Eversheds Sutherland
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo

Nové porušenia povinností voči EÚ: energetická efektívnosť a hospodárnosť budov

Vo svojom mesačnom súbore rozhodnutí o porušení povinnosti Európska komisia podniká právne kroky proti členským štátom z dôvodu nedostatočného plnenia povinností, ktoré im vyplývajú z právnych predpisov EÚ. Niektoré rozhodnutia sa týkajú aj sektora energetiky.

Nové porušenia povinností voči EÚ: energetická efektívnosť a hospodárnosť budov

Dreamstime

Energetická efektívnosť: BULHARSKO a MAĎARSKO

Komisia požiadala Bulharsko a Maďarsko, aby zabezpečili úplnú transpozíciu smernice o energetickej efektívnosti (smernica 2012/27/EÚ). Podľa tejto smernice musia členské štáty dosiahnuť v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 určité úspory energie. Tieto úspory majú dosiahnuť prostredníctvom schém energetickej efektívnosti alebo iných politických opatrení s cieľom podporiť zlepšenia energetickej efektívnosti v domácnostiach, priemyselnom odvetví a v odvetví dopravy.

K ďalším požiadavkám patria energetické audity, ktoré sa majú vykonávať vo veľkých spoločnostiach každé štyri roky, posilnenie práv spotrebiteľov v súvislosti s meraním a vyúčtovaním ich spotreby energie, obnova najmenej 3 % budov ústredných orgánov štátnej správy a energeticky efektívne verejné obstarávanie.

Komisia zaslala Bulharsku a Maďarsku odôvodnené stanoviská, v ktorých ich požiadala, aby jej oznámili všetky opatrenia, ktoré prijali na účely transpozície smernice, ktorá sa mala transponovať do vnútroštátneho práva do 5. júna 2014. Ak si tieto členské štáty nesplnia v lehote dvoch mesiacov svoje právne povinnosti, Komisia môže ich prípady postúpiť na Súdny dvor.

V júli 2014 Komisia začala konanie o porušení povinnosti proti 24 členským štátom (všetkým členským štátom okrem Cypru, Talianska, Malty a Švédska), ktoré Komisii neoznámili všetky vnútroštátne opatrenia prijaté na účely transpozície smernice do vnútroštátneho práva. Viac informácií možno nájsť na adrese: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm

nergetická hospodárnosť budov: GRÉCKO

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Obrovský veterný park krachuje. Nedokáže dodať zmluvný objem zelenej elektriny

Obrovský veterný park krachuje. Nedokáže dodať zmluvný objem zelenej elektriny

Pozemná veterná farma s inštalovaným výkonom 653 MW je súčasťou pripravovanej najväčšej lokality s turbínami v Európe.

Chcú zrušiť poplatok, ktorý zaťažuje tepelné čerpadlá. Ministerstvo novelizuje vodný zákon

Chcú zrušiť poplatok, ktorý zaťažuje tepelné čerpadlá. Ministerstvo novelizuje vodný zákon

Prevádzka tepelných čerpadiel voda-voda môže vďaka zmene zákona zlacnieť. Odpadne poplatok za odber podzemných vôd.

Na ÚRSO prichádza generálna tajomníčka. S úradom má skúsenosti

Na ÚRSO prichádza generálna tajomníčka. S úradom má skúsenosti

Na úrade pôsobila za Jozefa Holjenčíka aj Ľubomíra Jahnátka.