Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Konferencia Budúcnosť slovenského bioplynu 2022 priniesla mnoho noviniek

Slovenská bioplynová asociácia (SBA) zorganizovala už 8. ročník odbornej konferencie pre prevádzkovateľov bioplynových staníc, odbornú verejnosť a poskytovateľov technológií.

Konferencia Budúcnosť slovenského bioplynu 2022 priniesla mnoho noviniek

Foto: Archív SBA

Septembrová konferencia sa venovala najmä transformácii bioplynových staníc (BPS) na biometán, súčasnej energetickej kríze a otvorila aj otázku udržateľnosti vstupných surovín a spoluprácu medzi kompostárňami a BPS.

Cieľom konferencie bolo oboznámiť členov so súčasnou situáciou v oblasti elektroenergetiky, produkcie bioplynu a jeho transformáciou na biometán, ukázať technologické možnosti spracovania biologicky rozložiteľných odpadov, a neobišli sa ani aktuálne možnosti čerpania finančných prostriedkov z grantových schém. Cieľom bolo tiež predstaviť činnosti jednotlivých úradov a vytvoriť priestor na dialóg medzi prevádzkovateľmi a odborníkmi.

Viac než 120 hostí s rôznymi oblasťami záujmu si mohlo vypočuť celkovo 22 prezentácií rozdelených do troch blokov:

  • Elektroenergetika
  • Biometán
  • Biologicky rozložiteľný odpad

Medzi bloky patrili aj odborné prednášky členov SBA o spôsoboch separácie metánu z bioplynu a alternatívy k cielene pestovaným surovinám.

O spokojnosti účastníkov svedčí aj množstvo otázok na každého prezentujúceho, či už priamo z publika alebo prostredníctvom online služby.

Na konferencii vystúpil aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR, Juraj Smatana, spolu s ďalšími zástupcami MŽP SR, aby v diskusnom paneli objasnili témy ako finančná podpora BPS spracúvajúcich biologicky rozložiteľný odpad, uvedenie informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH) a novela zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP (EIA).

Na podujatie zavítali aj kolegovia z Čiech a Talianska, ktorí účastníkom predstavili legislatívne a technologické novinky pre rozvoj biometánu, ako aj skúsenosti v zahraničí.

Na programe konferencie bolo aj pripomenutie si 10. výročia existencie SBA. Organizátori konferencie veria, že členovia získali z prezentácií odpovede na mnohé otázky a že ďalšie ročníky konferencie budú prebiehať v rovnakom odbornom a priateľskom duchu.

Tento ročník ukázal, že slovenský bioplyn má budúcnosť, bioplynové stanice plnia nenahraditeľnú úlohu v oblasti energetickej nezávislosti, spracovaní odpadu a plnení klimatických cieľov.

Denníky Energie-portal.sk a Odpady-portal.sk boli mediálnymi partnermi podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

X
X
X
X