VSDS
DTE
INNOGY

Obchodovanie s CO2: Informačné povinnosti si prevádzkovatelia neurčujú sami

Prevádzkovatelia sú povinní sprístupniť informácie o zmenách. Článok vyšiel v prílohe ENERGO mesačníka Odpadové hospodárstvo 2016/12.

Obchodovanie s CO2: Informačné povinnosti si prevádzkovatelia neurčujú sami

Foto: Fotolia

  • Publicistika
  • 08.01.2017
  • Mgr. Natália Jánošková | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

Súdnemu dvoru Európskej únie (ďalej len „SD EÚ“) sa na stôl opäť dostali otázky súvisiace s bezodplatným prideľovaním emisných kvót, na ktoré nebola jednoznačná odpoveď.

Spor sa týkal výkladu čl. 24 rozhodnutia Komisie č. 2011/278/EÚ z 27. apríla 20111 (ďalej len „rozhodnutie Komisie“), podľa ktorého majú členské štáty zabezpečiť zozbieranie všetkých relevantných informácií potrebných pre ďalšie kolo bezodplatného prideľovania emisných kvót od prevádzkovateľov povinných obchodovať s emisnými kvótami.

Čo všetko sa za relevantné informácie má považovať, SD EÚ vysvetlil dňa 8. septembra 2016 vo svojom rozsudku2. Jednoducho a v skratke, prevádzkovatelia nemajú moc zasahovať do otázky, ktoré informácie na účel bezodplatného prideľovania emisných kvót príslušným orgánom členských štátov poskytnú a ktoré nie.

Členské štáty samy určia rozsah informácií, ktoré majú prevádzkovatelia oznámiť, pretože len ony vedia posúdiť mieru ich relevantnosti.

E.ON Kraftwerke GmbH vs Nemecká správa pre obchodovanie s emisiami

E.ON Kraftwerke GmbH, spoločnosť podnikajúca v oblasti energetiky (ďalej len „E.ON Kraftwerke“), požiadala Nemeckú správu pre obchodovanie s emisiami (ďalej len „NSOE“) o bezodplatné pridelenie emisných kvót pre tretie obchodovateľné obdobie (2013 – 2020).

E.ON Kraftwerke zároveň oznámila NSOE, že správu o úrovni činnosti jej jednotlivých zariadení podá len v tom prípade, ak budú tieto údaje viesť k úprave rozhodnutia o pridelení emisných kvót.

NSOE oznámila E.ON Kraftwerke, že je povinná oznamovať všetky údaje stanovené v nariadení nemeckej vlády3, nie len informácie, ktoré by viedli k úprave rozhodnutia o pridelení emisných kvót. NSOE trvala na tom, že je oprávnená požadovať od E.ON Kraftwerke všetky informácie, ktoré sú základom pre prideľovanie emisných kvót, a to aj napriek tomu, že nebudú mať vplyv na zmenu rozhodnutia o pridelení emisných kvót.

Pretože E.ON Kraftwerke s týmto nesúhlasila a odmietala oznámiť požadované informácie, obrátila sa na Správny súd Berlín a domáhala sa určenia, že nie je povinná oznamovať všetky informácie o kapacite, úrovni činnosti a prevádzke zariadenia.

E.ON Kraftwerke ďalej žiadala, aby Správny súd Berlín určil, že je povinná oznamovať len tie údaje, ktoré by mali za následok zmenu rozhodnutia o pridelení emisných kvót.

O prejudiciálnej otázke

Pre nejasnosť veci sa Správny súd Berlín rozhodol požiadať SD EÚ o výklad článku 24 rozhodnutia Komisie. SD EÚ mal zodpovedať otázku, či členské štáty môžu od prevádzkovateľov požadovať informácie o akýchkoľvek plánovaných alebo účinných zmenách kapacity, úrovne činnosti a prevádzky zariadenia bez obmedzenia alebo len informácie týkajúce sa zmien v zariadeniach, ktoré majú vplyv na prideľovanie emisných kvót.

SD EÚ zaujal k tejto otázke jednoznačný postoj a uviedol, že ani zo smernice č. 2003/87/ES4, ani z rozhodnutia Komisie nevyplýva, že by normotvorca EÚ zamýšľal povoliť prevádzkovateľom, aby si vyberali informácie, ktoré oznámia a ktoré nie.

Okrem toho SD EÚ tiež konštatoval, že členské štáty a ich príslušné orgány sú povinné posúdiť, či požadované informácie majú vplyv na určenie množstva pridelených emisných kvót, preto členským štátom prináleží, aby samy určovali, ktoré informácie sú pre príslušné orgány relevantné.

Podľa názoru SD EÚ článok 24 rozhodnutia Komisie oprávňuje členské štáty, aby od prevádzkovateľov žiadali informácie, na základe ktorých budú príslušné orgány schopné objektívne posúdiť zmeny predmetného zariadenia.

SD EÚ zároveň upozornil na to, že článok 24 rozhodnutia Komisie neoprávňuje členské štáty požadovať informácie, ktoré s týmto posúdením nesúvisia a ktoré sa týkajú najmä dôvodov týchto zmien alebo všeobecne hospodárskych alebo obchodných potrieb týchto zmien, čo však v konkrétnych prípadoch musia posúdiť vnútroštátne súdy. Toto ustanovenie však nevyžaduje, aby sa poskytnutie informácií obmedzilo iba na tie, ktoré sa týkajú zmien, ktoré majú podľa prevádzkovateľov vplyv na bezodplatné prideľovanie kvót.

Zhrnutie

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Zákon o podpore OZE poškodil niektorých výrobcov. Treba to napraviť

Zákon o podpore OZE poškodil niektorých výrobcov. Treba to napraviť

Akokoľvek boli niektoré dotácie prehnané, tak sa netýkali všetkých výrobcov. Prísnou sankciou zániku podpory o ne môžu prísť.

Anketa. Ako hodnotíte programové vyhlásenie vlády v oblasti energetiky?

Anketa. Ako hodnotíte programové vyhlásenie vlády v oblasti energetiky?

Nezávislé fungovanie ÚRSO, postupná deregulácia cien energií, dokončenie Mochoviec či ukončenie uhoľných dotácií. Čo hovoria na priority novej vlády odborníci z oblasti energetiky?

Tepelné čerpadlá a rekuperácia znížia spotrebu energie na vykurovanie až o 70 %

Tepelné čerpadlá a rekuperácia znížia spotrebu energie na vykurovanie až o 70 %

Od roku 2021 začne aj na Slovensku platiť legislatíva, ktorá bude od nových budov vyžadovať energetickú triedu A0. Tá sa podľa expertov nedá dosiahnuť bez vlastnej výroby energie.