VSE
VSE
Belimo 2

Pozvánka na konferenciu: Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva

SPNZ organizuje odbornú konferenciu zameranú na stredný a vyšší manažment, energetických odborníkov, akademickú obec, samosprávy a médiá.

Pozvánka: Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva

Ilustračné foto: Photodune

Cieľom konferencie Slovenského plynárenského a naftového zväzu je predstaviť najzaujímavejšie a najdôležitejšie témy, ktoré ovplyvňujú plynárenstvo na Slovensku i v Európe, vrátane podpory biometánu, vodíka, rozvoja plynovej mobility, či právnych tém súvisiacich so skladovacími povinnosťami alebo ťažbou zemného plynu.

Termín a miesto konania

 • 15.- 16. júna 2023 /štvrtok-piatok/
 • Hotel Holiday Inn, Žilina

Program

15. 6. 2023 štvrtok

9.00 - 10.00 h.
Registrácia účastníkov

10.00 - 10.05 h.
Otvorenie konferencie

10.05 - 12.30 h.
1. PANEL:
Energetická bezpečnosť a strategické smerovanie plynárenstva

 • Moderátor: R. Kvasňovský, Slovenský plynárenský a naftový zväz

Účastníci:

 • J. Klepáč, Slovenský plynárenský a naftový zväz: Zemný plyn ostáva pilierom energetickej bezpečnosti SR i Európy
 • P. Kučera, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. /tbc/
 • J. Sinay, Národná vodíková asociácia Slovenska /tbc/
 • M. Schwarz, CZ BIOM
 • A. Petrenko, Asociácia producentov plynu na Ukrajine /tbc/
 • M. Weiss, Český plynárenský svaz: štúdia OPZ ČPS

12.30 - 13.30 h.
Obed

13.30 - 15.30 h.
2. PANEL: Technické výzvy plynárenstva

 • Moderátor: F. Humhal, GasNet, s.r.o.

Účastníci:

 • R. Illith, SPP-distribúcia, a.s.: Feasibility study elektrifikácie vykurovania pre vybranú obec
 • F. Világi, Slovenská technická univerzita: Bilancia spotreby vodíka a energetickej náročnosti jeho výroby v zmesi plynov v plynárenských sieťach SR
 • F. Šucha, eustream, a.s.: Pripravované nariadenie EK na znižovanie emisií metánu v odvetví energetiky
 • J. Kučera, NAFTA a.s.
 • C. Stabenau, Westnetz: H2HoWi - prvý prevod plynovodu pre verejnú distribúciu zo zemného plynu na 100% vodík
 • Zástupca KET Žilinskej univerzity v Žiline /tbc/

15.30 - 16.00 h.
Coffee break

16.00 - 18.00 h.
3. PANEL: Plynová mobilita v čase dekarbonozácie

 • Moderátor: R. Kvasňovský

Účastníci:

 • P. Mozolák, SPP CNG, s.r.o.
 • T. Lukáč, expert na plynovú mobilitu /tbc/
 • S. Boušek, BOSTA, s.r.o. /tbc/
 • D. Slamka, Dopravný podnik mesta Martin

19.00 - 24.00 h.
Spoločenský večer


16. 6. 2023 piatok

9.30 - 10.30 h.
4. PANEL: Právne výzvy plynárenstva

 • Moderátor: R. Kvasňovský, Slovenský plynárenský a naftový zväz

Účastníci:

 • J. Valachovičová, NAFTA a.s.: Potenciál domácej ťažby a možnosti jeho využitia v kontexte povoľovacích procesov
 • J. Osadská, Pražská plynárenská distribuce, a.s.
 • T. Siskovič, Poláček&Partners s.r.o.: Skladovacia povinnosť dodávateľov plynu

10.30 - 11.00 h.
Coffee Break

11.00 - 13.00 h.
5. PANEL: Rozvoj biometánu v slovenských a českých podmienkach

 • Moderátor: F. Humhal, GasNet, s.r.o.

Účastníci:

 • J. Novák, Ministerstvo hospodárstva SR /tbc/
 • I. Junga, HUTIRA Slovakia, s.r.o.
 • Zástupca Slovenskej bioplynovej asociácie /tbc/
 • J. Roth, SPP- distribúcia, a.s.: Použitie záruk pôvodu obnoviteľných plynov v systéme EÚ ETS
 • P. Bureš, EFG Holding
 • I. Pasková, GasNet, s.r.o.: Pripojovanie biometánových staníc v praxi

13.00 h.
Záver konferencie a obed

Zdroj: SPNZ


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

22. ročník medzinárodnej odbornej konferencie s témou "Aplikácia OZE pri napĺňaní cieľov zelenej dohody" sa uskutoční na začiatku mája v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Zdaňovanie neočakávaných príjmov má veľa negatívnych dôsledkov a často neprináša cielený výsledok. Vysvetľujeme, čo je windfall tax a ako má fungovať v EÚ.

Pozvánka na konferenciu: SSCHI 2024

Pozvánka na konferenciu: SSCHI 2024

Priemysel, legislatíva a akadémia sa stretnú pod jednou strechou v druhej polovici mája v čarokrásnom prostredí Vysokých Tatier.