Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Nadácia SPP prerozdelí 60 tisíc eur na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených

Hodnotiaca komisia vybrala projekty, ktoré zvýšia kvalitu života sociálne alebo zdravotne znevýhodneným ľuďom.

Nadácia SPP prerozdelí 60 tisíc eur na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených

Ilustračné foto: Pixabay (Grégory Roose)

  • Aktuality |  25.05.2022 |  TS SPP / (ave)

Nadácia SPP podporí v 11. ročníku grantového programu OPORA až 102 projektov zameraných na pomoc konkrétnym ľuďom čiastkou 60 000 eur. Finančný príspevok získajú organizácie, ktoré poskytujú sociálne služby a uľahčujú ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti.

O grant sa uchádzalo celkovo 158 žiadateľov. Hodnotiaca komisia, zložená z expertov pôsobiacich v oblasti sociálnych služieb, vybrala projekty, ktoré zvýšia kvalitu života 102 konkrétnym, sociálne alebo zdravotne znevýhodneným ľuďom.

Z geografického hľadiska bolo najviac projektov predložených z Banskobystrického a Žilinského kraja. Maximálna výška podpory na jeden projekt, od jedného žiadateľa, bola 1 500 eur. Aktivity spojené s realizáciou úspešných projektov v aktuálnom ročníku programu musia byť zrealizované do 15. októbra 2022.

„Dôležitou a tradičnou súčasťou aktivít Nadácie SPP je ochrana a podpora sociálne a zdravotne znevýhodnených ľudí. Preto už jedenásty rok podporujeme projekty, ktoré vychádzajú z reálnych potrieb týchto ľudí. Chceme im pomôcť vytvoriť také podmienky, ktoré zvýšia kvalitu ich života, aktivizujú ich potenciál a umožnia im v živote väčšiu samostatnosť a nezávislosť. Preto sú cieľovou skupinou v rámci tejto grantovej schémy telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnení ľudia, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, či osamelí seniori,“ uviedla Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Do roku 2021 poskytla Nadácia SPP v rámci grantového programu „OPORA“ finančnú pomoc už 912 organizáciám, medzi ktoré prerozdelila celkovú sumu 930 378 eur.

Nadácia SPP od roku 2002 realizuje rôzne grantové programy orientované na podporu a ochranu zdravia, podporu zdravotne a sociálne znevýhodnených skupín a jednotlivcov, ochranu kultúrnych hodnôt, vzdelávania, dobrovoľníctvo a podporu regiónov.

Informácie o všetkých podporených projektoch v rámci aktuálneho 11. ročníka grantového programu „OPORA“, ako aj a bližšie informácie o ostatných grantových programoch a podporených projektoch sú dostupné na stránke Nadácie SPP.

SPP je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 14. - 20. 6. 2024

Monitoring energetiky | 14. - 20. 6. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Prešetrili ceny LNG a CNG. Protimonopolný úrad dostal podnet na dcéru SPP

Prešetrili ceny LNG a CNG. Protimonopolný úrad dostal podnet na dcéru SPP

Úrad si posvietil na ceny alternatívnych palív na čerpacích staniciach.

Vydali prvé zelené dlhopisy. EPH má za sebou veľkú emisiu

Vydali prvé zelené dlhopisy. EPH má za sebou veľkú emisiu

V rámci dlhopisového programu vydali dlhopisy za tri miliardy eur.

X
X
X
X