Okolo jadrových elektrární rozdajú nové jódové tablety, distribuujú ich mestá a obce | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo 2

Okolo Jaslovských Bohuníc a Mochoviec rozdajú nové jódové tablety, distribuujú ich mestá a obce

Slovenské elektrárne nakúpili profilaktiká pre státisíce ľudí. Distribuujú ich mestá a obce v Nitrianskom, Trnavskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji.

jodove tablety

Foto: Slovenské elektrárne (video v článku)

Výmena jódových profylaktík v mestách a obciach v okolí jadrových elektrární Jaslovské Bohunice (pre územie v okruhu s polomerom 21 km) a Mochovce (pre územie v okruhu s polomerom 20 km) sa začne 1. augusta a potrvá do konca roka. Dotkne sa zhruba 224 obcí a miest a 460 tisíc obyvateľov.

Informuje o tom Ministerstvo vnútra SR (MV SR), ktoré distribúciu profylaktík koordinuje v spolupráci so Slovenskými elektrárňami (SE). Naposledy sa konala výmena profylaktík v roku 2017, pravidelná výmena sa realizuje každých päť rokov rokov. Samotnú distribúciu tabliet občanom majú zabezpečovať samosprávy. Kompletný zoznam miest a obcí, ktorých sa výmena tabliet týka, nájdete nižšie.

Jódové tablety v roku 2022 dostanú aj školy 

Povinnosť zaobstarať jódové tabletky pre svojich zamestnancov a obyvateľov v okolí elektrární a ďalšie určené osoby na vlastné náklady v zmysle platnej legislatívy majú SE, ktoré sú prevádzkovateľom atómiek.

„Rezort vnútra, ako spolukoordinátor distribúcie profylaktík zriadil na tento účel dva distribučné sklady, z ktorých sa budú vydávať príslušné počty balení pre obce / mestá a osobitne pre určené inštitúcie. Sme pripravení byť maximálne súčinní,“ zdôraznil minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Z dôvodu zabezpečenia dostatočnej rezervy bola celková potreba zabezpečenia tabletami navýšená o 10 %.

Výmena sa týka viacerých skupín občanov vrátane detí s trvalým a aj registrovaným prechodným bydliskom v obci, ako aj osôb, ktorým už bolo poskytnuté dočasné útočisko v obci.

Samostatnou skupinou sú aj materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, ich študenti a zamestnanci, prevádzky podnikov, domovy sociálnych služieb, domovy seniorov, ubytovacie zariadenia a ústavy pre výkon väzby, pre ktoré sa uvedený počet 460 tisíc jódových tabliet navyšoval na 695 000 osôb tak, aby boli ďalšie balenia jódovej profylaxie zabezpečené aj pre spomínané zariadenia a inštitúcie.

„Na základe požiadavky od štátnej správy sme zabezpečili jódovú profylaxiu pre všetkých obyvateľov v okolí jadrových elektrární. Distribúcia jodidu draselného ako prostriedku jódovej profylaxie je určená do oblasti havarijného plánovania v okolí jadrových elektrární. Napriek tomu, že pravdepodobnosť vzniku udalosti s únikom radiácie do okolia je veľmi nízka, sme pripravení aj na zvládanie takýchto situácií. Jodid draselný je jedným z prvkov špeciálnej individuálnej ochrany. Je distribuovaný obyvateľstvu v okolí jadrových elektrární aj v iných štátoch Európy,“ dodal Štefan Hajdú, manažér jadrovej bezpečnosti Slovenských elektrární.

Jódové profylaktiká distribuujú mestá a obce

Samotnú informačnú kampaň na svojom území realizujú okresné úrady a obce / mestá, ktoré informujú, kde a v akých termínoch si môžu občania vyzdvihnúť a odovzdať expirované profylaktiká. Zásady distribúcie profylaktík môžu byť v jednotlivých okresoch, obciach a mestách odlišné, preto MV SR odporúča obrátiť sa so žiadosťou o podrobnejšie informácie súvisiace s výdajom a zberom na uvedené inštitúcie. Základné informácie súvisiace s organizáciou distribúcie je možné získať na webovej stránke sekcie krízového riadenia MV SR.

Profylaktiká nie sú určené na bezprostredné užitie. Užitie tabliet obsahujúcich stabilný jód blokuje viazanie rádioaktívneho jódu štítnou žľazou, z tohto dôvodu sa tablety použijú len v prípade radiačnej havárie na výzvu kompetentných orgánov v dávke určenej pre jednotlivé vekové kategórie. „V prípade núdzovej situácie, kedy dochádza k úniku rádioaktívneho jódu do ovzdušia, dáva Úrad verejného zdravotníctva SR príslušným orgánom na úseku ochrany obyvateľstva návrh na vykonanie opatrenia jódovej profylaxie.

Táto je neodkladným účinným ochranným opatrením vzťahujúcim sa na štítnu žľazu, ktoré sa vykonáva, ak dochádza k príjmu rádioaktívneho jódu. Zároveň dodávame, že prípravok jódovej profylaxie - jodid draselný je v Slovenskej republike registrovaný ako liečivo, preto dôrazne upozorňujeme, že jódové tablety sa nesmú užívať preventívne, ale len po jednoznačnej výzve štátu po úniku plynného rádioaktívneho jódu do ovzdušia,“ upozorňuje vedúca odboru radiačnej ochrany UVZ SR Veronika Drábová.

Informácie o profylaktikách ako liečive, jeho účinkoch, dávkovaní, resp. ďalšie otázky odporúčame žiadať od Ministerstva zdravotníctva SR, príslušného orgánu verejného zdravotníctva, či SE, a.s. Podrobnosti o lieku sú uvedené tiež v príbalovom letáku

Nepoužité tabletky alebo tabletky po uplynutí dátumu exspirácie je potrebné odovzdať príslušným orgánom miestnej správy, pričom ich zneškodnenie bude zabezpečené v súlade s pravidlami pre liečivá. Starú jódovú profylaxiu je taktiež možné odovzdať aj v ktorejkoľvek lekárni.

Stiahnite si: 


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Automobilka Porsche navyšuje investíciu do výroby batérií na Slovensku

Automobilka Porsche navyšuje investíciu do výroby batérií na Slovensku

Výstavba nových hál na kompletizovanie batériových modulov do elektromobilov už začala.

Monitoring energetiky | 27. - 29. 3. 2023

Monitoring energetiky | 27. - 29. 3. 2023

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Spoločnosť JAVYS neprekročila v roku 2022 žiaden z emisných limitov

Spoločnosť JAVYS neprekročila v roku 2022 žiaden z emisných limitov

Množstvá emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia a vypustených skleníkových plynov (CO2) boli porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi.