INNOGY
VSDS
INNOGY

Novela zákona o EIA

Záverečné stanovisko už bude záväzné a verejnosť sa môže odvolať.

Novela zákona o EIA

Fotolia

  • Publicistika |  18.12.2014 |  Mag. Annamária Tóthová | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie1 (ďalej len „zákon o EIA“) rieši posudzovanie a následné povoľovanie priemyselných prevádzok či iných činností s najzávažnejším vplyvom na zdravie a životné prostredie. Takéto konanie predchádza výstavbe elektrární, spaľovní odpadu, diaľnic, vodných nádrží či napríklad ťažbe nerastov.

Od 1. 1. 2015 nadobudne účinnosť novela zákona o EIA, podľa ktorej bude záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie záväzné a preskúmateľné súdom. Novela je predovšetkým reakciou na nedostatky vytýkané Európskou komisiou v rámci procesu infringementu.

Ďalšie zmenené zákony

Novela zákona o EIA mení okrem samotného zákona o EIA aj stavebný2 a banský zákon3, zákon o banskej činnosti4, zákon o ochrane prírody5 a atómový zákon6.

V zmysle prechodných ustanovení väčšiny zmenených zákonov bude možné podať odvolanie podľa nových ustanovení v prípade rozhodnutí, ktoré nenadobudnú pred 1. 1. 2015 právoplatnosť.

Znamená to, že napr. podľa stavebného zákona bude možné napadnúť územné, stavebné a kolaudačné rozhodnutie, ktorému predchádzalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie, aj verejnosťou, ktorá nebola účastníkom povoľovacieho konania.

Dotknutá verejnosť a právo odvolať sa

Podľa novely zákona je dotknutou (predtým zainteresovanou) verejnosťou jedna alebo viaceré fyzické alebo právnické osoby, ich organizácie alebo skupiny, ktoré sú dotknuté alebo pravdepodobne dotknuté konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo majú záujem na takomto konaní.

Pritom platí, že mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia má záujem na takomto konaní. Za mimovládnu organizáciu podporujúcu ochranu životného prostredia sa považuje občianske združenie, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby okrem tej, ktorú založil štát, alebo nadácia, založená s cieľom tvorby alebo ochrany životného prostredia alebo zachovania prírodných hodnôt.

Dôležitou novinkou je, že verejnosť bude mať od 1. 1. 2015 právo podať odvolanie proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní alebo proti záverečnému stanovisku a to dokonca aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania alebo konania o vydaní záverečného stanoviska alebo jeho zmeny.

Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.7

Záverečné stanovisko po novele

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné
Značky
EIA

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ako je to s prípravou predĺženia podpory pre výrobcov zelenej energie?

Ako je to s prípravou predĺženia podpory pre výrobcov zelenej energie?

Článok Jána Maceja z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v prílohe ENERGO v aprílovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2021/04.

Názor. Blokové kotolne sú výhodnejšie ako CZT, čísla hovoria jasnou rečou

Názor. Blokové kotolne sú výhodnejšie ako CZT, čísla hovoria jasnou rečou

Odpájanie od CZT sa domácnostiam oplatí, decentralizované vykurovanie ale čelí diskriminácii, píše Ivan Satvár, konateľ spoločnosti Virtuálny správca budov.

Editoriál. Ambície treba zvýšiť

Editoriál. Ambície treba zvýšiť

Úvodník vyšiel v aprílovom vydaní mesačníka Odpadové hospodársvo 2021/04.