Eversheds Sutherland
INNOGY
INNOGY

Klub 500 nesúhlasí s dodatočným zdaňovaním príjmu z predaja emisií

Klub 500 vyzýva ministerstvo financií, aby stiahlo z rokovania návrh dodatočne zdaniť príjem z predaja emisií.

Klub 500 nesúhlasí s dodatočným zdaňovaním príjmu z predaja emisií

  • Publicistika
  • 30.11.2010
  • Tlačová správa Klub 500 | redakcia
Ministerstvo financií totiž predložilo návrh aby príjem z predaja, ako aj držba nadalokácií bola zdanená sadzbou 80%. Ministerstvo financií vo svojom návrhu argumentuje, že za prvé dva roky je percentuálna nadalokácia slovenských firiem najvyššia v EÚ, pričom povolenky mali byť prideľované nerovnomerne. Ministerstvo vo svojom návrhu ďalej tvrdí, že pre firmy sa jedná o neočakávané zisky, ktorých výška by mala byť podľa odhadov ministerstva celé päťročné obdobie 666 mil. eur. Ministerstvo vo svojom návrhu ďalej tvrdí, že zdanenie nezníži všeobecnú kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku, nakoľko sa jedná o neočakávané zisky.

Klub 500 podotýka, že pri stanovovaní predpokladanej výšky emisií  na  obdobie rokov 2008 - 2012 sa vychádzalo z platnej legislatívy - zákona č. 572/2004 a z metodických pokynov Ministerstva životného prostredia  SR. Systém obchodovania bol schvaľovaný v Bruseli a výpočty  sa uskutočňovali  v roku 2006 s prognózovaním až do roku 2012. Prognózy museli predpokladať kapacitné možnosti výrob, zohľadniť plánované modernizácie výrobných zariadení,  špecifické spotreby energií, svetový, európsky a tuzemský  vývoj spotrieb materiálov, ako aj  podiely jednotlivých konkurenčných spoločností na globálnom trhu. V roku 2006 pritom nik nepredpokladal svetovú finančnú a hospodársku krízu, ktorá  sa v podmienkach SR začala od druhého polroku 2008. Celý mechanizmus obchodovania s emisnými kvótami bol nastavený zo strany EU pred rokom 2005 a objem povoleniek na prvé obdobie rokov 2005-2007 bol stanovený na základe jasných podkladov z jednotlivých spoločností. Slovensko tak ako iné krajiny EU využilo aj v prvom aj v druhom období metódu prideľovania 100 % zadarmo a 0% aukcia.

Systém obchodovania s emisiami COje nastavený na princípe motivácií k investíciám do zníženia emisií CO2. Následné zdroje získané z predaja prebytkov potom tvoria hlavnú položku pri prepočte rentability ekologických projektov. Uvedeným návrhom ministerstvo popiera uvedený princíp emisných schém a priamo poškodzuje spoločnosti, ktoré v minulosti investovali prostriedky do ekologických projektov a znížili svoje emisie skleníkových plynov. Z tohto pohľadu považujeme uvedený návrh za retroaktívny a sme pripravení sa proti nemu brániť. Prípadné 80 % zdanenie emisií pritom bude viesť k prehodnoteniu všetkých ekologických investícií a ich následné zastavenie.

Návrh tak ako bol prezentovaný považujeme za tendenčný vzhľadom k tomu, že ministerstvo porovnávalo roky 2008 a 2009 – t.j. roky najväčšej hospodárskej krízy ktorá svet postihla, s rokmi pred krízou a prebytky deklaruje ako nadalokáciu. Slovensko ako malá a otvorená ekonomika mala jeden z najvyšších prepadov produkcie v rámci EU. Je len pochopiteľné že pri prepade výroby firmy neprodukujú emisie COa následný predaj nespotrebovaných povoleniek slúži ako čiastková kompenzácia strát vyplývajúcich zo svetovej krízy. V neposlednom rade o tendenčnosti predkladateľa svedčí aj cena EUA (povoleniek) ktoré pre svoje výpočty zvolila, a to 22,35 EUR v roku 2008 a 13,14 EUR v roku 2009. 

Vláda a ministerstvo financií by mali zmeniť rétoriku  a hľadať rezervy vo výdavkoch namiesto toho, aby neustále predkladali návrhy len na zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu na úkor zamestnávateľov.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Stĺpček. Menej ÚRSO, viac konkurencie. Je čas hovoriť o deregulácii

Stĺpček. Menej ÚRSO, viac konkurencie. Je čas hovoriť o deregulácii

Nové regulačné obdobie sa pomaly blíži, na mieste je preto otvárať aj veľké témy.

Rozhovor. Tvrdiť niečo o klíme v roku 2050 je komické, hovorí autor klimatickej deklarácie

Rozhovor. Tvrdiť niečo o klíme v roku 2050 je komické, hovorí autor klimatickej deklarácie

Greta si neuvedomuje ako zložitá je klíma a OSN ju nehanebne zneužilo. Obnoviteľné zdroje budú zohrávať úlohu, ale bude relatívne nízka. Nikdy nenahradia fosílne palivá, hovorí profesor geofyziky Guus Berkhout.

Názor. Prekliate uhlie?

Názor. Prekliate uhlie?

Prognózy vývoja energetiky komentuje odborník v oblasti odpadového hospodárstva Marek Hrabčák.