Manažment SEPS modernizuje firmu aj v digitálnom svete | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSDS
Belimo 2

Manažment SEPS modernizuje firmu aj v digitálnom svete

Slovenská elektrizačná prenosová sústava uviedla do prevádzky redizajnovanú webovú stránku.

Manažment SEPS modernizuje firmu aj v digitálnom svete

Foto: SEPS (printscreen)

  • Aktuality |  28.11.2022 |  TS SEPS | (ave)

Spustenie webstránky prebehlo v piatok 25. novembra. V súlade s novou vizuálnou identitou, ktorú spoločnosť SEPS predstavila v máji tohto roka, má nová webová stránka moderný a prehľadný dizajn, vďaka ktorému každý rýchlo a jednoducho nájde to, čo hľadá.

SEPS chce držať krok s digitálnou dobou

„Uvedomujeme si, že celý svet, vrátane energetiky, sa mení, digitalizuje a presúva sa do online prostredia. Moderná a dynamická webová stránka je nevyhnutnosťou pre ďalšie fungovanie našej spoločnosti. Atraktívny vzhľad, prehľadné usporiadanie a responzívny dizajn z nej robia relevantný zdroj údajov pre odborníkov aj laickú verejnosť,“ uviedol Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

SEPS na jar tohto roka vykonala prieskum trhu a následne oslovila 10 potenciálnych relevantných dodávateľov. Cenovú ponuku odovzdali štyria z nich. Víťazný návrh webovej stránky predložila spoločnosť ZAYOmedia.com.

“Pre SEPS sme vytvorili nový dizajn a štruktúru, ktorý spĺňa súčasné nároky na zobrazovanie na rôznych typoch zariadení. Vďaka použitiu jednoduchého systému na správu obsahu, si bude spoločnosť vedieť aktualizovať a rozvíjať webstránku interne bez závislosti na nás či inom dodávateľovi,” zhodnotil Peter Jalec, konateľ ZAYOmedia.com.

SEPS


O spoločnosti

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska. SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, zabezpečuje cezhraničný prenos elektriny a je zodpovedná za presné meranie prenesenej elektriny.

SEPS prevádzkuje spolu 2357 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 690 km 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR. SEPS je členom Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami. Generálnym riaditeľom spoločnosti je od 16. februára 2021 Ing. Peter Dovhun.

SEPS je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 30. 1. - 2. 2. 2023

Monitoring energetiky | 30. 1. - 2. 2. 2023

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Dokáže Slovensko rozhýbať domácu ťažbu plynu? Experti budú diskutovať

Dokáže Slovensko rozhýbať domácu ťažbu plynu? Experti budú diskutovať

Slovenský plynárenský a naftový zväz pozýva na diskusiu 15. februára 2023 v Bratislave.

Monitoring energetiky | 26. -29. 1. 2023

Monitoring energetiky | 26. -29. 1. 2023

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.