Eversheds Sutherland
VSDS
INNOGY

Koronavírus na pracovisku. Aké sú práva a povinnosti zamestnávateľa?

PR | Môže zamestnávateľ nariadiť autoritatívne zamestnancovi, aby pracoval z domu? Odpovedá Mgr. Jana Sapáková a Mgr. Martin Stríž z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.

Koronavírus na pracovisku. Aké sú práva a povinnosti zamestnávateľa?

Foto: Fotolia

  • Aktuality
  • 09.03.2020
  • Mgr. Jana Sapáková, Mgr. Martin Stríž

Slovensko a celú Európu čím viac ohrozuje nový koronavírus COVID-19, ktorý sa postupne rozširuje do všetkých jej krajín. Niektorí zamestnávatelia už začali z preventívnych dôvodov nechávať zamestnancov pracovať formou práce z domu tzv. home office.

Zamestnávatelia čoraz viac obmedzujú aj pracovné cesty do zahraničia a stretáme sa tiež s viacerými cestovnými obmedzeniami do a z krajín „postihnutých“ koronavírusom.

Prítomnosť koronavírusu nebola zatiaľ na Slovensku k 2.3.2020 potvrdená (v čase publikovania príspevku v denníku Energie-portal.sk už bolo potvrdených 5 prípadov – pozn. red.). Dňa 27. februára sa zišla bezpečnostná rada Slovenskej republiky, ktorá prijala viacero opatrení na boj proti koronavírusu.

Koronavírus a nariadenie práce z domu (home office)

V našej právnej praxi sa v poslednom čase často stretávame s otázkou od zamestnávateľov, či môžem ako zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi na dva týždne pracovať z domu?

Úprava zákonníka práce v otázkach home office pomerne skúpa. Zamestnávateľ nemá právo zamestnancovi autoritatívne nariadiť, aby pracoval z domu. Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom v zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka práce iba príležitostne alebo za mimoriadnych okolností dohodnúť na výkone práce z domu. Na to musia byť splnené nasledovné požiadavky:

  • práca z domu sa dá vykonávať iba po predošlej dohode alebo so súhlasom zamestnanca;
  • druh práce musí byť vhodný na jej výkon formou práce z domu.

Home office je potrebné odlišovať od domácej práce, kedy je v pracovnej zmluve dohodnuté ako miesto výkonu práce bydlisko zamestnanca alebo iné miesto.

Je na zváženie každého zo zamestnancov, ktorý pricestovali z krajín postihnutých koronavírusom, či chcú nakaziť aj svojich kolegov alebo radšej so súhlasom zamestnávateľa podstúpia dva týždne práce z domu, ako istý druh dobrovoľnej karantény.

Koronavírus a ponechanie zamestnanca doma na „prekážkach“

Vzhľadom k tomu, že práca z domu je dobrovoľným inštitútom môže sa stať, že zamestnanec odmietne pracovať z domu.

Vtedy je na zvážení zamestnávateľa či umožní zamestnancovi výkon práce na pracovisku.

Táto možnosť sa však dostáva do rozporu so všeobecnými povinnosťami zamestnávateľa ochraňovať zdravie a bezpečnosť zamestnancov na pracovisku.

V prípade, že zamestnávateľ neumožní zamestnancovi vstup na pracovisko, znamená to, že mu nebude prideľovať prácu a vznikne tak prekážka v práci na strane zamestnávateľa.

Zamestnancovi v tomto prípade patrí v zmysle § 142 ods. 3 Zákonníka práce náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku.

Koronavírus a karanténa zamestnanca

Karanténu môže zamestnancovi nariadiť výlučne úrad verejného zdravotníctva. Zamestnávateľ má podľa §55 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce po nariadení karantény povinnosť preradiť zamestnanca na prácu iného druhu alebo na prácu na inom mieste (teda aj na prácu z domu resp. home office).

Na preradenie na inú prácu z dôvodu karantény už nepotrebuje zamestnávateľ zamestnancov súhlas. Ak by sa stalo, že zamestnávateľ nebude mať pre zamestnanca iný druh práce resp. prácu na inom mieste, jednalo by sa o tzv. dôležitú osobnú prekážku v práci. Neprítomnosť zamestnanca v práci by bola zamestnávateľom ospravedlnená. Zamestnanec je práceneschopný a má nárok na dávku v zmysle predpisov o sociálnom poistení.

Koronavírus a nariadenie dovolenky

Aktuálne sa stretávame s tým, že ak sa zamestnanec vrátil z rizikovej oblasti, zamestnávateľ mu nariadi dovolenku.

Tento postup nie je však v súlade so Zákonníkom práce, nakoľko zamestnávateľ síce má možnosť nariadiť zamestnancovi dovolenku, avšak je potrebné prihliadať aj na oprávnené záujmy zamestnanca a musí sa tak uskutočniť 14 dní vopred.

Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené len so súhlasom zamestnanca.

Koronavírus a pokles zákaziek zamestnávateľa

Je možné, že niektorým zo zamestnávateľov poklesne objem zákaziek až tak, že nebudú mať dostatok práce pre svojich zamestnancov.

V takomto prípade ide o tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa a zamestnancovi patrí náhrada mzdy vo výške jeho priemerného mesačného zárobku.

Koronavírus a vážne prevádzkové dôvody

V prípade ozajstnej pandémie koronavírusu by mali zamestnávatelia zvážiť uzavretie dohody so zástupcami zamestnancov, ak u neho pôsobia a v nej vymedziť tzv. vážne prevádzkové dôvody.

Vážne prevádzkové dôvody sú dôvodmi, pre ktoré zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancom prácu.

Ide o veľmi výhodné a elegantné riešenie. Nemusí tak dôjsť k masovému prepúšťaniu zamestnancov a zamestnancom patrí náhrada mzdy vo výške minimálne 60 % priemernej mesačnej mzdy.

Mgr. Jana Sapáková, vedúca advokátka
Mgr. Martin Stríž, advokátsky koncipient
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

(red. krátené)


Eversheds Sutherland je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.


 


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 16. - 22. 9. 2020

Monitoring energetiky | 16. - 22. 9. 2020

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Nemci neveria, že EÚ bude uhlíkovo neutrálna do roku 2050

Nemci neveria, že EÚ bude uhlíkovo neutrálna do roku 2050

Až tri štvrtiny obyvateľov Nemecka si myslí, že dosiahnutie tzv. „klimatickej neutrality“ v horizonte troch dekád je nepravdepodobné, vyplýva z prieskumu.

V Košiciach má vzniknúť Centrum výskumu vodíkových technológií

V Košiciach má vzniknúť Centrum výskumu vodíkových technológií

Centrum sa bude zaoberať výskumom a vývojom v oblasti vodíkových technológií. Teoretické poznatky má využívať pri navrhovaní a konštruovaní funkčných prototypov technológií a zariadení.