Pozvánka na konferenciu: Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva

SPNZ organizuje odbornú konferenciu zameranú na stredný a vyšší manažment, energetických odborníkov, akademickú obec, samosprávy a médiá.

Pozvánka: Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva

Ilustračné foto: Photodune

Cieľom konferencie Slovenského plynárenského a naftového zväzu je predstaviť najzaujímavejšie a najdôležitejšie témy, ktoré ovplyvňujú plynárenstvo na Slovensku i v Európe, vrátane podpory biometánu, vodíka, rozvoja plynovej mobility, či právnych tém súvisiacich so skladovacími povinnosťami alebo ťažbou zemného plynu.

Termín a miesto konania

 • 15.- 16. júna 2023 /štvrtok-piatok/
 • Hotel Holiday Inn, Žilina

Program

15. 6. 2023 štvrtok

9.00 - 10.00 h.
Registrácia účastníkov

10.00 - 10.05 h.
Otvorenie konferencie

10.05 - 12.30 h.
1. PANEL:
Energetická bezpečnosť a strategické smerovanie plynárenstva

 • Moderátor: R. Kvasňovský, Slovenský plynárenský a naftový zväz

Účastníci:

 • J. Klepáč, Slovenský plynárenský a naftový zväz: Zemný plyn ostáva pilierom energetickej bezpečnosti SR i Európy
 • P. Kučera, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. /tbc/
 • J. Sinay, Národná vodíková asociácia Slovenska /tbc/
 • M. Schwarz, CZ BIOM
 • A. Petrenko, Asociácia producentov plynu na Ukrajine /tbc/
 • M. Weiss, Český plynárenský svaz: štúdia OPZ ČPS

12.30 - 13.30 h.
Obed

13.30 - 15.30 h.
2. PANEL: Technické výzvy plynárenstva

 • Moderátor: F. Humhal, GasNet, s.r.o.

Účastníci:

 • R. Illith, SPP-distribúcia, a.s.: Feasibility study elektrifikácie vykurovania pre vybranú obec
 • F. Világi, Slovenská technická univerzita: Bilancia spotreby vodíka a energetickej náročnosti jeho výroby v zmesi plynov v plynárenských sieťach SR
 • F. Šucha, eustream, a.s.: Pripravované nariadenie EK na znižovanie emisií metánu v odvetví energetiky
 • J. Kučera, NAFTA a.s.
 • C. Stabenau, Westnetz: H2HoWi - prvý prevod plynovodu pre verejnú distribúciu zo zemného plynu na 100% vodík
 • Zástupca KET Žilinskej univerzity v Žiline /tbc/

15.30 - 16.00 h.
Coffee break

16.00 - 18.00 h.
3. PANEL: Plynová mobilita v čase dekarbonozácie

 • Moderátor: R. Kvasňovský

Účastníci:

 • P. Mozolák, SPP CNG, s.r.o.
 • T. Lukáč, expert na plynovú mobilitu /tbc/
 • S. Boušek, BOSTA, s.r.o. /tbc/
 • D. Slamka, Dopravný podnik mesta Martin

19.00 - 24.00 h.
Spoločenský večer


16. 6. 2023 piatok

9.30 - 10.30 h.
4. PANEL: Právne výzvy plynárenstva

 • Moderátor: R. Kvasňovský, Slovenský plynárenský a naftový zväz

Účastníci:

 • J. Valachovičová, NAFTA a.s.: Potenciál domácej ťažby a možnosti jeho využitia v kontexte povoľovacích procesov
 • J. Osadská, Pražská plynárenská distribuce, a.s.
 • T. Siskovič, Poláček&Partners s.r.o.: Skladovacia povinnosť dodávateľov plynu

10.30 - 11.00 h.
Coffee Break

11.00 - 13.00 h.
5. PANEL: Rozvoj biometánu v slovenských a českých podmienkach

 • Moderátor: F. Humhal, GasNet, s.r.o.

Účastníci:

 • J. Novák, Ministerstvo hospodárstva SR /tbc/
 • I. Junga, HUTIRA Slovakia, s.r.o.
 • Zástupca Slovenskej bioplynovej asociácie /tbc/
 • J. Roth, SPP- distribúcia, a.s.: Použitie záruk pôvodu obnoviteľných plynov v systéme EÚ ETS
 • P. Bureš, EFG Holding
 • I. Pasková, GasNet, s.r.o.: Pripojovanie biometánových staníc v praxi

13.00 h.
Záver konferencie a obed

Zdroj: SPNZ


Mohlo by vás zaujímať

Pýtajú si hotovosť za revízne správy. Energetici varujú pred podomovými podvodníkmi

Pýtajú si hotovosť za revízne správy. Energetici varujú pred podomovými podvodníkmi

Podvodníci ľudí nahovárajú na objednanie a okamžité zaplatenie revíznej správy pre domovú elektroinštaláciu.

Pozvánka na konferenciu: SAPI Energy Conference 2023

Pozvánka na konferenciu: SAPI Energy Conference 2023

13. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou sa aj tento rok zaradí medzi najväčšie podujatia venované rozvoju OZE v strednej Európe.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2023

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2023

22. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Budúcnosť vetrania, klimatizácie a chladenia" sa uskutoční v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.