Dvořák Hager & Partners
Dny teplárenství a energetiky
INNOGY

Pozvánka a konferenciu: Energetický manažment 2017

Tretí ročník konferencie s podtitulom Financovanie energetickej efektívnosti ako dôležitá súčasť poskytovaných služieb sa uskutoční v dňoch 20. - 21. 4. 2017 v Hoteli Slovan v Tatranskej Lomnici.

Pozvánka a konferenciu: Energetický manažment 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE (Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov) organizuje už 3. ročník konferencie Energetický manažment, čím nadväzuje na úspešné predchádzajúce 2 ročníky, konané v rokoch 2015 a 2016. Energetický manažment má svoje dôležité miesto v komplexnom prístupe k riadeniu, návrhu, realizácii a prevádzke energetických zariadení.

Dátum konania: 20. 4. 2017 - 21. 4. 2017 začiatok od 10:00

Miesto konania: hotel Slovan***, Tatranská Lomnica, Tatranská Lomnica 46, 059 60 Vysoké Tatry

Konferencia bude obsahovať päť sekcií, zameraných na legislatívne prostredie energetického manažmentu, finančné možnosti pri realizácii projektov energetickej efektívnosti, praktické príklady realizácie a financovania projektov garantovaných energetických služieb a skúsenosti z riešenia a manažmentu úspešných projektov.

Veríme, že týmto oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky - najneskôr do 18. 4. 2017 - a jej zaslaním na e-mail: sstp@zsvts.sk alebo poštou na adresu: SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava.


PROGRAM

20. 4. 2017 ŠTVRTOK

9.00 - 10.00 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

10.00 - 10.15 h otvorenie konferencie | doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Ing. Marian Rutšek, odborní garanti

I. BLOK: SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ ENERGETICKÉHO MANAŽMENTU

 • vedie: Ing. Miroslav Kučera, Asociácia energetických manažérov
  hlavný partner sekcie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

 1. Uvedenie do problematiky
  Miroslav Kučera, Asociácia energetických manažérov

 2. Najnovšie požiadavky energetickej legislatívy vo vzťahu energetický manažment a energetická efektívnosť
  Miroslav Mariaš, MH SR

 3. Energetické projekty v konceptoch inteligentných miest
  Jiří Stich, Atos IT Solutions and Services

 4. Energetické manažérstvo, súčasť komplexnej bezpečnosti podniku
  Imrich Dufinec, Quality Austria

 5. Využitie koncesií pri realizácii projektov energetickej efektívnosti
  Juraj Revický, Tatra Tender

12.30 - 13.30 h OBED

II. BLOK: FINANČNÉ MECHANIZMY PRE REALIZÁCIU PROJEKTOV ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

 • vedie: Ing. Marian Rutšek, RFC, s.r.o.
  hlavný partner sekcie: Schneider Electric Slovakia spol. s r.o.

 1. Možnosti financovania projektov energetických úspor a obnoviteľných zdrojov energie
  Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

 2. Finančné podporné mechanizmy energetickej efektívnosti v Maďarsku
  Albin Zsebik, BME Budapest, Maďarsko

 3. Financovanie projektov energetickej efektívnosti
  Vladimír Vacho, Ľuboslav Kosír, Ekofin Bratislava, s.r.o.

 4. Granty EHP a Nórska v období 2014 – 2021
  Eduard Jambor, Výskumná agentúra

 5. Inteligentné riešenia pre mestá a obce (Smart City) – firemná prezentácia
  Leoš Kabát, Schneider Electric Slovakia spol. s r.o.

III. BLOK: GARANTOVANÉ ENERGETICKÉ SLUŽBY A KOMERČNÉ FINANCOVANIE – NÁRODNÉ PODUJATIE PROJEKTU GUARANTEE

 • vedie: Ing. Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava

 • hlavný partner sekcie: Projekt guarantEE – Energetická efektívnosť so zárukou v súkromnom a verejnom sektore

 1. Financovanie projektov energetickej efektívnosti bankou – skúsenosti a špecifiká
  Marek Sásik, Slovenská sporiteľňa a. s.

 2. Financovanie projektov energetických úspor v programe SlovSEFF III
  Róbert Máček, ENVIROS s.r.o

 3. Odkup pohledávek – výhodná a ověřená forma financování opatření v projektech EPC v ČR
  Radim Kohoutek, Amper Savings a. s.

 4. guarantEE TripleWin prístup – nové obchodné modely projektov garantovaných energetických služieb
  Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava

 5. Nové obchodné modely projektov garantovaných energetických služieb – Diskusia
  Moderuje: Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava

19.00 Spoločenský večer

21. 4. 2017 PIATOK

8.30 - 9.00 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

IV. BLOK: ENERGETICKÝ MANAŽMENT PRI PREVÁDZKE

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

 • hlavný partner sekcie: EG – Expert, s.r.o.

 1. Energetický manažment: od teórie ku praxi
  Dušan Petráš, SvF STU Bratislava

 2. Energetický manažment v prevádzke KGJ
  Ján Budzák, Spravbytkomfort a.s.

 3. Energetický manažment pre MENERT – THERM
  Gábor Smatana, MENERT-THERM s.r.o.

 4. EUREM – manažér pre energetiku
  Eva Holubek, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

 5. Energetický menežment v teplárenství
  Petr Šnyta, EG – Expert, s.r.o.

V. BLOK: MOŽNOSTI ÚSPOR EFEKTÍVNYM MANAŽOVANÍM ENERGETICKÝCH TOKOV – PRAKTICKÉ PRÍKLADY

 • vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

 • hlavný partner sekcie: Schneider Electric Slovakia spol. s r.o.

 1. Finančné dopady zavedenia štandardu budov s takmer nulovou potrebou energie na užívateľov
  Svetlana Bartoňová, EHB Meridian, s.r.o.

 2. Garantovaná energetická služba vs. Európske fondy
  Peter Bohuš, e-dome, a.s.

 3. Vplyv metodiky rozpočítania spotreby tepla na vykurovanie na finančnú úsporu v polyfunkčných objektoch
  Taťjana Jánošková, SvF STU Bratislava

 4. Budova ako živý mozog
  Daniel Mihálik, Schneider Electric Slovakia spol. s r.o.

 5. Vplyv rôznych variantov obnovy a prevádzky bytového domu na úsporu energie a financií
  Janka Bartošová, SvF STU Bratislava

 6. PROF / TRAC: Európsky program zameraný na rozvoj a zlepšovanie zručností potrebných pre návrh budov s takmer nulovou potrebou energie
  Michal Krajčík, SvF STU Bratislava

13.00 ZÁVER KONFERENCIE


ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Termín a miesto konania:

 • 20. - 21. apríl 2017, Hotel Slovan, Tatranská Lomnica

Odborní garanti:

Prípravný výbor:

 • Ing. Miroslav Kučera, Asociácia energetických manažérov

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

 • Ing. Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb

Spolupracujúce organizácie:

 • SK AEE - Slovenská asociácia energetických inžinierov ASENEM - Asociácia energetických manažérov

 • ECB – Energetické centrum Bratislava

 • SNOPK - Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

 • Stavebná fakulta STU Bratislava

Organizačný garant:

 • SSTP, Koceľova 15
  815 94 Bratislava
  mobil.: +421 905 591 578
  sstp@zsvts.sk

Editor zborníka:

Vložné, prihláška a ubytovanieZnačky
HVACTZB

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

4 dôvody, prečo servisní technici v HVAC odvetví budú stále vysoko žiadaní

4 dôvody, prečo servisní technici v HVAC odvetví budú stále vysoko žiadaní

Hoci robotizácia a automatizácia nahrádzajú ľudí vo viacerých oblastiach, odborníci na vykurovanie a klimatizáciu budú naďalej potrební. Tu sú dôvody.

V oblasti prevádzkových udalostí bol rok 2017 najlepším v doterajšej histórii prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení

V oblasti prevádzkových udalostí bol rok 2017 najlepším v doterajšej histórii prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení

Rok 2017 je pre spoločnosť JAVYS, a. s., z hľadiska počtu prevádzkových udalostí v porovnaní s predchádzajúcim päťročným obdobím najlepším. Spoločnosť v ňom nezaznamenala žiadnu prevádzkovú udalosť, ktorá by podliehala hláseniu dozorným orgánom a nevyskytli sa v ňom ani žiadne opakované prevádzkové udalosti.

Viessmann predstavil nové tepelné čerpadlá z radu Vitocal

Viessmann predstavil nové tepelné čerpadlá z radu Vitocal

Popredný svetový výrobca zariadení HVAC uvádza na trh nový rad tepelných čerpadiel. Zabezpečiť majú účinnú výrobu tepla pomocou obnoviteľnej energie a elektrického prúdu. Novinku predstavil 5. marca obchodný riaditeľ spoločnosti pre SR a ČR Branislav Sedlák.