Eversheds Sutherland
VSDS
INNOGY

Pozvánka: DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

[3.4.2016 - aktualizovaný program] Najvýznamnejšia odborová konferencia z oblasti teplárenstva a energetiky v Českej republike Dni teplárenstva a energetiky sa uskutoční v Hradci Králové v dňoch 26. až 27. apríla 2016.

Pozvánka: DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

Hlavnými témami Dní teplárenstva a energetiky 2016 sú problematika diaľkového zásobovania teplom a chladom, ochrana ovzdušia, odpady a ich využitie v energetike, elektroenergetika, obnoviteľné zdroje a ďalšie témy, ktoré k odboru teplárenstva a energetiky patria.

Minulé dva ročníky mali rekordnú návštevnosť, akcie sa zúčastnilo viac ako 1000 návštevníkov.

Dni teplárenstva a energetiky sú odborným fórom pre zástupcov teplární, technologických firiem, bytových družstiev aj miest a obcí a platformou pre diskusiu významných expertov, zástupcov z ministerstiev aj asociácií, či vysokých škôl a predstaviteľov odbore.

Dvojdňová konferencia prinesie najnovšie informácie z odboru a ponúkne aj zaujímavé exkurzie.


PROGRAM KONFERENCIE

Utorok 26.4. 2016

od 8:30 Registrácia účastníkov

9:15 Otvorenie výstavy

9:30 Vyhlásenie a odovzdanie čestných medailí zaslúžilým energetikom

PERSPEKTÍVY TEPLÁRENSTVA V EÚ A V ČR
Malá sála - 1. poschodie

Moderátor: Daniela Písařovicová / Martin Hájek

9:45 Začiatok konferencie
Prednášajúci: Mirek Topolánek, Teplárenské združenie ČR

10:00 Klimaticko-energetický rámec do roku 2030 a stanovisko ČR
Prednášajúci: Lenka Kováčovské, MPO ČR

10:30 Pohľad EÚ na teplárenstva a aktivity EHP
Prednášajúci: Paul Voss, Euroheat & Power, Brusel

11:00 Panelová diskusia

12:00 Obed

13:30 Energetické využitie odpadu vo Švédsku
Prednášajúci: John Johnsson, profi i Göteborg AB, Švédsko

14:00 Príprava ťažby za limity na lome Bílina
Prednášajúci: Ivo Pěgřímek, Severočeské doly

14:30 Coffee break

15:00 Politika ochrany klímy a záväzky ČR
Prednášajúci: Pavel Zámyslický, MŽP ČR

15:30 Budúcnosť teplárenstve v závislosti na variante rozvoja energetiky - príležitosti a riziká
Prednášajúci: Michal Macenauer, Jan Toufar, EGÚ Brno

16:00 Energetika v tretej dekáde
Prednášajúci: Jiří Feist, EP Energy, a.s.

16:30 Ukončenie rokovaní

TECHNIKA A TECHNOLÓGIE PRE TEPLÁRENSTVO
Labská sála, 1. poschodie
Moderátor: Tadeáš Ochodek, VŠB

13:00 Zahájenie moderátorom

13:05 Modernizácia Elektrárne Opatovice
Prednášajúci: Miloslav Decker, Elektrárne Opatovice

13:25 Nový fluidný kotol v Energetike Třinec
Prednášajúci: Petr Matuszek, Energetika Třinec, a.s.

13:45 Nový tepelný zdroj Bruntál
Prednášajúci: Josef Uchytil, Uchytil s.r.o.

14:05 Ako účinne a ekonomicky prijateľne aplikovať odsírenie aj na stredné energetické zdroje?
Prednášajúci: Marek Šarlej, Eveco Brno, s.r.o.

14:25 Vplyv zníženia ceny zemného plynu na konkurencieschopnosť CZT
Prednášajúci: Petr Fajmon, Teplárne Brno, a.s.

14:45 Coffee break

15:05 Najnovšie technológie v kogenerácii
Prednášajúci: Lukáš Jančok, TEDOM, a.s.

15:25 Tenkovrstvové nano izolačné nástreky v praxi
Prednášajúci: Vladimír Kuba, Optimum one s.r.o.

15:45 Unikátne potrubné izolačné puzdro
Prednášajúci: Branislav Kožík, Rockwooll

16:05 História a súčasnosť meranie + nutnosť preškolenie a registrácia u ČMI
Prednášajúci: Petr Holyszewski, ENBRA a.s.

16:25 Riadiace systémy s použitie operačných systémov reálneho času v energetike
Prednášajúci: Ivo Ressler, Vladimír Košťál, DISA RT, s.r.o.

TRH S TEPLOM Z POHĽADU SPOTREBITEĽA
Prisálie, 1. poschodie
Moderátor: Miroslav Krejča

12:30 Zahájenie moderátorom

13:05 Šetríme teplo alebo si len klameme do vrecka?
Prednášajúci: Jan Blažíček, TZB info

13:35 Skutočné náklady na výrobu tepla kotolní na zemný plyn
Prednášajúci: Jiří Bárta, SČMBD

14:05 Tepelné čerpadlá a solárne systémy v bytových domoch
Prednášajúci: Tibor Hrušovský, konzultant

14:35 Coffee break

15:00 Nové predpisy pre rozúčtovanie spotreby tepla: pre a proti
Prednášajúci: Jaromír Pohanka, Asociácie ARTAV

15:30 Vlastná kotolňa znamená starosti a zodpovednosť
Prednášajúci: Alois Matěják, Asociácie tlakových zariadení

16:00 Ukončenie rokovaní

Spoločenský večer, Tereziánský dvor

19:00 Zahájenie spoločenského večera moderátorom – Daniela Písařovicová
Predstavenie projektov roku 2015 - vyhlásenie ocenených projektov na slávnostnom večere


Streda 27. 4. 2016

od 8:30 Registrácia účastníkov

ODPAD A JEHO VYUŽITIE V ENERGETIKE
Malý sála, 1. poschodie
Moderátor: Jaromír Manhart

9:00 Zahájenie moderátorom

9:05 Balíček k obehovému hospodárstva a nový zákon o odpadoch
Prednášajúci: Jaromír Manhart, MŽP ČR

9:30 Komentár k novému zákonu o odpadoch
Prednášajúci: Petr Havelka, Česká asociácia odpadového hospodárstva

9:55 Diskusia Jaromír Manhart / Pavel Havelka

10:20 Coffee break

10:50 Ako ďalej s odpadmi v mestách a obciach
Prednášajúci: Pavel Drahovzal, SMOČR

11:10 Tlaky a ťahy ovplyvňujúce energetické zhodnocovanie odpadu v teplárenstve
Prednášajúci: Vladimír Ucekaj, EVECO Brno, s.r.o.

11:30 Predpoklady realizácie projektov ZEVO vo väzbe na existujúce a pripravovanú legislatívu
Prednášajúci: Michal Stieber, EY

12:00 Obed

13:00 ZEVO v kontexte obehového hospodárstva - je koncept energetického využívania mŕtvy?
Prednášajúci: Milan Chromík, Veolia Waste line CZ & SK

13:30 Odpadové hospodárstvo na Ostravsku vo svetle nových požiadaviek EÚ
Prednášajúci: Petr Bielan, OZO Ostrava

14:00 Coffee break

14:30 Zaobchádzanie čistiarní odpadových vôd, spoluspaľovanie TAP
Prednášajúci: Jaroslav Hyžík, STEO

15:00 Energetické využitie bioodpadu
Prednášajúci: Adam Moravec, CZ BIOMAT

ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA, JEJ ZMENY A VPLYV NA PREVÁDZKOVATEĽA
Labská sála, 1. poschodie
Moderátor: Miroslav Krejčí / Jiří Vecka

9:00 Zahájenie moderátorom

9:05 Pripravovaná novela zákona o energetike
Prednášajúci: Ladislav Havel, MPO ČR

9:35 Zámery ERÚ v oblasti regulácie cien tepelnej energie
Prednášajúci: René Neděla, ERÚ

10:05 Coffee break

10:30 Zámery ERÚ v oblasti podpory KVET
Prednášajúci: René Neděla, ERÚ

11:00 Meranie elektriny a tepla z podporovaných zdrojov pre potreby vykazovania
Prednášajúci: Václav Edr, TPM Znalecká kanceláriu, s.r.o.

11:30 Zmeny na trhu s emisnými
Prednášajúci: Jan Tůma, MŽP ČR

12:00 Obed

13:00 BREF Veľké spaľovacie zariadenia
Prednášajúci: Pavel Frolka, ČEZ a.s.

13:30 Novela zákona o ochrane ovzdušia a smernice o stredných spaľovacích zdrojoch, národný program znižovania emisií
Prednášajúci: Pavel Gadas, MŽP ČR

14:00 Coffee break

14:30 Novela stavebného zákona a koordinované riadenie
Prednášajúci: Zdeňka Fialová, MPO ČR

15:00 Zákon o zavádání verejných zákaziek a dopady na sektorové zadávateľa
Prednášajúci: Vlastimil Fidler, MMR ČR

15:30 Ukončenie rokovania

PRÍLEŽITOSTI PRE ROZVOJ DIAĽKOVÉHO VYKUROVANIA V ČR
Predsálie Veľkej sály, 1. poschodie
Moderátor: Martin Hájek / Martin Tužinský

9:00 Zahájenie moderátorom

9:05 Potenciál KVET v SR
Prednášajúci: Pavel Jirásek, MPO ČR

9:35 Výstupy projektu Strategy
Prednášajúci: Jolana Bugáňová

10:05 Návrh projektu využitia tepla zo zdroja ArcelorMittal Ostrava a.s.
Prednášajúci: Jakub Vít, NCEÚ

10:35 Coffee

11:00 Potenciál decentrálne kogenerácie v energetike ČR
Prednášajúci: Josef Jeleček, TEDOM a.s.

11:30 Budúcnosť SZT v stále väčšom nadväzovaní decentralizovaných jednotiek
Prednášajúci: František Foltýn, Tepláreň Otrokovice, a.s.

12:00 Akumulácia tepla v teplárni Tábor a očakávané prínosy
Prednášajúci: Tomáš Paur, Tepláreň Tábor, a.s.

12:30 Obed

13:30 Energetickej koncepcie a územné plánovanie v kontexte aktualizovanej SEK ČR
Prednášajúci: Tomáš Voříšek, SEVEn o.ps., Praha

14:00 Príležitosti pre rozvoj diaľkového chladenia v ČR
Prednášajúci: Jiří Pospíšil, VUT Brno

14:30 Úspory v zásobovanie teplom - nekončiaci príbeh
Prednášajúci: Karel Pačiska, Bystřice n. Pernštejnem

15:00 Ukončenie rokovaní
Zmena programu vyhradená.


Prihláška na podujatie TU.

Odpady-portal.sk a Energie-portal.sk sú mediálnym partnerom podujatia.

Značky
konferencie

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

V Bratislave pribudli zdieľané elektrické skútre. Ich batérie dobíjajú z kogeneračnej jednotky

V Bratislave pribudli zdieľané elektrické skútre. Ich batérie dobíjajú z kogeneračnej jednotky

SPP spustil službu zdieľania elektrických skútrov BLINKEE.CITY.

Monitoring energetiky | 21. - 27. 5. 2020

Monitoring energetiky | 21. - 27. 5. 2020

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

OKTE zavádza blokové objednávky na nákup elektriny

OKTE zavádza blokové objednávky na nákup elektriny

Nový typ objednávok bude možné zadávať najskôr na obchodný deň 1. júna 2020.