VSE
VSE
Belimo

Nekonvenčný zemný plyn

Vo všeobecnosti možno nekonvenčné zdroje plynu definovať ako tie, ktoré sú zachytené v oblastiach s príliš nízkou priepustnosťou obklopujúcich hornín neumožňujúcou štandardné vrtné techniky.

Nekonvenčný zemný plyn

  • Slovník |  06.03.2012 |  redakcia

Foto © Wikimedia Commons

Najbežnejšie sa vyskytujú vo forme:

  • bridlicový plyn (Shale Gas)

  • nízko- priepustné piesky (Tight Gas)

  • uhoľno-slojový metán (Coalbed Methane)

  • plynné hydráty (Gas Hydrates).

Zatiaľ nie je jasné, o aký objem zásob a zdrojov nekonvenčného zemného plynu (ďalej len NZP) môže byť trh obohatený, pretože chýba systematický prieskum. (Zdroj: Peter Hegyi: Nekonvenčný zemný plyn)

Zatiaľ čo konvenčné plynové zdroje možno získavať bez zvláštnych podmienok, získavanie nekonvenčných zdrojov plynu si obvykle vyžaduje náročné technológie frakcionovania (drvenia) hornín alebo stimulovania, aby unikal plyn z ich tesných štruktúr. Tieto špeciálne technológie boli po mnoho rokov neekonomické.

Ku koncu 20. storočia však kombinácia dvoch existujúcich technológií – horizontálneho vŕtania a hydraulického štiepenia – posunula tento netradičný spôsob výrobu plynu do hlavného prúdu.

Zdroj: About Unconventional Gas


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X