Pozvánka: Medzinárodná servisná konferencia | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSDS
Belimo 2

Pozvánka: Medzinárodná servisná konferencia

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku pozýva na 15. ročník konferencie, na ktorej bude uvedená publikácia k veľkým tepelným čerpadlám a k novým technológiám a komponentom v chladiacej a klimatizačnej technike.

Pozvánka: Medzinárodná servisná konferencia

Foto: Fotolia

Samostatnou témou bude elektronické spracovanie údajov a bezpečnosť s horľavými chladivami. Prezentovať sa bude aj Slovenský výbor pre spoluprácu s Medzinárodným Inštitútom pre Chladenie so sídlom v Paríži.


Termín a miesto konania:

 • 6. - 8. novembra 2019
 • Papiernička

Program konferencie

Konferencia je rozdelená do nasledovných blokov:

 • Ekonomika servisu, právne normy a merania
 • Elektronizácia, riadenie a regulácia
 • Kompresory, návrh a dimenzovanie
 • Domáce, komerčné chladenie
 • Servis pre autoklimatizáciu
 • Servis pre klimatizáciu
 • Tepelné čerpadlá
 • Záručné opravy
 • Pani porucha
 • Tombola

Organizačný výbor konferencie:

Vladimír Orovnický - predseda výboru a prezident SZ CHK

Emil Izakovič - ESM yzamer, Trnava

Ivan Lobík - Sinop, Pezinok

Jaroslav Zoldfay - predseda servisnej sekcie SZ CHKT

Zdeněk Čejka - Alfaco s.r.o. Choceň

Jozef Löffler - VUV Piešťany

Róbert Pallya - SOŠT Zlaté Moravce

Peter Tomlein - Zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, Slovenský výbor pre spoluprácu s IIR, STU Ba

Zahraniční koordinátori:

Štepán Stojanov - S CHKT, Praha

Krzysztof Grzegorski - Prozon Varšava

Nándor Várkonyi - HKVZs Budapest

Miroslav Petrák - ČVUT, Güntner AG & Co. KG, Praha


Sekcie

Prienik právnych noriem

Technológie a komponenty

Ekológia, bezpečnosť a ekonomika

Servisná sekcia, školské, duálne vzdelávanie

Spoločenský program a tombola


Predbežný program

6.11.2019

13:00 - 17:00 Registrácia Daniela Sameková (Vestibul)

13:15 - 14:00 Káva a občerstvenie (Vestibul)

14:00 - 15:30 Okrúhly stôl ku horľavým a vysokotlakovým chladivám | Milan Ondrejmiška (Kinosála)

 • Uvádzanie do prevádzky obchodného chladenia | Ivan Lobík
 • Uvádzanie zariadení s horľavými a vysokotlakovými zariadeniami do prevádzky | Ing. Milan Onrejmiška
 • Projektovanie a riziká s propánom | Ing. Libor Novák, Ing.Karol Komár, Ing. Kamil Lukáč
 • Používanie normy STN EN 378 | Doc Ing. Peter Tomlein, PhD.

15:30 - 17:30 Leaklog.org pre servis a prevádzkovateľov | Michal & Matúš (Kinosála)

 • Leaklog.org pre servisné organizácie a prevádzkovateľov | Ing. Matúš Tomlein, PhD.
 • Výhody a spôsob používania záznamníka Leaklog | Ing. Michal Tomlein

17:00 - 18:00 Kontrola citlivosti detektorov, tlakomerov | Ladislav Nagy (Vestibul)

18:00 - 20:00 Večera (Reštaurácia)

20:00 - 22:00 Wellness


7.11.2019

07:00 - 08:30 Raňajky (Reštaurácia)

08:00 - 16:00 Registrácia Daniela Sameková (Vestibul)

09:00 - 11:00 Prienik právnych noriem | Peter Tomlein (Kinosála)

 • Prienik právnych noriem | Doc Ing. Peter Tomlein, PhD.
 • Podmienky navrhovania stavebných konštrukcií a budov ovplyvňujúce potrebu energie a EHB | Prof Ing. Zuzana Sternová, PhD.
 • Dosah energetických právnych noriem na chladiacu, klimatizačnú techniku a tepelné čerpadlá | Ing. Miroslav Mariaš
 • Pozície technických zariadení v štatistike obnoviteľnej energie SR | Ing. Juraj Novák
 • Hodinový krok v hodnotení tepelných strát a ziskov budov s tepelnými čerpadlami | Ing. Ivana Stančíková, Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.
 • Zaradenie chladiacej a klimatizačnej techniky v elektroodpade | Mgr. Peter Valent

11:00 - 12:00 Tepelné čerpadlá | Miroslav Machovič (Kinosála)

 • Zdrojove (bezvodé) studne ako trvaly zdroj tepla a chladu so systémom ALOP | Prof. Ing. Michal Bartko, PhD.
 • Porovnanie Ekonomickej Výhodnosti Zdrojov Tepla Pre Individuálnu A Bytovú Výstavbu Hodnota Za Peniaze | Ing. Radovan ILLITH, PhD.
 • Centralizácia a tepelné čerpadlá pre potreby chladenia a vykurovanie, alebo decentralizácia s obnoviteľnými zdrojmi je vedúcou technológiu? | Emil Izakovič, Ing. Miroslav Machovič

12:00 - 13:00 Obed (Reštaurácia)

12:00 - 13:00 Pracovný obed SV IIR (Zasadačka)

13:00 - 14:30 Nové chladiace technológie | Vladimír Orovnický (Konferenčná sála)

 • Chladivá v chladičoch vody, VRV a split a multisplit systémoch | Peter Behúl, MBA
 • Ako zefektívniť využívanie klimatizačnej techniky | Ing. Vladimir Orovnicky
 • R32 v hybridných a split systémoch | Ing. Pavol Cagala
 • Chladivá v ľahkom komerčnom chladení ... zmeny a novinky | Ing. Peter Bukšár
 • Co2 A Dc Technologie Carel | Ing. Marek Barták, Ing. Vladimír Hrych
 • Veľké chladenie s chladivom R32 | Ing. Jiří Křivský ml.

15:00 - 16:30 Naše trendy v ekonomike | Prof. Ing. Peter Staněk, PhD. (Konferenčná sála)

16:00 - 16:30 Pohár vína s Prof. Staněkom (Konferenčná sála)

 • Súčasnosť a perspektíva malých a stredných podnikov vo väzbe na priemysel 4.0 | Peter Staněk, CSc.

17:00 - 18:00 LORD NORTON A SLUHA JAMES (Vajda, Kostelný) (Kinosála)

18:30 - 20:00 Večera (Reštaurácia)

20:00 - 22:00 Wellness


8.11.2019

07:00 - 08:30 Raňajky (Reštaurácia)

08:00 - 10:00 Registrácia Daniela Sameková (Vestibul)

09:00 - 10:30 Nové komponenty, ovládanie a technológie | Miroslav Maťašovský (Kinosála)

 • Komponenty chladiaceho okruhu treba správne dimenzovať | Ing. Miroslav Maťašovský
 • Manipulace s hořlavými chladivy třídy A2L a A3 |  Jaroslav Hořejš
 • Porovnání provozu skrolů ZP | Zdeněk Čejka
 • Retrofit ventilátora kondenzátora | Richard Sebera, Peter Vavro, Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.
 • Čo sa stane keď nemá čo zastaviť kompresor. Alebo sú chladiace stroje bezpečné? | Ing. Viktor Beláň

10:30 - 11:00 Káva, občerstvenie (Vestibul)

11:00 - 12:30 Servisná sekcia | Jaroslav Zoldfay, Róbert Pallya (Kinosála)

 • Servis chladiacich zariadení s FM kompresormi od firmy Embraco | Ing. Libor Novák
 • Skúsenosti so zámenami R404A za alternatívne chladivá | Ing. Martin Ilenčík
 • Retrofit alebo výmena zariadenia | Ivan Lobík
 • Veľkosť absolútnych i priemerných únikov na Slovensku | Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.
 • Ako znížiť úniky chladív a vedenie záznamníka | Ing. Martin Valent
 • Duálny, školský systém a rekvalifikácie pre odbor chladiarenský mechanik | Mgr. Róbert Pallya
 • Vzdelávanie s horľavými a vysokotlakými chladivami v základnom kurze Bc. Jaroslav Zöldfay

12:30 - 12:45 Silné reči vedie Michael Szatmary (Kinosála)

12:45 - 13:00 Tombola a záver konferencie (Kinosála)

13:00 - 14:30 Obed (Reštaurácia)


Organizačné informácie

 • Bližšie informácie a program tu.
 • Kontaktné informácie tu.
 • Publikácia k veľkým tepelným čerpadlám tu.Mohlo by vás zaujímať

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Zdaňovanie neočakávaných príjmov má veľa negatívnych dôsledkov a často neprináša cielený výsledok. Vysvetľujeme, čo je windfall tax a ako má fungovať v EÚ.

Inteligentná automatizácia zlepšuje chod prevádzok

Inteligentná automatizácia zlepšuje chod prevádzok

Inteligentný systém dokáže prepojiť všetky oblasti, pracovné procesy sú vďaka tomu jednoduchšie a efektívnejšie.

Pozvánka na diskusiu: Sú opatrenia vlád v energetickej kríze správne?

Pozvánka na diskusiu: Sú opatrenia vlád v energetickej kríze správne?

Pozývame Vás na diskusný klub, ktorý sa bude konať dňa 29. novembra 2022 od 18:00 hod. v Pálffyho paláci na Zámockej ulici 47 v Bratislave.