VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo

Nadácia SPP spúšťa hlasovanie o najkrajšej obnovenej pamiatke

Do súťaže sú zapojené slovenské kaštiele, zámky, sakrálne stavby a zaujímavé technické národné kultúrne pamiatky.

Nadácia SPP spúšťa hlasovanie o najkrajšej obnovenej pamiatke

Foto: Instagram SPP

  • Aktuality |  14.03.2022 |  TS SPP / (ave)

Nadácia SPP spúšťa od 14. marca na stránke Fénix - Kultúrna pamiatka roka hlasovanie o najkrajšiu obnovenú pamiatku, do ktorého sa môže zapojiť široká vejenosť. Aj jediný hlas môže rozhodnúť o tom, ktorá z 31 súťažiacich národných kultúrnych pamiatok získa špeciálne ocenenie - Kultúrna pamiatka roka - Cena Nadácie SPP.

Medzi prihlásenými historickými skvostami sa tento rok nachádzajú kaštiele, zámky, sakrálne stavby ale aj zaujímavé technické národné kultúrne pamiatky z celého Slovenska, ktorých obnova bola dokončená v rokoch 2020 a 2021. Stránka www.kpr-fenix.sk/hlasovanie/ ponúka príbeh každej pamiatky, doplnený o fotografie.

Hlasovanie potrvá do 18. apríla 2022.

Verejné on-line hlasovanie je súčasťou 15. ročníka súťaže Kultúrna pamiatka roka - Fénix, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Generálnym partnerom projektu je Nadácia SPP.

„Chceli sme súťaž zatraktívniť a viac priblížiť širokej verejnosti. Zriadili sme informačnú web stránku súťaže, pričom vlastníci pamiatok sa do súťaže prihlasovali elektronicky. Rovnako sme rozšírili možnosti on-line hlasovania širokej verjenosti, ktorá rozhdone o tom, ktorá z prihlásených pamiatok získa titul Cenu Nadácie SPP, " hovorí o novinkách Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

"Po prvý krát sú v ňom zaradené všetky súťažné projekty, ktorých je 31. Každý z nich má tak vďaka hlasu verejnosti rovnakú možnosť získať špeciálnu cenu našej nadácie. Súťaž dostala aj úplne novú vizuálnu identitu v podobe nového loga, ktoré vychádza z motívu bájneho vtáka Fénixa, znovuzrodeného z vlastného popola. Fénix v logu je štylizovaný do gesta ruky v tvare známeho „OK“ - symbolu uznania, súhlasu a potvrdenia, že je všetko v poriadku,“ pokračuje E. Guliková.

Okrem príbehov jednotlivých pamiatok online hlasujúcich upúta na stránke ďalšie nové logo - špeciálne vytvorené práve pre Cenu Nadácie SPP. Je v podobe symbolu „Like“ - „palec hore“, známeho zo sociálnych sietí.

„Vták Fénix štylizovaný do gesta ruky v tvare „Like“ je jasným symbolom vyjadrenia ocenenia verejnosti. „Farebnosť je tvorená gradientom z okrovej do bielej farby, ktorá odkazuje na zlato a slnko zo symboliky okolo vtáka Fénixa a odkazuje aj na žltú farbu, ktorá je v logu Nadácie SPP,“ odkrýva tajomstvá návrhu grafický dizajnér, Julo Nagy zo štúdia Calder design community, ktoré logo vytvorilo.

Autorom použitého fontu - písma Diurnal, použitého v textovej časti oboch log, je dizajnér písma Nikola Djurek z oceňovaného štúdia Typotheque, ktoré založil uznávaný slovenský dizajnér Peter Biľak.

Paralelne s verejným hlasovaním vyberá odborná porota zložená zo špičkových odborníkov a zástupcov partnerov súťaže víťazov prestížneho ocenenia Kultúrna pamiatka roka - Fénix. Laureáti získajú osvedčenie o udelení ceny a tiež finančnú odmenu od generálneho partnera súťaže Nadácie SPP vo výške 10 000 eur.

„Pri výbere pamiatok sa ako odborná porota zameriavame hneď na niekoľko aspektov. Od tej najprísnejšej odbornosti, zvládnutia rekonštrukcie a reštaurátorských prác, až po to, aký má pamiatka vplyv na svoje okolie. Každá pamiatka má svoj príbeh historický a potom má príbeh svojej obnovy. Obidva pohľady sú pri rozhodovaní dôležité,“ hovorí o kritériách na laureátov ocenenia Ladislav Snopko, člen odbornej poroty súťaže a člen správnej rady Nadácie SPP.

Vyhlásenie výsledkov súťaže je plánované na máj 2022. Hostiteľom slávnostného odovzdávania ocenení bude víťaz uplynulého ročníka - Kubínyiovský kaštieľ vo Vyšnom Kubíne. Práve pobyt v kaštieli je aj atraktívnou výhrou pre všetkých, ktorí sa zapoja do on-line hlasovania.

O spoločnosti

SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií. V oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 165-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej energie.

SPP garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu a elektriny a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Energie úspešne dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest.

SPP sa tiež venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu). Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny výrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako ekologickejšej alternatívy k tradičným palivám. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP.

Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Zdroj: SPP

SPP je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Sekcia EIA na MŽP SR má staronové vedenie

Sekcia EIA na MŽP SR má staronové vedenie

Ide o tretiu personálnu zmenu vo vedení sekcie od parlamentných volieb.

Projekt poskytuje vzdelávacie kurzy pre odborníkov z praxe aj z univerzít

Projekt poskytuje vzdelávacie kurzy pre odborníkov z praxe aj z univerzít

STU v Bratislave je členom vzdelávacieho projektu SHERLOCK, zameraného na podporu energetickej transformácie budov.

Vymenili vedenie štátnych teplární

Vymenili vedenie štátnych teplární

Marcel Vrátný už MH Teplárenský holding nevedie.