Aké novinky priniesla konferencia Budúcnosť slovenského bioplynu 2022? | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Konferencia Budúcnosť slovenského bioplynu 2022 priniesla mnoho noviniek

Slovenská bioplynová asociácia (SBA) zorganizovala už 8. ročník odbornej konferencie pre prevádzkovateľov bioplynových staníc, odbornú verejnosť a poskytovateľov technológií.

Konferencia Budúcnosť slovenského bioplynu 2022 priniesla mnoho noviniek

Foto: Archív SBA

Septembrová konferencia sa venovala najmä transformácii bioplynových staníc (BPS) na biometán, súčasnej energetickej kríze a otvorila aj otázku udržateľnosti vstupných surovín a spoluprácu medzi kompostárňami a BPS.

Cieľom konferencie bolo oboznámiť členov so súčasnou situáciou v oblasti elektroenergetiky, produkcie bioplynu a jeho transformáciou na biometán, ukázať technologické možnosti spracovania biologicky rozložiteľných odpadov, a neobišli sa ani aktuálne možnosti čerpania finančných prostriedkov z grantových schém. Cieľom bolo tiež predstaviť činnosti jednotlivých úradov a vytvoriť priestor na dialóg medzi prevádzkovateľmi a odborníkmi.

Viac než 120 hostí s rôznymi oblasťami záujmu si mohlo vypočuť celkovo 22 prezentácií rozdelených do troch blokov:

  • Elektroenergetika
  • Biometán
  • Biologicky rozložiteľný odpad

Medzi bloky patrili aj odborné prednášky členov SBA o spôsoboch separácie metánu z bioplynu a alternatívy k cielene pestovaným surovinám.

O spokojnosti účastníkov svedčí aj množstvo otázok na každého prezentujúceho, či už priamo z publika alebo prostredníctvom online služby.

Na konferencii vystúpil aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR, Juraj Smatana, spolu s ďalšími zástupcami MŽP SR, aby v diskusnom paneli objasnili témy ako finančná podpora BPS spracúvajúcich biologicky rozložiteľný odpad, uvedenie informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH) a novela zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP (EIA).

Na podujatie zavítali aj kolegovia z Čiech a Talianska, ktorí účastníkom predstavili legislatívne a technologické novinky pre rozvoj biometánu, ako aj skúsenosti v zahraničí.

Na programe konferencie bolo aj pripomenutie si 10. výročia existencie SBA. Organizátori konferencie veria, že členovia získali z prezentácií odpovede na mnohé otázky a že ďalšie ročníky konferencie budú prebiehať v rovnakom odbornom a priateľskom duchu.

Tento ročník ukázal, že slovenský bioplyn má budúcnosť, bioplynové stanice plnia nenahraditeľnú úlohu v oblasti energetickej nezávislosti, spracovaní odpadu a plnení klimatických cieľov.

Denníky Energie-portal.sk a Odpady-portal.sk boli mediálnymi partnermi podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Deviaty ročník medzinárodnej konferencie sa uskutoční v polovici apríla v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

K hlavným témam podujatia patrili garantované energetickú služby, energetická efektívnosť, budovy, obnoviteľné zdroje energie, ale aj podporné nástroje a energetická legislatíva.

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Prípadová štúdia porovnáva návrh tepelného čerpadla pre rodinný dom na severe Slovenska v pôvodnom aj rekonštruovanom stave.