako jedným z nástrojov na dosiahnutie uhlíkovej neutrality podniku. V priebehu prednášky budú vysvetlené pojmy ako uhlíková neutralita, Net Zero, ktoré sa v debatách o udržateľnosti často zamieňajú, no v skutočnosti predstavujú dva rôzne prístupy k riešeniu klimatických zmien. Budú vysvetlené rozdiely a dôvody, prečo je najmä v kontexte stanovovania klimatických cieľov dôležité tieto rozdiely poznať. Spoluautorky prezentácie sú Hana Hanuljaková a Alexandra Tulipánová. 

Záver konferencie


Registrácia na www.ekosplus.sk
Program konferencie: https://www.ekosplus.sk/carbon-day-program
Informácie o konferencii: https://www.ekosplus.sk/carbon-day-informacie

Kontakt:

Ľubica Krákorníková
tel.: + 421 917 900 501
e-mail: krakornikova@ekosplus.sk

Vzhľadom na energetickú krízu a zvýšené náklady prevádzkovateľov, organizátor poskytuje od 22.9.2022 pre firmy a súkromný sektor zľavu z ceny vstupného poplatku vo výške 20%. Zľava platí pre prezenčnú aj online účasť a bude zohľadnená na faktúre. 


Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Predaj tepelných čerpadiel rastie, stále viac sa budú používať v modernizovaných budovách

Predaj tepelných čerpadiel rastie, stále viac sa budú používať v modernizovaných budovách

Vlani sa v Európe predalo 568-tisíc tepelných čerpadiel. Do roku 2030 sa má toto číslo zdvojnásobiť.

Ako dokáže správca budovy znížiť spotrebu a náklady na energie? Mapovali sme možnosti

Ako dokáže správca budovy znížiť spotrebu a náklady na energie? Mapovali sme možnosti

Viaceré opatrenia sa dajú zrealizovať rýchlo a efekt môžu priniesť už v najbližšej vykurovacej sezóne.

Skupina VSE Holding pozýva na Profesia days 2022

Skupina VSE Holding pozýva na Profesia days 2022

Skupina VSE Holding sa v dňoch 5. a 6. októbra 2022 v priestoroch košického Kulturparku predstaví ako zamestnávateľ, ktorému záleží na zamestnancoch i na udržateľnom podnikaní.